GDQP 10-Phòng chống bom đạn, thiên tai


ĐƠN VỊ: T.THPT TRẦN HỮU TRANG
g.v : NGUYỄN XUÂN SƠN
MÔN :GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

THƯỜNG THỨC PHÒNG TRÁNH MỘT SỐ
LOẠI BOM ĐẠN THIÊN TAI
I.PHÒNG TRÁNH MỘT SỐ LOẠI BOM ĐẠN
1. Tác hại của một số loại bom đạn.
Trong các cuộc chiến tranh xâm lượcViệt Nam
Bọn đế quốc đã dùng nhiều loại bom đạn để
đánh phá ta,gây cho nhân dân ta những thiệt hại
vô cùng to lớn về người và của .Hơn thế nửa
còn hủy hoại môi trường , để lại những di chứng
của chiến tranh cho các thế hệ kế tiếp.


THƯỜNG THỨC PHÒNG TRÁNH MỘT SỐ
LOẠI BOM ĐẠN THIÊN TAI

Ngày nay ,nguy cơ của các cuộc chiến
tranh trên thế giới chưa mất đi , vì vậy
việc tìm hiểu để nắm được tác hại và tính
năng cơ bản của một số bom , đạn từ đó
có biện pháp phòng tránh tích cực là hết
sức cần thiết đối với mỗi chúng ta . Dưới
đây là những đặc điểm gây hại của một
số loại bom đạn địch thường dùng.


THƯỜNG THỨC PHÒNG TRÁNH MỘT SỐ
LOẠI BOM ĐẠN THIÊN TAI
.
Cần lưu ý rằng , bom đạn khi nổ
ngoài viêc sát thương chết người
bằng các mảnh vỏ thì lượng thuốc
nổ chứa trong bom đạn khi nổ sẽ
tạo áp suất (sức ép ) lớn phá hủy
môi trường xung quanh , gây thiệt
hại cho người và tài sản.

2.MỘT SỐ BiỆN PHÁP PHÒNG
TRÁNH BOM ĐẠN

Nhằm phát hiện kịp thời

Hoạt động đánh phá của
địch nhất là máy bay để kịp
thời báo động cho nhân dân
phòng tránh .

- Quan sát , báo động .

Generate time = 0.061455011367798 s. Memory usage = 1.93 MB