Kế hoạch chuyên môn

Phòng giáo dục ninh giang
Trờng tiểu học Hng Long
Cộng hoà x hội chủ nghĩa việt Namã
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hng Long, ngày 20 tháng 9 năm 2007
Kế hoạch chuyên môn
Năm học 2007-2008
Phần 1:
Đặc điểm tình hình
I/ Phân công chuyên môn
TT Họ và tên Chức vụ Công việc đợc giao
1 Trần Thị Thanh Huyền HT Chỉ đạo chung
2 Đặng Anh Tuấn Phó HT Phụ trách chuyên môn, Lao động, TV-TB
3 Bùi Thị Hạnh Nhân viên Kế toán
4 Bùi Thị Tuyết Nhân viên Thiết bị - Th viện
5 Nguyễn Thị Hồi Giáo viên CN & dạy lớp 1A.
6 Vũ Thị Hơng Giáo viên Chủ nhiệm và dạy lớp 1B
7 Đỗ Thị Nga Giáo viên Chủ nhiệm và dạy lớp 2A
8 Lê Thị Hoài Giáo viên Tổ trởng tổ 1, 2, 3; Chủ nhiệm và dạy lớp 2B
9 Vũ Thị Nền Giáo viên Tổ phó tổ 1, 2, 3; Chủ nhiệm và dạy lớp 3A
10 Nguyễn Thị Hậu Giáo viên Chủ nhiệm và dạy lớp 3B
11 Bùi Thị Thuý Hiền Giáo viên Chủ nhiệm và dạy lớp 4A
12 Nguyễn Thị Mến Giáo viên Th ký hội đồng - Chủ nhiệm và dạy lớp 4B
13 Bùi Thị Luyến Giáo viên CN lớp 5A, dạy Tiếng Việt, ĐĐ, KT khối5
14 Nguyễn Đăng Long Giáo viên CN lớp 5B, dạy Toán, LS&ĐL, TD, KH khối 5
15 Nguyễn Thị Phợng Giáo viên Dạy Mĩ thuật, TPT
16 Bùi Trung Quyết Giáo viên Dạy Âm nhạc, TPT
17
18
19
20
II/ Cơ sở vật chất phục vụ dạy và học:
- Phòng học: có 10 phòng học, trong đó có 7 phòng kiên cố cao tầng và 3 phòng
cấp 4; có tơng đối đủ trang thiết bị phục vụ việc dạy và học.
- Phòng chức năng: có 1 phòng th viện, 1 phòng thiết bị đồ dùng, 1 phòng y tế
học đờng.
Mỗi phòng học có đầy đủ bàn ghế cho học sinh và giáo viên, có hệ thống điện
chiếu sáng, quạt điện đầy đủ, có bình đựng nớc uống, có tủ lớp học và có giá để mũ
nón,...
Nhìn chung cơ sở vật chất nhà trờng đảm bảo cho việc dạy và học (lớp 1, 4, 5 học
2 buổi/ngày; lớp 2, 3 học 8 buổi/tuần) song một số phòng chức năng cha có.
III/ Học sinh:
TT Khối lớp Học sinh
Tổng số Nữ
1 Khối 1 53 24 2 3 độ tuổi
2 Khối 2 50 24 2 2 độ tuổi
3 Khối 3 57 24 2 2 độ tuổi
4 Khối 4 52 24 2 1 độ tuổi
5 Khối 5 48 23 2 2 độ tuổi
Toàn trờng 260 119 10
Do địa phơng là một xã nằm xa trung tâm huyện, ngời dân chủ yếu sống bằng
nghề nông nên việc quan tâm của phụ huynh tới việc học tập của con em mình cha
thật chu đáo, khả năng giao tiếp của học sinh còn hạn chế, việc nắm bắt kiến thức cha
nhanh, ngoài ra các em còn phải giúp gia đình làm một số việc của nhà nông trong
thời gian rảnh rỗi nên thời gian dành cho việc học tập còn ít. Tuy vậy, nhìn chung đại
đa số học sinh có ý thức tổ chức kỷ luật, ngoan ngoãn, chăm lao động, vệ sinh thân
thể tơng đối tốt.
Đầu năm học 100% số học sinh đều mua sắm đầy đủ sách giáo khoa, vở ghi, đồ
dùng cần thiết phục vụ cho việc học.
IV- Tình hình địa phơng:
- Địa phơng luôn quan tâm đến phong trào giáo dục, xã đã có Hội đồng giáo dục,
Hội khuyến học để động viên khen thởng những học sinh, giáo viên đạt thành tích cao
trong các kỳ thi trong năm học. Đây cũng là yếu tố góp phần nâng cao chất lợng dạy
và học.
- Địa bàn trờng nằm ở giữa 3 thôn, tuy nhiên thôn Trại Hào cách trờng quá xa
(hơn 3 km) nên việc đi lại học tập của học sinh gặp nhiều khó khăn.
Phần hai
Chỉ tiêu phấn đấu, nội dung công tác
giáo dục toàn diện và biện pháp thực hiện
I- những Chỉ tiêu lớn
Danh hiệu trờng: Trờng Tiên tiến.
Danh hiệu tổ: Tổ 1, 2, 3 và Tổ 4, 5 đạt tổ lao động giỏi.
Danh hiệu thi đua giáo viên:
+ Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở:7; tỉ lệ 50%
+ GV đạt LĐTT: 7; tỉ lệ 50%
+ Giáo viên dạy giỏi: Trờng 8; Huyện 5.
Danh hiệu thi đua học sinh:
+ Lớp Xuất sắc: 4 lớp
+ Lớp Tiên tiến: 6 lớp
+ Học sinh giỏi tỉnh: 1 em trở lên; huyện 3 em.
+ Lớp đạt VSCĐ: 10 lớp
+ Lên lớp và hoàn thành chơng trình tiểu học đạt 100%.
II- Nội dung và các biện pháp
thực hiện công tác chuyên môn
1. Bồi dỡng GV về công tác chuyên môn nghiệp vụ:
Đảm bảo giáo viên có đủ năng lực, có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng để có thể
dạy tốt đợc các môn học của lớp mình phụ trách.
Vận dụng linh hoạt các phơng pháp vào giảng dạy để học sinh hứng thú học tập,
khơi dậy sự sáng tạo, kích thích tính t duy của các em nhằm làm cho mỗi tiết học Tự
nhiên- nhẹ nhàng- hiệu quả.
Biện pháp
- Giáo viên tự bồi dỡng bằng cách tự đọc, tự tìm hiểu chơng trình bồi dỡng chu
kỳ III 2003-2007. Tự nghiên cứu chơng trình, sách giáo khoa, bài soạn, tập san, sách
tham khảo để nắm chắc chơng trình, nội dung và phơng pháp giảng dạy.
- Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn vào chiều thứ 4 hàng tuần: nội dung
sinh hoạt phải cụ thể, thiết thực nh tổ chức chuyên đề hội thảo, hội giảng, thống nhất
phơng án lên lớp, nội dung giảng dạy với các tiết học khó, nhiều tình huống xử lý
hoặc thảo luận, trao đổi cách sử dụng đồ dùng dạy học-làm ĐDDH, nghiên cứu văn
bản chỉ đạo chuyên môn, tài liệu BDTX, tài liệu tham khảo.
- Tham gia đầy đủ, ghi chép cẩn thận các buổi chuyên đề do huyện, trờng tổ
chức.
- Dự giờ thăm lớp thờng xuyên. Khi dự giờ, giáo viên phải ghi chép cẩn thận.
Qua mỗi tiết dự, GV phải rút ra đợc những gì là u điểm, nhợc điểm của tiết dạy để từ
đó chỉ ra cho ngời dạy biết và học tập đợc những gì từ tiết dạy đó.
- Tháng 10, 11 tổ chức hội giảng để chọn giáo viên dạy giỏi các khối, mỗi giáo
viên dạy một tiết Toán hoặc Tiếng Việt. Mỗi tiết dạy, giáo viên cần áp dụng linh hoạt
các phơng pháp, các hình thức tổ chức dạy học nhằm làm cho tiết học"Tự nhiên- nhẹ
nhàng- hiệu quả; khuyến khích dùng giáo án điện tử áp dụng CNTT trong dạy học.
Chọn giáo viên các lớp tham gia hội giảng huyện, tỉnh.
- Mỗi giáo viên luôn luôn tự học hỏi qua đồng nghiệp, sách báo để nâng cao
chuyên môn nghiệp vụ. Những vấn đề nào hiểu cha rõ, cha minh bạch cần phải đợc đa
ra buổi họp để bàn bạc, thống nhất chung.
2. Học tập và thực hiện đầy đủ nề nếp chuyên môn:
- Đầu năm BGH tổ chức cho giáo viên học tập, nghiên cứu lại công văn số
42/GDTH của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dơng để giáo viên nắm chắc, từ đó triển
khai đến tất cả học sinh nhắm mục đích chung: GV và HS thực hiện tốt trong cả năm
học.
- BGH thờng xuyên kiểm tra về nề nếp giảng dạy, học tập của các lớp qua việc
kiểm tra chuyên đề, hồ sơ sổ sách, dự giờ theo các hình thức: kiểm tra có báo trớc và
kiểm tra đột xuất, kiểm tra toàn diện.
- Ra vào lớp đúng giờ theo quy định của nhà trờng và theo sự điều hành của giáo
viên trực ban.
3. Thực hiện chơng trình:
- Thực hiện nghiêm túc chơng trình của Bộ giáo dục.
- Giáo viên chủ nhiệm tự lên đăng kí giảng dạy, lên chơng trình của lớp mình
phụ trách sau đó duyệt với nhà trờng.
- Soạn bài theo đúng đăng kí giảng dạy theo kế hoạch.
Biện pháp:
- Giáo viên nghiên cứu kỹ SGK, chơng trình để lên kế hoạch chính xác.
- Các lớp

thực hiện theo thời khoá biểu dạy 2 buổi/ ngày. Nội dung dạy học ở
các buổi thứ hai lên theo hớng dẫn của Bộ Giáo dục và của Sở Giáo dục. Nội dung dạy
thêm ở buổi thứ hai: luyện tập, củng cố, khắc sâu, mở rống kiến thức các môn học đã
học ở buổi thứ nhất và bồi dỡng học sinh có năng khiếu, học các kiến thức về: An
toàn giao thông, giáo dục môi trờng, thi hát, thể dục thể thao, đọc sách, ...
4. Thiết kế bài soạn.
- Thiết kế bài soạn đúng theo đăng kí giảng dạy, ký duyệt trớc 1 tuần (vào thứ
sáu hàng tuần).
- Nội dung thiết kế phải đảm bảo mục tiêu: kiến thức, kỹ năng, thái độ và thể
hiện rõ hoạt động của thầy và trò; phần cho học sinh yếu; học sinh khá giỏi.
Biện pháp:
- Nghiên cứu kĩ nội dung chơng trình, nội dung SGK.
- Thiết kế bài soạn xúc tích, đảm bảo kiến thức, đủ các bớc lên lớp, thể hiện rõ
việc làm của thầy và trò.
- Trình bày bài soạn sạch đẹp, rõ ràng, khoa học.
- Tổ chuyên môn-BGH thờng xuyên theo dõi góp ý.
5. Dạy học trên lớp:
- Dạy học các tiết trong ngày theo đúng trình tự thời khoá biểu và phân phối ch-
ơng trình.
- Đảm bảo thời lợng của mỗi tiết học và những kiến thức cần truyền đạt cho học
sinh. Sau mỗi tiết học, học sinh phải nắm bắt đợc kiến thức cơ bản đã nêu ở phần mục
tiêu.
- Dạy học phải quan tâm đến các đối tợng học sinh, sử dụng đồ dùng dạy học
một cách thờng xuyên, linh hoạt. Luôn luôn đổi mới phơng pháp dạy học và hớng tập
trung vào học sinh giúp học sinh hứng thú học tập, phát huy tính sáng tạo, tích cực,
chủ động trong mỗi học sinh.
- Ra vào lớp đúng giờ, không làm việc riêng trên lớp, không sử dụng ĐTDĐ
trong giờ dạy.
Biện pháp:
- BGH quy định đối với giáo viên việc dạy học trên lớp ngay từ đầu năm học.
- Thờng xuyên dự giờ, thăm lớp, kiểm tra kiến thức của học sinh để giúp giáo
viên nâng cao tay nghề đồng thời đánh giá việc dạy học của giáo viên trên lớp.
- Tổ chức các tiết chuyên đề để giáo viên học tập, áp dụng các bớc lên lớp, ph-
ơng pháp lên lớp mới.
- Xây dựng phong trào dạy học có chất lợng trong mỗi giáo viên và trong toàn
hội đồng.
- Nghiêm khắc xử lý đối với giáo viên nếu vi phạm các quy định về nề nếp giảng
dạy.
6. Công tác bồi dỡng học sinh giỏi:
- Trong các tiết học, giáo viên có nội dung bồi dỡng cho học sinh giỏi, khá.
- Các khối lớp 1, 2, 3 giáo viên tự bồi dỡng ở các buổi trong tuần. Lớp 4 học mỗi
tuần 1 buổi vào thứ bảy. Lớp 5 học mỗi tuần 2 buổi vào thứ bảy.
- Kiến thức bồi dỡng là kiến thức học sinh học trong chơng trình nhng đợc củng
cố, khắc sâu và mở rộng.
Biện pháp:
- Mỗi tiết học, giáo viên cần có nội dung câu hỏi khó, bài tập khó để dành cho
học sinh giỏi làm.
- Tổ chức trao đổi về phơng pháp dạy học sinh giỏi, dự giờ rút kinh nghiệm.
- Mỗi tháng tổ chức kiểm tra, khảo sát để nắm chắc tình hình học tập của từng
em. Qua mỗi kỳ sẽ rà soát các em có đủ trình độ để tiếp tục bồi dỡng ở vòng sau.
- Lập kế hoạch, chơng trình, phân công ngời dạy.
- Giáo viên tích cực tìm tòi nghiên cứu kỹ bài dạy và phải soạn giáo án bồi dỡng
riêng.
7. Phụ đạo học sinh yếu:
- Lập danh sách học sinh yếu.
- Trao đổi với phụ huynh về công tác kèm cặp thêm ở nhà.
Biện pháp:
- Giáo viên củng cố kiến thức, kỹ năng đã học ở buổi thứ nhất, tăng cờng rèn
luyện thực hành ở buổi thứ hai; quan tâm giúp đỡ từng cá nhân học sinh để mỗi em
đều có những tiến bộ rõ rệt trong một thời gian nhất định nhằm đạt đợc những yêu cầu
cơ bản về kiến thức - kỹ năng trong từng giai đoạn học tập.
- Rà soát các em học sinh có năng lực tiếp thu kém để có kế hoạch kèm cặp đảm
bảo sau mỗi kỳ các em phải hoàn thành chơng trình đã quy định.
- Tăng cờng kiểm tra để nắm bắt sự tiến bộ của các em.
8. Tổ chức hội giảng - chuyên đề:
- Hội giảng gắn với chuyên đề đổi mới phơng pháp giảng học ở các bộ môn đặc
biệt là các môn ở lớp 5.
- Trong năm tổ chức 2 đợt hội giảng: đợt 1 từ 1 tháng 10 năm 2007 đến 30 tháng
10 năm 2007; đợt 2 từ 1 tháng 3 đến 20 tháng 3 năm 2008.
- Tham gia hội giảng cấp huyện các lớp 1, 2, 3, 4, 5 mỗi khối 1 GV tham gia.
Phấn đấu có 5 giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp huyện.
- Mỗi tháng sẽ tổ chức ít nhất 1 chuyên đề. Trong năm học sẽ tổ chức 10 chuyên
đề có chất lợng.
Biện pháp:
- Nhà trờng lên kế hoạch chuyên đề từ đầu năm học ở các phân môn. Từng tổ
bám sát kế hoạch, bàn biện pháp tổ chức, phân công ngời dạy, phối hợp chặt chẽ để
chuyên đề đạt hiệu quả cao.
9. Công tác Vở sạch - chữ đẹp:
- Làm tốt phong trào vở sạch chữ đẹp. Phấn đấu 10/10 lớp đạt VSCĐ, GVđạt
VSCĐ 100%
- Đầu tháng 11 sẽ tổ chức hội thi "Đọc hay - viết đẹp" cấp trờng.
- Số vở quy định ở mỗi lớp nh sau:
+ Lớp 1: Toán, Tập viết, Mĩ thuật, Chính tả (Tập chép) (HK 2)
+ Lớp 2, 3: Toán, Tập viết, Chính tả, TLV, Mĩ thuật, Tổng hợp.
+ Lớp 4, 5: Toán, Chính tả, TLV, Mĩ thuật, Tổng hợp.
Biện pháp:
- Tạo phong trào thi đua trong giáo viên và học sinh về công tác VSCĐ ngay từ
đầu năm học.
- Tổ chức hội thảo để thực hiện giữ vở sạch, viết chữ đẹp.
- Trình bày trên bảng phải khoa học, rõ ràng, sạch đẹp.
- Giáo viên và học sinh phải luôn tập luyện rèn chữ viết của mình.
- Tổ chức các cuộc thi, trng bày VSCĐ để kích thích, nhân rộng phong trào.
10. Đánh giá học sinh
- Thực hiện theo Quyết định 30/2005/QĐ- BGD&ĐT
- Chấm bài, cho điểm, đánh giá HS theo đúng quy định về số lợng. Con điểm, lời
phê, lời nhận xét chuẩn mực. Đánh giá đảm bảo khách quan, động viên khuyến khích
sự tiến bộ của HS. Khi chấm sửa lỗi cho học sinh.
- Riêng các môn đánh giá bằng định tính giáo viên phải theo dõi trong từng đợt,
từng kỳ, theo dõi tình hình học tập của sinh ở mọi thời điểm để đánh giá chính xác.
Biện pháp:
- BGH thờng xuyên kiểm tra công tác chấm bài, cho điểm để giúp giáo viên nhận
định rõ xem mình đã chấm đúng cha? Lấy điểm có thờng xuyên không?
- Xử lý nghiêm khắc những trờng hợp chấm sai, lấy điểm không kịp thời, vào
điểm, làm điểm không chính xác.
- Tổ chức học tập lại QĐ 30 của Bộ GD và ĐT về đánh giá xếp loại học sinh tiểu
học.
11. Sử dụng và tự làm đồ dùng dạy học phục vụ giảng dạy:
- Các tiết dạy giáo viên phải triệt để sử dụng đồ dùng dạy học.
- Trong năm, mỗi giáo viên làm một đến hai đồ dùng dạy học có chất lợng để
phục vụ giảng dạy.
Biện pháp:
- Tổ chức thi sử dụng đồ dùng dạy học cấp trờng.
- Giáo viên cần toạ đàm xem các loại đồ dùng đợc sử dụng nh thế nào? Dạy môn
nào?
- Qua mỗi tiết hội giảng, chuyên đề sẽ giúp giáo viên sử dụng đồ dùng một cách
linh hoạt, sáng tạo để đạt hiệu quả cao.
- Không lạm dụng đồ dùng dạy học.
12. Viết và áp dụng SKKN
- Mỗi giáo viên phải lên kế hoạch bồi dỡng trong cả năm học.
- Mỗi giáo viên đăng kí viết và áp dụng 1 sáng kiến kinh nghiệm. Nhà trờng
chấm SKKN vào đầu tháng 4 và gửi đi huyện vào cuối tháng 4
Biện pháp:
- Khi giáo viên đã đăng kí viết SKKN thì mỗi giáo viên phải tìm đọc, áp dụng
các kiến thức mình thu lợm đợc để viết thật chuyên sâu, có chất lợng. tổ chuyên môn
cùng gúp đỡ nhau, có thể cả tổ thực hiện 1 đề tài.
- Trao đổi với đồng nghiệp để tìm ra cái hay, cái mới nhằm áp dụng vào SKKN
của bản thân.
- Động viên, khen thởng kịp thời các giáo viên có nhiều thành tích trong công tác
viết SKKN.
- Tổ chức triển khai kinh nghiệm đạt hiệu quả trong hội đồng giáo viên.
13- Tổ chức tốt các hoạt động ngoại khoá:
- Tổ chức tốt tiết chào cờ đầu tuần.
- Tổ chức tốt các tiết ngoại khoá với các chủ đề: Thi giải toán tuổi thơ, ...
- Tổ chức tốt các hoạt động theo chủ đề nh chủ đề học sinh ngoan; kính yêu thầy
cô; cháu yêu quý chú bộ đội; yêu quý mẹ và cô; tiến bớc lên Đoàn và các chủ điểm
nh thi Văn nghệ nhân ngày 20/11; thi TDTT nhân ngày 22/12; thi tìm hiểu truyền
thống quê hơng; truyền thống "Anh bộ đội Cụ Hồ"; thi "Học vui - Vui học" nhân
ngày 26/3...
- Qua mỗi buổi sinh hoạt sẽ giúp các em hiểu hơn về truyền thống quê hơng đất
nớc, biết tôn trọng và gìn giữ bản sắc dân tộc, phấn đấu học tập và làm theo gơng tốt.
Hiệu trởng duyệt Phó hiệu trởng
Kế hoạch hàng tháng
Tháng
năm
Nội dung Bổ sung
8/2007
- Tu sửa CSVC trờng lớp, chuẩn bị cho năm
học mới
- Tuyển sinh và họp phụ huynh lớp 1
- Tập trung học sinh và giáo viên các khối lớp.
Ôn tập, thi lại và xây dựng nền nếp
- Cung cấp sách giáo khoa và vở viết cho học
sinh.
- Bồi dỡng học sinh yếu kém
- Khảo sát học sinh cha đủ điều kiện xét hoàn
thành chơng trình tiểu học.
- Phân công chuyên môn và lên thời khoá biểu
cho các khối lớp.
- Dự thi cấp chứng chỉ hoàn thành chơng trình
Bồi dỡng thờng xuyên chu kỳ III.
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
9/2007 - Xây dựng, củng cố tốt nền nếp GV và HS,
- Tổ chức tốt "Ngày toàn dân đa trẻ đến trờng"
và khai giảng năm học mới
- Điều tra trẻ từ 0 đến 14 tuổi và làm tốt công
tác phổ cập THĐĐT
- Học và triển khai nhiệm vụ năm học 2007 -
2008 và đánh giá xếp loại giáo viên theo quyết
định số 14.
- Phát động hởng ứng cuộc vận động "Học tập
và làm theo t tởng Hồ Chí Minh" và tiếp tục
thực hiện cuộc vận động "Nói không với tiêu
cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo
dục" của BGD&ĐT.
- Xây dựng kế hoạch năm học 2007 - 2008
của trờng, chuyên môn, tổ chuyên môn, cá
nhân. Đăng ký thi đua và tổ chức Hội nghị cán
bộ viên chức.
- Phát động phong trào "Đọc hay - viết đẹp".
- Phát động và thực hiện "Tháng an toàn giao
thông"
- Xây dựng kế hoạch và triển khai bồi dỡng
học sinh Giỏi lớp 4, 5
- Tập hợp kết quả điều tra PCGDTH làm Tờ
trình đề nghị huyện về kiểm tra và công nhận.
- Tổ chức Tết trung thu cho học sinh.
- Hoàn thành các loại hồ sơ nhà trờng, tổ
chuyên môn, cá nhân.
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
- Triển khai chuyên đề môn Tiếng Việt.
- Tổ chức họp phụ huynh toàn trờng.
- Kiểm tra đối chiếu các tiêu chí trờng chuẩn
quốc gia báo cáo Phòng giáo dục.
- Triển khai các khoản thu theo công văn
66/LN của Sở giáo dục và Sở Tài chính.
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
10/2007
- Phát động thi đua chào mừng ngày 20/10
- Nâng cao chất lợng dạy và học, tập trung bồi
dỡng học sinh có năng khiếu ở tất cả các môn
học và bồi dỡng giúp đỡ học sinh yếu kém ở các
lớp.
- Đón đoàn kiểm tra PCGDTHĐĐT của huyện
về kiểm tra công nhận.
- Kiểm tra nề nếp dạy và học của giáo viên và
học sinh.
- Kiểm tra hoạt động ngoài giờ, dạy 2
buổi/ngày, vở sạch chữ đẹp, thực hiện chơng
trình nội dung sách giáo khoa... ở tất cả các
khối lớp.
- Tiếp tục hội thảo, chuyên đề Tiếng Việt,
Toán.
- Cử giáo viên tham dự cách thức tổ giao lu
học sinh tiểu học toàn diện.
- Chuyên đề bồi dỡng học sinh giỏi
- Triển khai hội giảng các khối lớp.
- Tổ chức thi tuyển viên chức năm 2007
- Kiểm tra công tác Thiết bị đồ dùng
- Kiểm tra toàn diện đ/c: Vũ Thị Nền
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
11/2007 - Thực hiện có chất lợng mọi nền nếp dạy và
học. Phát động thi đua chào mừng ngày Nhà
giáo Việt Nam 20/11.
- Ra đề tổ chức kiểm tra định kỳ giữa kỳ I và
khảo sát học sinh giỏi và học sinh yếu kém ở
các khối lớp lần 1.
- Tiếp tục triển khai hội giảng cấp trờng và
tham gia hội giảng, hội thảo cấp huyện (Lớp 1,
2, 3, 4, 5)
- Kiểm tra Vở sạch chữ đẹp, công tác bồi d-
ỡng, nền nếp chuyên môn.
- Tổ chức thi "Đọc hay - Viết đẹp", sắc hoa
học trò, bóng đá, cờ vua... ở lớp , trờng.
- Tổ chức kỷ niệm ngày 20/11.
- Tổ chức dạy thực nghiệm môn Toán, Tiếng
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
Việt lớp 5.
- Sơ kết thi đua đợt 1
- Kiểm tra toàn diện đ/c: Đỗ Thị Nga
............................................
............................................
............................................
12/2007
- Giữ vững nền nếp chuyên môn, phát động thi
đua chào mừng ngày 22/12
- Tổ chức tốt các hoạt động ngoài giờ và kỷ
niệm ngày 22/12
- Triển khai chuyên đề Khoa học- Lịch sử, Địa
lý.
- Kiểm tra công tác bồi dỡng, nền nếp chuyên
môn, bồi dỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh
yếu kém kiểm tra vở sạch chữ đẹp của giáo viên
và học sinh.
- Kiểm tra việc dạy các môn tự chọn: Ngoại
ngữ, Mỹ thuật, Âm nhạc
- Kiểm tra công tác Th viện, Y tế trờng học...
- Kiểm tra toàn diện đ/c: Nguyễn Thị Hậu
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
1/2008
- Ra đề và kiểm tra chất lợng định kỳ lần 2
(Theo lịch của Phòng giáo dục)
- Phân công điều tra trẻ từ 0 đến 5 tuổi, chuẩn
bị tốt "Ngày toàn dân đa trẻ đến trờng"
- Kiểm tra chất lợng dạy 2 buổi/ngày, nền nếp
chuyên môn, vở sạch chữ đẹp của giáo viên và
học sinh.
- Thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện.
- Chuyên đề các môn ít tiết
- Tổ chức sơ kết học kỳ I và triển khai thực
hiện chơng trình học kỳ II từ ngày 4/01/2008.
- Nâng cao chất lợng bồi dỡng học sinh giỏi,
học sinh yếu kém lớp 4, 5 và lớp 1, 2, 3.
- Tổng kết các chuyên đề, hội thảo.
- Khảo sát chất lợng học sinh giỏi và học sinh
yếu kém lần 2.
- Kiểm tra toàn diện đ/c: Bùi Thị Luyến
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
2/2008
- Nâng cao chất lợng dạy và học, chú trọng
công tác bồi dỡng học sinh giỏi và học sinh yếu
kém.
- Phát động thi đua chào mừng ngày thành lập
Đảng 3/2
- Tổ chức hội giảng lần 2 cấp trờng.
- Tham gia thi đấu cờ vua cấp tỉnh nếu có
- Kiểm tra vở sạch chữ đẹp, hoạt động ngoài
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
giờ lên lớp....
- Kiểm tra việc dạy các môn tự chọn: Ngoại
ngữ, Mỹ thuật, Âm nhạc
- Triển khai viết Sáng kiến kinh nghiệm - Họp
phụ huynh học sinh toàn trờng báo cáo kết quả
kỳ I.
- Chỉ đạo nghỉ tết âm lịch, phát động Tết trồng
cây
- Kiểm tra toàn diện đ/c: Nguyễn Đăng Long
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
3/2008
- Phát động thi đua và tổ chức tốt ngày Quốc
tế phụ nữ (08/3) và ngày thành lập Đoàn 26/3.
- Ra đề và tổ chức kiểm tra định kỳ lần 3
(Theo lịch của Phòng giáo dục)
- Thi "Đọc hay - Viết đẹp" cấp huyện
- Thi học sinh giỏi lớp 5 cấp Tỉnh (30, 31/3)
- Kiểm tra vở sạch chữ đẹp, nền nếp của giáo
viên, học sinh
- Kiểm tra công tác Th viện, Thiết bị, Y tế tr-
ờng học...
- Khảo sát chất lợng học sinh giỏi, học sinh
yếu kém lần 3
- Tiếp tục viết Sáng kiến kinh nghiệm và thành
lập Hội đồng chấm SKKN.
- Tổng kết công tác hội giảng.
- Sơ kết thi đua đợt 3
- Kiểm tra toàn diện đ/c: Lê Thị Hoài
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
4/2008
- Phát động thi đua dạy tốt học tốt chào mừng
30/4 và 01/5
- Kiểm tra hoạt động ngoài giờ,
- Kiểm tra "vở sạch chữ đẹp", kiểm tra nền
nếp chuyên môn...
- Tham dự giao lu học sinh giỏi toàn diện cấp
tỉnh.
- Kiểm tra toàn diện đ/c: Nguyễn Thị Hồi
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
5/2008 - Phát động thi đua dạy tốt học tốt chào mừng
ngày 19/5 ngày sinh nhật Bác.
- Ra đề và tổ chức định kỳ lần 4 (Theo lịch
của Phòng giáo dục)
- Học lại Quyết định 30 về đánh giá xếp loại
học sinh. Thực hiện tốt cuộc vận động "Nói
không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành
tích trong giáo dục".
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
- Khảo sát chất lợng học sinh giỏi và học sinh
yếu kém các lớp.
- Bình xét thi đua cả năm.
- Hoàn thiện tất cả các loại hồ sơ sổ sách của
trờng, tổ, cá nhân và học sinh.
- Tổng kết năm học.
- Kiểm kê Th viên, thiết bị, cơ sở vật chất của
nhà trờng. Bàn giao học sinh và tài sản cho địa
phơng.
- Triển khai công tác hè và phân công trực tr-
ờng bảo vệ tài sản và phòng chống bão lụt.
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
kế hoạch tuần: ...... (Từ ............... đến .........................)
Thứ
ngày
Nội dung công tác Ghi chú
Hai
Ba
T
Năm
Sáu
Bẩy
CN
kế hoạch tuần: ...... (Từ ............... đến .........................)
Thứ
ngày
Nội dung công tác Ghi chú
Hai
Ba
T
Năm
Sáu
Bẩy
CN
kế hoạch tuần: ...... (Từ ............... đến .........................)
Thứ
ngày
Nội dung công tác Ghi chú
Hai
Ba
T
Năm
Sáu
Bẩy
CN
kế hoạch tuần: ...... (Từ ............... đến .........................)
Thứ
ngày
Nội dung công tác Ghi chú
Hai
Ba
T
Năm
Sáu
Bẩy
CN
kế hoạch tuần: ...... (Từ ............... đến .........................)
Thứ
ngày
Nội dung công tác Ghi chú
Hai
Ba
T
Năm
Sáu
Bẩy
CN
kế hoạch tuần: ...... (Từ ............... đến .........................)
Thứ
ngày
Nội dung công tác Ghi chú
Hai
Ba
T
Năm
Sáu
Bẩy
CN
kế hoạch tuần: ...... (Từ ............... đến .........................)
Thứ
ngày
Nội dung công tác Ghi chú
Hai
Ba
T
Năm
Sáu
Bẩy
CN
kế hoạch tuần: ...... (Từ ............... đến .........................)
Thứ
ngày
Nội dung công tác Ghi chú
Hai
Ba
T
Năm
Sáu
Bẩy
CN
kế hoạch tuần: ...... (Từ ............... đến .........................)
Thứ
ngày
Nội dung công tác Ghi chú
Hai
Ba
T
Năm
Sáu
Bẩy
CN
kế hoạch tuần: ...... (Từ ............... đến .........................)
Thứ
ngày
Nội dung công tác Ghi chú
Hai
Ba
T
Năm
Sáu
Bẩy
CN
kế hoạch tuần: ...... (Từ ............... đến .........................)
Thứ
ngày
Nội dung công tác Ghi chú
Hai
Ba
T
Năm
Sáu
Bẩy
CN
kế hoạch tuần: ...... (Từ ............... đến .........................)
Thứ
ngày
Nội dung công tác Ghi chú
Hai
Ba
T
Năm
Sáu
Bẩy
CN
kế hoạch tuần: ...... (Từ ............... đến .........................)

Generate time = 0.12259387969971 s. Memory usage = 1.97 MB