BÁO CÁO TỔNG KẾT KẾ HOẠCH CHI ĐOÀN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
CHI ĐOÀN TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN 2

Thò trấn, ngày 10 tháng 9 năm 2008
BÁO CÁO
TỔNG KẾT NHIỆM KỲ: 2006-2008
CHI ĐOÀN TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN 2
Căn cứ vào kế hoạch hoạt động của Thò trấn Đoàn, kế hoạch của Chi bộ
Nhà trường, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2008-2009. Tôi xin thay mặt
BCH Chi đoàn trường THCS Thò trấn 2 thông qua bản tổng kết hoạt động công
tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ: 2006-2008 như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

*Tổng số đoàn viên: ……… đ/c (nữ: ………đ/c)
-Đoàn viên hết tuổi đoàn: ……… đ/c.
-Đoàn viên đã học lớp đối tượng Đảng: ……… đ/c.
-Đoàn viên là Đảng viên: ……… đ/c.
-Đoàn viên là giáo viên dạy giỏi:
+ Cấp cơ sở: ………. đ/c.
+ Cấp tỉnh: 01 đ/c.
-Đạt danh hiệu Chi đoàn vững mạnh.
1.Thuận lợi:
-Được sự quan tâm của Đảng ủy-UBND Thò Trấn, Thò Trấn Đoàn, và sự
quan tâm của Chi bộ-BGH trường THCS Thò Trấn 2.
-Cơ sở vật chất của trường từng bước nâng cấp đảm bảo sinh hoạt và hoạt
động các phong trào.
-Lực lượng đoàn viên hăng hái, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.
2.Khó khăn:
-Một số đoàn viên cư trú trên đòa bàn khá rộng, ảnh hưởng đến việc tham
gia các phong trào do Chi đoàn trường phát động.
-Đoàn viên giáo viên còn nhiều khó khăn, từ đó ảnh hưởng ít nhiều đến
chất lượng giảng dạy và công tác tự học, tự rèn.
-Đoàn viên học sinh trong năm vừa qua không kết nạp các hoạt động Đoàn
chủ yếu dựa vào lực lượng Đoàn viên GV nên chất lượng hoạt động chưa cao
còn nhiều hạn chế, chưa đầy đủ và đồng bộ.

II.NHIỆM VỤ CHUNG:

-Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chăm sóc dìu dắt thiếu niên, nhi đồng, là lực
lượng dự bò đáng tin cậy của Đảng.
-Đoàn viên phải “vững vàng về lập trường, tư tưởng-giỏi về chuyên môn
nghiệp vụ, luôn thể hiện tính tiên phong trong mọi hoạt động”.
-Tăng cường công tác giáo dục truyền thống đạo đức, tư tưởng chính trò, trí
tuệ, nhận thức và bản lónh sư phạm.
-Nêu cao khẩu hiệu: “Dân chủ-Kỷ cương- Tình thương- Trách nhiệm”.
III.NHIỆM VỤ CỤ THỂ :

1.Công tác giáo dục chính trò tư tưởng:
-Nâng cao đạo đức chính trò, nhận thức và lòng tin tưởng tuyệt đối vào sự
lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên CNXH ở nước ta.
-Xác đònh trách nhiệm và lí tưởng của tuổi trẻ với sự nghiệp cách mạng,
trong công cuộc xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc.
-Giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, phong trào Đồng
Khởi hào hùng của quê hương cho mỗi đoàn viên, thanh niên, đội viên. Qua đó
mỗi thành viên ra sức giữ gìn và tôn tạo thông qua truyền thống tốt đẹp với
nhiều loại hình hoạt động như: về nguồn, kể chuyện, hội thi, hội trại, các hoạt
động giao lưu … thăm viếng nghóa trang liệt só nhân các ngày lễ.
-Xây dựng nếp sống suy nghó lành mạnh, chống biểu hiện tiêu cực, quan
liêu, lãng phí nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong cách nghó, cách làm, hành
động cụ thể của mỗi đoàn viên.
- Thường xuyên phối hợp với liên đội tổ chức học tập tìm hiểu ý nghóa các
ngày lễ lớn trong năm: 3/2, 30/4, 19/5, 22/12…
-Tham gia các hội thi tìm hiểu về: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, kể chuyện
về tấm gương đạo đức Bác Hồ, về lòch sử đòa phương, phòng chống HIV/ AIDS,
luật giao thông… do báo, đài, ngành, đòa phương, Đoàn cấp trên tổ chức.
2 .Công tác xây dựng Đoàn-Đoàn tham gia xây dựng Đảng:
a.Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh :
-Thông qua nhiều loại hình hoạt động của Đoàn bồi dưỡng về nhận thức,
tư tưởng và có hoạt động thực tiễn. Nội dung và hình thức sinh hoạt chi đoàn
phải phong phú, đa dạng và luôn được cải tiến về nội dung-phương pháp.
-Tham gia đóng Đoàn phí đầy đủ, đúng hạn nhằm gây quỹ hoạt động.
+ Đoàn viên giáo viên: 2000 đồng/tháng.
+Phát triển Đoàn viên học sinh trong độ tuổi: 60%. (Năm học 2006-2007)
+ Giữ vững danh hiệu: Chi đoàn vững mạnh.
b.Đoàn tham gia xây dựng Đảng :
-Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là một tổ chức chính trò xã hội của thanh niên
Việt Nam do Đảng Cộng Sản và Chủ tòch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và
rèn luyện, là trường học của thanh niên, chính vì thế tham gia xây dựng Đảng là
trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn và của mỗi đoàn viên.
-Thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy Đảng về tình hình công tác và
các hoạt động của chi Đoàn ở Nhà trường, giúp cấp Ủy đánh giá đúng thực chất
phong trào hoạt động Đoàn, để có biện pháp lãnh chỉ đạo phù hợp với điều kiện
cụ thể từng hoạt động.
+Giới thiệu Đoàn viên ưu tú tham gia lớp đối tượng Đảng: …….. Đ/c.
+Hoàn thành hồ sơ phát triển Đảng: 02 Đ/c.
3.Công tác chuyên môn:
-Thực hiện tốt quy chế chuyên môn, nội quy Nhà trường, đảm bảo không
bỏ giờ, bỏ lớp. Thực hiện tốt chỉ tiêu cá nhân do BGH đề ra.
-Đảm bảo 100% giáo viên có đủ hồ sơ, sổ sách có chất lượng theo đúng
quy đònh của Nhà trường.
-Đi dự giờ và được dự đủ chỉ tiêu quy đònh: 10 tiết/1GV/ năm.
-Đoàn viên tích cực, sáng tạo trong giảng dạy và công tác chủ nhiệm.
-Thực hiện tốt chương trình lồng ghép về giáo dục môi trường, dân số, ma
túy, phòng chống HIV/ AIDS.
-Thực hiện đúng quy chế coi thi, công bằng trong kiểm tra cho điểm.
+ Đoàn viên giáo viên:
-GV dạy giỏi cấp trường: …..…. Đ/c.
-GV dạy giỏi cấp cơ sở: ……….. Đ/c.
-GV dạy giỏi cấp Tỉnh: 01 Đ/c.
4. Hoạt động văn thể mỹ:
-Kết hợp với BGH, Công đoàn,GVCN, TPT Đội đẩy mạnh các hoạt động
văn hóa, văn nghệ TDTT, giao lưu, về nguồn…
-Thể dục giữa giờ nghiêm túc và đầy đủ.
-Thực hiện tốt thể dục chính khoá: 2tiết/tuần. Duy trì hội thao cấp trường,
tham dự hội thao cấp huyện đạt thứ hạng cao.
-Duy trì lao động vệ sinh trường lớp hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng
thực hiện phong trào xanh hoá lớp học: 100%
-Tổ chức tốt hội thi rung chuông vàng, hội trại 26/3 vàthi hát: “Tiến bước
dưới lá cờ Đoàn”.
-Tham gia tốt, đầy đủ các phong trào. Tiếng hát hoa phượng đỏ. Hội thao
ngành GD, ĐH TDTT huyện, ĐH Đoàn Thò Trấn, metting phòng chóng vệ sinh
an toàn thực phẩm
-Đoàn viên tham gia tặng sách thư viện. Thường xuyên đến thư viện đọc
sách và tra cứu tài liệu.
5.Công tác thiếu niên – nhi đồng, xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh:
-Đảng phân công Đoàn TN phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh với nhiệm
vụ chăm sóc, dìu dắt thiếu niên nhi đồng, giáo dục hướng dẫn các em thực hiện
tốt “5 điều Bác Hồ dạy”, “Nói lời hay làm việc tốt”. Giúp các em đội viên trở
thành con ngoan trò giỏi, thành lớp người mới “Vừa hồng vừa chuyên” kế tục
trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.
-Tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, hiểu biết về pháp luật,
giáo dục các em phải có ý thức tốt trong việc học tập, rèn đức luyện tài để trở
thành con ngoan trò giỏi, đội viên gương mẫu xứng đáng cháu ngoan của Bác
Hồ, tiếp tục phấn đấu để đứng vào hàng ngũ Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh.
-Tiếp tục duy trì và phát huy các chương trình hoạt động của Đội. Nhân
rộng các mô hình có hiệu quả như: “Tuổi nhỏ lảm việc nhỏ”, “Giúp bạn vượt
khó” , “Nói lời hay làm việc tốt” …
-Tạo quỹ Đội dưới nhiều hình thức, nhằm giải quyết và đáp ứng các nhu
cầu thực tế cần thiết.
-Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách, đối với học sinh là con em gia đình
thuộc diện chính sách.
-Phát triển Đội viên trong độ tuổi: 80%
-Đạt Liên đội mạnh cuối năm.
-Chi đội tham gia tốt phong trào của trường
6.Lao động-hướng nghiệp:
-Đoàn viên là GVCN lớp, có mặt đầy đủ và hướng dẫn học sinh lớp mình
thực hiện lao động tổng vệ sinh hàng tuần nghiêm túc đạt chất lượng. Tham gia
đầy đủ các buổi lao động XHCN. Đoàn viên chủ nhiệm khối 8 phát động học
sinh tham gia học nghề phổ thông100%..
7. Công tác an ninh- chính trò- trật tự an toàn xã hội:
-Tham mưu với BGH, các Đoàn thể trong Nhà trường, thường xuyên tổ
chức trực hè, lễ, tết … nhằm bảo vệ cơ sở vật chất của Nhà trường.
-Phát hiện và cảnh báo những hiện tượng tiêu cực, sử dụng chất kích thích,
chất gây nghiện, trộm cắp xe đạp, tụ tập băng nhóm gây rối, đánh nhau, phá
hoại tài sản của công. Để có biện pháp ngăn chặn, giáo dục kòp thời.
-Giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện tốt để các
em đến trường, đến lớp.
-Trên đây là báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào TTN của Chi
đoàn trường THCS Thò trấn 2. Rất mong sự đóng góp ý kiến của các đồng chí,
để Chi đoàn rút kinh nghiệm cho hoạt động nhiệm kỳ tới đạt hiệu quả hơn.
Trân trọng kính chào.
DUYỆT CỦA CHI BỘ TM. BCH Chi đoàn
Phó Bí thư

Triệu Thành Vinh
Nơi nhận:
-Thò trấn Đoàn.
-Chi Bộ Trường.
-Lưu.

Generate time = 0.1098461151123 s. Memory usage = 1.94 MB