Giáo án mỹ thuật 7

Ngày soạn:19 / 8/2006
Ngày dạy: 23/8/2006
Tiết 1
Thờng thức mĩ thuật:
Sơ lợc về mĩ thuật thời trần
(1226 - 1400)
A. Mục tiêu
- Học sinh hiểu và nắm đợc một số kiến thức chung về mĩ thuật thời Trần.
- Học sinh nhận thức đúng đắn về truyền thống nghệ thuật dân tộc.
- Biết trân trọng, yêu quý vốn cổ của cha ông để lại.
B. Chuẩn bị
Đồ dùng mĩ thuật 7, một số tài liệu có liên quan đến mĩ thuật thời Trần
C. Phơng pháp
- Trực quan
- Vấn đáp gợi mở
A. Tiến trình lên lớp
I. ổn định tổ chức
Điểm danh:1
7A: 7B: 7C:

II. Kiểm tra bài củ
Không kiểm tra.
III. Bài mới
TL Tên hoạt động Nội dung kiến thức Hoạt động của GV và HS
4
30
HĐ1: Tìm hiểu
vài nét về bối
cảnh lịch sữ.
HĐ2: tìm hiểu
vài nét khái
quát về mĩ
thuật thời Trần
1. Vài nét về bối cảnh xã hội.
- Vào đầu thế kỉ XIII có những
biến động quyền trị vì đất nớc
từ Lý -> Trần.
- Chế độ trung ơng tập quyền đ-
ợc củng cố
- Ba lần chiến thắng quân
Nguyên Mông.
2. Vài nét về mĩ thuật.
a. Kiến trúc.
* Kiến trúc cung đình.
Cơ bản tiếp thu toàn bộ di sản
mĩ thuật thời Lý
Qua 3 lần xâm lợc của quân
nguyên Mông, thành Thăng
GV: cho học sinh đọc SGK?
Vào thời Trần có nét gì đặc
biệt về xã hội...
GV: Kiến trúc thời Trần gồm
những thể loại nào?
- Nêu một số công trình KT
cung đình.
Trờng THCS Vĩnh Long Phạm Thị Sinh : Mỹ thuật 7
1
5
4
HĐ3: Tìm hiểu
đặc điểm
chung của mĩ
thuật thời
Trần.
HĐ4: Củng cố
Long đã bị giặc tàn phá nặng
nề. Sau chiến thắng giặc ngoại
xâm, Thăng Long đợc xây dựng
lại nhng đơn giản hơn.
Một số công trình: (sgk)
b. Điêu khắc trang trí
Điêu khắc: phát triển về t-
ợng tròn, hình rồng mập
mạp, uốn khúc hơn mĩ thuật
thời Lý.
Trang trí chạm khắc:
Chạm khắc chủ yếu để trang
trí, làm cho các công trình kiến
trúc đẹp hơn.
Chạm khắc trang trí bệ đá hoa
sen rất phổ biến ở thời Trần.
c. Đồ gốm:
So với thời Lý, bên cạnh việc
phát huy đợc truyền thống trớc
đây, gốm thời Trần đã có một
số nét nổi bật nh: xơng gốm
dày, thô và nặng hơn; dồ gốm
gia dụng phát triển mạnh...
3. Đặc điểm chung.
- Mĩ thuật thời Trần mang hào
khí thợng võ của dân tộc với ba
lần chiến thắng quân Mông
Nguyên, thể hiện đợc vẻ đẹp ở
sự khoáng đạt và khỏe mạnh.
- Tuy thừa kế mĩ thuật thời Lý
nhng mĩ thuật thời Trần gần
hiện thực, giản dị và đôn hậu
hơn.
GV: So sánh điêu khắc của
mĩ thuật thời Trần Và thời
Lý có gì khác nhau?
HS: trả lời
GV: cho một vài em nêu đặc
điểm chung của mĩ thuật
thời Trần, sau đó giáo viên
tổng kết lại
GV: tóm tắt lại nội dung
chính của bài
IV. Dặn dò:1
Học bài và chuẩn bị cho bài sau.
-----------------*-*-*-------------------
Trờng THCS Vĩnh Long Phạm Thị Sinh : Mỹ thuật 7
2
Ngày soạn:1/9/2006
Ngày dạy:12/9/2006
Tiết 2 Vẽ theo mẫu:
Cái cốc và quả
a. Mục tiêu
- Học sinh biết cách vẽ hình từ bao quát đến chi tiết.
- Vẽ đợc hình cái cốc và quả dạng hình cầu.
- Hiểu đợc vẽ đẹp của bố cục và tơng quan tỉ lệ ở mẫu.
b. Chuẩn bị
1. Giáo viên:
- Vật mẫu: cái cốc và quả ( Táo).
- Tranh: các bớc vẽ, bài vẽ của học sinh.
2. Học sinh:
- Đồ dùng học tập: giấy vẽ, bút chì, tẩy.
c. Ph ơng pháp
- Vấn đáp trực quan
- Luyện tập
d. Tiến trình lên lớp
I. ổn định tổ chức
Điểm danh:1
7A: 7B: 7C:

II. Kiểm tra bài củ:4
Câu hỏi: nêu đặc điểm của mĩ thuật thời Trần?
III. Bài mới
TL Tên hoạt động Nội dung kiến thức Hoạt động của GV và HS
5
5
*HĐ1: Hớng
dẫn học sinh
quan sát nhận
xét.
*HĐ2: Hớng
dẫn học sinh
cách vẽ
1. Quan sát - nhận xét.
- Hình dáng của cái cốc: chiều
ngang, cao, đáy, miệng.
- Vị trí của cốc và quả.
- Tỷ lệ của cốc so với quả.
- Độ đậm nhạt chính của mẫu
2. Cách vẽ.
a. Vẽ khung hình.
* Vẽ khung hình chung:
Xác định chiều cao và chiều
ngang tổng thể để vẽ khung
hình chung.
GV: đặt mẫu.
HS: quan sát
GV: đặt câu hỏi để học sinh
so sánh, sau đó chốt lại.
GV: cho học sinh tập ớc lợng
tỷ lệ
- Treo tranh minh họa các b-
ớc vẽ.
Trờng THCS Vĩnh Long Phạm Thị Sinh : Mỹ thuật 7
3
25
4
*HĐ3: Hớng
dẫn học sinh
thực hành.
*HĐ4: Củng cố
* Vẽ khung hình riêng.
So sánh tỷ giữa các vật để vẽ
khung hình riêng.
b. Ước lợng tỷ lệ các bộ phận.
- xác định các bộ phận của cái
cốc và quả để vẽ
c. Vẽ phác bằng các nét thẳng
mờ.
d. Vẽ chi tiết
e. Vẽ đậm nhạt
3. Bài tập.
Vẽ cái cốc và quả.
GV: vừa hớng dẫn vừa vẽ
lên bảng
HS: quan sát.
GV: nhắc lại cách vẽ đã học
ở lớp 6 kết hợp sữ dụng đồ
dùng trực quan để hớng dẫn
cho học sinh nhớ lại cách vẽ
phác
Yêu cầu: thể hiện đợc 3 độ
cơ bản.
HS: làm bài.
GV: hớng dẫn đến từng học
sinh.
GV: chọn một vài bài đạt
yêu cầu và cha đạt để củng
cố, cho điểm một số bài tốt
để động viên.
IV. Nhận xét - Dặn dò:1
Nhận xét tiết học
Làm bài tập và chuẩn bị cho bài sau.
-----------------*-*-*-------------------
Trờng THCS Vĩnh Long Phạm Thị Sinh : Mỹ thuật 7
4
Ngày soạn:10 / 9/ 2006.
Ngày dạy: /9/2006
Tiết 3
Vẽ trang trí:
Tạo họa tiết trang trí
a. Mục tiêu
- Học sinh hiểu thế nào là họa tiết trang trí và họa tiết là yếu tố cơ bản của
nghệ thuật trang trí.
- Biết tạo họa tiết đơn giản và áp dụng làm các bài tập trang trí.
- Yêu thích nghệ thuật trang trí dân tộc.
b. Chuẩn bị
1. Giáo viên:
- Tranh vẽ các họa tiết phóng to
- Tranh: các bớc đơn giản và cách điệu.
2. Học sinh:
- Đồ dùng học tập: giấy vẽ, bút chì, tẩy, màu.
c. Ph ơng pháp
- Vấn đáp trực quan
- Luyện tập
d. Tiến trình lên lớp
I. ổn định tổ chức
Điểm danh:1
7A: 7B: 7C:
:
II. Kiểm tra bài củ:4
Chấm bài vẽ theo mẫu

III. Bài mới
TL Tên hoạt động Nội dung kiến thức Hoạt động của GV và HS
5 HĐ1: Hớng dẫn
học sinh quan
sát nhận xét.
1. Quan sát - nhận xét.
- Họa tiết trang trí thờng là hoa
lá, chim thú, mây nớc, mặt
trời...
- Họa tiết trong trang trí thờng
đợc đơn giản và cách điệu.
- Hình của họa tiết đặt ra phải
phù hợp với vị trí đặt họa tiết.
GV: treo tranh các họa tiết
và nêu tầm quan trọng của
nó trong trang trí.
HS: quan sát

Trờng THCS Vĩnh Long Phạm Thị Sinh : Mỹ thuật 7
5
7
23
4
HĐ2: Hớng dẫn
học sinh cách
vẽ.
HĐ3: Hớng dẫn
học sinh thực
hành.
HĐ4: Củng cố
2. Cách vẽ.
a. Lựa chọn nội dung họa tiết.
VD: hoa lá, chim...
b. Quan sát mẫu thật.
- Chọn những mẫu ng ý rồi vẽ.
c. Tạo họa tiết.
- Đơn giản: là lợc bỏ các chi
tiết không cần thiết
- Cách điệu: Sắp xếp lại các chi
tiết hình và nét sao cho hài
hòa, cân đối rõ ràng hơn; cũng
có thể thêm hoặc bớt một số
nét, nhng phải giữ ffợc đặc trng
của hình dáng mẫu

3. Bài tập.
Chép một mẫu hoa lá sau đó
vẽ đơn giản và cách điệu thành
họa tiết trang trí.

GV: đa ra một số họa tiết ở
các mẫu vật, rồi hớng dẫn
học sinh lựa chọn.
- Chép lại mẫu thật.
GV: treo tranh các bớc vẽ
- Phân tích cho học sinh
hiểu thế nào là đơn giản và
cách điệu.
GV: vừa hớng dẫn vừa vẽ
lên bảng
HS: quan sát.

HS: làm bài.
GV: hớng dẫn đến từng học
sinh.
GV: chọn một vài bài đạt
yêu cầu và cha đạt để củng
cố, cho điểm một số bài tốt
để động viên.
IV. Nhận xét - Dặn dò:1
Nhận xét tiết học
Về nhà hoàn thành bài tập và chuẩn bị cho bài sau.
-----------------*-*-*-------------------
Trờng THCS Vĩnh Long Phạm Thị Sinh : Mỹ thuật 7
6
Ngày soạn:2 /9/2006
Ngày dạy: /9 /2006
Tiết 4
Vẽ tranh :
đề tài tranh phong cảnh
a. Mục tiêu
- Học sinh hiểu đợc tranh phong cảnh là tranh diển tả vẽ đẹp của thiên nhiên
thông qua cảm thụ và sáng tạo của ngời vẽ.
- Biết biết chọn phong cảnh đẹp để thực hiện bài vẽ tranh phong cảnh đơn giản
có bố cục và màu sắc hài hòa
- Học sinh thêm yêu mến cảnh đẹp quê hơng đất nớc.
b. Chuẩn bị
1. Giáo viên:
- Đồ dùng dạy học 7
- Tranh: một số tranh phong cảnh của họa sĩ nổi tiếng thế giới, của học sinh.
2. Học sinh:
- Đồ dùng học tập: giấy vẽ, bút chì, tẩy, màu.
c. Phơng pháp
- Vấn đáp trực quan
- Luyện tập
d. Tiến trình lên lớp
I. ổn định tổ chức
Điểm danh:1
7A: 7B: 7C:
II. Kiểm tra bài củ:1
* Câu hỏi: Nêu cách tạo họa tiết trang trí?
III. Bài mới
TL Tên hoạt động Nội dung kiến thức Hoạt động của GV và HS
3
HĐ1: Hớng dẫn
học sinh tìm và
chọn nội dung.
1. Tìm và chọn nội dung đề
tài.
- Tranh phong cảnh là tranh thể
hiện vẽ đẹp của thiên nhiên
bằng cảm xúc và tài năng của
ngời vẽ.
- Tranh phong cảnh đẹp thể
GV: treo các tranh về phong
cảnh.
HS: quan sát -> rút ra nhận
xét về nội dung.

Trờng THCS Vĩnh Long Phạm Thị Sinh : Mỹ thuật 7
7
5
30
4
HĐ2: Hớng dẫn
học cách chọn
cảnh và cách vẽ.
HĐ3: Hớng dẫn
học sinh thực
hành.
HĐ4: Củng cố
hiện đợc đầy đủ các yếu tố về
bố cục, hình khối, màu sắc và
tình cảm của ngời vẽ
- Có nhiều đề tài về phong
cảnh
VD: sông núi, biển cả, nhà cữa,
cây cối ...
- Có thể vẽ thêm ngời, loài vật
cho sinh động
2. Chọn cảnh và cắt cảnh.
Tìm và chọn góc cảnhcó bố
cục đẹp, có những hình ảnh
điển hình để vẽ.
3. Thể hiện.
- Vẽ phác toàn cảnh.
- vẽ từ bao quát đến chi tiết
- Lợc bỏ những chi tiết không
cần thiết.
- Vẽ màu
4. Bài tập
Vẽ tranh phong cảnh

GV: cho học sinh xem tranh
về nhiều chủ đề khác nhau.

GV: Hớng dẫn
GV: treo tranh các bớc vẽ
GV: vừa hớng dẫn vừa vẽ
lên bảng
HS: quan sát.
HS: làm bài.
GV: hớng dẫn cách vẽ đến
từng học sinh.
GV: chọn một vài bài đạt
yêu cầu và cha đạt để củng
cố, cho điểm một số bài tốt
để động viên.
IV. Nhận xét - Dặn dò:1
Nhận xét tiết học
Về nhà hoàn thành bài tập và chuẩn bị cho bài sau.
-----------------*-*-*-------------------
Trờng THCS Vĩnh Long Phạm Thị Sinh : Mỹ thuật 7
8
Ngày soạn: / /2006
Ngày dạy: / / 2006
Tiết 5
Vẽ trang trí:
Tạo dáng và trang trí lọ cắm hoa
a. Mục tiêu
Học sinh hiểu đợc cách tạo dáng và trang trí đợc một lọ cắm hoa theo ý thích.
Có thói quen quan sát, nhận xét vẽ đẹp của của các đồ vật trong cuộc sống.
Học sinh hiểu thêm vai trò của mĩ thuật trong đời sống hằng ngày.
b. Chuẩn bị
1. Giáo viên:
- Hình minh họa
- Các lọ hoa có hình dáng khác nhau hoặc ảnh chụp một số lọ hoa.
- Một số bài vẽ của học sinh năm trớc.
2. Học sinh:
- Đồ dùng học tập: giấy vẽ, bút chì, tẩy, màu.
c. Phơng pháp
- Vấn đáp trực quan
- Luyện tập
d. Tiến trình lên lớp
I. ổn định tổ chức
Điểm danh:
7A: 7B: 7C:
II. Kiểm tra bài củ
Chấm bài vẽ tranh phong cảnh:
7A: 7B: 7C:
III. Bài mới
TL Tên hoạt động Nội dung kiến thức Hoạt động của GV và HS
HĐ1: Hớng dẫn
học sinh quan
sát nhận xét.
1. Quan sát - nhận xét.
- Có rất nhiều lọ hoa với hình
dáng kích thớc khác nhau nhng
nhìn chung có cấu tạo cân đối
theo trục thẳng đứng.
- Trang trí trên lọ hoa rất phong
phú.
GV: cho học sinh xem một
số lọ hoa.
HS: quan sát - nhận xét về
cấu tạo, hình thức trang trí.

GV: ? họa tiết trang trí trên
lọ hoa nh thế nào?
Trờng THCS Vĩnh Long Phạm Thị Sinh : Mỹ thuật 7
9
HĐ2: Hớng dẫn
học sinh cách
vẽ.
HĐ3: Hớng dẫn
học sinh thực
hành.
HĐ4: Củng cố
- Họa tiết thờng là hoa hoa lá,
chim thú, cảnh thiên nhiên...
2. Cách tạo dáng và trang trí
lọ cắm hoa.
a. Tạo dáng.
- Chọn kích thớc.
- Phác trục.
- Xác định tỷ lệ các bộ phận.
- Vẽ nét hình tạo thành hình
dáng của lọ.
b. Cách trang trí.
- Chọn chủ đề trang trí.
- Dựa vào hình dáng để sắp xếp
họa tiết.
- Vẽ màu: khoảng 4 -> 5 màu
là vừa, khi chọn màu cần liên t-
ởng đến chất liệu men.

3. Bài tập.
Tạo dáng và trang trí lọ cắm
hoa.

HS: trả lời nh bên.
GV: đặt câu hỏi về tạo dáng
liên quan đến bài vẽ theo
mẫu. Kết hợp treo tranh
minh họa để học sinh hiểu rỏ
các bớc tạo dáng

GV: cho học sinh tự tìm
hiểu cách trang trí, sau đó
giáo viên treo tranh minh
họa
GV: vừa hớng dẫn vừa vẽ
lên bảng
HS: quan sát.

HS: làm bài.
GV: hớng dẫn đến từng học
sinh. Chú ý đến cách tạo
dáng.
GV: chọn một vài bài đạt
yêu cầu và cha đạt để củng
cố, cho điểm một số bài tốt
để động viên.
IV. Nhận xét - Dặn dò
Nhận xét tiết học
Về nhà hoàn thành bài tập và chuẩn bị cho bài sau.
-----------------*-*-*-------------------
Trờng THCS Vĩnh Long Phạm Thị Sinh : Mỹ thuật 7
10
Ngày soạn: / /2006
Ngày dạy: / /2006
Tiết 6
Vẽ theo mẫu:
Lọ hoa và quả
( Vẽ hình)
a. Mục tiêu
Học sinh biết cách vẽ lọ hoa và quả.
Vẽ đợc hình gần giống mẫu.
Nhận ra vẽ đẹp của mẫu qua bố cục, qua nét vẽ hình.
b. Chuẩn bị
1. Giáo viên:
- Vật mẫu: lọ hoa và quả ( đu đủ).
- Tranh: các bớc vẽ, bài vẽ của học sinh.
2. Học sinh :
- Đồ dùng học tập: giấy vẽ, bút chì, tẩy.
c. Phơng pháp
- Vấn đáp trực quan
- Luyện tập
d. Tiến trình lên lớp
1 I. ổ n định tổ chức
7A: 7B: 7C:
4 II. Kiểm tra bài củ
Chấm một số bài tạo dáng và trang trí lọ hoa.
III. Bài mới
* Đặt vấn đề: Các em đã đợc vẽ rất nhiều mẫu , trên cơ sở ấy hôm nay các em
cùng vẽ lọ hoa và quả bằng chì.
TL Tên hoạt động Nội dung kiến thức Hoạt động của GV và HS
5
HĐ1: Hớng
dẫn học sinh
quan sát nhận
xét.
1. Quan sát - nhận xét.
- Hình dáng của lọ hoa: chiều
ngang, cao, đáy, miệng.
Hình dáng của quả: dạng hình
cầu
- Vị trí của lọ hoa và quả.
- Tỷ lệ của lọ hoa so với quả.
- Độ đậm nhạt chính của mẫu
2. Cách vẽ.
GV: đặt mẫu.
HS: quan sát
GV: đặt câu hỏi để học sinh so
sánh, sau đó chốt lại.
GV: cho học sinh tập ớc lợng tỷ lệ
- Treo tranh minh họa các bớc vẽ.
Trờng THCS Vĩnh Long Phạm Thị Sinh : Mỹ thuật 7
11
5
25
4
HĐ2: Hớng
dẫn cách vẽ.
HĐ3: Hớng
dẫn học sinh
thực hành.
HĐ4: Củng cố
a. Vẽ khung hình.
* Vẽ khung hình chung:
Xác định chiều cao và chiều
ngang tổng thể để vẽ khung
hình chung.
* Vẽ khung hình riêng.
So sánh tỷ giữa các vật để vẽ
khung hình riêng.
b. Ước lợng tỷ lệ các bộ phận.
- xác định các bộ phận của lọ
hoa và quả để vẽ
c. Vẽ phác bằng các nét thẳng
mờ.
d. Vẽ chi tiết
3. Bài tập.
Vẽ lọ hoa và quả.
GV: vừa hớng dẫn vừa vẽ lên
bảng
HS: quan sát.
GV: nhắc lại cách vẽ đã học ở lớp
6 kết hợp sữ dụng đồ dùng trực
quan để hớng dẫn cho học sinh
nhớ lại cách vẽ phác
Yêu cầu: cần nhấn mạnh một số
điểm khi vẽ chi tiết
HS: làm bài.
GV: hớng dẫn đến từng học sinh.
GV: chọn một vài bài đạt yêu cầu
và cha đạt để củng cố, cho điểm
một số bài tốt để động viên.
1 IV. Nhận xét - Dặn dò
Nhận xét tiết học
Làm bài tập và chuẩn bị cho bài sau.
-----------------*-*-*-------------------
* Rút kinh nghiệm:.
Ngày soạn: / /2006
Ngày dạy: / /2006
Tiết 7
Vẽ theo mẫu:
Trờng THCS Vĩnh Long Phạm Thị Sinh : Mỹ thuật 7
12
lọ hoa và quả
(Tiết 2: Vẽ màu)
a. Mục tiêu
- Học sinh biết nhận xét về màu của lọ hoa và quả.
- Học sinh vẽ đợc lọ hoa và quả bằng màu có độ đậm nhạt theo cảm thụ riêng.
- Nhận ra vẽ đẹp của tranh tỉnh vật màu.
b. Chuẩn bị
1. Giáo viên:
- Vật mẫu: 2 hoặc 3 mẫu để học sinh vẽ theo nhóm.
- Tranh: các bớc vẽ, bài vẽ màu của học sinh, của họa sĩ.
2. Học sinh:
- Đồ dùng học tập: giấy vẽ, bút chì, tẩy, màu.
c. Phơng pháp
- Vấn đáp trực quan
- Luyện tập
d. Tiến trình lên lớp
1 I. ổn định tổ chức
7A: 7B: 7C:
4 II. Kiểm tra bài củ
Chấm bài vẽ chì.
III. Bài mới
TL Tên hoạt động Nội dung kiến thức Hoạt động của GV và HS
5
5
HĐ1: Hớng
dẫn học sinh
quan sát nhận
xét.
HĐ2: Hớng
dẫn học sinh
1. Quan sát - nhận xét.
- Vị trí của các vật mẫu.
- ánh sáng nơi bày mẫu.
- Màu sắc chính của mẫu ( lọ
hoa và quả).
- Màu của lọ, màu của quả.
- Màu đậm, màu nhạt ở lọ và
quả.
- Màu sắc ảnh hởng qua lại giữa
các vật mẫu.
- Màu nền và màu bóng đổ của
vật mẫu.
2. Cách vẽ.
- Nhìn mẫu để phác hình
(bằng chì hoặc bằng màu nhạt)
GV: đặt mẫu.
HS: quan sát
GV: đặt câu hỏi để học sinh
nhận xét mẫu nh bên.
GV: cho học sinh quan sát một
số tranh tỉnh vật và nhận xét.
GV: Treo tranh minh họa các b-
ớc vẽ.
Trờng THCS Vĩnh Long Phạm Thị Sinh : Mỹ thuật 7
13
25
4
cách vẽ
HĐ3: Hớng
dẫn học sinh
thực hành.
HĐ4: Củng cố
- Phác các mảng màu đậm,
nhạt chính ở lọ, quả, nền.
- Vẽ màu điều chỉnh cho sát
với mẫu.
3. Bài tập.
Vẽ cái cốc và quả, vẽ màu.
- Gợi ý cánh vẽ bằng các chất
liệu màu.
HS: quan sát.
Yêu cầu: thể hiện đợc 3 độ cơ
bản.
HS: làm bài.
GV: hớng dẫn đến từng học
sinh.
GV: chọn một vài bài đạt yêu
cầu và cha đạt để củng cố, cho
điểm một số bài tốt để động
viên.
1 IV. Nhận xét - Dặn dò
Nhận xét tiết học
Làm bài tập và chuẩn bị cho bài sau.
-----------------*-*-*-------------------
* Rút kinh nghiệm:Ngày soạn:17/10/2006.
Ngàygiảng:
Tiết 8
Thờng thức mĩ thuật:
Một số công trình mĩ thuật thời trần

a. Mục tiêu
- Củng cố và cung cấp thêm cho học sinh một số kiến thức chung về mĩ thuật
thời Trần
Trờng THCS Vĩnh Long Phạm Thị Sinh : Mỹ thuật 7
14
- Học sinh trân trọng và yêu thích nền mĩ thuật thời Trần nói riêng, nghệ thuật
dân tộc nói chung.
b. Chuẩn bị
Đồ dùng mĩ thuật 7, một số tài liệu có liên quan đến mĩ thuật thời Trần
c. Phơng pháp
- Trực quan, vấn đáp gợi mở, thuyết trình
d. Tiến trình lên lớp
1 I. ổn định tổ chức
7A: 7B: 7C:
4 II. Kiểm tra bài củ
Chấm bài vẽ theo mẫu:
III. Bi mi:
* t vn : tit 1 chỳng ta ó cú dp lm quen vi m thut thi Trn,
bõy gi mt em hy nhc li vi nột v m thut v mt s lnh vc m thut
tiờu biu.
TL Tên hoạt động Nội dung kiến thức Hoạt động của GV và HS
15
HĐ1: Tìm hiểu
vài nét về công
trình kiến trúc
thời Trần
1. Kiến trúc.
a. Tháp Bình Sơn
- Là một công trình kiến trúc bằng
đất nung khá lớn nằm giữa sân trớc
chùa Vĩnh Khánh, xã Lập Thạch -
Vĩnh Phú, hiện chỉ còn 11 tầng cao
15m.
- Về hình dáng: Tháp có mặt bằng
hình vuông, càng lên cao càng thu
nhỏ dần.
+ Các tầng trên đều trổ cữa bốn
mặt, mái các tầng hẹp.
+ Tầng dới cao hơn các tầng trên
cao
- Về trang trí: Bên ngoài tháp, các
tầng đợc trang trí bằng các hoa văn
khá phong phú.
b. Khu lăng mộ An Sinh
- Đây là khu lăng mộ lớn của các
vua Trần đợc xây dựng ở sát rìa các
chân núi.
- Bố cục các lăng mộ thờng đăng
đối, quy tụ vào một điểm ở giữa...
2. Điêu khắc.
GV: cho học sinh đọc SGK?
? kiến trúc thời Trần thông qua
những thể loại kiến trúc nào?
HS: thảo luận tìm hiểu về tháp
Bình Sơn
GV: đánh giá kết luận kết quả
thảo luận của học sinh

GV: phân tích diễn giải về xuất
xứ và đặc điểm của khu lăng
mộ

Trờng THCS Vĩnh Long Phạm Thị Sinh : Mỹ thuật 7
15
20
4
HĐ2: giới
thiệu một vài
tác phẩm điêu
khắc và trang
trí

HĐ4: Củng cố
a. Tợng Hổ ở lăng Trần Thủ Độ.
- Khu lăng mộ của Trần Thủ Độ đ-
ợc xây dựng vào năm 1264 tại Thái
Bình, ở lăng có tạc một con hổ.
- Tợng có kích thớc gần nh thật,
thân hình thon, bộ ức nở nang và
những bắp vế căng tròn.
* Thông qua hình tợng con hổ các
nghệ sĩ điêu khắc thời xa đã nắm
bắt và lột tả đợc tính cách, vẽ đờng
bệ, lẫm liệt của thái s Trần Thủ Độ.
b. Chạm khắc gỗ ở chùa Thái
Lạc.
- Nội dung diễn tả chủ yếu là cảnh
dâng hoa, tấu nhạc với những nhân
vật trung tâm là vũ nữ, nhạc công
hay con chim thần thoại.
Đợc sắp xếp cân đối, không đơn
điệu, buồn tẻ với đội nông sâu khác
nhau
? Trần Thủ Độ là ai? ông có vai
trò gì đối với thời Trần?
GV: cho học sinh tự tìm hiểu và
giới thiệu vài nét về thái s Trần
Thủ Độ.
GV: cho một vài em nêu đặc
điểm của một số tác phẩm khắc
gỗ ở chùa Thái Lạc.
GV: tóm tắt lại nội dung chính
của bài
1 IV. Dặn dò
Học bài và chuẩn bị cho bài sau.
* Rỳt kinh nghim:

-----*-*-*-----

Ngày soạn:22/10/2006
Ngày giảng:
Tiết 9 Vẽ trang trí:
Trang trí đồ vật có dạng
hình chữ nhật
( Bài kiểm tra )
a. Mục tiêu
- Học sinh biết cách trang trí bề mặt một số đồ vật có dạng hình chữ nhật bằng
nhiều cách khác nhau.
- Trang trí đợc một số đồ vật có dạng hình chữ nhật.
Trờng THCS Vĩnh Long Phạm Thị Sinh : Mỹ thuật 7
16
- Học sinh yêu thích việc trang trí đồ vật.
b. Chuẩn bị
1. Giáo viên:
- Một số đồ dùng có dạng hình chữ nhật.
- Một số bài vẽ của học sinh năm trớc.
2. Học sinh:
- Đồ dùng học tập: giấy vẽ, bút chì, tẩy, màu.
c. Phơng pháp
- Trực quan
- Luyện tập
d. Tiến trình lên lớp
I. ổn định tổ chức
7A: 7B: 7C:
II. Kiểm tra bài c
Không kiểm tra.
III. Bài mới
TL Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
5'
35'
3'
- Giới thiệu một số đồ dùng có dạng hình chữ
nhật, tính chất phong phú và đa dạng của hình chữ
nhật
- Treo một số tranh vẽ.
* Giáo viên ra đề bài: trang trí đồ vật có dạng hình
chữ nhật.
- Hớng dẫn học sinh chọn nội dung trang trí.
* Thu bài.
* Chọn bài đẹp đạt yêu cầu và cha đạt để củng cố
- Quan sát.
- Làm bài
- Nộp bài
- Quan sát và nhận xét một số
bài vẽ
(2') IV. Nhận xét - Dặn dò
Nhận xét tiết kiểm tra và chuẩn bị cho bài sau.-
-----------------*-*-*-------------------
Ngày soạn:28/10/2005.
Ngày giảng:
Tiết 10
Vẽ tranh :
đề tài cuộc sống quanh em
a. Mục tiêu
Học sinh tập quan sát, nhận xét thiên nhiên và các hoạt động thờng ngày của
con ngời.
Trờng THCS Vĩnh Long Phạm Thị Sinh : Mỹ thuật 7
17
Tìm đợc đề tài phản ánh cuộc sống xung quanh và vẽ đợc một bức tranh theo ý
thích.
Có ý thức làm đẹp cuộc sống xung quanh.
b. Chuẩn bị
1. Giáo viên:
- Đồ dùng dạy học vẽ tranh đề tài.
- Su tầm tranh của các họa sĩ và học sinh về đề tài này.
- Su tầm ảnh đẹp về phong cảnh đất nớc và các hoạt động của con ngời ở các
vùng, miền khác nhau.
2. Học sinh:
- Đồ dùng học tập: giấy vẽ, bút chì, tẩy, màu.
c. Phơng pháp
- Vấn đáp trực quan
- Luyện tập
d. Tiến trình lên lớp
1 I. ổn định tổ chức
7A: 7B: 7C:
4 II. Kiểm tra bài củ
Không kiểm tra - trả bài kiểm tra 1 tiết
III. Bài mới
* t vn : Xung quanh chỳng ta cú nhiu hot ng,cuc sng luụn din
ra v cú s thay i khụng ngng bi hc ny cỏc em cựng tỡm hiu v v
mt ti ó v ang din ra xung quanh chỳng ta.
TL Tên hoạt động Nội dung kiến thức Hoạt động của GV và HS
5
5
HĐ1: Hớng
dẫn học sinh
tìm và chọn nội
dung.
HĐ2: Hớng
dẫn học sinh
cách vẽ.
1. Tìm và chọn nội dung đề tài.
- Là đề tài phong phú, phản ánh nội
dung cuộc sống của con ngời và
thiên nhiên.
VD: - Về đề tài gia đình: đi chợ,
nấu ăn, lau nhà, quét sân...
- Nhà trờng: đi học, học
nhóm...
- Xã hội: giữ gìn môi trờng xanh
sạch đẹp.
2. Cách vẽ.
a. Tìm đề tài.
- Suy nghĩ và chọn cho mình nội
dung đề tài mà mình a thích.
b. Vẽ mảng.
- Phác mảng chính phụ cho tranh
GV: treo các tranh về phong
cảnh thiên nhiên và con ngời
...
HS: quan sát -> rút ra nhận
xét về nội dung.
GV: cho học sinh tự tìm ra
một số nội dung và giới
thiệu một số hoạt động gần
gũi với học sinh...
GV: cho học sinh xem tranh
về nhiều chủ đề khác nhau.
Trờng THCS Vĩnh Long Phạm Thị Sinh : Mỹ thuật 7
18
25
4
HĐ3: Hớng
dẫn học sinh
thực hành.
HĐ4: Củng cố
vẽ.
Xác định hình tợng chính phụ cho
tranh và vẽ mảng.
c. Vẽ hình.
- Từ những hình tợng đã chọn phác
hình lên mảng.
Chú ý: hình tợng phải sinh động
thể hiện đợc nội dung của tranh.
d. Vẽ màu.
- Vẽ theo ý thích hợp với nội dung
tranh.

4. Bài tập
Vẽ tranh: đề tài cuộc sống quanh
em

GV: Hớng dẫn lên bảng kết
hợp treo tranh các bớc vẽ.
GV: vừa hớng dẫn vừa vẽ
lên bảng một số hình dáng
HS: quan sát.
GV: cho học sinh quan sát
một số tranh vẽ của họa sĩ
và học sinh
HS: làm bài.
GV: hớng dẫn cách vẽ đến
từng học sinh.
GV: chọn một vài bài đạt
yêu cầu và cha đạt để củng
cố, cho điểm một số bài tốt
để động viên.
1 IV. Nhận xét - Dặn dò
Nhận xét tiết học
Về nhà hoàn thành bài tập và chuẩn bị cho bài sau.
* Rỳt kinh nghim
-----------------*-*-*-------------------
Ngày soạn:3/11/2005
Ngày giảng:
Tiết 11
Vẽ theo mẫu:
Lọ hoa và quả
a. Mục tiêu
Học sinh biết cách vẽ hình từ bao quát đến chi tiết qua so sánh tơng quan tỉ lệ.
Vẽ đợc lọ hoa và quả gần giống mẫu về hình và độ đậm nhạt.
Nhận ra vẽ đẹp của mẫu qua bố cục, qua nét vẽ hình.
Trờng THCS Vĩnh Long Phạm Thị Sinh : Mỹ thuật 7
19
b. Chuẩn bị
1. Giáo viên:
- Vật mẫu: lọ hoa và quả ( đu đủ).
- Tranh: các bớc vẽ, bài vẽ của học sinh.
2. Học sinh:
- Đồ dùng học tập: giấy vẽ, bút chì, tẩy.
c. Phơng pháp
- Vấn đáp trực quan
- Luyện tập
d. Tiến trình lên lớp
(1 ) I. ổn định tổ chức
7A: 7B: 7C:
(4) II. Kiểm tra bài củ
Câu hỏi: Chấm bài vẽ tranh đề tài.
III. Bài mới
*t vn : GV cho HS quan sỏt mt s vt mu v l hoa v qu.
t cõu hi: Mu v gm nhng gỡ,mun v chỳng ta phi tin hnh nh
th no?
HS tr li,GV b sung v i vo bi mi.
TL Hoạt động của GV và HS Nội dung kiến thức
5
5
25
.* . Hot ng 1:
GV: đặt mẫu.
HS: quan sát
GV: đặt câu hỏi để học sinh so sánh, sau
đó chốt lại.
*. Hot ng 2
GV: vừa hớng dẫn vừa vẽ lên bảng
HS: quan sát.
GV: cho học sinh tập ớc lợng tỷ lệ
- Treo tranh minh họa các bớc vẽ
* Hot ng 3:
1.Quan sát - nhận xét.
2.Cách vẽ.
a. Vẽ khung hình.
* Vẽ khung hình chung:
Xác định chiều cao và chiều ngang tổng
thể để vẽ khung hình chung.
* Vẽ khung hình riêng.
So sánh tỷ giữa các vật để vẽ khung hình
riêng.
b. Ước lợng tỷ lệ các bộ phận.
- xác định các bộ phận của lọ hoa và quả
để vẽ
c. Vẽ phác bằng các nét thẳng mờ.
d. Vẽ chi tiết
e. Vẽ đậm nhạt
Trờng THCS Vĩnh Long Phạm Thị Sinh : Mỹ thuật 7
20
4
HS thc hnh.
- GV: hớng dẫn đến từng học sinh
* Hot ng 4:
.GV: chọn một vài bài đạt yêu cầu và cha
đạt để củng cố, cho điểm một số bài tốt
để động viên.
3. Bài tập.
Vẽ lọ hoa và quả.
GV: nhắc lại cách vẽ đã học ở lớp 6 kết
hợp sữ dụng đồ dùng trực quan để hớng
dẫn cho học sinh nhớ lại cách vẽ phác
Yêu cầu: cần nhấn mạnh một số điểm khi
vẽ chi tiết
(1) IV. Nhận xét - Dặn dò
Nhận xét tiết học
Làm bài tập và chuẩn bị cho bài sau.
* Rỳt kinh nghim:
..............................................................................................................................
..
..............................................................................................................................
..
-----------------*-*-*-------------------
Ngày soạn:8/11/2006
Ngày giảng:
Tiết 12
Vẽ theo mẫu:
lọ hoa và quả
(Tiết 2: Vẽ màu)
a. Mục tiêu
- Học sinh biết nhận xét về màu của lọ hoa và quả.
- Học sinh vẽ đợc lọ hoa và quả bằng màu có độ đậm nhạt theo cảm thụ riêng.
- Nhận ra vẽ đẹp của tranh tỉnh vật màu.
Trờng THCS Vĩnh Long Phạm Thị Sinh : Mỹ thuật 7
21
b. Chuẩn bị
1. Giáo viên:
- Vật mẫu: 2 hoặc 3 mẫu để học sinh vẽ theo nhóm.
- Tranh: các bớc vẽ, bài vẽ màu của học sinh, của họa sĩ.
2. Học sinh:
- Đồ dùng học tập: giấy vẽ, bút chì, tẩy, màu.
c. Phơng pháp
- Vấn đáp trực quan
- Luyện tập
d. Tiến trình lên lớp
(1) I. ổn định tổ chức
7A: 7B: 7C:

(4) II. Kiểm tra bài củ
Chấm bài vẽ chì.
III. Bài mới
* t vn : Trong bi hc trc cỏc em ó dng hỡnh vt mu l hoa v
qu,trờn c s y hụm nay cỏc em quan sỏt v v m nht bng mu.
TL Hoạt động của GV và HS Nội dung kiến thức
5
5
25
*. Hot ng 1
- GV: đặt mẫu.
- HS: quan sát
GV: đặt câu hỏi để học sinh nhận xét
mẫu nh bên.
* Hot ng 2:
GV: cho học sinh quan sát một số tranh
tỉnh vật và nhận xét.
GV: Treo tranh minh họa các bớc vẽ.
- Gợi ý cánh vẽ bằng các chất liệu màu.
HS: quan sát.
Yêu cầu: thể hiện đợc 3 độ cơ bản.
* Hot ng 3:
HS: làm bài.
GV: hớng dẫn đến từng học sinh.
1. Quan sát - nhận xét.
- Vị trí của các vật mẫu.
- ánh sáng nơi bày mẫu.
- Màu sắc chính của mẫu ( lọ hoa và
quả).
- Màu của lọ, màu của quả.
- Màu đậm, màu nhạt ở lọ và quả.
- Màu sắc ảnh hởng qua lại giữa các vật
mẫu.
- Màu nền và màu bóng đổ của vật mẫu
2. Cách vẽ.
- Nhìn mẫu để phác hình (bằng chì hoặc
bằng màu nhạt)
- Phác các mảng màu đậm, nhạt chính ở
lọ, quả, nền.
- Vẽ màu điều chỉnh cho sát với mẫu.
3. Bài tập.
Vẽ cái lọ hoa và quả, vẽ màu.
Trờng THCS Vĩnh Long Phạm Thị Sinh : Mỹ thuật 7
22
4
* Hot ng 4:
GV: chọn một vài bài đạt yêu cầu và cha
đạt để củng cố, cho điểm một số bài tốt để
động viên.
4. ỏnh giỏ kt qu hc tp
(1) IV. Nhận xét - Dặn dò
Nhận xét tiết học
Làm bài tập và chuẩn bị cho bài sau.
* Rỳt kinh nghim:
..............................................................................................................................
....... ..............................................................................................................................
.......
-----------------*-*-*-------------------
Ngày soạn:12/11/2006
Ngày giảng:
Tiết 13
Vẽ trang trí:
Chữ trang trí
a. Mục tiêu
Học sinh hiểu biết thêm kiểu chữ về 2 kiểu chữ cơ bản đã học (kiểu chữ nét
đều, nét thanh nét đậm)
Biết tạo ra và sữ dụng các kiểu chữ có dáng đẹp để trình bày đầu báo tờng,
trang trí sổ tay, các văn bản...
Học sinh hiểu thêm vai trò của mĩ thuật trong đời sống hằng ngày.
b. Chuẩn bị
1. Giáo viên:
Trờng THCS Vĩnh Long Phạm Thị Sinh : Mỹ thuật 7
23
- Hình minh họa
- Một số bài vẽ của học sinh năm trớc.
2. Học sinh:
- Đồ dùng học tập: giấy vẽ, bút chì, tẩy, màu.
c. Phơng pháp
- Vấn đáp trực quan
- Luyện tập
d. Tiến trình lên lớp
(1) I. ổn định tổ chức
7A: 7B: 7C:
(4) II. Kiểm tra bài củ
Chấm bài vẽ theo mẫu:
III. Bài mới
* t vn : GV cho HS quan sỏt mt s kiu ch( hoa,thng,ch cú
chõn...)
t cõu hi: Ch dựng lm gỡ,cỏc kiu ch cú ging nhau khụng ?
HS tr li, GV b sung v i vo bi mi.
TL Hoạt động của GV và HS Nội dung kiến thức
5
5
25
*. Hot ng 1:
-GV: cho học sinh xem một số lọ hoa.
HS: quan sát - nhận xét về cấu tạo, hình
thức trang trí.
GV: ? họa tiết trang trí trên lọ hoa nh
thế nào?
HS: trả lời nh bên.
* Hot ng 2
- Trớc tiên vẽ dáng chữ chuẩn theo
mẫu.
- Trên cơ sở dáng chữ đó, vẽ phác các
kiểu dáng khác nhau bằng cách thêm,
bớt nét và chi tiết hoặc lồng ghép các
hình ảnh theo ý định riêng.
*.H ot ng 3:
HS: làm bài.
GV: hớng dẫn đến từng học sinh. Chú ý
đến cách tạo dáng.
*.Hot ng 4:
GV: chọn một vài bài đạt yêu cầu và
cha đạt để củng cố, cho điểm một số
1. Quan sát - nhận xét.
- Có rất nhiều chữ trang trí khác nhau.
- Chữ không chỉ có vai trò thông tin về nội
dung mà hình dáng, đờng nét, cách trang trí
của nó còn đem lại cảm xúc thẩm mĩ cho
ngời đọc.
- Các con chữ cùng một nội dung đợc cách
điệu một cách nhất quán.
2 : Cách tạo chữ trang trí.
GV: đặt câu hỏi về tạo dáng liên quan đến
bài vẽ theo mẫu. Kết hợp treo tranh minh
họa để học sinh hiểu rỏ các bớc tạo dáng

GV: cho học sinh tự tìm hiểu cách trang trí,
sau đó giáo viên treo tranh minh họa
GV: vừa hớng dẫn vừa vẽ lên bảng
HS: quan sát.
3. Bài tập.
Tạo dáng và trang trí lọ cắm hoa.
4. ỏnh giỏ kt qu hc tp
Trờng THCS Vĩnh Long Phạm Thị Sinh : Mỹ thuật 7
24
4
bài tốt để động viên.
(1) IV. Nhận xét - Dặn dò
Nhận xét tiết học
Về nhà hoàn thành bài tập và chuẩn bị cho bài sau.
* Rỳt kinh nghim:
...........................................................................................................................
.........
...........................................................................................................................
.........
-----------------*-*-*-------------------
Ngày soạn:28/11/2006
Ngày giảng:
Tiết 14
Th ờng thức mĩ thuật :
mĩ thuật việt nam từ cuối thế kỉ xix
đến năm 1954

a. Mục tiêu
Học sinh đợc củng cố thêm về kiến thức lịch sữ; thấy đợc những cống hiến của
giới văn nghệ sĩ nói chung, giới mĩ thuật nói riêng với kho tàng văn hoá dân
tộc.
Trờng THCS Vĩnh Long Phạm Thị Sinh : Mỹ thuật 7
25

Generate time = 0.098105907440186 s. Memory usage = 1.99 MB