Tải bản đầy đủ

Sony các chính sách môi trường sony environment policy

Sony: các chính sách môi trường
1. Chính sách nguồn nguyên liệu có trách nhiệm
(responsible sourcing)
2. 4 chính sách môi trường
- Giảm thiểu biến đổi khí hậu (hướng đến xả thải
zero)
- Giữ gìn nguồn tài nguyên giới hạn
- Kiểm soát chặt chẽ hóa chất rủi ro ô nhiễm
- Khuếch trương đa dạng sinh học


1. Chính sách nguồn nguyên liệu có trách nhiệm
(responsible sourcing)


EICC – Electronics Industry Citizenship Coalition


1. Curbing Climate Change Toward zero-emission products
1. Giảm thiểu biến đổi khí hậu tiến tới sản phẩm xả thải zero
 Sony giảm thiểu GHG không chỉ trong nhà máy và văn phòng mà
còn trong suốt vòng đời sản phẩm – từ nguyên liệu thô và chế tạo
linh kiện, sản xuất, logistics, sử dụng sãn phẩm đến thu hồi và tái
chế.
 Sản phẩm và dịch vụ có ý thức về môi trường do Sony chế tạo
hướng đến tiết kiệm năng lượng và sử dụng các nguồn năng
lượng có thể tái tạo.
 Ngoài việc tự mình tiết giảm khí GHG , Sony còn khuyến khích các
công ty đối tác chế tạo cùng giảm thiểu


2. Conserving Resources: Eliminating use of virgin materials
2. Giữ gìn nguồn tài nguyên: hướng đến loại bỏ sử dụng tài nguyên
gốc:
 Sony tối thiểu các nguồn đầu vào từ tự nhiên và tối đa sử dụng các
nguồn tái chế trong suốt quá trình sản xuất và trong vòng đời sản
phẩm.
 Trong trường hợp sử dụng tài nguyên đầu vào Sony làm cho sản
phẩm càng ngày càng nhẹ về trọng lượng, sử dụng ít năng lượng,
tăng cường hiệu quả sử dụng tài nguyên trong các nhà máy và văn
phòng Sony.
 Tái chế được khuyến khích trong suốt vòng đời sản phẩm. Sản
phẩm được chế tạo sao cho có thể tái chế tối đa và được chế tạo
bằng các linh kiện tái chế nhiều nhất có thể.
 Hợp tác với các nhà tái chế trên toàn thế giới để sử dụng các sản
phẩm Sony hết sử dụng như là tài nguyên cho việc khác


3. Controlling Chemical Substances: Careful
management, beginning with raw materials
3. Kiểm soát hóa chất: quản lý thận trọng ngay
từ khâu nguyên liệu thô
 Để ngăn ngừa ô nhiễm môi trường, tuân thủ
quy định từ khâu đầu tiên. Sony tự thiết kể
quy trình quản lý hóa chất giúp quản lý chặt
chẽ nhất các nguyên liệu thô và các sản
phẩm hóa chất trên toàn thế giới.
 Sony tiếp tục các sáng kiến loại bỏ và thay

thế một số hóa chất độc hại, có rủi ro về môi
trường.
 Sony chỉ ra một số chất không được sử dụng
trong quá trình sản xuất giúp giảm thiểu
“dấu chân môi trường” tổng thể của Sony


4. Promoting Biodiversity: Respecting the natural environment
4. Khuếch trương đa dạng sinh học: tôn trọng môi trường tự
nhiên
 Môi trường thiên nhiên là nhân tố chủ yếu trong các sáng kiến
kinh doanh của Sony, bởi vì Sony hiểu rằng các hoạt động của
Sony có thể tác động không tốt đến môi trường theo các con
đường khác nhau.
 Sony tiếp tục bảo vệ đa dạng sinh học (giữ gìn cân bằng sinh
thái) thông qua các hoạt động bảo tồn và kinh doanh của Sony.


Tổng quan tác động môi trường của Sony


Hiệu ứng nhà kính từ SonyTổng quan sử dụng tài nguyên của Sony
Life cycle – Chu trình sống sản phẩm/dịch vụ
1. R&D - Innovation Creating environmentally conscious
technologies and services (Sáng chế, phát kiến ra những công
nghệ và dịch vụ có ý thức về môi trường)
• Các hoạt động sáng tạo và đổi mới sản phẩm và dịch vụ giải trí
của Sony cố gắng sử dụng tối thiểu năng lượng như đã cam kết.
• Sony phát triển các công nghệ với ý thức môi trường, Sony cũng
tiên phong trong các môi hình kinh doanh giảm thiếu “dấu chân
môi trường”.
2. Product/Service Planning and Design Keeping the environment
in mind from the product development stage (kế hoạch, thiết kế
sản phẩm/dịch vụ cần luôn nghĩ tới môi trường ngay từ ban đầu)
• Sony sử dụng năng lực sáng tạo và phát kiến nhằm tăng cường
hiệu quả môi trường.
• Để giảm thiểu dấu chân môi trường Sony tận dụng những cơ hội
phát kiến không chỉ trong ngành điện tử mà cả trong ngành giải
trí và các hoạt động kinh doanh khác.


3. Raw Materials and Components Procurement In partnership with
suppliers (Nguyên liệu và linh kiện do nhà cung cấp sản xuất)
• Giảm thiểu tác động môi trường phải tính đến cả các khâu nguyên
liệu và linh kiện do đối tác cung cấp.
• Các nhà cung cấp giúp Sony quản lý hóa chất và nay còn giúp tiết
kiệm năng lượng và nước.
• Với sự phối hợp này, các bên cùng giảm tác động môi trường xuống
mức zero là 1 khả năng thực tế.
4. Operation working toward the same aggregate targets worldwide
(hoạt động hướng đến cùng một mục tiêu toàn cầu)
• Quan trọng là giảm mức tuyệt đối dấu chân môi trường bằng cách
giảm tác động của Sony lên Hành tinh. Dấu chân đó bao gồm mức
xả thải GHG, mức xả chất thải trên toàn cầu và các tiêu chí khác.
• Mục tiêu tối đa là giảm thiểu xuống mức thấp nhất trong tất cả nhà
máy và văn phòng. Cam kết này được chia sẻ với các đối tác trong
thiết kế, cung ứng, sản xuất, những đối tác này cũng cam kết tiết
kiệm năng lượng và giúp giảm thiếu tác động môi trường chung.


5. Logistics Environmental benefits from smart shipping practices
• Logistics được lợi về môi trường nhờ hệ thống xếp hàng thông
minh. Xếp hàng vận tải là 1 khâu tiết kiệm năng lượng.
• Để giảm thiếu năng lượng và giảm phát thải CO2 trong khâu vận
tải, Sony đưa vào nguyên liệu đóng gói nhỏ hơn, tăng hiệu quả
sắp xếp hàng và chuyển đổi hình thức vận tải như tàu hỏa hay tàu
thủy.
6. Take back and Recycling with post-consumer use in mind
Tư duy thu hồi và tái chế sau sử dụng
• Nhà sản xuất có trách nhiệm cần tính đến điều gì sẽ xảy ra sau khi
sử dụng sản phẩm.
• Thiết kế dự tính đến tái chế là bước đầu tiên trong trách nhiệm
Sony sau sử dụng sản phẩm.
• Khâu tiếp theo là khuyến khích các chương trình tái chế địa
phương, khuyến khích thu hồi và tái chế sản phẩm sau khi sử
dụng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×