Chien luoc phat trien san pham cua NHTM.doc

I.Khái niệm ngân hàng thương mại:
Cho đến thời điểm hiện nay có rất nhiều khái niệm về NHTM: Ở Mỹ Ngân hàng
thương mại là công ty kinh doanh tiền tệ, chuyên cung cấp dịch vụ tài chính và hoạt động
trong ngành công nghiệp dịch vụ tài chính.
Đạo luật ngân hàng của Pháp (1941) cũng đã định nghĩa: “Ngân hàng thương mại là
những xí nghiệp hay cơ sở mà nghề nghiệp thường xuyên là nhận tiền bạc của công chúng
dưới hình thức ký thác, hoặc dưới các hình thức khác và sử dụng tài nguyên đó cho chính họ
trong các nghiệp vụ về chiết khấu, tín dụng và tài chính”.
Ở Việt Nam, theo Luật tổ chức tín dụng khoản 1 và khoản 7 Điều 20 đã xác định "tổ
chức tín dụng là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh tiền tệ, làm dịch vụ ngân hàng với nội
dung nhận tiền gửi và sử dụng tiền gửi để cấp tín dụng, cung cấp các dịch vụ thanh toán" và
trong các loại hình tổ chức tín dụng thì " ngân hàng là một tổ chức kinh doanh tiền tệ mà
hoạt động chủ yếu và thường xuyên là nhận tiền gửi của khách hàng với trách nhiệm hoàn trả
và sử dụng số tiền đó để cho vay, thực hiện các nghiệp vụ chiết khấu và làm phương tiện
thanh toán".
Từ những nhận định trên có thể thấy NHTM là một trong những định chế tài chính
mà đặc trưng là cung cấp đa dạng các dịch vụ tài chính với nghiệp vụ cơ bản là nhận tiền
gửi, cho vay và cung ứng các dịch vụ thanh toán. Ngoài ra, NHTM còn cung cấp nhiều dịch
vụ khác nhằm thoả mãn tối đa nhu cầu về sản phẩm dịch vụ của xã hội.
II.Khái niệm sản phẩm dịch vụ ngân hàng thương mại:
Khái niệm về sản phẩm nói chung là hết sức phức tạp, khái niệm về sản phẩm ngân
hàng lại càng phức tạp hơn vì tính tổng hợp, đa dạng và nhạy cảm của hoạt động kinh doanh
ngân hàng.
Đứng trên góc độ thoả mãn nhu cầu khách hàng thì có thể hiểu: “sản phẩm dịch vụ
ngân hàng là tập hợp những đặc điểm, tính năng, công dụng do ngân hàng tạo ra nhằm thoả
mãn nhu cầu và mong muốn nhất định của khách hàng trên thị trường tài chính”. Luật các tổ
chức tín dụng tại khoản 1 và khoản 7 điều 20 cụm từ: “hoạt động kinh doanh tiền tệ và dịch
vụ ngân hàng” được bao hàm cả 3 nội dung: nhận tiền gửi, cấp tín dụng và cung ứng dịch vụ
thanh toán.
Cụ thể hơn dịch vụ ngân hàng được hiểu là các nghiệp vụ ngân hàng về vốn, tiền tệ,
thanh toán,… mà ngân hàng cung cấp cho khách hàng đáp ứng nhu cầu kinh doanh, sinh lời,
sinh hoạt cuộc sống, cất trữ tài sản,… và ngân hàng thu chênh lệch lãi suất, tỷ giá hay thu phí
thông qua dịch vụ ấy. Trong xu hướng phát triển ngân hàng tại các nền kinh tế phát triển
hiện nay, ngân hàng được coi như một siêu thị dịch vụ, một bách hoá tài chính với hàng
trăm, thậm chí hàng nghìn dịch vụ khác nhau tuỳ theo cách phân loại và tuỳ theo trình độ
phát triển của ngân hàng.
Ở nước ta, đến nay chưa có sự minh định rõ ràng về khái niệm dịch vụ ngân hàng.
Có quan niệm cho rằng: dịch vụ ngân hàng không thuộc phạm vi kinh doanh tiền tệ và các
hoạt động nghiệp vụ theo chức năng của một trung gian tài chính (cho vay, huy động tiền
gửi.. ..) chỉ những hoạt động không thuộc nội dung nói trên mới gọi là dịch vụ ngân hàng.
Một số khác cho rằng tất cả hoạt động ngân hàng phục vụ cho doanh nghiệp và công chúng
là dịch vụ ngân hàng.
Một số ý kiến cho rằng, các hoạt động sinh lời của ngân hàng thương mại ngoài hoạt
động cho vay thì được gọi là hoạt động dịch vụ. Quan điểm này phân định rõ hoạt động tín
dụng, một hoạt động truyền thống và chủ yếu trong thời gian qua của các NHTM Việt Nam,
với hoạt động dịch vụ, một hoạt động mới bắt đầu phát triển ở nước ta. Sự phân định như
vậy trong xu thế hội nhập và mở cửa thị trường dịch vụ tài chính hiện nay cho phép ngân
hàng thực thi chiến lược tập trung đa dạng hoá, phát triển và nâng cao hiệu quả của các hoạt
động phi tín dụng.
Còn quan điểm thứ hai thì cho rằng, tất cả các hoạt động nghiệp vụ của một ngân
hàng thương mại đều được coi là hoạt động dịch vụ. Ngân hàng là một loại hình doanh
nghiệp kinh doanh tiền tệ, cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Quan niệm này phù hợp với
thông lệ quốc tế, phù hợp với cách phân loại các phân ngành dịch vụ trong dự thảo Hiệp định
WTO mà Việt Nam cam kết, đàm phán trong quá tình gia nhập, phù hợp với nội dung Hiệp
định thương mại Việt – Mỹ. Trong phân tổ các ngành kinh tế của Tổng cục Thống kê Việt
Nam, Ngân hàng là ngành được phân tổ trong lĩnh vực dịch vụ.
Thực tiễn gần đây khái niệm về dịch vụ ngân hàng phù hợp với thông lệ quốc tế
đang trở nên phổ biến trên các diễn đàn, trong giới nghiên cứu và cơ quan lập chính sách.
Song quan niệm như thế nào đi nữa, thì yêu cầu cấp bách đặt ra cho các NHTM Việt Nam
hiện nay là phải phát triển, đa dạng và nâng cao chất lượng các nghiệp vụ kinh doanh của
mình. Nói cụ thể ngay như hoạt động tín dụng hiện nay, các NHTM cũng đang thực hiện đa
dạng các sản phẩm tín dụng, như: tín dụng cho vay mua nhà, cho vay mua ô tô, cho vay tiền
đi du học, cho vay tiêu dùng qua thẻ tín dụng, tín dụng thuê mua, tín dụng chữa bệnh, tín
dụng ngày cưới, tín dụng sửa chữa nhà ở ….Còn đương nhiên các dịch vụ ngân hàng mới,
như: nghiệp vụ thẻ, kinh doanh ngoại hối, đầu tư trên thị trường tiền gửi, chiết khấu, chuyển
tiền, kiều hối, tư vấn,… cũng đang được các NHTM đầu tư cả về công nghệ, máy móc thiết
bị, đào tạo nguồn nhân lực, hoạt động Marketing, quảng bá thương hiệu, gây dựng uy tín…
cho phát triển đáp ứng yêu cầu cạnh tranh ngày càng tăng.
III.Khái niệm chiến lược kinh doanh:
“Chiến lược là phương hướng và quy mô của một tổ chức trong dài hạn: chiến lược
sẽ mang lại lợi thế cho tổ chức thông qua việc sắp xếp tối ưu các nguồn lực trong một môi
trường cạnh tranh nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường và kỳ vọng của các nhà góp vốn”...
Nói cách khác, chiến lược là:
• Nơi mà doanh nghiệp cố gắng vươn tới trong dài hạn (phương hướng)
• Doanh nghiệp phải cạnh tranh trên thị trường nào và những loại hoạt động nào doanh
nghiệp thực hiện trên thị trường đó (thị trường, quy mô)?
• Doanh nghiệp sẽ làm thế nào để hoạt động tốt hơn so với các đối thủ cạnh tranh trên
những thị trường đó (lợi thế)?
• Những nguồn lực nào (kỹ năng, tài sản, tài chính, các mối quan hệ, năng lực kỹ thuật,
trang thiết bị) cần phải có để có thể cạnh tranh được (các nguồn lực)?
• Những nhân tố từ môi trường bên ngoài ảnh hưởng tới khả năng cạnh tranh của
doanh nghiệp (môi trường)?
• Những giá trị và kỳ vọng nào mà những người có quyền hành trong và ngoài doanh
nghiệp cần là gì (các nhà góp vốn)?
IV. SẢN PHẨM CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN:
A. SẢN PHẨM TIỀN GỬI
• Tiền gửi thanh toán
MÔ TẢ
Tiền gửi thanh toán không quy định thời hạn gửi tiền và được hưởng lãi suất không kỳ hạn
do Ngân hàng công bố trong từng thời kỳ. Mở và sử dụng tài khoản tiền gửi thanh toán là sự
lựa chọn tối ưu nhằm hạn chế các rủi ro có thể phát sinh trong quá trình thanh toán bằng tiền
mặt cũng như giúp Khách hàng theo dõi và quản lý các khoản tiền nhàn rỗi của mình một
cách hiệu quả nhất.
• Tiền gửi bậc thang
MÔ TẢ
Tiền gửi bậc thang là sản phẩm huy động vốn có kỳ hạn được hưởng mức lãi suất tăng dần
theo số dư tiền gửi do Ngân hàng quy định. Theo đó, khách hàng gửi tiền với cùng một kỳ
hạn nhưng số dư tiền gửi càng lớn thì lãi suất được hưởng càng cao.
• Tiền gửi tiết kiệm
MÔ TẢ
Gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng là một trong những phương thức đầu tư các khoản tiền nhàn
rỗi hiệu quả nhất. Tùy thuộc vào nhu cầu cụ thể, Khách hàng có thể lựa chọn các hình thức
tiết kiệm đa dạng về kỳ hạn và phương thức lĩnh lãi.
• Tiết kiệm tích lũy giá trị
MÔ TẢ :
Tích luỹ giá trị sẽ là lựa chọn tốt nhất giúp khách hang chọn mình một kế hoạch tiết kiệm
phù hợp với khả năng tài chính của mình. Khách hàng sẽ không bỏ phí thời gian vì mỗi ngày
trôi qua, khoản tiền mà bạn tích góp sẽ lớn dần. Khách hàng chỉ cần gửi một khoản tiền cố
định đều đặn theo định kỳ hàng tuần, hàng tháng hoặc hàng quý trong thời gian thoả thuận
trước với Ngân hàng để có được một khoản tiền lớn nhằm thực hiện những dự định trong
tương lai.
Tài khoản doanh nghiệp
Tiền gửi thanh toán gia tăng giá trị
MÔ TẢ:
"Tài khoản tiền gửi thanh toán gia tăng giá trị" là loại hình tài khoản tiền gửi thanh toán, theo
đó khách hàng doanh nghiệp có tài khoản tiền gửi thanh toán sẽ được hưởng lãi suất tương
ứng với từng mức số dư tiền gửi cuối ngày theo quy tắc số dư tiền gửi cuối ngày càng nhiều
thì lãi suất càng cao. Đây là sản phẩm kết hợp giữa tài khoản tiền gửi thanh toán và tiền gửi
bậc thang.
Tiền gửi dài hạn lãi suất thả nổi
MÔ TẢ:
“Tiền gửi dài hạn lãi suất thả nổi” là sản phẩm tiền gửi dài hạn dành cho khách hàng doanh
nghiệp, trong đó lãi suất tiền gửi sẽ tự điều chỉnh vào đầu mỗi kỳ lĩnh lãi và doanh nghiệp có
quyền rút 1 phần hoặc toàn bộ số tiền gửi trước ngày đáo hạn.
Tiền gửi thanh toán gia tăng giá trị
MÔ TẢ:
"Tài khoản tiền gửi thanh toán gia tăng giá trị" là loại hình tài khoản tiền gửi thanh toán, theo
đó khách hàng doanh nghiệp có tài khoản tiền gửi thanh toán sẽ được hưởng lãi suất tương
ứng với từng mức số dư tiền gửi cuối ngày theo quy tắc số dư tiền gửi cuối ngày càng nhiều
thì lãi suất càng cao. Đây là sản phẩm kết hợp giữa tài khoản tiền gửi thanh toán và tiền gửi
bậc thang.
Tiền gửi doanh nghiệp rút vốn linh hoạt
MÔ TẢ:
Làm sao quản lý nguồn tiền nhàn rỗi của doanh nghiệp một cách hiệu quả nhất? ABBANK
cung cấp đến Quý khách hàng sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn rút gốc linh hoạt. Chỉ cần gửi
trong 03 ngày và bất cứ khi nào cần sử dụng nguồn tiền thanh toán, khách hàng sẽ được
ABBANK đáp ứng với mức lãi suất cao. Một sản phẩm linh hoạt theo yêu cầu của khách
hàng.
Siêu tài khoản thanh toán
MÔ TẢ:
Nhằm mang đến các giá trị mới, khác biệt và nhân bản cho quý Khách hàng doanh nghiệp
(KHDN) khi mở tài khoản và giao dịch thanh toán qua ABBANK, ABBANK gửi đến quý
KHDN chương trình "Siêu tài khoản thanh toán!" với cơ hội "Miễn phí giao dịch" qua tài
khoản thanh toán và được "Bảo hiểm toàn diện" những rủi ro có thể xảy ra cũng như nhận
được các tiện ích gia tăng đi kèm.
Tài khoản tiền gửi doanh nghiệp có kỳ hạn lĩnh lãi trước
MÔ TẢ:
Là sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn dành cho khách hàng là các tổ chức kinh tế. Với sản phẩm
này, khách hàng sẽ nhận được tiền lãi cho cả kỳ hạn ngay khi gửi.
Tiền gửi ký quỹ
MÔ TẢ:
Tiền ký quỹ là tiền gửi không thời hạn của tổ chức tại ABBANK nhằm đảm bảo việc thực
hiện một nghĩa vụ tài chính của tổ chức đó đối với ABBANK hoặc các bên liên quan.
Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn
MÔ TẢ:
Là tài khoản tiền gửi của doanh nghiệp hoặc tổ chức kinh tế tại ABBANK trong một thời
hạn nhất định được quy định trước.
Tài khoản tiền gửi thanh toán
Tiền gửi bằng vàng
Tiết kiệm thực gửi VND
B. SẢN PHẨM CHO VAY
Cho vay thấu chi:
Khách hàng có thể chi tiêu vượt số dư trên tài khoản tiền gửi thanh toán .Khách hàng chỉ trả
lãi trên số tiền và số ngày thực tế sử dụng.
Cho vay bổ sung vốn sản xuất kinh doanh dịch vụ:
Cho vay bổ sung vốn sản xuất kinh doanh dịch vụ
Bổ sung nguồn vốn thiếu hụt trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh
Dịch vụ trung gian thanh toán chuyển nhượng bất động sản qua ngân hàng
Người mua lo lắng khi phải giao tiền cho bên bán nhưng chưa làm xong các thủ tục, còn
người bán thì khó nắm chắc khả năng chi trả của người mua.Ngân hang đóng vai trò trung
gian đảm bảo quyền lợi của người mua và người bán trong giao dịch mua bán Bất động sản
một cách an toàn với thủ tục đơn giản, nhanh chóng và giải quyết các lo âu của người mua,
bán.
Cho vay mua nhà/đất/xây sửa chữa nhà
Giúp khách hàng mua được căn nhà, đất để ở như mong muốn.
Thủ tục nhanh gọn, giúp khách hàng có được nguồn tài chính đáp ứng nhu cầu kịp thời.
Khách hàng được tặng bảo hiểm tử kỳ dư nợ tín dụng cá nhân.
Cho vay cầm cố STK/Số dư tài khoản
Thủ tục nhanh chóng giúp khách hàng có được nguồn tài chính đáp ứng nhu cầu kịp thời
Cho vay du học
Giúp khách hàng chuẩn bị nguồn tài chính kịp thời đáp ứng nhu cầu học tập cho con em
mình
Cho vay tiêu dùng có thế chấp
Giúp khách hàng có ngay nguồn tài chính đáp ứng các nhu cầu tiêu dùng như mua sắm
vật dụng gia đình, sửa chữa nhà, cưới hỏi….. và cải thiện đời sống
Thời gian vay nhanh chóng, thủ tục vay đơn giản.
Cho vay sản xuất kinh doanh
Giúp khách hàng tăng tính chủ động và linh hoạt trong quá trình sản xuất kinh doanh
Cho vay mua xe ô tô
Giúp khách hàng có đủ nguồn vốn để mua xe theo ý thích phục vụ nhu cầu đi lại, kinh
doanh….
Khách hàng vẫn đứng tên trên giấy đăng ký xe.
Thủ tục vay đơn giản, linh hoạt và thời gian giải quyết hồ sơ nhanh chóng.
Cho vay tiêu dùng tín chấp
Giúp khách hàng có ngay nguồn tài chính cho các mục đích tiêu dùng.
Không cần tài sản thế chấp.
Cho vay cầm cố cổ phiếu niêm yết
Giúp khách hàng tăng tính chủ động và linh hoạt trong quá trình đầu tư
Cho vay mua cổ phiếu chưa niêm yết
C. SẢN PHẨM THẺ:

Generate time = 0.06519889831543 s. Memory usage = 1.94 MB