kết luận và kiến nghị xử lý nước thải nhà máy sản xuất hóa chất

ĐỒ ÁN : XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY SẢN XUẤT HÓA CHẤT BIÊN HÒA


GVHD : TS.TRƯƠNG THỊ TỐ OANH
SVTH : HUỲNH MINH VIỄN
63
CHƯƠNG 6 : KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ
6.1 Kết luận
- Trong công cuộc hiện đại hóa, công nghiệp hóa của đất nước ta hiện nay, việc
chăm lo đến vấn đề ảnh hưởng đến đời sống con người là điều hết sức cần thiết và quan
trọng. Chính vì thế, môi trường cần phài được đảm bảo. Tuy nhiên quốc gia càng phát
triển, công nghiệp càng phát triển thì môi trường sống của con người ngày càng xấu đi.
Do đó, các công ty, xí nghiệp, khu công nghiệp cần chú ý đến vấn đề gây ô nhiễm. Khu
CNC cũng cần phải đặc biệt chú ý đến vấn đề này ngay từ khi thành lập
- Trên cơ sở tham khảo một số công trình xử lý nước thải hiện cũng như yêu cầu
công ty, yêu cầu nước thải đầu ra đề xuất công nghệ sản xuất.
- Đã tính toán các công trình đơn vị: song chắn rác, bể điều hòa, bể lắng, bể hiếu khí
SBR, . . .
- Đã lập dự toán chi tiết cho hệ thống xử lý nước thải của công ty.
- Đã thực hiện các bản vẽ thiết kế kỹ thuật cho toàn bộ hệ thống xử lý nước thải :
mặt bằng tổng quát của công trình, chi tiết bể sinh học SBR, mặt cắt dọc của toàn bộ hệ
thống.
- Việc xây dựng trạm xử lý nước thải ở khu CNC là phù hợp với nhu cầu đầu tư hợp
tác của các doanh nghiệp, đồng thời làm giảm chi phí xử lý nước thải cho từng xí nghiệp
và cũng tạo điều kiện dễ dàng cho nhà nước quản lý dễ dàng.
- Hệ thống xử lý nước thải áp dụng thành quả công nghệ thông tin hứa hẹn khả năng
phát triển trong tương lai. Việc xây dựng trạm xử lý nước thải của công ty còn thể hiện ý
thức trách nhiệm của doanh nghiệp ban lãnh đạo nhà máy và là cơ hội cho doanh nghiệp
trong xu hướng hội nhập thế giới.
6.2 Kiến nghị
- Xây dựng hệ thống xử lý nước thải đòi hỏi tuân thủ nghiêm ngặt công tác giám sát
bảo đảm chất lượng công trình cũng như tuổi thọ công trình.
- Hệ thống thiết kế cần được nhanh chóng triển khai và vận hành hệ thống bùn hoạt
tính trước khi đưa vào hoạt động nhằm đạt hiệu quả xử lý cần thiết. Tuy nhiên trong quá
trình vận hành thời gian đầu chúng ta sẽ điều chỉnh được những thông số tối ưu đảm bảo
cho công trình vận hành hiệu quả nhất
.

- Vần tiếp tục nghiên cứu và ứng dụng khoa học kết hợp với những công nghệ
truyền thống nhằm tạo ra những hệ thống hiệu suất cao mà giá đầu tư thấp.
- Trong tương lai bể SBR có thể được điều chỉnh để xử lý bậc cao cho phù hợp với
nhu cầu của thời đại và xu hướng phát triển của con người.
ĐỒ ÁN : XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY SẢN XUẤT HÓA CHẤT BIÊN HÒA


GVHD : TS.TRƯƠNG THỊ TỐ OANH
SVTH : HUỲNH MINH VIỄN
64
- Đối với công ty do hệ thống áp dụng thành tựu PLC nên nhân viên vận hành cần
hiểu sâu về môi trường nhưng hiểu biết về lập trình PLC. Nhân viên vận hành cần thường
xuyên quan sát các chu kì họat động của bể SBR để có những biện pháp khắc phục sự cố.
- Lượng bùn sinh ra có thể tận dụng tạo năng lượng, làm nguyên liệu tạo ra các sản
phẩm thứ cấp, tạo lợi nhuận khi lượng bùn nhiều.


ĐỒ ÁN : XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY SẢN XUẤT HÓA CHẤT BIÊN HÒA


GVHD : TS.TRƯƠNG THỊ TỐ OANH
SVTH : HUỲNH MINH VIỄN
65
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Nguyễn Phước Dân, Giáo Trình Nước Cấp Và Nước Thải. Khoa Môi Trường –
Trường Đại Học Bách Khoa, TP. HCM, 2004.
2. Trịnh Xuân Lai, Tính Toán Thiết Kế Các Công Trình Xử Lý Nước Thải, Nhà xuất
bản Xây Dựng Hà Nội, 2000.
3. Hoàng Văn Huệ, Công nghệ Môi trường, Nhà xuất bản Xây Dựng Hà Nội, 2004
4. Lâm Minh Triết, Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Phước Dân, Xử Lý Nước Thải Đô
Thị Và Công Nghiệp – Tính Toán Thiết Kế Công Trình, Nhà xuất bản ĐHQG TP.
HCM, 2004
5. Tiêu Chuẩn Xây Dựng TCXD 7957- 2008, QCVN 24 – 2008 Nhà xuất bản ĐHQG
Tp.HCM, 2001.
6. Trần Đức Hạ, Xử Lý Nước Thải Sinh Hoạt Quy Mô Vừa Và Nhỏ. Nhà xuất bản
Khoa Học và Kĩ Thuật, 2002
7. Th.s Nguyễn Thị Hồng, Các bản tính toán thủy lực, Nhà xuất bản Xây Dựng.2009
8. Lê Văn Cường, Luận văn tốt nghiệp – Thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy
chế biến mủ cao su Tân Lập tỉnh Bình Phước công suất 500m
3
/ngày đêm, Đại học
quốc gia – Trường đại học Bách Khoa.
9. Nguyễn Hải Đăng, Báo cáo thực tập Quy trình và công nghệ sản xuất trong nhà
máy hóa chất Biên Hòa, Trường đại học Công Nghiệp Tp. Hồ Chí Minh.
10. Báo cáo môi trường quốc gia 2006: HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC 3 LƯU
VỰC SÔNG: CẦU, NHUỆ - ĐÁY, HỆ THỐNG SÔNG ĐỒNG NAI – Bộ Tài
Nguyên và Môi Trường
11. Các thông tin từ Internet.
12. Các trang Ebook : tailieu.vn, ebook.edu.vn, kilobooks.com,….


Generate time = 0.10023188591003 s. Memory usage = 1.93 MB