TÌM HIỂU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ (HHC)

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
MỤC LỤC
I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY......................................................................2
1. Giới thiệu chung....................................................................................2
2 .Các lĩnh vực hoạt động chính:...............................................................3
3 .Sản phẩm và các thành tích đạt được:...................................................3
4 .Cơ cấu tổ chức của công ty...................................................................4
5 .Tham gia thị trường OTC......................................................................6
II .PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ CỦA DOANH NGHIỆP..........7
1.Thể chế chính trị, pháp luật:...................................................................7
2. Các yếu tố kinh tế..................................................................................9
3.Văn hóa xã hội.....................................................................................10
4. Công nghệ...........................................................................................12
5. Hội nhập nền kinh tế ..........................................................................13
III. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CỦA DOANH NGHIỆP......................14
1.Đối thủ cạnh tranh................................................................................14
2. Quy mô thị trường...............................................................................16
3. Khách hàng .........................................................................................17
1
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
TÊN ĐỀ TÀI:
Lựa chọn một công ty thương mại (có thể đang niêm yết trên thị
trường chứng khoán), phân tích môi trường vĩ mô của doanh
nghiệp (PEST) và phân tích thị trường của doanh nghiệp
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ (HHC)
I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY
1. Giới thiệu chung
Công ty được thành lập từ năm 1960 trải qua hơn 40 năm phấn đấu và
trưởng thành Công ty đã không ngừng lớn mạnh, tích lũy được nhiều kinh
nghiệm trong sản xuất kinh doanh. Với đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm,
chiến lược kinh doanh tốt, đội ngũ kỹ sư được đào tạo chuyên ngành có năng lực
và lực lượng công nhân giỏi tay nghề Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà đã tiến
bước vững chắc và phát triển liên tục để giữ vững uy tín và chất lượng xứng
đáng với niềm tin yêu của người tiêu dùng.
Tiền thân là một xí nghiệp nhỏ với công suất 2000 tấn/ năm. Ngày nay,
Công ty đã phát triển thành Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà với qui mô sản
xuất lên tới 20.000 tấn/ năm.
Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà là Doanh nghiệp đầu tiên trong lĩnh vực
sản xuất bánh kẹo được cấp chứng nhận hệ thống "Phân tích mối nguy và các
điểm kiểm soát tới hạn" (HACCP) tại Việt Nam. Điều này thể hiện cam kết của
Lãnh đạo doanh nghiệp về đảm bảo an toàn thực phẩm đối với sức khoẻ của
người tiêu dùng.
Năm 2003 Công ty thực hiện cổ phần hóa theo quyết định số
191/2003/QĐ-BCN ngày 14/11/2003 của Bộ Công nghiệp
2
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
Địa chỉ:
Số 25 - Ðường Trương Ðịnh - Quận Hai Bà Trưng - Thành
phố Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: (+844) 38632956 / 38632041
Fax: (+844) 38631683 / 38638730
Website: www.haihaco.com.vn
Người liên hệ: Trần Hồng Thanh
Email: haihaco@hn.vnn.vn
E-store của
thành viên này:
http://sieuthihangchatluong.com/haihaco/
2 .Các lĩnh vực hoạt động chính:
Công ty chính thức hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần từ ngày
20/01/2004 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103003614 do Sở Kế
hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp và thay đổi lần thứ hai ngày 13/08/2007.
Các hoạt động sản xuất kinh doanh chính bao gồm:
- Sản xuất, kinh doanh trong và ngoài nước bao gồm các lĩnh vực bánh kẹo
và chế biến thực phẩm
- Kinh doanh xuất nhập khẩu: các loại vật tư sản xuất, máy móc thiết bị,
sản phẩm chuyên ngành, hàng hoá tiêu dùng và các loại sản phẩm hàng hóa
khác;
- Ðầu tư xây dựng, cho thuê văn phòng, nhà ở, trung tâm thương mại
- Kinh doanh các ngành nghề khác không bị cấm theo các quy định của
pháp luật.
3 .Sản phẩm và các thành tích đạt được:
Công ty hiện có các nhóm sản phẩm chính sau:
- Bánh quy - Kẹo Chew
- Bánh kẹo hộp - Kẹo mềm
- Bánh kem xốp - Kẹo jelly
- Bánh Cracker
- Bánh trung thu
- Kẹo cứng
- Lollipop

3
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
Thành tích : Các thành tích của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà được
Ðảng và Nhà Nước công nhận :
- 4 Huân chương Lao động Hạng Ba (năm1960 – 1970)
- 1 Huân chương Lao động Hạng Nhì (năm 1985)
- 1 Huân chương Lao động Hạng Nhất (năm 1990)
- 1 Huân chương Ðộc lập Hạng Ba ( năm 1997)
- Sản phẩm của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà được tặng nhiều Huy
chương Vàng, Bạc trong các cuộc triển lãm Hội chợ quốc tế hàng công nghiệp
Việt nam, triển lãm Hội chợ thành tựu kinh tế quốc dân, triển lãm kinh tế- kỹ
thuật- Việt nam
Sản phẩm của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà được người tiêu dùng mến
mộ và bình chọn là “Hàng Việt nam chất lượng cao” trong 13 năm liền. Từ năm
1997 đến năm 2009. và Thủ đô.
4 .Cơ cấu tổ chức của công ty
Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà được tổ chức và hoạt động tuân thủ theo
Luật Doanh nghiệp 2005. Các hoạt động của Công ty tuân theo Luật Doanh
nghiệp, các Luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty. Điều lệ Công ty bản sửa
đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/03/2007 là cơ sở chi phối
cho mọi hoạt động của Công ty.
Đại hội đồng cổ đông :
Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất quyết định mọi vấn đề quan trọng của
Công ty theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. ĐHĐCĐ là cơ quan thông
qua chủ trương chính sách đầu tư dài hạn trong việc phát triển Công ty, quyết
định cơ cấu vốn, bầu ra cơ quan quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh của
Công ty.
Hội đồng quản trị :
4
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
Là cơ quan quản lý Công ty có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết
định mọi vấn đề liên quan đến mục đích quyền lợi của Công ty, trừ những vấn
đề thuộc ĐHĐCĐ quyết định.
Định hướng các chính sách tồn tại và phát triển để thực hiện các quyết định
của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hoạch định chính sách, ra nghị quyết
hành động cho từng thời điểm phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của
Công ty.
Ban kiểm soát :
Do ĐHĐCĐ bầu, thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh,
quản trị và điều hành của Công ty.
Ban điều hành :
Do HĐQT bổ nhiệm gồm có một Tổng giám đốc, hai Phó Tổng giám đốc,
một Kế toán trưởng. Tổng giám đốc do HĐQT bổ nhiệm là người đại diện theo
pháp luật của Công ty, chịu trách nhiệm trước HĐQT, quyết định tất cả các vấn
đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty. Phó Tổng giám đốc và Kế
toán trưởng do HĐQT bổ nhiệm theo đề xuất của Tổng giám đốc.
Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà :
5
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
5 .Tham gia thị trường OTC
Ngày 19/9/2007, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã nhận được
bộ hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà.
Cơ cấu sở hữu gồm: nhà nước: 51%, cổ đông trong, ngoài công ty: 49%;
địa chỉ trụ sở chính tại 25 Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
CTCP Bánh kẹo Hải Hà
Mã chứng khoán HHC
Ngành
Lĩnh vực kịnh doanh
Địa chỉ 25 Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại / Fax 04-8632956
Website www.haihaco.com.vn
Vốn điều lệ 54,750,000,000
Loại chứng khoán niêm yết phổ thông
KL niêm yết ban đầu 5,475,000
Tổng KL niêm yết 5,475,000
Tổng giá trị niêm yết 54,750,000,000
6
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
Ngày giao dịch đầu tiên 20/11/2007
Tỷ lệ nắm giữ của NĐT Nước
ngoài
0%
Bản cáo bạch Bản cáo bạch ( :1,736 KB )
Các chỉ tiêu tài chính của 3 năm gần đây
Chỉ tiêu 2006 2007 2008
Tổng tài sản 0 197,190,066,250 0
Nguồn vốn sở hữu 0 99,736,389,540 0
Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu
thuần
0 0 0.00
EPS
ROE 0.00 0.21 0.00
ROA 0.00 0.11 0.00
PE 0.00 3.70 0.00
Cổ tức % 14% %
II .PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ CỦA DOANH NGHIỆP
Phân tích môi trường vĩ mô là công việc rất quan trọng của một công ty
trước khi tiến hành các hoạt động sản xuất ,kinh doanh nhằm tìm kiếm lợi
nhuận. Khi tiến hành phân tích môi trường vĩ mô đối với CTCP bánh kẹo Hải
Hà ,đã sử dụng mô hình 5 yếu tố :
1.Thể chế chính trị, pháp luật:
Một thể chế chính trị ,một hệ thống pháp luật chặt chẽ sẽ tạo diều kiện cạnh
tranh lành mạnh cho các doanh nghiệp ,đảm bảo cho nền kinh tế phát triển ổn
định.Các chính sách đó là : Bảo hộ mậu dịch tự do,các chế độ tiền lương ,chế độ
trợ cập ,phụ cấp cho người lao động.Các nhân tố này ảnh hưởng rất lớn đến hoạt
động thương mại của công ty.Các chính sách của nhà nước về hàng hóa được
mở rộng ,doanh nghiệp dễ dàng thực hiện hoạt động thương mại của mình.
7

Generate time = 0.077935934066772 s. Memory usage = 1.94 MB