Đồng nhân dân tệ và tác động của chính sách tỷ giá của Trung Quốc tới quan hệ thương mại giữa Trung Quốc và các nước trên thế giới

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
“Đồng nhân dân tệ và tác động của chính sách tỷ giá của Trung Quốc tới quan hệ
thương mại giữa Trung Quốc và các nước trên thế giới”.
I.TỔNG QUAN VỀ ĐỒNG NHÂN DÂN TỆ.
1.Những nét tổng quát về đồng nhân dân tệ:
Nhân dân tệ là tên gọi chính thức của đơn vị tiền tệ nước Cộng hòa nhân dân
Trung Hoa và có đơn vị tiền tệ là:nguyên,viên.Nhân dân tệ được phát hành dưới dạng
tiền giấy và tiền xu.Trên mặt của tờ tiền nhân dân tệ là hình ảnh của Chủ tịch Mao
Trạch Đông.
Tuy nhiên,ngày 8/7/2008,đúng một tháng trước khi diễn ra Lễ khai mạc Olympic
Bắc Kinh ,Trung Quốc đã cho lưu hành một đồng tiền giấy mới-loại tiền giấy đầu tiên
không in hình lãnh tụ Mao Trạch Đông.
Theo tiêu chuẩn ISO-4217,viết tắt chính thức của nhân dân tệ là CNY,tuy nhiên
thường được ký hiệu là RMB và có biểu tượng là ¥.
2.Quá trình quốc tế hóa đồng nhân dân tệ:
Những năm gần đây,Trung Quốc ngày càng khẳng định vị trí và tầm ảnh hưởng
của mình trong IMF.Gần đây trong các cuộc đàm thoại với IMF,phía Trung Quốc dọa
sẽ dùng quyền rút vốn SDR để tạo sức mạnh,điều đấy có thể làm ảnh hưởng nghiêm
trọng đến IMF.Tại Hội nghị G-20,Thống đốc NHTW Trung Quốc đã đặt vấn đề dần
thay thế các đồng tiền khác bằng RMB.
Từ hai năm gần đây,Trung Quốc đã triển khai một chính sách ngoại giao nhằm
tiếp thị cho đồng nhân dân tệ.Đồng nhân dân tệ được khuyến khích sử dụng nhằm làm
giảm sự phụ thuộc vào đồng USD.Trước kia,đồng nhân dân tệ không được sử dụng ở
Hồng Kông và Macao,thế nhưng hiện nay Trung Quốc đã cho phép các ngân hàng ở
Hồng Kông và Macao và nhóm ngân hàng nước ngoài khác được phép giao dịch đồng
nhân dân tệ liên biên giới ,được phép tham gia vào thị trường trái phiếu liên ngân hàng
nội địa.
Đến tháng 6/2010,Trung Quốc mở rộng chương trình thương mại sử dụng nhân
dân tệ liên biên giới đối với tất cả các nước trên thế giới và với 20 tỉnh,địa phương trực
thuộc.Các công ty sẽ thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu bằng nhân dân tệ chứ không
phải là USD như trước đây.
1
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Chính phủ Trung Quốc ngoài ra cũng ký hợp đồng hoán đổi tiền tệ với NHTW và
cơ quan quản lý tiền tệ của 7 nước ,tổng giá trị thỏa thuận đạt tới hơn 800 tỷ nhân dân
tệ.
Tuy nhiên,với “điểm xuất phát thấp”khi giao dịch bằng nhân dân tệ xuyên quốc
gia mới chỉ chiếm một tỷ trọng quá nhỏ bé,chưa tới 1% tổng kim ngạch thương mại
quốc tế của Trung Quốc.Vì vậy mà quá trình quốc tế hóa đồng nhân dân tệ còn rất nhiều
khó khăn.Và việc đưa đồng nhân dân tệ trở thành đồng tiền dự trữ quốc tế còn khá xa
vời.
II.TỔNG QUAN VỀ CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ CỦA TRUNG QUỐC.
1.Những khái niệm chung về chính sách tỷ giá
- Tỷ giá hối đoái:là giá cả của một đơn vị tiền tệ của một quốc gia tính bằng tiền tệ
của một quốc gia khác,hay là quan hệ so sánh về mặt giá cả giữa hai đồng tiền của các
quốc gia khác nhau.
- Chính sách tỷ giá :là một hệ thống các công cụ được dùng để tác động tới quan hệ
cung-cầu ngoại tệ trên thị trường ngoại hối,từ đó giúp điề chỉnh tỷ giá hối đoái nhằm đạt
được những mục tiêu cần thiết.
Từ những khái niệm về tỷ giá hối đoái,về chính sách tỷ giá chúng ta có thể thấy
được mục tiêu của chính sách tỷ giá là tránh tình trạng mất ổn định của giá cả và ngăn
chặn sự dao động lớn trong tổng sản phẩm,chính sách tỷ giá giúp cho nền kinh tế không
rơi vào tình trạng lạm phát hoặc giảm phát kéo dài và đảm bảo việc cung ứng tiền tệ
không quá nhanh hoặc quá chậm.Mặt khác chính sách tỷ giá giúp cho tài khoản vãng lai
không thâm hụt hay dư thừa quá mức để tránh những hậu quả nghiêm trọng đối với nền
kinh tế.
2.Tác động của chính sách tỷ giá tới thương mại.
Chính sách tỷ giá là một trong những công cụ kinh tế vĩ mô chủ yếu để điều tiết
cán cân thương mại theo mục tiêu định trước của một nước.
Trước hết tỷ giá có ảnh hưởng trực tiếp đến mức giá hàng hóa,dịch vụ xuất nhập
khẩu.khi tỷ giá thay đổi làm giảm sức mua của đồng nội tệ thì giá cả của hàng hoá dịch
vụ nước đó sẽ rẻ hơn so với các nước khác=> cầu về xuất khẩu hàng hoá dịch vụ nước
đó tăng và ngược lại, khi tỷ giá biến đổi theo hướng làm tăng giá nội tệ thì hạn chế xuất
khẩu nhưng lại trở thành cơ hội để nhập khẩu.
2
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Thứ hai,tỷ giá thay đổi sẽ tác động đến luồng tư bản di chuyển ra vào của quốc
gia:tỷ gái thay đổi làm giảm đồng nội tệ thì gia tăng thu hút đầu tư nước ngoài ,tạo điều
kiện mở rộng sản xuất trong nước …và ngược lại.
3.Chính sách tỷ giá của Trung Quốc những năm gần đây
Chính sách tỷ giá của Trung Quốc từ những năm 90 trở lại đây được chia thành 3 giai
đoạn chính:
a.Giai đoạn từ 1994-2005 :
Từ năm 1994 cho đến tháng 7 /2005, các chính sách về tiền tệ đã được giữ tỉ giá
cố định giá trị của đồng nhân dân tệ so với giá trị của đồng đô la Mỹ. Chính sách này đã
được đánh giá cao trong cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1998 .Trung
Quốc ấn định tỷ giá ngoại tệ ở mức USD/CNY=8,2.Chính sách này đã bị mỹ chỉ trích.
Từ năm 1997-7/2005, đồng CNY được neo cố định với USD tại mức tỷ giá
CNY/USD=8,28.Theo các nhà phân tích, một minh chứng cho thấy đồng tiền CNY
đang bị Chính phủ nước này “dìm giá” chính là sự tăng lên đột biến trong nguồn ngân
sách quốc gia.Trước tình hình này, Mỹ và các đối tác thương mại lớn khác của Trung
Quốc đã gây sức ép để đồng nhân dân tệ tăng giá. Cuối cùng Trung Quốc đã phải điều
chỉnh tỷ giá vào năm 2005.
Tuy nhiên trong khoảng thời gian từ 2002-2005 Chính phủ Trung Quốc đã chống
lại áp lực tăng tỷ giá dồng nhân dân tệ với lí do việc làm này sẽ làm tăng tỷ lệ thất
nghiệp trong xã hội cũng như làm tăng các nguy cơ rủi ro tiền tệ mà các ngân hàng
trong nước chưa chuẩn bị kịp.
b.Giai đoạn từ 2005-2008:
Trong giai đoạn này Mỹ và EU liên tục gia tăng sức ép buộc Trung Quốc phải nâng
giá đồng nhân dân tệ.Mặc dù đã cố gắng chống lại áp lực từ phía Mỹ và EU .Tuy nhiên
đến ngày 21/07/2005, Trung Quốc phải thay đổi chính sách tỷ giá, kết thúc một thập
kỷ ghìm giá đồng nhân dân tệ và xoá bỏ quy định "neo chặt" giá trị đồng nhân dân tệ
với đồng USD.Từ giữa năm 2005 và giữa năm 2008, nhân dân tệ được đánh giá cao
tăng 22% so với USD, bằng 16% so với thực tế.
Ngày10/08/2005, Trung Quốc công bố nội dung “rổ tiền tệ”: Đồng USD, euro, yen
và won (Hàn Quốc) chiếm tỷ trọng lớn trong "rổ tiền tệ"
3
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Kể từ thời điểm đó, đồng nhân dân tệ đã tăng nhẹ trên thị trường ngoại hối Trung
Quốc, đạt mức 8,1062 nhân dân tệ ăn 1 USD vào thời điểm đóng cửa chiều ngày
10/08/2005.
Sau ba năm áp dụng chính sách tỷ giá thả nổi có quản lý, RMB tăng giá thêm
khoảng 20% (trung bình mỗi năm khoảng 6%) và tỷ giá vào tháng 7-2008 là 6,83
RMB/USD. Trước khuynh hướng bất ổn ngày càng mạnh của kinh tế thế giới,ngày
19/6/2010, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tuyên bố sẽ áp dụng chính sách linh
hoạt đối với tỷ giá đồng nhân dân tệ (RMB), tức là chấm dứt chính sách buộc RMB
vào đồng đô la Mỹ (USD) với một tỷ giá hầu như cố định 6,83 RMB/USD. Chính sách
này bị Mỹ phê phán và gây áp lực mạnh.
Tuy nhiên đến nay Chính phủ Trung Quốc đã phải cam kết cải tổ chính sách tỷ giá
sau khi Tổng thống Obama chỉ trích nước này về việc định giá quá thấp đồng nhân dân
tệ.
III.TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ CỦA TRUNG QUỐC TỚI QUAN
HỆ THƯƠNG MẠI GIỮA TRUNG QUỐC VÀ CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI.
1.Vị thế của Trung quốc trên trường quốc tế.
a.Đối với Châu Á:
Sau hơn 30 năm mở cửa, Trung Quốc đã trỗi dậy, thay đổi và lớn mạnh không
ngừng. Trung Quốc ngày càng mở rộng không gian quan hệ quốc tế, trở thành đối tác
kinh tế, chính trị quan trọng của nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới.
Với tiềm năng của mình, Trung Quốc ngày càng đẩy nhanh tốc độ và mở rộng
không gian hợp tác kinh tế thương mại với các quốc gia Châu Á với mục tiêu là tranh
thủ tối đa ưu thế của đối tác và nâng cao vị thế kinh tế thương mại của mình trong khu
vực.
- Tạo dựng các cơ chế hợp tác toàn diện thong qua các hiệp định tự do thương mại,
đàm phán kinh tế hợp tác đầu tư song phương, đa phương
- Hợp tác mậu dịch và đầu tư phát triển với tốc độ nhanh, nhiều quốc gia coi Trung
Quốc là đối tác quan trọng cần khai thác, bởi vậy đã rất chú trọng thúc đẩy hợp tác
thương mại, đầu tư với Trung Quốc.
- Trung Quốc trở thành thị trường đầy hấp dẫn đối với các nhà đầu tư Châu Á, đặc
biệt là Hàn Quốc, Nhật Bản, Xingapo.
4
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
-Trung Quốc tuy khởi đầu muộn nhưng đã có xu hướng tăng nhanh và mạnh mẽ
trong lĩnh vực đầu tư ra nước ngoài: năm 2002, đầu tư của Trung Quốc đến các nước
Châu Á đạt 1,16 tỷ USD, năm 2007 đạt 8,65 tỷ USD, Pakistan, Hàn Quốc, Việt Nam,
Xigapo đều là đối tác đầu tư trọng điểm của Trung Quốc.
Trung Quốc ngày càng mở rộng tầm ảnh hưởng thực tế trong khu vực. trên thực tế,
Trung Quốc và Nhật Bản là 2 quốc gia luôn xảy ra sự cạnh tranh vị thế và tầm ảnh
hưởng khu vực, bởi vậy mà mối quan hệ Trung – Nhật rơi vào tình trạng “kinh tế nóng,
chính trị lạnh”, dù đã có sự thay đổi trong mối quan hệ hợp tác giữa hai bên nhưng sự
tranh giành ưu thế vai trò chính trị vẫn là nút thắt trong quan hệ Trung – Nhật. Mặc dù
vậy song chính trị của Trung Quốc ngày càng có nhiều ưu thế hơn Nhật Bản.
b.Đối với thế giới:
Sau cuộc khủng hoảng 2008, một số nhà phân tích cho rằng tầm ảnh hưởng đối với
kinh tế thế giới đã chuyển dịch từ phía Tây sang phía Đông. Các quốc gia mới nổi tại
Châu Á, đặc biệt là Trung Quốc đã trở thành động lực tăng trưởng kinh tế toàn cầu quan
trọng nhất.Trong những năm gần đây, Trung Quốc đóng góp từ 20 đến 30% vào sự tăng
trưởng của nền kinh tế thế giới.
Tổng Thư kí Liên Hợp Quốc đã phát biểu rằng:“Là một đất nước đông dân nhất
thế giới đồng thời là nền kinh tế phát triển nhanh nhất, Trung Quốc hiện đang mang một
trách nhiệm toàn cầu”.Đầu năm 2009 Trung Quốc đã chiếm ngôi của Đức để trở thành
nên kinh tế lớn thứ ba thế giới
Trong năm 2009, Trung Quốc đã đồng ý mua 50 tỷ USD trái phiếu của IMF nhằm
giúp tăng cường nguồn lực của tổ chức này trong hoạt động ổn định nền kinh tế toàn
cầu.
Ngày 30/7/2010, Yi Gang, người đứng đầu cơ quan điều hành chính sách tiền tệ
của Trung Quốc, tuyên bố nước này đã vượt mặt Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn
thứ 2 thế giới.
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, ông Châu Tiểu Xuyên trong một
bài phát biểu tháng trước cho rằng chính sách tiền tệ của quốc gia này đã góp phần vào
sự ổn định của nền kinh tế thế giới bằng cách giữ đồng Nhân dân tệ không biến động
trong thời kỳ khủng hoảng trong khi đồng tiền của các quốc gia mới nổi khác liên tục
mất giá. Chủ tịch IMF, ông Strauss Kahn cho rằng Trung Quốc sẽ phải tỏ ra có trách
5

Generate time = 0.10602807998657 s. Memory usage = 1.94 MB