THỰC TẬP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

TIỂU LUẬN HƯỚNG NGHIỆP SVTH: VŨ NGỌC YẾNNHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
TIỂU LUẬN HƯỚNG NGHIỆP SVTH: VŨ NGỌC YẾNMỤC LỤC

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT (VDSC)
........................................................................................................................................................... 3
1.1 NHỮNG THÔNG TIN CƠ BẢN ........................................................................................ 3
1.2 SỨ MỆNH .......................................................................................................................... 4
1.3 GIÁ TRỊ CỐT LÕI ............................................................................................................. 4
1.4 CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP....................................................................................................... 4
1.5 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC ............................................................................................................... 7

CHƯƠNG II: ĐỐI TƯNG NGHIÊN CỨU ................................................................................... 8
2.1 PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ ................................................................................... 8
2.2 KHỐI MÔI GIỚI .............................................................................................................. 11
2.3 KHỐI TƢ VẤN ................................................................................................................. 13

CHƯƠNG III: BÀI HỌC KINH NGHIỆM ................................................................................... 15

CHƯƠNG IV: ĐỀ XUẤT CHO NGÀNH HỌC KINH DOANH QUỐC TẾ ............................... 17TIỂU LUẬN HƯỚNG NGHIỆP SVTH: VŨ NGỌC YẾNCHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOÁN RỒNG VIỆT (VDSC)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VIET DRAGON SECURITIES
CORPORATION, giọi tắt là VDSC) được thành lập theo Giấy phép hoạt động kinh
doanh chứng khoán số 32/UBCK-GPĐKKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp
ngày 21/12/2006 và giấy phép điều chỉnh số 32/UBCK-GP ngày 15/08/2007. Với
mức vốn điều lệ hiện tại là 330 tỷ đồng. VDSC được phép thực hiện đầy đủ các
nghiệp vụ kinh doanh bao gồm: môi giới chứng khoán, lưu ký chứng khoán, tư vấn
tài chính và đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán và tự doanh.
VDSC chính thức khai trương hoạt động từ ngày 26/04/2007 với mong muốn sẽ đóng
chung góp tích cực vào sự phát triển của thò trường chứng khoán Việt Nam.
Với đònh hướng trở thành NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ hàng đầu và tốt nhất Việt Nam,
VDSC lấy “trung thực, chuyên nghiệp, sáng tạo và hiệu quả” làm tôn chỉ hoạt
động trên nền tảng triết lý kinh doanh “Sáng tạo không ngừng trước các cơ hội
kinh doanh”.
1.1 NHỮNG THÔNG TIN CƠ BẢN:
Tên công ty: Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt
Viết tắt: VDSC
Website: www.vdsc.com.vn
Trụ sở chính: Tòa nhà Estar, tầng 3-4-5, 147-149 Võ Văn Tần, Q.3, Tp.HCM
TIỂU LUẬN HƯỚNG NGHIỆP SVTH: VŨ NGỌC YẾN1.2 SỨ MỆNH:
Không ngừng suy nghó và hành động nhằm tạo ra giá trò cao nhất cho khách hàng, cổ
đông và người lao động, đồng thời đóng góp vào sự phát triển của thò trường chứng
khoán Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng tôi mong muốn chia sẻ trách nhiệm với cộng
đồng và xã hội trong phá trình phát triển đất nước.
1.3 GIÁ TRỊ CỐT LÕI:
Tại VDSC, đội ngũ quản trò, điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên cùng chia sẻ và
cam kết tuân thủ những giá trò cốt lõi dưới đây làm nguyên tắc, đònh hướng cho các
hoạt động của mình:
1. Lợi ích khách hàng là ưu tiên hàng đầu trong mọi hoạt động của VDSC
2. Tính liêm chính và minh bạch
3. Tính đoàn kết và tinh thần đồng đội
4. Khuyến khích và chấp nhận sự thay đổi, cải tiến trong suy nghó, hành động và
phương pháp tổ chức, làm việc nhằm đem lại những cơ hội tạo ra giá trò cao
hơn cho công ty.
5. Công ty cam kết và tạo điều kiện hỗ trợ cho sự phát triển năng lực của nhân
viên nhằm đạt đến và duy trì ở mức độ cao những kỹ năng cần thiết và tính
chuyên nghiệp trong công việc.
Đội ngũ quản trò, điều hành và cán bộ nhân viên VDSC cam kết sẽ làm việc với
niềm đam mê, tinh thần trách nhiệm và nỗ lực tối đa vì sự phát triển của công ty và
mỗi cá nhân.
1.4 CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP:
Các cổ đông sáng lập của VDSC là những tổ chức, cá nhân họat động chủ yếu trong
các lónh vực tài chính, ngân hàng, đầu tư và thƣơng mại dòch vụ. Sự kết hợp của các
TIỂU LUẬN HƯỚNG NGHIỆP SVTH: VŨ NGỌC YẾNcổ đông sáng lập bao gồm các tổ chức tài chính, kinh tế lớn, năng lực tài chính
mạnh, có uy tín và kinh nghiệm hoạt động lâu năm trên thương trường và các chuyên
gia tài chính giàu năng lực, kinh nghiệm và tâm huyết với sự phát triển của thò
trường chứng khoán Việt Nam là cơ sở để tạo nên uy tín và sự thành công cho
VDSC.
a. Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam-EXIMBANK:
Là cổ đông sáng lập và là cổ đông pháp nhân lớn
nhất của VDSC, Eximbank là một trong những
ngân hàng thương mại cổ phần được thành lập đầu tiên ở Việt Nam và thuộc
nhóm ngân hàng cổ phần hàng đầu Việt Nam về quy mô tài vốn, tổng tài sản
và hiệu quả hoạt động kinh doanh. Eximbank có thế mạnh truyền thống về tài
trợ xuất nhập khẩu và kinh doanh ngoại tệ và đang hướng đến mục tiêu trở
thành một ngân hàng tiêu chuẩn trung bình trong khu vực vào năm 2010.
b. Tổng công ty thƣơng mại Sài Gòn-SATRA:
Satra là một trong những tập đoàn mạnh nhất ở khu
vực phía NamViệt Nam về hoạt động thƣơng mại và
dòch vụ. Satra không chỉ chuyên nghiệp trong các hoạt động thƣơng mại mà
còn có năng lực rất lớn trong các hoạt động đầu tư tài chính qua các hình thức
góp vốn trực tiếp vào các doanh nghiệp khác.
c. Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Việt Long-VDFM:
Được thành lập bởi Công ty Vàng bạc Đá quý Sài
Gòn và các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lónh
vực tài chính ngân hàng, VDFM đang nổ lực để trở thành một trong những
công ty hàng đầu trong lónh vực quản lý quỹ đầu tư ở Việt Nam.
TIỂU LUẬN HƯỚNG NGHIỆP SVTH: VŨ NGỌC YẾNHiện nay. VDFM đang quản lý Quỹ đầu tư tăng trưởng Việt Long có quy mô
vốn điều lệ là 300 tỷ đồng, với sự tham gia góp vốn của các tập đoàn tài
chính, ngân hàng mạnh của Việt Nam như: Tập đoàn Bảo Việt, Eximbank,
Habubank…
VDFM thông qua VLF đã tham gia đầu tư vào VDSC và trở thành đối tác
chiến lược của VDSC.
d. Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Sài Gòn Á Châu:
Là một tổ chức đầu tư tài chính chuyên nghiệp. Công ty cổ
phần Đầu tư tài chính Sài Gòn Á Châu là cổ đông sáng lập
và đối tác chiến lược của VDSC, đồng thời là cổ đông
chiến lược của một số đònh chế tài chính khác như Eximbank, Công ty cổ
phần Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Việt Long (VDFM)…
e. Công ty cổ phần Thương mại Nguyễn Kim:
Là chủ sở hữu của Trung tâm mua sắm Sài Gòn-
Nguyễn Kim, một trong những đòa chỉ mua sắm
đáng tin cậy nhất đối với người tiêu dùng tại thành phố Hồ Chí Minh, Công ty
cổ phần thƣơng mại Nguyễn Kim đang có kế hoạch mở rộng mạng lưới trung
tâm mua sắm hoạt động kinh doanh sang lónh vực đầu tư tài chính và đầu tư
bất động sản.
TIỂU LUẬN HƯỚNG NGHIỆP SVTH: VŨ NGỌC YẾN1.5 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC:

TIỂU LUẬN HƯỚNG NGHIỆP SVTH: VŨ NGỌC YẾNCHƯƠNG II: ĐỐI TƯNG NGHIÊN CỨU

2.1 PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

01
Họ và tên
TRẦN THỊ XUÂN HÀ
Chức danh Trưởng phòng nhân sự
Phòng ban công tác Nhân sự
Trình độ học vấn Đại học
Hệ đào tạo Đông Phương học-Trung văn

a. Chi tiết cơng việc: Gồm 2 mảng chính:
1. Tuyển dụng nhân sự: với mục tiêu đáp ứng nhu cầu và u cầu cụ thể
của từng phòng ban trong cơng ty. Sau khi tuyển dụng nhân viên, phòng
nhân sự tiến hành tập huấn nghiệp vụ cụ thể.
Để phục vụ cho việc tập huấn nghiệp vụ nhanh hơn sau khi đào tạo, chị Hà
đã tiến hành cho thực hiện việc xây dựng sổ tay dành cho nhân viên với
những điều cốt lõi và thƣờng gặp nhất khi nhân viên bƣớc vào làm việc tại
VDSC.
2. Tổng hợp, theo dõi tiền lƣơng, thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm xã hội,
bảo hiểm y tế, các chính sách liên quan đến nhân sự nhƣ nghỉ phép, thai
sản…
b. Những kiến thức, kỹ năng cần thiết để làm trưởng phòng nhân sự:
- Về mặt chuyên môn: Cần phải có kó năng, phương pháp để tìm ra ứng viên phù
hợp với phòng ban trong công ty. Các tính cách của ứng viên sẽ được phân

Generate time = 0.14197206497192 s. Memory usage = 1.94 MB