Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng nông nghiệp Hà Nội

Thông tin:
Địa điểm thực tập: Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà
Nội (NHNo&PTNTHN)
Địa chỉ: 77 Lạc Trung quận Hai Bà Trng Hà Nội
Giám đốc: Nguyễn Quốc Hùng
Chi nhánh tiếp nhận: Chi nhánh ngân hàng nông nghiệp phát triển
nông thôn quận Thanh Xuân
Địa chỉ: 106 Nguyễn Trãi Thanh Xuân Hà Nội
Giám đốc: Phạm Thu Hạnh
Bùi Ngọc Sơn - Ngân hàng 42A 1
I. Lịch sử hình thành và phát triển của ngân
hàng nông nghiệp Hà Nội :
Đợc thành lập theo quyết định số 51-QĐ/NH/QĐ ngày 27/6/1988 của
tổng giám đốc ngân hàng Nhà Nớc Việt Nam chi nhánh ngân hàng nông
nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội trên cơ sở 28 cán bộ cùng với 21 công
ty, xí nghiệp thuộc lĩnh vực nông, lâm, ng nghiệp đợc điều động từ ngân hàng
công-nông-thơng thành phố Hà Nội và 12 ngân hàng phát triển nông nghiệp
huyện đợc đổi tên từ các ngân hàng Nhà Nớc huyện đã hội tụ về trụ sở chính
tại số 77 phố Lạc Trung , quận Hai Bà Trng, Hà Nội. Vào thời điểm đó ngân
hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Hà Nội có các phòng:
- Phòng tín dụng
- Phòng kế hoạch
- Phòng tiền tệ kho quỹ
- Phòng tổ chức cán bộ
- Văn phòng
- Phòng tiết kiệm nguồn vốn
vào thời điểm đó ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội có
các chi nhánh:
- Chi nhánh huyện Đông Anh
- Chi nhánh huyện Thanh Trì
- Chi nhánh huyện Từ Liêm
- Chi nhánh huyện Gia Lâm
- Chi nhánh huyện Mê Linh
- Chi nhánh huyện Sóc Sơn
- Chi nhánh huyện Hoài Đức
- Chi nhánh huyện Đan Phợng
- Chi nhánh huyện Thạch Thất
- Chi nhánh huyện Phúc Thọ
- Chi nhánh huyện Sơn Tây
- Chi nhánh huyện Ba Vì
Với 1.182 lao động, 18 tỷ nguồn vốn, chủ yếu là tiền gửi ngân sách
huyện và 16 tỷ d nợ mà hầu hết là nợ cho vay các xí nghiệp quốc doanh, các
hợp tác xã đã trở thành nợ tồn đọng. Trụ sở, phơng tiện, kho tàng không đáp
ứng đợc yêu cầu kinh doanh. ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
Hà Nội sớm phải hoạt động trong môi trờng cạnh tranh với các ngân hàng đã
có bề dầy hoạt động kinh doanh và có nhiều lợi thế hơn hẳn, không những thế
còn luôn trong tình trạng thiếu vốn, thiếu tiền mặt, những năm đầu cùng với sự
hỗ trợ nguồn vốn của ngân hàng phát triển nông nghiệp trung ơng cũng chỉ
đáp ứng đợc một phần nhu cầu vay vốn của liên hiệp các công ty lơng thực Hà
Bùi Ngọc Sơn - Ngân hàng 42A 2
Nội để mua gạo cho nhân dân nội thành, một phần nhu cầu tiền mặt chi lơng
cho các doanh nghiệp
Nhận rõ trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và đổi mới đất
nớc, mà trọng tâm là phát triển kinh tế nông nghiệp , góp phần đổi mới nông
thôn ngoại thành Hà Nội , ngân hàng phát triển nông nghiệp Hà Nội đã nhanh
chóng khai thác nguồn vốn để đầu t cho các thành phần kinh tế mà trớc hết là
đầu t cho nông nghiệp . Nhờ những quyết sách táo bạo, đổi mới nhận thức kiên
quyết khắc phục điểm yếu nhất là thiếu vốn, thiếu tiền mặt, nhờ vậy chỉ sau
hơn 2 năm hoạt động, từ năm 1990 trở đi ngân hàng nông nghiệp Hà Nội đã có
đủ nguồn vốn và tiền mặt thoả mãn cơ bản các nhu cầu tín dụng và tiền mặt
cho khách hàng
Thực hiện chủ trơng cho vay hộ sản xuất theo quyết định 499A của tổng
giám đốc ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam , ngân
hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội đã phối hợp với hội nông
dân, hội liên hiệp phụ nữ thành phố đã đẩy mạnh cho vay phát triển các sản
phẩm nông nghiệp nh trồng dâu nuôi tằm, chăn nuôi bò sữa, gia súc gia cầm,
phát triển vùng chuyên canh rau quả, hoa cây cảnh... nhờ vậy thu nhập và cuộc
sống nhân dân ngoại thành đã đợc cải thiện đáng kể.
Tháng 9/1991 ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội bàn giao
chi nhánh huyện Hoài Đức, huyện thạch thất, huyện Ba Vì, huyện Sơn Tây,
huyện Đan Phợng, huyện Phúc Thọ về tỉnh Hà Tây. Giao chi nhánh Mê Linh
về tỉnh Vĩnh Phúc.
Năm 1995 ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội giao chi
nhánh Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Từ Liêm, Sóc Sơn về trung tâm điều
hành ngân hàng nông nghiệp trung ơng.
Trong giai đoạn này, nền kinh tế đất nớc có những sự tăng trởng đáng
kể, đời sống nhân dân đợc cải thiện rõ rệt, nền kinh tế chuyển từ chế độ quan
liêu bao cấp sang chế độ kinh tế thị trờng có sự quản lý của nhà nớc. Chính vì
vậy hoạt động của ngân hàng đã có những sự phát triển đáng kể. Trong giai
đoạn này ngân hàng tiếp tục mở rộng mạng lới để thu hút nguồn vốn:
Năm 1994 thành lập chi nhánh Chợ Hôm
Năm 1995 thành lập chi nhánh Đầm Xuân , Thanh Xuân
Năm 1996 thành lập chi nhánh Tây Hồ, Giảng Võ
Năm 1997 thành lập chi nhánh Cầu Giấy
Năm 1999 thành lập chi nhánh Đống Đa, Tam Trinh
Năm 2002 thành lập chi nhánh Tràng Tiền, Trơng Dơng
Năm 2003 thành lập chi nhánh Hàng Đào, Nghĩa Đô, Chợ Hôm
Ngoài các chi nhánh ngân hàng nông nghiệp còn mở các phòng giao dịch trực
thuộc các chi nhánh quận và trực thuộc trụ sở chính, các phòng giao dịch này
có chức năng huy động vốn và không đợc cho vay.
Bùi Ngọc Sơn - Ngân hàng 42A 3
Những khó khăn tởng chừng đã vơi dần đi, nhng cơ chế thị trờng đã làm
nhiều doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp nhà nớc làm ăn thua lỗ mất vốn,
có vay mà không có trả, nhiều doanh nghiệp đựợc khoanh, giãn nợ từ các năm
1995 đến nay không có khả năng trả nợ dồn lại, khó khăn trong những năm
sau này còn nặng nề phức tạp gấp nhiều lần khi thiếu vốn, thiếu tiền mặt của
thời kỳ mới thành lập.
Song đợc ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam ,
ngân hàng Nhà Nớc Việt Nam , thành uỷ, uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội
và các ban ngành từ trung ơng đến địa phơng giúp sức cùng với sự kiên trì,
năng động, sáng tạo của đảng uỷ, ban giám đốc, của đảng bộ với 115 đảng
viên cùng với tập thể viên chức đã lao động cần cù miệt mài đã từng bớc vợt
qua các trở ngại thách thức.
Sau hơn 15 năm phấn đấu, xây dựng và từng bớc trởng thành,
NHN0&PTNT Hà Nội đã đi những bớc vững chắc với sự phát triển toàn diện
trên các mặt huy động nguồn vốn, tăng trởng đầu t và nâng cao chất lợng tín
dụng, thu chi tiền mặt, mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại và các hoạt động
khác.
Về nguồn vốn: từ 18 tỷ khi mới thành lập, đến tháng 5/2003
NHN0&PTNT Hà Nội đã huy động đợc 7.500 tỷ, tăng 415 lần, bình quân tăng
gần 30% mỗi năm, trong đó nguồn vốn ngoại tệ chiếm 11%, đến nay có thể
đáp ứng các nhu cầu tín dụng nội, ngoại tệ của các doanh nghiệp.
Về d nợ 2.300 tỷ, tăng 143 lần, trong đó d nợ tài trợ nhập khẩu gần 50 triệu
USD, chất lợng tín dụng đợc đặc biệt chú trọng đã nâng dần hiệu quả kinh
doanh của NHN0&PTNT Hà Nội.
Bên cạnh việc tích cực tìm mọi giải pháp để huy động vốn nhất là tiền
gửi từ dân c và đáp ứng nhu cầu vốn cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất
kinh doanh, từ năm 1995, NHN0&PTNT Hà Nội triển khai nghiệp vụ thanh
toán quốc tế, chỉ sau 7 năm đã có giao dịch với gần 700 ngân hàng và đại lý
của các tổ chức tín dụng quốc tế với doanh số thanh toán xuất nhập khẩu hàng
năm từ 100 đến 150 triệu USD, đồng thời hàng năm đã khai thác đợc hàng
trăm triệu USD,JPY, EURO, DM và nhiều loại ngoại tệ khác để đáp ứng nhu
cầu thanh toán nhập khẩu của các doanh nghiệp. Hoạt động thanh toán quốc
đã nhanh chóng nhận đợc sự tín nhiệm của nhiều khách hàng trong nớc và nớc
ngoài, đến nay NHNo&PTNT Hà Nội đã mở rộng thanh toán biên mậu với các
nớc láng giềng, nhất là Trung Quốc, thực hiện các dịch vụ thu đổi ngoại tệ,
mua bán ngoại tệ, chi trả kiều hối...
Từ chỗ luôn thiếu tiền mặt để chi cho các nhu cầu lĩnh tiền mặt, đến nay
luôn bội thu tiền mặt, tất cả các nhu cầu nộp lĩnh tiền mặt của các đơn vị, cá
nhân có quan hệ tiền mặt với NHN0&PTNT Hà Nội đều đợc đáp ứng kịp thời,
đầy đủ, chính xác góp phần tích cực vào sự ổn định tiền tệ và giá cả trên địa
bàn Hà Nội.
Bùi Ngọc Sơn - Ngân hàng 42A 4
Ngoài những nhiệm vụ chính NHN0&PTNT Hà Nội đã quan tâm mở
rộng các loại hình dịch vụ tiện ích nh chuyển tiền, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh
thực hiện hợp đồng, mở LC nhập khẩu, phonebanking, t vấn trong thanh toán
quốc tế, thu tiền tại nhà...mở mang nhiều tiện lợi cho khách hàng và tăng thu
dịch vụ cho ngân hàng , bình quân thu dịch vụ chiếm 7-10% trên tổng thu.
Mặc dù còn nhiều khó khăn trở ngại, song NHN0&PTNT Hà Nội kiên
quyết thực hiện đổi mới trong cách nghĩ, cách làm, đặc biệt trong chỉ đạo điều
hành, từ chỗ chỉ quen với cơ chế bao cấp, ỷ lại vào cấp trên, không chú trọng
đến chất lợng kinh doanh, đến nay trọng tâm hàng đầu mà mọi thành viên của
NHN0&PTNT Hà Nội đều thực sự quan tâm là hiệu quả kinh doanh cuối
cùng, đặc biệt là chất lợng tín dụng.
Để chuẩn bị cho hội nhập trong khu vực và quốc tế, NHN0&PTNT Hà
Nội đẫ từng bớc hiện đại hoá hoạt động ngân hàng mà trọng tâm là công tác
thanh toán, chuyển tiền điện tử cho khách hàng trong và ngoài hệ thống đợc
thực hiện ngay trong ngày làm việc, thậm chí chỉ trong thời gian rất ngắn với
độ an toàn và chính xác cao.
Trong quá trình xây dựng và trởng thành, NHN0&PTNT Hà Nội luôn
lấy đoàn kết nội bộ làm trọng tâm, phát huy sức mạnh của các tổ chức quần
chúng nh công đoàn cơ sở, đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, ban nữ
công ...vừa mở rộng hoạt động kinh doanh, cán bộ viên chức NHN0&PTNT
Hà Nội đã tích cực hởng ứng công tác xã hội nh: ủng hộ đồng bào bị thiên tai,
bão lụt, ủng hộ ngời nghèo, xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, tổ chức thăm hỏi
tặng quà các gia đình thơng binh, liệt sĩ với trên 300 triệu, nuôi dỡng một bà
mẹ Việt Nam anh hùng, ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình
chính sách với 152 triệu đồng ...
Với những cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế thủ
đô cũng nh với sự phát triển của ngành ngân hàng , từ ngày thành lập đến nay
đảng bộ NHN0&PTNT Hà Nội luôn đạt danh hiệu đảng bộ trong sạch vững
mạnh.
Tại trung tâm( tại trụ sở chính) có các phòng:
- Phòng kế toán
- Phòng kinh doanh
- Phòng kế hoạch
- Phòng thanh toán quốc tế
- Phòng ngân quỹ
- Phòng kiểm tra
- Phòng kế toán nội bộ
- Phòng tổ chức cán bộ
- Phòng hành chính
- Phòng vi tính
- Phòng marketing
Bùi Ngọc Sơn - Ngân hàng 42A 5
- Phòng phục vụ t vấn
- Phòng thẩm định
Hoạt động của ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Hà Nội theo
quy định 169 QĐHĐBT 7/9/2000 của chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng
trung ơng Việt Nam . Quy định ban hành về quy chế tổ chức và hoạt động của
chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam.
Cùng với hệ thống ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt
Nam , chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội đợc
thành lập trong bối cảnh có nhiều khó khăn về nhiều mặt nh cơ sở vật chất,
công nghệ, lao động, khách hàng, những ảnh hởng to lớn và nặng nề của cơ
chế bao cấp chuyển sang nền kinh tế thị trờng vẫn còn tồn tại đến nay.
Tuy vậy, từ năm thành lập đến nay, chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát
triển Hà Nội đã có nhiều cố gắng, từng bớc vợt qua những thách thức to lớn để
phát triển kinh doanh, đã đóng góp tích cực vào xây dựng kinh tế thủ đô cũng
nh sự phát triển bền vững của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
Việt Nam.
Từ chỗ thiếu vốn và tiền mặt, ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
Hà Nội đã có những giải pháp mạnh dạn vừa thu hút nguồn vốn vừa tạo nguồn
thu tiền mặt, đã mạnh dạn mở rộng mạng lới, chiếm lĩnh thị trờng nên đến nay
ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội đã có nguồn vốn trên
7.500 tỷ đồng, cung ứng trên 2.300 tỷ d nợ cho các thành phần kinh tế thủ đô;
mở rộng và làm tốt công tác thanh toán quốc tế với gần 700 ngân hàng và đại
lý ngân hàng nớc ngoài, giải quyết nhu cầu ngoại tệ cho thanh toán hàng nhập
khẩu; ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội đã cùng với toàn
ngành góp phần tích cực vào công cuộc phát triển , hiện đại nông nghiệp và
nông thôn, xoá đói giảm nghèo, ổn định giá cả và tiền tệ, đảm bảo công ăn
việc làm và thu nhập ổn định cho ngời lao động.... đó là thành tích bớc đầu
đáng trân trọng mà ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội
trong những năm qua đã đạt đợc.
Để hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh phát triển , ngân hàng nông nghiệp
và phát triển nông thôn Hà Nội đã chú trọng phát huy sức mạnh của tổ chức
đảng cơ sở, các tổ chức quần chúng nh công đoàn, phụ nữ, thanh niên, chú
trọng đào tạo nguồn lực con ngời tại chỗ, tích cực tham gia các hoạt động xã
hội nh ủng hộ nhân dân các vùng bị thiên tai, lũ lụt, nuôi dỡng các bà mẹ Việt
Nam anh hùng, tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, huấn luyện dân quân tự vệ.
ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội đã đợc đảng và Nhà N-
ớc đã trao tặng 1 huân chơng chiến công hạng 3 và 1 huân chơng lao động
hạng 3, đó là sự ghi nhận những công lao và thành tích mà toàn thể công nhân
viên chức ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội đã phấn đấu
không mệt mỏi trong những năm qua.
Bùi Ngọc Sơn - Ngân hàng 42A 6
Để phát triển bền vững và sớm vơn lên hoà nhập với cộng đồng khu vực
và quốc tế, ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội cần thực
hiện thắng lợi chiến lợc kinh doanh giai đoạn 2001 2005 đã đợc ngân hàng
nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam phê duyệt và những nhiệm vụ
trọng tâm sau đây để phát triển mạnh trong cơ chế thị trờng hiện nay :
1/ Tiếp tục mở rộng mạng lới kinh doanh triển khai nhiều hình thức
huy động vốn nhất là dân c, trong đó tập trung huy động vốn trung và dài hạn
để đáp ứng cho nhu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trớc hết là công nghiệp
hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn
2/ Mở rộng đầu t tín dụng cho các thành phần kinh tế thủ đô, coi
trọng cho vay các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cho vay tiêu dùng, cho vay các hộ
gia đình làm kinh tế , mở rộng hình thức đồng tài trợ với các ngân hàng bạn
nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, hạn chế rủi ro, tích cực thu hồi nợ tồn
đọng của các thành phần kinh tế. Luôn luôn lấy phơng châm chất lợng tín
dụng làm hiệu quả hàng đầu.
3/ Đổi mới công nghệ ngân hàng , cung cấp ngày càng nhiều các
sản phẩm dịch vụ tiện ích cho mọi khách hàng.
4/ Thờng xuyên củng cố tổ chức và phát huy hoạt động sáng tạo
của các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, phụ nữ, dân quân tự vệ, phát huy
sức mạnh của các tổ chức quần chúng để động viên chăm lo ngời lao động
khắc phục khó khăn hiện tại để làm việc ngày càng tốt hơn, tham gia tích cực
các hoạt động xã hội....
Trong những năm tiếp theo, ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông
thôn Việt Nam nói chung và ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
Hà Nội nói riêng có nhiều thuận lợi để phát triển nhng cũng có nhiều trở ngại
khó khăn đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức ngân hàng nông nghiệp và
phát triển nông thôn Hà Nội phải phấn đấu nhiều hơn nữa, học hỏi nhiều hơn
nữa trên con đờng phát triển của mình.
Bùi Ngọc Sơn - Ngân hàng 42A 7
II. Nhiệm vụ của chi nhánh ngân hàng nông
nghiệp :

A. Chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn loại I,
II có nhiệm vụ:
1. Huy động vốn:
a/ khai thác và nhận tiền gửi tích kiệm không kỳ hạn, có kỳ hạn, tiền gửi
thanh toán của các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế trong
nớc và nớc ngoài bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ;
b/ phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu, kì phiếu ngân hàng và thực
hiện các hình thức huy động vốn khác theo quy định của ngân hàng nông
nghiệp ;
c/ tiếp nhận các nguồn vốn tài trợ, vốn uỷ thác của chính phủ, chính
quyền địa phơng và các tổ chức kinh tế , cá nhân trong nớc và ngoài nớc
theo quy định của ngân hàng nông nghiệp .
d/ Đợc phép vay vốn các tổ chức tài chính, tín dụng trong nớc khi tổng
giám đốc ngân hàng nông nghiệp cho phép.
2. Cho vay:
a/ Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn bằng đồng Việt Nam và ngoại
tệ đối với các tổ chức kinh tế;
b/ Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn bằng đồng Việt Nam đối với
cá nhân và hộ gia đình thuộc mọi thành phần kinh tế .
3. Kinh doanh ngoại hối: huy động vốn, cho vay, mua bán ngoại tệ, thanh
toán quốc tế và các dịch vụ khác về ngoại hối theo chính sách quản lý
ngoại hối của chính phủ, ngân hàng Nhà Nớc và ngân hàng nông nghiệp .
4. Kinh doanh dịch vụ: thu, chi tiền mặt; mua, bán vàng bạc; máy rút tiền tự
động; dịch vụ thẻ tín dụng; két sắt, nhận cất giữ, chiết khấu các loại giấy
tờ trị giá đợc bằng tiền, thẻ thanh toán; nhận uỷ thác cho vay của các tổ
chức tài chính, tín dụng, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nớc; các dịch vụ
ngân hàng khác đợc Nhà Nớc , ngân hàng nông nghiệp cho phép.
5. Cân đối, điều hoà vốn kinh doanh nội tệ đối với các chi nhánh ngân hàng
nông nghiệp và phát triển nông thôn trực thuộc trên địa bàn.
6. Thực hiện hạch toán kinh doanh và phân phối thu nhập theo quy định của
ngân hàng nông nghiệp .
7. Thực hiện đầu t dới các hình thức nh: hùn vốn, liên doanh, mua cổ phần
và các hình thức đầu t khác với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác
khi đợc ngân hàng nông nghiệp cho phép.
8. Làm dịch vụ cho ngân hàng phục vụ ngời nghèo.
9. Quản lý nhà khách, nhà nghỉ và đào tạo tay nghề trên địa bàn.
10.Thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo, thi đua, khen thởng theo
phân cấp uỷ quyền của ngân hàng nông nghiệp.
Bùi Ngọc Sơn - Ngân hàng 42A 8

Generate time = 0.10457801818848 s. Memory usage = 1.95 MB