giáo án thủ công lớp 2

TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP HÒA “C” GIÁO ÁN THỦ CÔNG LỚP 2 HK I
Thứ Sáu, ngày 18 tháng 8 năm 2011
Thủ công
Tuần 1
Tiết 1 Tiết 1: Gấp tên lửa ( tiết 1)
A/ Mục tiêu:
Kiến thức:
- Biết cách gấp tên lửa.
Kỹ năng:
- Gấp được tên lửa. Các nếp gấp tương đối phẳng.
Thái độ:
- Học sinh hứng thú và yêu thích gấp hình.
B/ Đồ dùng dạy học:
- GV: Một tên lửa gấp bằng giấy thủ công khổ to.Quy trình gấp tên lửa, giấy thủ công.
- HS : Giấy thủ công, bút màu.
C/ Phương pháp:
Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập.
D/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. ổn định tổ chức: (1’)
2. Kiểm tra đồ dùng học tập:(1-2’)
3. Bài mới: (30’)
a. Giới thiệu bài:
- Ghi đầu bài:
b. Quan sát và nhận xét:
- GT chiếc tên lửa hỏi:
Hỏi Trên tay thầy cầm vật gì.
Hỏi Tên lửa gồm những bộ phận nào.
Hỏi Được gấp từ vật liệu gì.
Tên lửa thật được làm bằng sắt dùng để phóng vào
vũ trụ, vào bầu trời.
Hỏi Tên lửa được gấp bởi hình gì.
c. HD thao tác:
- Treo quy trình gấp.
* Bước 1: Gấp tạo mũi và thân tên lửa.
- Đặt tờ giấy lên mặt bàn, phần dòng kẻ ô ở trên, gấp
đôi tờ giấy để lấy đường dấu giữa.
- Mở giấy gấp theo đường dấu gấp ở H1 được H2.
- Gấp theo đường dấu gấp ( theo chiều mũi tên) ở H
2 được h3.
- Gấp theo đường dấu ở H3 được H4.
- Sau mỗi lần gấp miết theo đường gấp cho thật
phẳng.
*Bước 2: Tạo tên lửa và sử dụng:
- Bẻ các mép gấp sang hai bên đường dấu giữa và
miết theo đường dấu được tên lửa H5.
- Hát
- Để đồ dùng lên bàn.
- Nhắc lại.
- Mô hình tên lửa.
- Phần mũi, thân, mũi tên lửa dài.
- Gấp bằng giấy.
- Gấp bằng tờ giấy hình chữ nhật.
- Quan sát.
- Lắng nghe.
Giáo viên soạn: Thạch Minh Trang 1
TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP HÒA “C” GIÁO ÁN THỦ CÔNG LỚP 2 HK I
- Cầm vào nếp gấp giữa cho hai cánh tên lửa ngang
ra được H6. Phóng tên lửa theo hướng chếch lên
không trung.
- YC nhắc lại các bước.
d. Thực hành:
- YC cả lớp gấp tên lửa trên giấy nháp.
- Quan sát giúp h/s còn lúng túng.
4. Củng cố – dặn dò: (2’)
- YC nhắc lại các bước gấp tên lửa.
- Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành gấp tên
lửa trên giấy thủ công.
- Nhận xét tiết học.
- Theo dõi các bước gấp.
- Nhắc lại.
- 2 h/s lên bảng thao tác lại các
bước gấp.
- Cả lớp quan sát.
- Thực hành gấp trên giấy nháp.
Bổ sung:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Giáo viên soạn: Thạch Minh Trang 2
TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP HÒA “C” GIÁO ÁN THỦ CÔNG LỚP 2 HK I
Thứ Sáu, ngày 25 tháng 8 năm 2011
Tuần 2 Thủ công
Tiết 2
Tiết 2: Gấp tên lửa ( tiết 2)
A/ Mục tiêu:
Kiến thức:
- Học sinh biết cách gấp tên lửa đúng và đẹp.
Kỹ năng:
- Gấp thành thạo, nhanh, chính xác.
Thái độ:
- GD h/s có tính kiên chì, khéo léo, yêu quý sản phẩm mình làm ra.
B/ Đồ dùng dạy học:
- GV: Một tên lửa gấp bằng giấy thủ công khổ to.
Quy trình gấp tên lửa, giấy thủ công.
- HS : Giấy thủ công, bút màu.
C/ Phương pháp:
Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập.
D/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. ổn định tổ chức: (1’)
2. Kiểm tra bài cũ:(1-2’)
Hỏi Gấp tên lửa gồm mấy bước.
- Nhận xét.
3. Bài mới: (30’)
a. Giới thiệu bài:
- Ghi đầu bài:
b.Thực hành:
c. HD thao tác:
- Treo qui trình gấp – HD thực hành.
-YC nhắc lại các thao tác gấp.
* Bước 1: Gấp tạo mũi và thân tên lửa.
*Bước 2: Tạo tên lửa và sử dụng:
d. Thực hành:
- YC các nhóm thực hành gấp tên lửa trên giấy thủ
công
- Phát giấy khổ to cho các nhóm trình bày sản phẩm.
- Quan sát giúp h/s còn lúng túng.
4. Củng cố – dặn dò: (2’)
- YC nhắc lại các bước gấp tên lửa.
- Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành gấp tên lửa
- Hát
- Gấp tên lửa gồm 2 bước:
Bước1: Gấp tạo mũi và thân tên
lửa, bước2: Tạo tên lửa và sử dụng.
- Nhắc lại.
- Quan sát
- 1 h/s nhắc lại qui trình gấp.
- 2 h/s lên bảng thực hành gấp tên
lửa.
- Cả lớp quan sát.
- 3 nhóm thực hành gấp và trang trí
tên lửa, rồi ghi tên mình vào cánh
tên lửa sau đó dán tên lửa và trang
trí bức tranh của nhóm mình cho
sinh động bằng cách dùng bút màu
vẽ thêm các hoạ tiết.
- Các nhóm trình bày sản phẩm.
- Nhận xét – bình chọn
Giáo viên soạn: Thạch Minh Trang 3
TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP HÒA “C” GIÁO ÁN THỦ CÔNG LỚP 2 HK I
trên giấy thủ công.
- Nhận xét tiết học.
- 2 h/s lên thực hành phóng tên lửa.
- Đại diện các nhóm phóng thi.
- Nhận xét – bình chọn.
Bổ sung:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Thứ Sáu, ngày 6 tháng 9 năm 2011
Tuần 3 Thủ công
Giáo viên soạn: Thạch Minh Trang 4
TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP HÒA “C” GIÁO ÁN THỦ CÔNG LỚP 2 HK I
Tiết 3
Gấp máy bay phản lực ( tiết 1)
A/ Mục tiêu:
Thái độ:
- Biết cách gấp máy bay phản lực.
Kỹ năng:
- Gấp được máy bay phản lực, các nét gấp tương đối phẳng, thẳng.
Thái độ:
- Học sinh hứng thú gấp hình.
B/ Đồ dùng dạy học:
- GV: Một máy bay phản lực gấp bằng giấy thủ công khổ to.
Quy trình gấp máy bay, giấy thủ công.
- HS: Giấy thủ công, bút màu.
C/ Phương pháp:
Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập.
D/ Các hoạt động dạy học:
Giáo viên soạn: Thạch Minh Trang 5
TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP HÒA “C” GIÁO ÁN THỦ CÔNG LỚP 2 HK I
Bổ sung:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Giáo viên soạn: Thạch Minh Trang 6
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. ổn định tổ chức: (1’)
2. Kiểm tra đồ dùng học tập:(1-2’)
3. Bài mới: (30’)
a. Giới thiệu bài:
- Ghi đầu bài:
b. Quan sát và nhận xét:
- GT chiếc máy bay phản lực hỏi:
Hỏi Trên tay thầy cầm vật gì.
Hỏi Máy bay gồm những bộ phận nào.
- Cho h/s quan sát tên lửa và máy bay để so sánh sự
giống và khác nhau như thế nàoHỏi.
Hỏi Tên lửa được gấp bằng gì, gấp bởi hình gì.
c. HD thao tác:
- Treo quy trình gấp.
* Bước 1: Gấp tạo mũi và thân và cánh máy bay.
- Gấp giống như tên lửa.
- Gấp đôi từ giấy theo chiều dài để lấy đường dấu
giữa.
- Mở giấy ra được hình 1 và 2.
- Gấp toàn bộ phần trên theo đường dấu gấp ở H2,
Sao cho đỉnh A trùng với đường dấu giữa được H3
- Gấp theo đường dấu gấp ở hình 3 sao cho 2 đỉnh
tiếp giáp nhau ở đường dấu giữa được H4.
- Gấp theo đường dấu gấp ở H4 được H5.
- Gấp tiếp theo đường dáu gấp ở H5 sao cho 2 đỉnh
phía trên và 2 mép bên sát vào đường dấu giữa như
H6.
*Bước 2: Tạo máy bay và sử dụng:
- Bẻ các mép gấp song song hai bên đường dấu gấp
và miết dọc theo đường dấu giữa được máy bay phản
lực.
- Cầm vào nếp gấp giữa cho hai cánh máy bay chếch
lên không chung để phóng như phóng tên lửa.
- YC nhắc lại các bước.
d. Thực hành:
- YC cả lớp gấp tên lửa trên giấy nháp.
- Quan sát giúp h/s còn lúng túng.
4. Củng cố – dặn dò: (2’)
- YC nhắc lại các bước máy bay.
- Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành gấp máy
bay trên giấy thủ công.
- Nhận xét tiết học.
- Hát
- Để đồ dùng lên bàn.
- Nhắc lại.
- Quan sát.
- Máy bay phản lực.
- Gồm mũi, thân và cánh máy bay.
Mũi bằng.
- Quan sát máy bay phản lực và tên
lửa.
+ Giống: Gồm mũi, thân và cánh.
+ Khác: Mũi tên lửa nhọn, mũi máy
bay bằng.
- Được gấp bằng giấy. Từ hình chữ
nhật.
- Quan sát – Lắng nghe.
- Lắng nghe.
- 2 h/s nêu lại các bước gấp.
- Thực hành trên giấy nháp.
TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP HÒA “C” GIÁO ÁN THỦ CÔNG LỚP 2 HK I
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Thứ Sáu, ngày 9 tháng 9 năm 2011
Tuần 4 Thủ công
Tiết 4
Gấp máy bay phản lực ( tiết 2)
A/ Mục tiêu:
Thái độ:
- Biết cách gấp máy bay phản lực.
Kỹ năng:
- Gấp được máy bay phản lực, các nét gấp tương đối phẳng, thẳng.
- Máy bay sử dụng được.
Thái độ:
- Học sinh hứng thú gấp hình.
B/ Đồ dùng dạy học:
- GV: Một máy bay gấp bằng giấy thủ công khổ to.
Quy trình gấp máy bay, giấy thủ công.
- HS : Giấy thủ công, bút màu.
C/ Phương pháp:
Giáo viên soạn: Thạch Minh Trang 7
TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP HÒA “C” GIÁO ÁN THỦ CÔNG LỚP 2 HK I
Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập.
D/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy Hoạt động học

Giáo viên soạn: Thạch Minh Trang 8
TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP HÒA “C” GIÁO ÁN THỦ CÔNG LỚP 2 HK I
Thứ Sáu, ngày 16 tháng 9 năm 2011
Tuần 5 Thủ công
Tiết 5
Tiết 5: Gấp máy bay đuôi rời ( tiết 1)
A/ Mục tiêu:
1. Kiến thức: Học sinh biết cách gấp máy bay đuôi rời.
2. Kỹ năng: Học sinh gấp được máy bay đuôi rời đúng và đẹp.
3. Thái độ: GD h/s có tính kiên chì, khéo léo, yêu thích môn học.
B/ Đồ dùng dạy học:
- GV: Một máy bay đuôi rời gấp bằng giấy thủ công khổ to.
Quy trình gấp máy bay, giấy thủ công.
- HS: Giấy thủ công, bút màu.
C/ Phương pháp:
Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập.
D/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy Hoạt động học
Giáo viên soạn: Thạch Minh Trang 9
TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP HÒA “C” GIÁO ÁN THỦ CÔNG LỚP 2 HK I
1. ổn định tổ chức: (1’)
2. Kiểm tra đồ dùng học tập:(1-2’)
3. Bài mới: (30’)
a. Giới thiệu bài:
- Ghi đầu bài:
b. Quan sát và nhận xét:
- GT chiếc máy bay đuôi rời hỏi:
Hỏi Trên tay giáo viên cầm vật gì.
Hỏi Máy bay gồm những bộ phận nào.
Hỏi Máy bay được bằng gì, gấp bởi hình gì.
c. HD thao tác:
- Treo quy trình gấp.
* Bước 1: Gấp chéơ tờ giấy hình chữ nhật theo
đường dấu. Gấp ở H1a sao cho cạnh ngắn trùng với
canh dài được H1b.
- Gấp đường dấu giữa ở H1b (chú ý miết mạnh để
tạo nếp gấp) Sau đó mở tờ giấy ra và cắt theo đường
nếp gấp được 1 hình vuông, một hình chữ nhật.
*Bước 2: Gấp đầu và cánh máy bay:
- Gấp đôi tờ giấy hình vuông theo đường chéo được
hình tam giác(H3a) Gấp đôi theo đường dấu gấp ở
H3a để lấy đường dấu giữa rồi mở ra được H3b.
- Gấp theo đường dấu gấp ở H3 sao cho đỉnh B trùng
với đỉnh A (H4)
- Lật mặt sau gấp như mặt trước sao chođỉnh C trùng
với đỉnh A được H5.
- Lồng hai ngón tay cái vào lòng tờ giấy HV mới gấp
kéo sang hai bên được H6.
- Gấp hai nửa cạnh đáy H6 vào đường dấu được H7.
Gấp theo các đường dấu gấp (Nằm ở phần mới gấp
lên) vào đường dấu giữa như H8.
- Dùng ngón tay trỏ và ngón tay cái luồn vào hai góc
HV ở hai bên ép vào theo nếp gấp được máy bay như
hình 9. Gấp theo đườngdấu ở H9 bvề phía sau được
đầu cánh máy bay như H10.
* Bước 3: Làm thân và đuôi máy bay.
- Dùng phần giấy HCN để làm đuôi máy bay.
- Gấp đôi tờ giấy HCN theo chiều dài, gấp đôi tờ
giấy theo chiều rộng, mở tờ giấy ra và đánh dấu
khoảng 1/4 chiều dài để làm đuôi máy bay (H11)
Dùng kéo cắt bỏ phần gạch chéo được H12.
* Bước 4: Lắp máy bay hoàn chỉnh và sử dụng.
- Mở phần máy bay ra cho thân máy bay vào (H14)
- Hát
- Để đồ dùng lên bàn.
- Nhắc lại.
- Quan sát.
- Máy bay đuôi rời.
- Gồm đầu, thân, cánh và đuôi máy
bay.
- Được gấp bằng giấy. Từ hình chữ
nhật sau đó gấp tạo hình vuông.
- Quan sát – Lắng nghe.
- Lắng nghe.
Giáo viên soạn: Thạch Minh Trang 10
TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP HÒA “C” GIÁO ÁN THỦ CÔNG LỚP 2 HK I
Gấp lại như cũ được máy bay hoàn chỉnh (H14) Gấp
đôi máy bay theo chiều dài và miết theo đường vừa
gấp được (H15)
YC nhắc lại các bước.
d. Thực hành:
- YC cả lớp gấp trên giấy nháp.
- Quan sát giúp h/s còn lúng túng.
4. Củng cố – dặn dò: (2’)
- YC nhắc lại các bước máy bay đuôi rời.
- Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành gấp máy
bay trên giấy thủ công.
- Nhận xét tiết học.
- 2 h/s nêu lại các bước gấp.
- 2 h/s thực hành gấp.
- Cả lớp quan sát – Nhận xét.
- Thực hành trên giấy nháp.
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 9 năm 2011
Tuần 6 Thủ công
Tiết 6
Gấp máy bay đuôi rời ( tiết 2)
A/ Mục tiêu: (TCKT)
1. Kiến thức: Học sinh gấp được máy bay đuôi rời đúng và đẹp.
2. Kỹ năng : Biết trình bày sản phẩm và phóng máy bay.
3. Thái độ: GD h/s có tính kiên chì, khéo léo, yêu thích môn học.
B/ Đồ dùng dạy học:
- GV: Một máy bay đuôi rời gấp bằng giấy thủ công khổ to.
Quy trình gấp máy bay, giấy thủ công.
- HS : Giấy thủ công, bút màu.
C/ Phương pháp:
Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập.
D/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. ổn định tổ chức: (1’)
2. Kiểm tra bài cũ :(1-2’)
- Hát
Giáo viên soạn: Thạch Minh Trang 11
TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP HÒA “C” GIÁO ÁN THỦ CÔNG LỚP 2 HK I
Hỏi Gấp máy bay đuôi rời cần thực hiện theo mấy
bước.
3. Bài mới: (30’)
a. Giới thiệu bài:
- Ghi đầu bài:
b. Thực hành:
Hỏi Nêu lại các thao tác gấp máy bay đuôi rời.
- Chia nhóm bầu nhóm trưởng
- YC các nhóm thực hành gấp.
- Quan sát giúp h/s còn lúng túng
- Gợi ý cho h/s cách trang trí máy bay như vẽ ngôi
sao, lá cờ.
- YC các nhóm trình bày.
- Chọn những sản phẩm đẹp để trưng bày – tuyên
dương.
- Cho h/s thi phóng máy bay.
4. Củng cố – dặn dò: (2’)
- YC nhắc lại các bước gấp máy bay đuôi rời.
- Đánh giá sản phẩm.
- Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành gấp
thuyền phẳng đáy không mui.
- Nhận xét tiết học.
- Cần thực hiện qua 4 bước.
- Nhắc lại.
- 2,3 h/s nêu
* Bước 1: Gấp chéơ tờ giấy hình chữ
nhật theo đường dấu
*Bước 2: Gấp đầu và cánh máy bay:
* Bước 3: Làm thân và đuôi máy bay.
* Bước 4: Lắp máy bay hoàn chỉnh và
sử dụng.
- Các nhóm trình bày sản phẩm của
nhóm mình.
- Bình chọn – nhận xét.
- Từng nhóm lên thi phóng máy bay
trước lớp.
Bổ sung:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Giáo viên soạn: Thạch Minh Trang 12
TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP HÒA “C” GIÁO ÁN THỦ CÔNG LỚP 2 HK I
Thứ Sáu, ngày 30 tháng 9 năm 2011
Tuần 7 Thủ công
Tiết 7
Gấp thuyền phẳng đáy không mui ( tiết 1)
A/ Mục tiêu: (TCKT)
1. Kiến thức: Học sinh biết cách gấp thuyền phẳng đáy không mui.
2. Kỹ năng : Học sinh gấp đúng các bước, các thao tác.
3. Thái độ:GD h/s có tính kiên chì, khéo léo, yêu thích môn học.
B/ Đồ dùng dạy học:
- GV: Một thuyền phẳng đáy, gấp bằng giấy thủ công khổ to.
Quy trình gấp thuyền, giấy thủ công.
- HS: Giấy thủ công, bút màu.
C/ Phương pháp:
Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập.
D/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. ổn định tổ chức: (1’) - Hát
Giáo viên soạn: Thạch Minh Trang 13
TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP HÒA “C” GIÁO ÁN THỦ CÔNG LỚP 2 HK I
2. Kiểm tra đồ dùng học tập:(1-2’)
3. Bài mới: (30’)
a. Giới thiệu bài:
- Ghi đầu bài:
b. Quan sát và nhận xét:
- GT chiếc thuyền hỏi:
Hỏi Trên tay cô cầm vật gì.
Hỏi Có nhận xét gì về hình dáng màu sắc, tác dụng
của thuyền.
Hỏi Thuyền được gấp bằng gì, gấp bởi hình gì.
c. HD thao tác:
- Treo quy trình gấp.
* Bước 1: Gấp tạo 4 mép gấp cách đều.
- Đặt ngang tờ giấy thủ công lên mặt bàn, để mạt ô ở
trên (H1) Gấp đôi tờ giấy theo chiều dài được (H3)
- Gấp đôi mặt trước theo đường dấu gấp ở ( H3)
được H4.
- Lật H4 ra mặt sau gấp đôi như mặt trước được hình
5.
* Bước 2: Gấp tạo thân và mũi thuyền.
- Lách hai ngón tay vào trong 2 mép giấy, các nhón
còn lại cầm hai bên phía ngoài. Lộn các nếp gấp vào
lòng thuyền.
- Gấp theo nếp gấp sao cho cạnh ngắn trùng với cạnh
dài. Tương tự như H7.
- Lật H7 ra mặt sau gấp 2 lần giống như H5 được
H8.
- Gấp theo đường dấu gấp sang 2 bên được H9, H10.
Dọc theo 2 cạnh thuyền vừa lộn cho phẳng sẽ được
thuyền phẳng đáy không mui.
- YC nhắc lại các bước gấp.
d. Thực hành:
- YC cả lớp gấp máy bay trên giấy nháp.
- Quan sát giúp h/s còn lúng túng.
4. Củng cố – dặn dò: (2’)
- YC nhắc lại các bước gấp thuyền.
- Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành gấp
thuyền trên giấy thủ công.
- Nhận xét tiết học.
- Để đồ dùng lên bàn.
- Nhắc lại.
- Quan sát.
- Chiếc thuyền.
- 2 bên là mạn thuyền, đáy thuyền, mũi
thuyền thon dài, thuyền dùng để chở
người, hàng hoá…thuyền được làm
bằng sắt hoặc bằng gỗ.
- Thuyền gấp bằng giấy. Hình chữ
nhật.
- Quan sát – Lắng nghe.
- Lắng nghe.
- 2 h/s nêu lại các bước gấp.
- Thực hành trên giấy nháp.
Bổ sung:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Giáo viên soạn: Thạch Minh Trang 14
TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP HÒA “C” GIÁO ÁN THỦ CÔNG LỚP 2 HK I
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Thứ Sáu, ngày 07 tháng 10 năm 2011
Tuần 8 Thủ công
Tiết 8
Gấp thuyền phẳng đáy không mui ( tiết 2)
A/ Mục tiêu: ( TCKT)
1. Kiến thức: Học sinh gấp thuyền phẳng đáy không mui đẹp, chính xác.
2. Kỹ năng: Học sinh gấp đúng, biết trình bày sản phẩm.
3. Thái độ: GD h/s có tính kiên chì, khéo léo, yêu quí sản phẩm mình làm ra.
B/ Đồ dùng dạy học:
- GV: Một thuyền phẳng đáy, gấp bằng giấy thủ công khổ to.
Quy trình gấp thuyền, giấy thủ công.
- HS : Giấy thủ công, bút màu.
C/ Phương pháp:
Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập.
D/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy Hoạt động học
Giáo viên soạn: Thạch Minh Trang 15
TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP HÒA “C” GIÁO ÁN THỦ CÔNG LỚP 2 HK I
1. ổn định tổ chức: (1’)
2. Kiểm tra bài cũ :(1-2’)
- Nhắc lại cách gấp thuyền phẳng đáy không mui.
- Nhận xét.
3. Bài mới: (30’)
a. Giới thiệu bài:
- Ghi đầu bài:
b. Thực hành:
- YC 2,3 h/s nhắc lại các thao tác gấp thuyền.
- Treo qui trình gấp lên bảng.
- YC các nhóm thực hành gấp
- Quan sát giúp h/s còn lúng túng.
- HD cho các nhóm trang trí theo sở thích.
c. Trình bày sản phẩm:
- YC các nhóm lên trình bày.
4. Củng cố – dặn dò: (2’)
- Đánh giá sản phẩm, nhận xét tinh thần, thái độ học
tập, sự chuẩn bị của h/s.
- Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành gấp
thuyền phẳng đáy có mui.
- Nhận xét tiết học.
- Hát
- Gồm 3 bước..
- Nhắc lại.
- Quan sát.
- H/S nêu:
* Bước 1: Gấp tạo 4 mép gấp
cách đều.
- Đặt ngang tờ giấy thủ công
lên mặt bàn, mặt kể ô ở trên
Gấp đôi tờ giấy theo chiều dài
* Bước 2: Gấp tạo thân và mũi
bên.
- 3 nhóm thi gấp thuyền.
- Các nhóm lên trưng bày sản
phẩm của nhóm mình.
- Thả thuyền vào chậu nước.
- Nhận xét – bình chọn.
Thứ Sáu, ngày 14 tháng 10 năm 2011
Tuần 9 Thủ công
Tiết 9
Gấp thuyền phẳng đáy có mui (tiết1)
A/ Mục tiêu: ( TCKT)
1. Kiến thức: Học sinh biết cách gấp thuyền phẳng đáy có mui.
2. Kỹ năng : Học sinh gấp đúng các bước, các thao tác.
3. Thái độ: GD h/s có tính kiên chì, khéo léo, yêu thích môn học.
B/ Đồ dùng dạy học:
- GV: Một thuyền phẳng đáy có mui, gấp bằng giấy thủ công khổ to.
Quy trình gấp thuyền, giấy thủ công.
- HS: Giấy thủ công, bút màu.
C/ Phương pháp:
Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập.
D/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy Hoạt động học
Giáo viên soạn: Thạch Minh Trang 16
TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP HÒA “C” GIÁO ÁN THỦ CÔNG LỚP 2 HK I
1. ổn định tổ chức: (1’)
2. Kiểm tra đồ dùng học tập:(1-2’)
3. Bài mới: (30’)
a. Giới thiệu bài:
- Ghi đầu bài:
b. Quan sát và nhận xét:
- GT chiếc thuyền hỏi:
Hỏi Trên tay giáo viên cầm vật gì.
Hỏi Có nhận xét gì về hình dáng màu sắc, tác dụng
của thuyền.
Hỏi Thuyền được gấp bằng gì, gấp bởi hình gì.
- Cho h/s quan sát hai chiếc thuyền có mui và thuyền
không có mui.
Hỏi Con có nhận xét gì về sự giống và khác nhau
giữa hai chiếc thuyền.
Cách gấp hai loại thuyền tương tự như nhau, chỉ
khác ở bước tạo mui thuyền.
c. HD thao tác:
- Treo quy trình gấp.
* Bước 1: Gấp tạo mui thuyền..
- Đặt ngang tờ giấy thủ công lên mặt bàn, mặt ô để ở
trên . gấp 2 đầu tờ giấy vào khoảng 2,3 ô H1 được
H2.
Miết dọc theo hai đường mới gấp cho phẳng.
* Bước 2: Gấp tạo 4 nếp gấp cách đều nhau.
* Bước 3: Gấp tạo thân và mũi thuyền: (TT như gấp
thuyền không mui)
- YC nhắc lại các bước gấp.
d. Thực hành:
- YC cả lớp gấp thuyền có mui trên giấy nháp.
- Quan sát giúp h/s còn lúng túng.
4. Củng cố – dặn dò: (2’)
- YC nhắc lại các bước gấp thuyền.
- Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành gấp
thuyền có mui trên giấy thủ công.
- Nhận xét tiết học.
- Hát
- Để đồ dùng lên bàn.
- Nhắc lại.
- Quan sát.
- Chiếc thuyền.
- 2 bên là mạn thuyền, đáy thuyền, mũi
thuyền thon dài, thuyền có mui ở giữa,
thuyền dùng để chở người, hàng hoá…
thuyền được làm bằng sắt hoặc bằng
gỗ.
- Thuyền gấp bằng giấy. Hình chữ
nhật.
- Quan sát.
- Giống nhau về hình dáng của thân,
đáy, mũi, các nép gấp.
- Khác: một loại thuyền có mui, một
loại thuyền không có mui.
- Quan sát.
- Lắng nghe.
- Lắng nghe.
- 2 h/s nêu lại các bước gấp.
- Thực hành trên giấy nháp.
Bổ sung:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Giáo viên soạn: Thạch Minh Trang 17
TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP HÒA “C” GIÁO ÁN THỦ CÔNG LỚP 2 HK I

Thứ Sáu, ngày 21 tháng 10 năm 2011
Tuần 10 Thủ công
Tiết 10
Gấp thuyền phẳng đáy có mui (tiết 2)
A/ Mục tiêu: TCKT)
1. Kiến thức: Học sinh gấp được thuyền phẳng đáy có mui đẹp, chính xác.
2. Kỹ năng: Học sinh gấp đúng, biết trình bày sản phẩm.
3. Thái độ: GD h/s có tính kiên chì, khéo léo, yêu quí sản phẩm mình làm ra.
B/ Đồ dùng dạy học:
- GV: Một thuyền phẳng đáy, gấp bằng giấy thủ công khổ to.
Quy trình gấp thuyền, giấy thủ công.
- HS : Giấy thủ công, bút màu.
C/ Phương pháp:
Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập.
D/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy Hoạt động học
Giáo viên soạn: Thạch Minh Trang 18
TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP HÒA “C” GIÁO ÁN THỦ CÔNG LỚP 2 HK I
1. ổn định tổ chức: (1’)
2. Kiểm tra bài cũ :(1-2’)
- Nhắc lại cách gấp thuyền phẳng đáy có mui.
- Nhận xét.
3. Bài mới: (30’)
a. Giới thiệu bài:
- Ghi đầu bài:
b. Thực hành:
- YC 2,3 h/s nhắc lại các thao tác gấp thuyền.
- Treo qui trình gấp lên bảng
- YC các nhóm thực hành gấp
- Quan sát giúp h/s còn lúng túng.
- HD cho các nhóm trang trí theo sở thích.
c. Trình bày sản phẩm:
- YC các nhóm lên trình bày.
4. Củng cố – dặn dò: (2’)
- Đánh giá sản phẩm, nhận xét tinh thần, thái độ học
tập, sự chuẩn bị của h/s.
- Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành gấp
thuyền phẳng đáy có mui.
- Nhận xét tiết học.
- Hát
- Gồm 3 bước..
- Nhắc lại.
- Quan sát.
- H/S nêu:
* Bước 1: Gấp tạo mui thuyền..
* Bước 2: Gấp tạo 4 nếp gấp cách đều
nhau.
* Bước 3: Gấp tạo thân và mũi
thuyền: (TT như gấp thuyền không
mui)
- 3 nhóm thi gấp thuyền.
- Các nhóm lên trưng bày sản phẩm
của nhóm mình.
- Thả thuyền vào chậu nước.
- Nhận xét – bình chọn.
Thứ Sáu, ngày 28 tháng 10 năm 2011
Tuần 11 Thủ công
Tiết 11
Ôn tập chương I - kỹ thuật gấp hình.
A/ Mục tiêu: (TCKT)
1. Kiến thức: Học sinh nhắc lại được bước gấp hình, gấp được các hình đã học.
2. Kỹ năng: Học sinh gấp đúng, đẹp các hình đã học, biết trình bày sản phẩm.
3. Thái độ: GD h/s có tính kiên chì, khéo léo, yêu quí sản phẩm mình làm ra.
B/ Đồ dùng dạy học:
- GV: Bài mẫu các loại hình đã học.
- HS : Giấy thủ công, kéo, hồ dán, bút màu.
C/ Phương pháp:
- Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập.
D/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. ổn định tổ chức: (1’)
2. KT bài cũ :(1-2’)- KT sự chuẩn bị của h/s.
- Nhận xét.
- Hát
Giáo viên soạn: Thạch Minh Trang 19
TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP HÒA “C” GIÁO ÁN THỦ CÔNG LỚP 2 HK I
3. Bài mới: (30’)
a. Giới thiệu bài: - Ghi đầu bài:
b. Thực hành:
- YC h/s nhắc lại các thao tác gấp tên lửa, gấp
máy bay phản lực, máy bay đuôi rời, gấp thuyền
không mui, có mui.
+ Gấp tên lửa: Gồm mấy bướcHỏi
+ Gấp máy bay phản lực: Gồm mấy bướcHỏi
+ Gấp máy bay đuôi rời : Gồm mấy bước Hỏi
+ Gấp thuyền phẳng đáy không mui: Gồm mấy
bướcHỏi
+ Gấp thuyền phẳng đáy có mui: Gồm mấy
bướcHỏi
- YC gấp theo 4 nhóm mỗi nhóm gấp một loại
hình khác nhau.
- HD cho các nhóm trang trí theo sở thích.
c. Trình bày sản phẩm:
- YC các nhóm lên trình bày.
4. Củng cố – dặn dò: (2’)
- Đánh giá sản phẩm, nhận xét tinh thần, thái độ
học tập, sự chuẩn bị của h/s.
- Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành gấp
Các loại hình đã học
- Nhận xét tiết học.
- Nhắc lại.
- Quan sát.
- H/S nêu:
- Gồm hai bước: Bước 1: Tạo mũi thân,
bước 2: Tạo tên lửa và sử dụng.
- Gồm 2 bước. Bước 1: Tạo mũi, thân
cánh; Bước 2:Tạo máy bay và sử dụng.
- Gồm 4 bước: Bước1: Gấp và cắt tạo 1
hình vuông và hình chữ nhật; Bước 2: Gấp
đầuvà cánh; Bước3: Làm thân và đuôi:
Bước4:Lắp thân và đuôi,sử dụng.
- Gồm 2 bước: Bước1: Gấp tạo thân và
mũi thuyền; Bước 2: Tạo thuyền.
- Gồm 2 bước: Bước1: Gấp tạo thân và
mũi thuyền; Bước 2: Tạo thuyền có mui.
- Các nhóm gấp.
Nhận xét – bình chọn.
Thứ Sáu, ngày 11 tháng 4 năm 2011
Tuần 12 Thủ công
Tiết 12
Ôn tập chương I - kỹ thuật gấp hình.
A/ Mục tiêu: (TCKT)
1. Kiến thức: Đánh giá kiến thức kỹ năng của h/s qua sản phẩm h/s làm ra..
2. Kỹ năng: Học sinh gấp đúng, đẹp các hình đã học, biết trình bày sản phẩm.
3. Thái độ: GD h/s có tính kiên chì, khéo léo, yêu quí sản phẩm mình làm ra.
B/ Đồ dùng dạy học:
- GV: Bài mẫu các loại hình đã học.
- HS : Giấy thủ công, kéo, hồ dán, bút màu.
C/ Phương pháp:
- Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập.
D/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. ổn định tổ chức: (1’)
2. Kiểm tra bài cũ :(1-2’)
- KT sự chuẩn bị của h/s.
- Hát
Giáo viên soạn: Thạch Minh Trang 20
TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP HÒA “C” GIÁO ÁN THỦ CÔNG LỚP 2 HK I
- Nhận xét.
3. Bài mới: (30’)
a. Giới thiệu bài:
- Ghi đầu bài: Bài hôm nay các em thực hành gấp 5
loại hình đã học.
b. Thực hành:
- Chia lớp làm 3 nhóm yêu cầu các nhóm gấp 5 loại
hình đã học.
- HD trang trí theo sở thích.
c. Trình bày sản phẩm:
-YC học sinh lên trình bày sản phẩm.
- Nhận xét đánh giá sản phẩm.
+ Hoàn thành: Gấp đúng quy trình, hình gấp cân đối,
các nếp gấp phẳng đẹp.
+ Chưa hoàn thành: Gấp không đúng quy trình, nếp
gấp chưa phẳng, hình gấp không đúng.
4. Củng cố – dặn dò: (2’)
- Chuẩn bị giấy thủ công bài sau học cắt dán hình
tròn.
- Nhận xét tiết học.
- Nhắc lại.
- Các nhóm thực hành gấp.
- Trang trí, trình bày sản phẩm cho bài
thêm sinh động.
- Các nhóm lên trình bày sản phẩm của
nhóm mình.
- Nhận xét bình chọn.
Thứ Sáu, ngày 18 tháng 04 năm 2011
Tuần 13 Thủ công
Tiết 13
Gấp, cắt, dán hình tròn (tiết 1)
A/ Mục tiêu:(TCKT)
1. Kiến thức: Học sinh gấp, cắt, dán được hình tròn.
2. Kỹ năng: Học sinh có kỹ năng gấp, cắt, dán hình tròn.
3. Thái độ: GD h/s có tính kiên chì, khéo léo, yêu quí sản phẩm mình làm ra.
B/ Đồ dùng dạy học:
- GV: Bài mẫu, quy trình gấp.
- HS : Giấy thủ công, kéo, hồ dán.
C/ Phương pháp:
- Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập…
D/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. ổn định tổ chức: (1’)
2. KT bài cũ :(1-2’)- KT sự chuẩn bị của h/s.
- Nhận xét.
- Hát
Giáo viên soạn: Thạch Minh Trang 21
TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP HÒA “C” GIÁO ÁN THỦ CÔNG LỚP 2 HK I
3. Bài mới: (30’)
a. Giới thiệu bài: - Ghi đầu bài:
b.HD quan sát và nhận xét mẫu.
- GT hình tròn mẫu được dán trên giấy nền màu
vuông.
- Không dùng bút vẽ hình tròn, mà gấp, cắt từ hình
vuông.
c. HD quy trình gấp:
-Cho h/s qs quy trình gấp,cắt,dán hình tròn.
+ Bước 1: Gấp hình
- Gấp từ hình vuông có cạnh 6 ô, gấp từ hình vuông
theo đường chéo . Gấp đôi hình vuông để lấy đường
dấu giữa.
- Gấp theo đường dấu gấp sao cho hai cạnh bên sát
vào đường dấu giữa.
+ Bước 2: Cắt hình tròn.
- Lật mặt sau cắt theo đường CD
- Sửa theo đường cong mở ra được hình tròn.
+ Bước 3: Dán hình tròn.
- Dán hình tròn vào vở hoặc tờ giấy khác màu làm
nền.
- Lưu ý:Bôi hồ mỏng, đặt hình cân đối, miết nhẹ.
d. Thực hành trên giấy nháp.
- Cho h/s tập gấp, cắt hình trên giấy nháp.
- HDthực hành.
4. Củng cố – dặn dò: (2’)
- Để gấp, cắt, dán được hình tròn ta cần thực hiện
mấy bướcHỏi
- Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành gấp cắt,
dán hình tròn.
- Nhắc lại.
- Quan sát bài mẫu.
- Quan sát quy trình gấp, cắt, dán hình
tròn.
- Gấp, cắt, hình tròn từ hình vuông.
- Thực hành gấp, cắt, dán hình tròn
trên giấy nháp.
- Thực hiện qua 3 bước.
Bổ sung:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Giáo viên soạn: Thạch Minh Trang 22
TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP HÒA “C” GIÁO ÁN THỦ CÔNG LỚP 2 HK I
Thứ Sáu, ngày 24 tháng 04 năm 2011
Tuần 14 Thủ công
Tiết 14
Gấp, cắt, dán hình tròn (tiết 2)
A/ Mục tiêu: (TCKT)
1. Kiến thức: Học sinh gấp, cắt, dán được hình tròn đúng và đẹp.
2. Kỹ năng: Học sinh có kỹ năng gấp, cắt, dán hình tròn.
3. Thái độ: GD h/s có tính kiên chì, khéo léo, yêu quí sản phẩm mình làm ra.
B/ Đồ dùng dạy học:
- GV: Bài mẫu, quy trình gấp.
- HS : Giấy thủ công, kéo, hồ dán.
C/ Phương pháp:
- Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập…
D/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. ổn định tổ chức: (1’)
2. Kiểm tra bài cũ :(1-2’)
- Hát
Giáo viên soạn: Thạch Minh Trang 23
TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP HÒA “C” GIÁO ÁN THỦ CÔNG LỚP 2 HK I
- Gấp, cắt, dán hình tròn ta cần thực hiện qua những
bước nàoHỏi
- Nhận xét.
3. Bài mới: (30’)
a. Giới thiệu bài:
- Ghi đầu bài:
b.Thực hành trên giấy nháp.
- YC nhắc lại các thao tác gấp, cắt, dán.
- YCcác nhóm thi gấp cắt hình theo nhóm 4.
- HD cách trình bày sản phẩm.
c. Đánh giá sản phẩm.
- YC sản phẩm cắt đẹp, tròn, trình bày đẹp, khoa học.
- Nhận xét - đánh giá.
4. Củng cố – dặn dò: (2’)
- Nêu lại cách gấp, cắt, dán hình trònHỏi
- Chuẩn bị giấy thủ công bài sau học gấp cắt, dán
biển báo giao thông.
- Nhận xét tiết học.
- Ta thực hiện qua 3 bước: Bước 1gấp
hình, bước 2 cắt hình tròn, bước 3 dán
hình tròn.
- Nhắc lại.
- Thực hành 3 bước:
+ Bước 1: Gấp hình.
+ Bước 2: Cắt hình.
+ Bước 3: Dán hình.
- Các nhóm thực hành gấp, cắt, dán
hình tròn.
- Trình bày sản phẩm thành chùm
bông hoa, chùm bóng bay.
- Các nhóm tình bày sản phẩm.
- Nhận xét – bình chọn.
- Nêu.
Thứ Sáu, ngày 25 tháng 11 năm 2011
Tuần 15 Thủ công
Tiết 15
Gấp, cắt, dán biển báo giao thông…
A/ Mục tiêu: ( TCKT)
1. Kiến thức: Học sinh gấp, cắt, dán được biển báo giao thông.
2. Kỹ năng: Học sinh có kỹ năng gấp, cắt, dán biển báo chỉ lối đi thuận chiều và cấm xe đi
ngược chiều.
3. Thái độ: GD h/s có ý thức chấp hành luật lệ giao thông.
B/ Đồ dùng dạy học:
- GV: Bài mẫu, quy trình gấp.
- HS : Giấy thủ công, kéo, hồ dán, thước.
C/ Phương pháp:
- Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập…
D/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. ổn định tổ chức: (1’)
2. Kiểm tra bài cũ :(1-2’) - Hát
Giáo viên soạn: Thạch Minh Trang 24
TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP HÒA “C” GIÁO ÁN THỦ CÔNG LỚP 2 HK I
- KT sự chuẩn bị của h/s.
- Nhận xét.
3. Bài mới: (30’)
a. Giới thiệu bài:
- Ghi đầu bài:
b.HD quan sát và nhận xét mẫu
-C nhận xét về hình dáng kích thước, màu sắc hình mẫu.
- Khi đi đường cần tuân thủ theo luật lệ giao thông như
không đi vào đường có biển báo cấm xe đi ngược chiều.
c. HD quy trình gấp:
- Cho h/s quan sát quy trình gấp, cắt, dán hình.
+ Bước 1: Gấp cắt hình tròn màu xanh từ hình vuông có
cạnh 6 ô.
- Cắt HCN màu trắng có chiều dài 4 ô rộng 1ô làm chân
biển báo.
+ Bước 3: Dán hình .
- Dán chân biển báo vào tờ giấy trắng.
-Dán hình tròn màu xanh chờm lên chân biển báo.
- Lưu ý:Bôi hồ mỏng, đặt hình cân đối, miết nhẹ.
d. Thực hành trên giấy nháp.
- Cho h/s tập gấp, cắt hình trên giấy nháp.
- HDthực hành.
4. Củng cố – dặn dò: (2’)
- Để gấp, cắt, dán được hình ta cần thực hiện mấy
bướcHỏi
- Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành gấp cắt, dán
biển báo giao thông trên giấy thủ công.
- Nhận xét tiết học.
- Nhắc lại.
- Quan sát bài mẫu.
- Mỗi biển báo có hai phần mặt
biển báo và chân biển báo.
- Mặt biển báo đều là hình tròn có
kích thước giống nhau nhưng
màu sắc khác nhau.
- Quan sát quy trình gấp, cắt, dán
hình.
- Nhắc lại các bước.
- Thực hành gấp, cắt, dán hình
trên giấy nháp.
- Thực hành qua 2bước.
Bổ sung:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Giáo viên soạn: Thạch Minh Trang 25

Generate time = 0.10083889961243 s. Memory usage = 1.99 MB