Đề thi giao lưu học sinh giỏi lớp 5

pgd & đt ninh giang
trờng th hồng phong
đề giao lu học sinh giỏi lớp 5
năm học 2010 - 2011
( Đề 1)
Họ và tên HS: ...............................................................
Lớp: ..........................
Câu 1: Ghi lại công thức tính diện tích hình bình hành có độ dài cạnh đáy là a, đờng cao
là h?
...............................................................................................................................................
Đáp án: S = a x h
Câu 2: Tìm một từ thích hợp điền vào các chỗ chấm trong câu sau:
Một chữ cũng là .............., nửa chữ cũng là .................
Đáp án: thầy
Câu 3: 2,53 . 2,5300 Dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm là:
A. > B. < C. =
Đáp án: C
Câu 4 : Trong các câu sau, câu nào là câu đơn?
A. Gió thổi, mây bay.
B. Sau trận ma rào, gà mẹ dắt bầy con đi kiếm ăn.
C. Mai thông minh còn Lan thì rất chăm chỉ.
Đáp án: B
Câu 5: Một hình vuông có chu vi là 32m. Diện tích của hình vuông đó là:
A. 32m
2
B. 40m
2
C. 64m
2
Đáp án: C
Câu 6: Nớc ta nằm trong đới khí hậu nào?
A. Nhiệt đới B. Ôn đới C. Hàn đới
Đáp án: A
Câu 7 : Nam đợc thởng, nhờ tôi
Bộ phận gạch chân trong câu trên giữ chức vụ gì ?
A. Trạng ngữ B. Chủ ngữ C. Vị ngữ
1
Đáp án : A
Câu 8: Bạn Lan làm phép tính chia nh sau:
658,96 26
138
089 25, 34
116
12
Sau đó bạn cẩn thận thử lại: 25, 34 x 26 + 12 = 670, 84
Loay hoay mãi Lan không biết mình sai ở đâu. Em hãy chỉ ra chỗ sai giúp bạn Lan.
..
Đáp án: Lan sai khi thử lại. Số d của phép chia này là 0,12 chứ không phải là 12.
Câu 9 : Tỉnh nào sau đây không giáp biển Đông?
A. Quảng Ninh B. Hải Phòng C. Hải Dơng
Đáp án: C
Câu 10 : "ở Hà Nội, thời tiết mùa này rất dễ chịu." Chủ ngữ trong câu trên là :
A. ở Hà Nội
B. Thời tiết mùa này.
C. ở Hà Nội, thời tiết.
Đáp án : B
Câu 11: Khu di tích lịch sử nào không có ở Hải Dơng?
A. Đền thờ thầy giáo Chu Văn An
B. Đền thờ Khúc Thừa Dụ
C. Đền thờ các vua Hùng
Đáp án: C
Câu 12: Sông của quê hơng, sông của tuổi trẻ
Sông của miền Nam nớc Việt thân yêu
Khi bờ tre ríu rít tiếng chim kêu
Khi mặt nớc chập chờn con cá nhảy
Bạn bè tôi tụm năm, tụm bảy
Bầy chim non bơi lội trên sông.
2
Tế Hanh
Các từ in đậm trong các câu thơ trên đợc dùng theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển.


Đáp án: - Từ " tiếng": dùng theo nghĩa gốc ( Cái mà tai có thể nghe đợc).
- Từ "mặt" : nghĩa chuyển ( phần phẳng phía trên của vật)
Câu 13: Số thập phân gồm 8 phần mời, 5 phần nghìn viết là:
A. 8,5 B. 0,85 C. 0,805
Đáp án: C
Câu 14 : Dòng nào dới đây chỉ gồm các từ láy
A. bố mẹ, lim dim, trong trắng, nghiêng nghiêng, đi đứng.
B. nghiêng nghiêng, vồn vã, chênh vênh, học hành, lim dim.
C. nghiêng nghiêng, lim dim, ríu rít, chênh vênh, xanh xanh.
Đáp án: C
Câu 15 : Ai là nhạc sĩ sáng tác bài Quốc ca Việt Nam
A. Phong Nhã B. Lu Hữu Phớc C. Văn Cao
Đáp án: C
Câu 16 : Tìm và ghi lại cặp từ trái nghĩa trong các câu sau:
Sáng ra bờ suối, tối vào hang
Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng.
................................................................................................................................................
Đáp án: sáng - tối; ra - vào
Câu 17: Điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm trong hình sau:
Đáp án:
Câu 18: Dòng sông mới điệu làm sao
3
2
1
3
1
6
1
8
5
4
1
8
3
11
5
11
2
?
11
3
Nắng lên mặc áo lụa đào thớt tha.
Câu trên tác giả sử dụng biện pháp gì?
A. So sánh B. Nhân hoá C. Cả so sánh và nhân hoá
Đáp án: B
Câu 19: Tuổi trung bình của bố, mẹ và Mai là 25. Biết tuổi trung bình của bố và mẹ là 32.
Hỏi Mai bao nhiêu tuổi ?
A. 11 tuổi B. 10 tuổi C. 9 tuổi
Đáp án: A
Câu 20: Nối các từ ghép sau cho phù hợp:
Đáp án: - Từ ghép tổng hợp: xe cộ, thuyền bè, cây cối, sách vở
- Từ ghép phân loại: xe đạp, xe máy, thuyền thúng, thuyền nan, cây na,
cây mít, sách Toán, sách Tiếng Việt.
Câu 21: Đại hội thể thao châu á lần thứ 16 ( Adiat16) vừa diễn ra tháng 11/2010 tại nớc
nào?
A. Việt Nam B. Trung Quốc C. Thái Lan
Đáp án: B
Câu 22: Số thập phân lớn nhất đợc lập từ năm chữ số: 3; 4; 5; 6; 7 là
A. 3456,7 B. 7, 6543 C. 7654,3
Đáp án: C
Câu 23: Trong các câu hỏi sau, câu hỏi nào đợc dùng với mục đích không phải để hỏi?
A. Chị mới về đấy a?
4
xe đạp
xe máy
xe cộ
thuyền thúng
thuyền nan
thuyền bè
cây na
cây cối
cây mít
sách vở
sách Toán
sách Tiếng Việt
Từ ghép
có nghĩa tổng hợp
Từ ghép
có nghĩa phân loại
B. Có ai ở nhà không ạ?
C. Sao cậu viết đẹp thế?
Đáp án: C
Câu 24: Đố ai trên Bạch Đằng giang
Làm cho cọc nhọn dọc ngang sáng ngời
Phá quân Nam Hán tơi bời
Gơm thần độc lập giữa trời vung lên?
(Đó là ai?)
..
Đáp án: Ngô Quyền
Câu 25: Một ngời cha chia gia tài cho con cái. Ông dự định chia cho con trai
2
1

số gia tài,
5
2
cho con gái, cho vợ 30 triệu đồng và để lại 10 triệu đồng dự phòng.
Hỏi gia tài của ngời cha có bao nhiêu?

Đáp án: 400 triệu đồng
5

Generate time = 0.06758189201355 s. Memory usage = 1.93 MB