Soạn bài: Luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu

Trường Tiểu học Quang Trung Kế hoạch dạy học
Luyện từ và câu
Luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Củng cố hiểu biết về biện pháp thay thế từ ngữ để liên kết câu
2. Kĩ năng: Biết sử dụng biện pháp thay thế từ ngữ để liên kết câu
3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu quý tiếng Việt
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên
- Bảng phụ chứa đáp án bài tập 1
- Bảng phụ chứa nội dung bài tập 2
- Tranh ảnh minh họa nhân vật lịch sử ( Phù Đổng Thiên Vương, Triệu Thị Trinh)
- Bút xạ
2. Học sinh
- Sách giáo khoa
- Vở bài tập Tiếng Việt
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Thời
gian
Hoạt động của giáo viên
Dự kiến hoạt động của
học sinh
1p
3p
30p
1p
1. Ổn định tổ chức
- Giới thiệu thành phần dự giờ
- Hát tập thể
2. Kiểm tra bài cũ
- Gọi 1 HS đứng tại chỗ: “Khi các câu trong đoạn
văn cùng nói về một người, một vật, một việc ta
có thể dùng những từ ngữ nào để thay thế?”
? Việc thay thế những từ ngữ như vậy có tác
dụng gì?
- Nhận xét, ghi điểm
3. Dạy bài mới
3.1. Giới thiệu bài
Các em đã được học cách liên kết câu trong bài
bằng thay thế từ ngữ. Tiết luyện tập ngày hôm
nay sẽ giúp các em phát hiện được những từ thay
thế trong đoạn văn và biết lựa chọn từ ngữ để
- Hát
- 1 HS trả lời: “Khi các câu
trong đoạn văn cùng nói về
một người, một vật, một
việc, ta có thể dùng đại từ
hoặc những từ ngữ đồng
nghĩa thay thế cho những từ
ngữ đã dùng ở câu đứng
trước”
- Trả lời: “Để tạo mối liên
hệ giữa các câu và tránh bị
lặp nhiều lần”
- Lắng nghe
Nguyễn Võ Thùy Dung – Nhóm 6 1
Tuần 26
Trường Tiểu học Quang Trung Kế hoạch dạy học
29p
thay thế nhằm cho câu văn được liên kết, mạch
lạc hơn
- Gv ghi bảng
2. Hướng dẫn học sinh luyện tập
Bài tập 1:
- Yêu cầu 1 HS đọc yêu cầu bài tập 1, cả lớp đọc
thầm
? Bài tập 1 yêu cầu chúng ta làm gì?
-Mời 1 HS nhận xét
- GV nhắc lại yêu cầu bài tập
- Yêu cầu 1 HS đọc to đoạn văn, cả lớp đọc thầm
? Em biết gì về nhân vật Phù Đổng Thiên Vương
- Treo tranh, giới thiệu thêm về nhân vật Phù
Đổng Thiên Vương
- Yêu cầu thảo luận nhóm đôi trong thời gian 3
phút và cho biết:
? “Trong đoạn văn sau, người viết đã dùng những
từ ngữ nào để chỉ nhân vật Phù Đổng Thiên
Vương?
? Việc dùng nhiều từ ngữ thay thế cho nhau như
vậy có tác dụng gì?”
- Mời đại diện 2 nhóm trả lời
- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung
- Nhận xét và chốt lại
- Treo bảng phụ đáp án bài tập 1
- Yêu cầu HS làm vào vở bài tập Tiếng Việt
Bài tập 2:
- Yêu cầu 1 HS đọc yêu cầu bài tập 2, cả lớp đọc
thầm
? Bài tập 2 yêu cầu chúng ta làm gì?
- 1 HS đọc, cả lớp đọc thầm
- Nêu những từ ngữ mà
người viết đã dùng để chỉ
nhân vật Phù Đổng Thiên
Vương. Nêu tác dụng của
dùng nhiều từ ngữ thay thế
cho nhau
- Nhận xét
- Lắng nghe
- 1 HS đọc cả lớp đọc thầm
- Trả lời
- Lắng nghe
- Thảo luận nhóm đôi
- Các từ ngữ chỉ “Phù Đổng
Thiên Vương”: Trang nam
nhi, tráng sĩ ấy, người trai
làng Phù Đổng”
- Tác dụng của việc dùng từ
ngữ thay thế: Tránh việc lặp
từ, giúp cho diễn đạt sinh
động, rõ ý hơn mà vẫn đảm
bảo sự liên kết
- Các nhóm nhận xét, bổ
sung
- Lắng nghe
- Quan sát
- Thực hiện
- 1 HS đọc yêu cầu, cả lớp
đọc thầm
- Thay thế những từ lặp lại
trong hai đoạn văn bằng đại
từ hoặc từ ngữ đồng nghĩa
Nguyễn Võ Thùy Dung – Nhóm 6 2
Trường Tiểu học Quang Trung Kế hoạch dạy học
2p
- Yêu cầu 1 HS đọc to 2 đoạn văn,cả lớp đọc thầm
?1 HS cho biết 2 đoạn văn có tất cả mấy câu?
- GV thực hiện đánh số thứ tự các câu văn
? Trong đoạn văn có từ ngữ nào lặp lại?
- GV kết luận: 2 đoạn văn có 7 câu, từ ngữ lặp lại
là Triệu Thị Trinh lặp lại đến 7 lần
- GV gạch chân những từ ngữ lặp lại bằng bút xạ
? Em biết gì về nhân vật Triệu Thị Trinh?
- Treo tranh và giới thiệu về nhân vật Triệu Thị
Trinh
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm 5 trong thời gian 5
phút: “Thay thế từ ngữ lặp lại trong đoạn văn
bằng đại từ hoặc từ đồng nghĩa”
- Nhắc nhở các nhóm: Khi thay thế có thể dùng
những đại từ hoặc từ cùng khĩa khác nhau, có
trường hợp nên giữ lại từ ngữ lặp lại. Sau khi thay
thế cần đọc lại đoạn văn xem có hợp lí, hay hơn
đoạn văn cũ không
- Mời đại diện 2 nhóm trình bày kết quả thảo luận
- Các nhóm còn lại nhận xét, đọc phương án thảo
luận của nhóm mình
- GV nhận xét, chốt, ghi đáp án lên trên bảng phụ
bằng bút xạ
- Yêu cầu HS làm vào vở bài tập Tiếng Việt
3. Củng cố, dặn dò
? Nêu tác dụng của việc dùng từ ngữ thay thế
- Nhận xét tiết học
- Đọc trước MRVT: Truyền thống
- Tìm những câu tục ngữ, ca dao ghi lại truyền
thống yêu nước, lao động, cần cù, đoàn kết, nhân
ái của dân tộc
- Lắng nghe
- 1 HS đọc, cả lớp đọc thầm
- 2 đoạn văn có 7 câu
- Triệu Thị Trinh
- Lắng nghe
- Chú ý theo dõi
- Trả lời
- Lắng nghe
- Thảo luận nhóm: (2)Người
thiếu nữ họ Triệu. (3) Nàng.
(4) nàng. (5) Triệu Thị
Trinh. (6) người con gái
vùng núi Quan Yên. (7) Bà
- Nhận xét
- Lắng nghe
- Thực hiện
DỰ KIẾN TRÌNH BÀY BẢNG
Thứ năm ngày 14 tháng 3 năm 2013
Nguyễn Võ Thùy Dung – Nhóm 6 3
Trường Tiểu học Quang Trung Kế hoạch dạy học
Luyện từ và câu
Luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu
Bài tập 1: Bài tập 2

Giáo viên hướng dẫn Sinh viên thực tập

Hồ Thị Băng Thanh Nguyễn Võ Thùy Dung
Nguyễn Võ Thùy Dung – Nhóm 6 4
Bảng phụ đáp án Bảng phụ

Generate time = 0.20068097114563 s. Memory usage = 1.93 MB