Slide Mạng WAN và thiết kế mạng WAN

QTSC-ITA

THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG MẠNG LAN VÀ WAN
THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG MẠNG LAN VÀ WAN

Chương 3
Chương 3
Mạng WAN và thiết kế mạng WAN
Mạng WAN và thiết kế mạng WAN


QTSC-ITA

Objectives
Objectives

Các kiến thức cơ bản về WAN, các công
nghệ và các thiết bị dùng cho kết nối
WAN ; so sánh và đánh giá các công
nghệ này

Phương pháp thiết kế WAN

Thiết kế WAN cho Trung tâm Thông tin
của một Bộ, ngành mà chúng tôi đã
triển khai trong thực tế.
QTSC-ITA

Các kiến thức cơ bản về WAN
Các kiến thức cơ bản về WAN

Khái niệm về WAN

Một số công nghệ kết nối cơ bản dùng
cho WAN

Giao thức kết nối WAN cơ bản trong
mạng TCP/IP

Các thiết bị dùng cho kết nối WAN

Đánh giá và so sánh một số công nghệ
dùng cho kết nối WAN
QTSC-ITA

Khái niệm về WAN
Khái niệm về WAN

Mạng WAN là gì ?

Các lợi ích và chi phí khi kết nối WAN

Những điểm cần chú ý khi thiết kế WAN
QTSC-ITA

Mạng WAN là gì ?
Mạng WAN là gì ?

Wide Area Networks – WAN, là mạng
được thiết lập để liên kết các máy tính
của hai hay nhiều khu vực khác nhau, ở
khoảng cách xa về mặt địa lý, như giữa
các quận trong một thành phố, hay giữa
các thành phố hay các miền trong nước

Các công nghệ kết nối WAN thường liên
quan đến 3 tầng đầu của mô hình ISO 7
tầng
QTSC-ITA

Mạng WAN là gì ? (tt)
Mạng WAN là gì ? (tt)
QTSC-ITA

Các lợi ích và chi phí khi kết nối WAN
Các lợi ích và chi phí khi kết nối WAN

Nhờ có hệ thống WAN và các ứng dụng triển
khai trên đó, thông tin được chia sẻ và xử lý
bởi nhiều máy tính dưới sự giám sát của
nhiều người đảm bảo tính chính xác và hiệu
quả cao.

Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ
thông tin, công nghệ viễn thông và kỹ thuật
máy tính, mạng WAN và truy cập từ xa dần trở
thành một môi trường làm việc căn bản, gần
như là bắt buộc khi thực hiện yêu cầu về hội
nhập quốc tế
QTSC-ITA

Những điểm cần chú ý khi thiết kế WAN
Những điểm cần chú ý khi thiết kế WAN

Môi trường

Các yêu cầu kỹ thuật

An ninh-an toàn
QTSC-ITA

Một số công nghệ kết nối cơ bản dùng cho
WAN

Mạng chuyển mạch (Circuit Swiching
Network)

Mạng chuyển gói (Packet Switching
Network)

Kết nối WAN dùng VPN
QTSC-ITA

Mạng chuyển mạch (Circuit Swiching Network)
Mạng chuyển mạch (Circuit Swiching Network)

Giới thiệu

Chuyển mạch tương tự (Analog)

Mạng chuyển mạch số (Digital)
QTSC-ITA

Giới thiệu
Giới thiệu

Mạng chuyển mạch thực hiện việc liên
kết giữa hai điểm nút qua một đường
nối tạm thời hay dành riêng giữa điểm
nút này và điểm nút kia

Một ví dụ của mạng chuyển mạch là
hoạt động của mạng điện thoại, các
thuê bao khi biết số của nhau có thể gọi
cho nhau và có một đường nối vật lý
tạm thời được thiết lập giữa hai thuê
bao.
QTSC-ITA

Giới thiệu (tt)
Giới thiệu (tt)
QTSC-ITA

Chuyển mạch tương tự (Analog)
Chuyển mạch tương tự (Analog)

Giới thiệu

Kết nối PSTN
QTSC-ITA

Giới thiệu
Giới thiệu

Việc chuyển dữ liệu qua mạng chuyển
mạch tương tự được thực hiện qua
mạng điện thoại.

Một minh họa kết nối dùng mạng
chuyển mạch là kết nối qua mạng điện
thoại PSTN, hay còn gọi là kết nối quay
số (dial-up)
QTSC-ITA

Giới thiệu (tt)
Giới thiệu (tt)
QTSC-ITA

Kết nối PSTN
Kết nối PSTN

Thiết bị : modem

Phương thức kết nối : PPP

Kết nối đơn tuyến- dùng 1 đường điện
thoại

Kết nối bó (multilink – đa tuyến)- dùng
nhiều đường điện thoại
QTSC-ITA

Kết nối PSTN (tt)
Kết nối PSTN (tt)
QTSC-ITA

Mạng chuyển mạch số (Digital)
Mạng chuyển mạch số (Digital)

Giới thiệu

Kết nối ISDN

Mạng kênh thuê riêng (Leased lines
Network)

Các công nghệ xDSL
QTSC-ITA

Giới thiệu
Giới thiệu
QTSC-ITA

Kết nối ISDN
Kết nối ISDN

Giới thiệu

Các thiết bị dùng cho kết nối ISDN

Các đặc tính của ISDN

Đánh giá khi dùng kết nối ISDN
QTSC-ITA

Giới thiệu
Giới thiệu

Dịch vụ số ISDN - Intergrated Services
Digital Network: ISDN là một loại mạng
viễn thông số tích hợp đa dịch vụ cho
phép sử dụng cùng một lúc nhiều dịch
vụ trên cùng một đường dây điện thoại
thông thường.
QTSC-ITA

Các thiết bị dùng cho kết nối ISDN
Các thiết bị dùng cho kết nối ISDN

ISDN Adapter: Kết nối với máy tính
thông qua các giao tiếp PCI, RS-232,
USB, PCMCIA và cho phép máy tính kết
nối với mạng WAN

ISDN Router: Thiết bị này cho phép kết
nối LAN vào WAN cho một số lượng
không giới hạn người dùn
QTSC-ITA

Các đặc tính của ISDN

Kênh dữ liệu (Data Channel), tên kỹ
thuật là B channel, hoạt động ở tốc độ
64 Kbps.

Kênh kiểm soát (Control Channel), tên
kỹ thuật là D Channel, hoạt động ở 16
Kbps (Basic rate) và 64 Kbps (Primary
rate)
QTSC-ITA

Đánh giá khi dùng kết nối ISDN

ISDN gồm hai kiểu BRI và PRI, đều đắt
hơn điện thoại thông thường nhưng
băng thông cao hơn. Hiện tại tốc độ cao
nhất có thể cung cấp tại Việt Nam là 128
Kbps. Đây là hình thức kết nối mạng
liên tỉnh tương đối rẻ so với các loại
khác. Tuy nhiên nó đòi hỏi tổng đài điện
thoại phải hỗ trợ kết nối ISDN
QTSC-ITA

Mạng kênh thuê riêng (Leased lines Network)

Giới thiệu

Phương thức ghép kênh theo tần số

Phương thức ghép kênh theo thời gian

Generate time = 0.098478078842163 s. Memory usage = 1.93 MB