Sang kien kinh nghiem tin hoc 12

Sáng kiến kinh nghiệm
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Với tiến bộ nhảy vọt trong vài chục năm trở lại đây, cuộc cách mạng
công nghệ thông tin đã thâm nhập vào mọi lĩnh vực hoạt động của con người.
Hiện nay, trên phạm vi toàn cầu, các công cụ của công nghệ thông tin đang
dần dần thay thế những công cụ truyền thống, góp phần thúc đẩy sự phát triển
trên tất cả các lĩnh vực khoa học, kĩ thuật, giáo dục, kinh tế, xã hội. Cũng
giống như cuộc cách mạng công nghiệp, cuộc cách mạng công nghệ thông tin
đang dẫn đến những thay đổi quan trọng trong cách sống và ngay cả cách suy
nghĩ của chúng ta. Ngoài sự tò mò, ham hiểu biết, càng sớm càng tốt mỗi
người phải ý thức rằng nếu không có hiểu biết nhất định về máy tính nói riêng
và tin học nói chung thì khó có thể hòa nhập vào cuộc sống hiện đại.
Vì vậy việc đưa tin học vào giảng dạy trong các trường phổ thông là việc
làm rất cần thiết, giúp các em nắm được các kiến thức cơ bản, những lợi ích
của tin học để áp dụng vào đời sống và góp phần làm nền tảng kiến thức để
học tập cao hơn.
Tuy vậy, trong quá trình giảng dạy môn Tin học 12, tôi nhận thấy đa số
học sinh không hứng thú với môn học này. Nội dung chương trình tin học 12
giới thiệu cho học sinh các kiến thức về cơ sở dữ liệu và làm quen với hệ quản
trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access; Nhằm giúp cho học sinh hiểu được cách tổ
chức, quản lí dữ liệu trên máy tính và thông qua hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Microsoft Access giúp học sinh bước đầu làm quen với các thao tác cơ bản để
có thể xây dựng một chương trình quản lí trên máy tính. Đây là những kiến
thức rất cần thiết đối với học sinh vì ngày nay các chương trình quản lí được
sử dụng rất nhiều để giải quyết các bài toán quản lí trong xã hội. Tuy nhiên
nội dung phần chương I, III, IV là những kiến thức về cơ sở dữ liệu khá trừu
tượng và khô khan; nội dung chương II giúp học sinh làm quen xây dựng và
Sáng kiến kinh nghiệm
thao tác với các đối tượng của Access. Nhưng khi tìm hiểu xong một số đối
tượng như Table, Form, Query, Report học sinh vẫn khó hình dung các đối
tượng này được sử dụng trong một chương trình quản lí như thế nào. Vả lại,
các em là học sinh cuối cấp nên có xu hướng học các môn chính để thi tốt
nghiệp và thi cao đẳng, đại học. Vì những lí do đó dẫn đến các em không hứng
thú với môn học và hiệu quả học tập không cao.
Từ lí do trên, tôi xin trình bày một sáng kiến nhỏ trong dạy học với đề tài:
“SỬ DỤNG MỘT PHẦN MỀM QUẢN LÍ HOÀN CHỈNH ĐỂ MINH
HỌA KHI HỌC SINH LÀM QUEN VỚI HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ
LIỆU MICROSOFT ACCESS”
Phần mềm sử dụng để minh họa có thể là phần mềm quản lí học sinh,
phần mềm quản lí thư viện, phần mềm quản lí bán hàng, …được xây dựng
bằng Access. Ở đây tôi sử dụng phần mềm Quản lí thư viện để học sinh dễ
hiểu hơn vì trong SGK có nội dung tìm hiểu quản lí mượn trả sách trong thư
viện.
2. MỤC ĐÍCH
Sử dụng phần mềm ứng dụng giới thiệu với học sinh để giúp học sinh
có cái nhìn tổng quát, biết được sản phẩm mình có thể làm được sau khi tìm
hiểu về cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access. Thông
qua việc sử dụng các đối tượng trong phần mềm để minh họa cho bài học hoặc
yêu cầu học sinh làm lại các đối tượng đó khi thực hành. Từ đó giúp học sinh
cảm thấy hứng thú với môn học và hiệu quả học tập cao hơn.
Sáng kiến kinh nghiệm
II. NỘI DUNG
ĐỀ TÀI
“SỬ DỤNG MỘT PHẦN MỀM QUẢN LÍ HOÀN CHỈNH ĐỂ MINH
HỌA KHI HỌC SINH LÀM QUEN VỚI HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ
LIỆU MICROSOFT ACCESS”
1. THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ
Học sinh của trường đa số là người dân tộc, điều kiện gia đình khó khăn
nên ít có điều kiện tiếp xúc với tin học. Một số em có điều kiện hơn thì tiếp
xúc với tin học chủ yếu để chơi game và giải trí. Từ đó các em không biết đến
các chương trình quản lí và không thấy được tầm quan trọng của việc quản lí
dữ liệu trên máy tính. Đối với học sinh lớp 12, tin học là môn phụ, nội dung
kiến thức lại khá mới mẻ, khó tiếp thu dẫn đến các em thấy chán và lơ là với
môn học. Vì vậy việc giới thiệu với các em các chương trình quản lí thông qua
các bài học trên lớp là việc làm rất cần thiết.
2. CƠ SỞ LÍ LUẬN
Khi học sinh học Chương II. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft
Access, mục tiêu là để các em có kĩ năng cơ bản sử dụng Microsoft Access và
bước đầu tạo lập, cập nhật và khai thác CSDL. Ban đầu học sinh khá hứng thú
vì được tìm hiểu một phần mềm mới. Nhưng qua các tiết học tìm hiểu các đối
tượng như Table, Form, Query, Report, học sinh vẫn chưa hình dung được
ứng dụng thực tế của Access trong việc quản lí dữ liệu như thế nào. Học
Microsoft Word giúp soạn thảo một văn bản đẹp, khoa học. Học Microsoft
Excel giúp tạo ra các bảng tính cho phép tính toán, thống kê nhanh chóng.
Vậy học Microsoft Access sẽ được ứng dụng thế nào trong thực tế? Cái mà
học sinh cần là thấy một sản phẩm cụ thể được tạo ra từ những gì mình đã học
Sáng kiến kinh nghiệm
và sẽ học về Access. Từ đó mới kích thích được sự hứng thú học tập của học
sinh để có thể đạt được mục tiêu đề ra khi tìm hiểu nội dung này.
3. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
Tôi đã sử dụng chương trình Quản lí thư viện – một chương trình nhỏ
do tôi và một số người bạn thực hiện khi còn là sinh viên. Đây là một sản
phẩm hoàn toàn được tạo ra từ Access. Sau đây là một số hình ảnh của chương
trình:
Sáng kiến kinh nghiệm

Generate time = 0.072500944137573 s. Memory usage = 1.93 MB