109 Báo cáo thực tập tại Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Thủ Đô

Báo cáo thực tập tổng hợp
Mục lục
Ngô Thị Phượng – Kiểm toán 48A
1
Báo cáo thực tập tổng hợp
Danh mục từ viết tắt
BCTC: báo cáo tài chính
DN: Doanh nghiệp
GĐ: Giám đốc
KTV: kiểm toán viên
TP HCM: Thành phố Hồ Chí Minh
TTCK: Thị trường chứng khoán
XDCB: xây dựng cơ bản
Danh mục sơ đồ bảng biểu
Sơ đồ 1.3 Sơ đồ quản lý công ty TNHH kiểm toán tư vấn Thủ Đô
Sơ đồ 2.1 Trình tự thực hiện công tác kiểm toán tại CACC
Biểu đồ 1.2 Doanh thu và lợi nhuận sau thuế
Biểu đồ 1.2.2: các lĩnh vực hoạt động của công ty
Ngô Thị Phượng – Kiểm toán 48A
2
Báo cáo thực tập tổng hợp
Lời nói đầu
Chỉ cách đây vài năm, khi nói đến kiểm toán nhiều người không biết đó là
nghề gì thì những năm gần đây kiểm toán đang trở thành ngành nghề được coi
trọng và ưu tiên phát triển, một sự lựa chọn của nhiều bạn trẻ tài năng. Điều đó
khẳng định sự phát triển vượt bậc của ngành nghề này, đặc biệt là sự lớn mạnh
của các công ty kiểm toán độc lập nước ngoài tại Việt Nam cũng như các công
ty kiểm toán Việt Nam. Cùng với sự ra đời của TTCK, trong thời gian tới số
lượng các tổ chức phát hành, niêm yết và kinh doanh chứng khoán sẽ ngày càng
gia tăng, do đó đòi hỏi các dịch vụ kiểm toán trong lĩnh vực này sẽ phải tăng cả
về số lượng và chất lượng. Hiện nay, tại Việt Nam thì phần lớn các công ty
kiểm toán trong nước đều là các công ty nhỏ và mới thành lập, chưa có kinh
nghiệm trong kiểm toán đặc biệt là kiểm toán các công ty niêm yết chứng
khoán. Công ty TNHH kiểm toán tư vấn Thủ Đô cũng là một trong số những
công ty kiểm toán Việt Nam non trẻ và đang trong quá trình hoàn thiện công tác
tổ chức kiểm toán các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán. Qua quá trình
thức tế thực tập và tìm hiểu tại công ty, em đã được bổ sung nhiều kiến thức
thực tế về hoạt động kiểm toán và nhận thấy những khó khăn của kiểm toán độc
lập Việt Nam trong môi trường cạnh tranh trong sân chơi mới WTO. Chính vì
vậy, em lựa chọn thực hiện báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty TNHH kiểm
toán và tư vấn Thủ Đô. Dựa trên những kiến thức được học về bộ môn kiểm
toán cùng với sự nghiên cứu thêm tài liệu chuyên ngành, các văn bản pháp quy
nhà nước đã ban hành…cũng như quá trình tìm hiểu hoạt động kiểm toán độc
lập thực tiễn tại công ty và sự chỉ dẫn của thầy giáo hướng dẫn thực tập em đã
hoàn thành báo cáo này. Báo cáo gồm có 3 phần chia thành 3 chương:
Ngô Thị Phượng – Kiểm toán 48A
3
Báo cáo thực tập tổng hợp
Chương I: Tổng quan về công ty TNHH kiểm toán tư vấn Thủ Đô
Chương II: Đặc điẻm tổ chức kiểm tóan của công ty TNHH kiểm toán tư vấn
Thủ Đô
Chương III: Nhận xét và các giải pháp hoàn thiện hoạt động của công ty
kiểm toán tư vấn Thủ Đô.
Bài viết còn nhiều sai sót do sự hạn chế về kiến thức và thời gian nghiên cứu
nên em rất mong sự nhận xét đánh giá của thầy cô. Em xin chân thành cảm ơn
sự hướng dẫn nhiệt tình mang tính định hướng của thầy giáo hướng dẫn PGS.
TS Đinh Trọng Hanh.
Sinh viên thực hiện
Ngô Thị Phượng
Hà Nội, ngày 30 tháng 1 năm 2010
Ngô Thị Phượng – Kiểm toán 48A
4
Báo cáo thực tập tổng hợp
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY
TNHH KIỂM TOÁN TƯ VẤN THỦ ĐÔ
1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH kiểm toán, tư
vấn Thủ Đô
Công ty Kiểm toán Tư vấn Thủ đô CACC - Capital Auditing
consultancy company được Bộ Tài Chính và Sở Kế hoạch và Đầu Tư TP Hà
Nội cấp phép đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 22/5/2006 theo giấy chứng nhận
đăng ký doanh số: 01 02 02 64 76;
Tên hiệu Capital Auditing - CACC được Cục Sở hữu Trí Tuệ Việt nam cấp
văn bằng bảo hộ cho ngành nghề kiểm toán, tư vấn tài chính, kế toán, thuế
Công ty có trụ sở chính tại 16 – D6 – KQU Thanh Xuân – Thanh Xuân Bắc
– Thanh Xuân - TP Hà Nội, chi nhánh tại TP HCM, Việt Trì, văn phòng đại
diện tại Hải Dương, Quảng Ninh, Hoà Bình.
Vốn điều lệ 2 000 000 000 đ
Website: http://caccvn.net
Email: info@caccvn.net
CACC là doanh nghiệp kiểm toán hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực kiểm
toán, kế toán, xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá, tư vấn thuế, tư vấn
tài chính, tư vấn quản lý, tư vấn định giá doanh nghiệp, cổ phần hoá doanh
nghiệp. Công ty Kiểm toán Tư vấn Thủ đô bằng việc cộng tác với các pháp
nhân chuyên ngành tài chính – kế toán – kiểm toán trong nước, quốc tế và các
cộng tác viên đang làm việc trong các Bộ, Ngành, doanh nghiệp lớn đã góp
phần đa dạng hóa dịch vụ cung cấp tới khách hàng với chuẩn mực về chất
lượng đã được thừa nhận tại Việt nam; Theo quy định tại Việt Nam, các công ty
kiểm toán phải có vốn điều lệ tối thiểu là 2 000 000 000 mới đủ điều kiển kiểm
toán công ty niêm yết trên sàn Chứng Khoán và CACC là một trong số 35 công
Ngô Thị Phượng – Kiểm toán 48A
5
Báo cáo thực tập tổng hợp
ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức
niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2010.
1.2 Đặc điểm hoạt động của công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Thủ Đô
1.2.1 Ngành nghề kinh doanh
Công ty Kiểm toán Tư vấn Thủ đô là doanh nghiệp Kiểm toán hoạt động
hợp pháp trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán, xác định giá trị doanh nghiệp để cổ
phần hóa, tư vấn thuế, tư vấn tài chính, tư vấn quản lý, tư vấn định giá doanh
nghiệp, cổ phần hoá doanh nghiệp;
Hàng năm, phù hợp với Chuẩn mực Kiểm toán Việt nam hiện hành, Công ty
Kiểm toán Tư vấn Thủ đô được Bộ Tài chính cấp chứng nhận Công ty Kiểm
toán đủ điều kiện thực hiện cung cấp dịch vụ kiểm toán và các dịch vụ tư vấn
chuyên ngành. Điều này đảm bảo điều kiện pháp lý cho các sản phẩm dịch vụ
của Capital Auditing consultancy company
Tổng hợp các dịch vụ mà CACC cung cấp
 Kiểm toán và các dịch vụ liên quan
 Kiểm toán theo luật định BCTC, công trình XDCB, Đấu thầu…
 Kiểm toán hoạt động
 Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ
 Báo cáo thẩm định số liệu theo mục tiêu
 Các đánh gía và xác nhận đặc biệt
 Kiểm tra báo cáo quý và báo cáo giữa kỳ
 Chuẩn bị và tổng hợp BCTC
 Tư vấn tài chính
 Xác định cơ cấu và chiến lược kinh doanh
 Tư vấn thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả cho DN, xây dựng
quy chế tài chính cho DN
 Tư vấn quản lý tiết kiệm chi phí
Ngô Thị Phượng – Kiểm toán 48A
6
Báo cáo thực tập tổng hợp
 Tư vấn quản lý tiền lương và nhân sự
 Tư vấn lập dự án khả thi trong giai đoạn đầu, tư vấn đầu tư, lựa chọn
phương án kinh doanh
 Tư vấn thành lập DN, cổ phần hoá DN, tư vấn đối với các DN tham gia
TTCK
 Tuyển dụng chuyên viên
 Dịch vụ kế toán
 Tư vấn chọn lựa hình thức sổ và tổ chức bộ máy kế toán
 Tư vấn lập BCTC
 Làm thuê kế toán
 Dịch vụ kiểm toán nội bộ
 Xây dựng phòng kiểm toán nội bộ
 Đào tạo kiểm toán nội bộ
 Phân tích hoạt động
 Soạn thảo sổ tay kiểm toán nội bộ
 Thực hiện dịch vụ kiểm toán nội bộ
 Điều tra gian lận theo chủ điểm
 Các dịch vụ khác
 Dịch vụ chuyển đổi báo cáo
 Dịch vụ đào tạo
 Dịch vụ định giá tài sản
 Dịch vụ thuế
Có thể thấy là CACC có cơ cấu dịch vụ khá là đa dạng và đang đẩy mạnh
hoạt động tư vấn trong các lĩnh vực về thuế, kế toán, quản trị…
Ngô Thị Phượng – Kiểm toán 48A
7
Báo cáo thực tập tổng hợp
1.2.2 Khách hàng chủ yếu
Khách hàng của CACC bao gồm cả những doanh nghiệp có vốn đầu tư trong
và ngoài nước, các dự án. Năm 2010 tới, CACC dự kiến phục vụ hơn 200 khách
hàng và hàng trăm hợp đồng kiểm toán dự án vốn đầu tư XDCB.
 Vốn đầu tư trong nước
 Các đơn vị thành viên trực thuộc Bộ Công nghiệp
 Các đơn vị thuộc Tập đoàn Bảo Việt
 Các đơn vị thuộc Tổng công ty Bưu chính Viễn thông
 Các đơn vị thành viên trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Việt nam
 Các đơn vị thành viên Tổng Công ty Dệt may Việt nam
 Các đơn vị thành viên Tổng Công ty Hóa Chất Việt nam
 Các đơn vị thành viên Tổng Công ty Thép Việt nam
 Các đơn vị thành viên Tổng Công ty Khoáng sản Việt nam
 Các đơn vị thành viên Tổng Công ty LILAMA Việt nam
 Các đơn vị thành viên Tổng Công ty Máy Động lực và Máy Nông
Nghiệp
 Các doanh nghiệp địa phương thuộc các Tỉnh, Thành phố (Hồ Chí Minh,
Bình Dương, Hà Nội, Khánh Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu, Đà Nẵng . . .)
 Các đơn vị thành viên Tổng công ty Sông Đà,
 Tổng công ty xây dựng Hà Nội
 Vốn đầu tư nước ngoài
 Các doanh nghiệp thuộc khu Công nghiệp (KCN Suối Dầu Nha Trang,
KCN Bình Dương, KCN Đồng Nai,. . .)
 Các doanh nghiệp Nhật Bản (các doanh nghiệp vừa nhỏ)
 Các doanh nghiệp Mỹ (doanh nghiệp viễn thông, dầu khí)
 Các doanh nghiệp Hàn Quốc (Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thức ăn)
Ngô Thị Phượng – Kiểm toán 48A
8
Báo cáo thực tập tổng hợp
 Các doanh nghiệp của Trung Quốc (doanh nghiệp sản xuất cơ khí)
 Các doanh nghiệp Đài Loan (doanh nghiệp sản xuất cơ khí)
 Các doanh nghiệp của Gemany ( Các doanh nghiệp dệt may, cơ khí)
 Các doanh nghiệp Australia (Khách sạn, nhà hàng)
 Các doanh nghiệp của các nước khác. . . ( Doanh nghiệp vừa và nhỏ)
 Viện khoa học công nghệ thông tin
 Ngành công nghiệp ôtô (nhà máy ôtô Vinaxuki)
 Vốn dự án
 Các Dự án ODA - Đại sứ quán Nhật Bản trực tiếp giải ngân
 Các Dự án phi chính phủ - Dự án tài trợ vừa và nhỏ
 Dự án ADB - Dự án Ngân hàng phát triển Châu Á
 Các dự án thuộc Bộ Lao Động - Cục phòng chống tệ nạn xã hội
 Dự án tháp đôi Hoà Bình – toà tháp đôi 106 Hoàng Quốc Việt
1.2.3 Kết quả hoạt động kinh doanh
Sau hơn 3 năm hoạt động và phát triên CACC đã trở thành một trong những
công ty kiểm toán uy tín và chất lượng. Trong 3 năm vừa qua, CACC đã không
ngừng phát triển và lớn mạnh hơn thể hiện qua sự tăng cao số lượng hợp đồng
cũng như giá trị mỗi hợp đồng và lợi nhuận thu được.
Đơn vị: 1000 đ
ChØ tiªu N¨m 2007 N¨m 2008 N¨m 2009
Tæng doanh thu 650000 975000 1500000
Lîi nhuËn tríc thuÕ 200000 450000 780000
ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 64000 144000 149600
Lîi nhuËn sau thuÕ 136000 306000 630400
Ngô Thị Phượng – Kiểm toán 48A
9
Báo cáo thực tập tổng hợp

Biểu đồ 1.2.1 Doanh thu và lợi nhuận sau thuế
Từ biểu đồ trên ta có thể nhận thấy, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của
công ty tăng mạnh qua các năm. Doanh thu năm 2009 tăng 2.3 lần so với năm
2007 và lợi nhuận sau thuế tăng gấp 4,6 lần so với năm 2007. Đặc biệt là lợi
nhuận sau thuế của công ty tăng nhanh hơn rất nhìều so với doanh thu chứng tỏ
công ty đang không chỉ ngày càng tăng trưởng về số lượng hợp đồng và giá trị
hợp đồng mà nhờ sự hỗ trợ của phần mềm kiểm toán và chương trình kiểm toán
mẫu mà chi phí cho mỗi cuộc kiểm toán của công ty cũng giảm đáng kể mà vẫn
Ngô Thị Phượng – Kiểm toán 48A
10
Báo cáo thực tập tổng hợp
đảm bảo được chất lượng. Tuy nhiên trong các lĩnh vực hoạt động của công ty
thì chủ yếu vẫn là kiểm tóan BCTC chiếm tỷ trọng lớn, các hợp đồng tư vấn
còn ít. Đây chính là nguyên nhân khiến cho khối lượng công việc vào cuối năm
tài chính và đầu năm tăng mạnh tạo áp lực về thời gian và nhân sự cho công ty
(đặc biệt là giai đoạn sau tết âm lịch). Nhưng so với trung bình của ngành và so
với hoạt động của các công ty kiểm toán Việt Nam non trẻ nói chung thì cơ cấu
dịch vụ cung cấp của CACC khá tốt.
Biểu đồ 1.2.2: các lĩnh vực hoạt động của công ty
1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý
CACC là một công ty TNHH 2 thành viên trở lên, đứng đầu công ty là Hội
đồng thành viên. Hội đồng thành viên gồm: một Chủ tịch (đồng thời cũng là
Giám đốc công ty), một phó Chủ tịch.
Giám đốc: là người phụ trách cao nhất về hoạt động kinh doanh, chỉ đạo
hoạt động của Công ty và đại diện cho quyền lợi của Công ty trước pháp luật và
các bên hữu quan. Hỗ trợ cho Giám đốc là các phó giám đốc chịu trách nhiệm
trước Giám đốc về phòng ban mình quản lý.
Ngô Thị Phượng – Kiểm toán 48A
11
Báo cáo thực tập tổng hợp
Ban kiểm toán BCTC: thực hiện đa số các hợp đồng kiểm toán của công ty.
Đây cũng là ban có số lượng nhân viên đông đảo, thực hiện Kiểm toán BCTC
theo luật định.
Ban tư vấn cổ phần hóa, tư vấn tài chính, kế toán: Xác định giá trị doanh
nghiệp, tư vấn cổ phần hóa, điều lệ, quy chế tài chính, hệ thống kiểm soát nội
bộ… Ghi sổ kế toán và dịch vụ kế toán trưởng cho các doanh nghiệp.
Ban kiểm soát nội bộ: kiểm soát tài chính, kế tóan thuế của công ty. Quản lý
văn bản hồ sơ pháp lý, báo cáo kiểm toán, hồ sơ của công ty. tư vấn sổ sách kế
toán, báo cáo kế toán, tư vấn thuế. tư vấn lập hồ sơ đấu thầu (kiểm toán đấu
thầu); tư vấn dự án và đầu tư dự án (xây dựng dự án, thời gian hoàn vốn và
nguồn vốn đầu tư dự án, tiến độ giải ngân…); tư vấn đào tạo nghê kế tóan, kiểm
toán.
Ban tư vấn đầu tư: cung cấp dịch vụ định giá doanh nghiệp và các dịch vụ
phân tích đầu tư chứng khoán.
Ban kiểm toán Quyết toán vốn đầu tư XDCB: kiểm toán Quyết toán vốn đầu
tư XDCB kiêm nhiệm làm các dịch vụ về tư vấn quyết toán vốn đầu tư cho
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Phòng tổ chức hành chính kế toán: thực hiện các hoạt động hành chính kế
toán của công ty, tổ chức đào tạo đội ngũ nhân viên trẻ.
Ngô Thị Phượng – Kiểm toán 48A
12

Generate time = 0.14189004898071 s. Memory usage = 1.94 MB