Ứng dụng thương mại điện tử vào chiến lược quảng cáo và tiếp thị trực tuyến của công ty cổ phần phát triển thương mại điện tử Việt Nam

A.PHẦN MỞ ĐẦU
Có thể nói rằng thế kỷ 21 đã và đang chứng kiến sự phát triển tột bậc trong
ngành công Nghệ Thông tin. Công nghệ thông tin đã và đang thay đổi thế giới
(người ta nói nhiều đến thế giới “phẳng” hơn) cũng như tạo nên một cuộc cách
mạng thực sự trong mọi lĩnh vực của khoa học và đời sống. Việc ứng dụng công
nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng không nằm ngoài xu
hướng đó. Khái niệm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thương mại
hay còn gọi là thương mại điện tử ra đời và đang trở thành xu thế mới thay thế dần
phương thức kinh doanh cũ với rất nhiều ưu thế nổi bật như nhanh hơn, rẻ hơn, tiện
dụng hơn, hiệu quả hơn và không bị giới hạn bởi không gian và thời gian…vv. Tuy
nhiên đối với một số nước đang phát triển nói chung và việt nam nói riêng thương
mại điện tử lại là một điều khá mới mẻ dẫu rằng việc nắm bắt xu thế và phát triển
đã và đang ở cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Trong công tác quản lý nhà nước cũng
chưa thực sự hoàn thiện cho lĩnh vực này. Trong công tác ứng dụng ở cả doanh
nghiệp cũng như các cơ quan, tổ chức cũng đang ở mức độ thăm dò và hỗ trợ cho
hình thức kinh doanh truyền thống hoặc kết hợp giữa hai hình thức này. Mặc dù đã
có rất nhiều doanh nghiệp biết ứng dụng và phát triển thương mại điện tử và trở
thành điển hình trong lĩnh vực này như công ty Vietgo, công ty cổ phần vật giá với
sàn giao dịch thương mại điện tử :vatgia.com; công ty peaceoft solution với trang
web: chodientu.vn, …vv. Tuy nhiên, việc khai thác và ứng dụng thương mại điệ tử
luôn là hai mặt của một vấn đề:
• Thứ nhất chúng ta đang ở giao thời giữa kinh doanh truyền thống và phương
thức kinh doanh thương mại điện tử, do vậy luôn có sự so sánh thực dụng và ngắn
hạn về tính hiệu quả giữa hai phương thức này.
• Thứ hai thương mại điện tử cũng đòi hỏi phải có cách nhìn nhận khác hơn,
trí tuệ hơn và.. khó hơn (không theo lối tư duy cũ), việc ứng dụng và phát triển
thương mại điện tử đỏi hỏi sự nhận thức sâu rộng trong xã hội và môi trường làm
việc cũng như quản lý và hạn chế các mặt tiêu cực như việc gian lận, niềm tin, phá
hoại vv.. đã và đang ở trên rất khó kiểm soát vì tính nhanh, mạnh và kỹ thuật cao
của loại hình này.
Để làm sáng tỏ hơn chúng ta sẽ đi vào phân tích việc ứng dụng thương mại
điện tử của một doanh nghiệp cụ thể, vì thế đây cũng là lý do nhóm chúng em chọn
đề tài này: “ Ứng dụng thương mại điện tử vào chiến lược quảng cáo và tiếp
thị trực tuyến của công ty cổ phần phát triển thương mại điện tử Việt Nam”
 Đối tượng: Công ty cổ phần phát triển thương mại điện tử Việt Nam
 Mục đích: Tìm hiểu về việc ứng dụng thương mại điện tử vào kinh doanh của
công ty cổ phần phát triển thương mại điện tử Việt Nam,đưa ra nhận xét và đề ra
kiến nghị.
B. NỘI DUNG
Chương I: Cơ sở lý luận và các khái nệm liên quan:
1. Thương mại điện tử:
1.1Định nghĩa:
Thương mại điện tử (còn gọi là thị trường điện tử, thị trường ảo, E-
Commerce hay E-Business) là quy trình mua bán ảo thông qua việc truyền dữ liệu
giữa các máy tính trong chính sách phân phối của tiếp thị. Tại đây một mối quan hệ
thương mại hay dịch vụ trực tiếp giữa người cung cấp và khách hàng được tiến
hành thông qua Internet. Hiểu theo nghĩa rộng, thương mại điện tử bao gồm tất cả
các loại giao dịch thương mại mà trong đó các đối tác giao dịch sử dụng các kỹ
thuật thông tin trong khuôn khổ chào mời, thảo thuận hay cung cấp dịch vụ. Thông
qua một chiến dịch quảng cáo của IBM trong thập niên 1990, khái niệm Electronic
Business, thường được dùng trong các tài liệu, bắt đầu thông dụng.
Thuật ngữ ICT (viết tắt của từ tiếng Anh information commercial
technology) cũng có nghĩa là thương mại điện tử, nhưng ICT được hiểu theo khía
cạnh công việc của các chuyên viên công nghệ.
Theo nghĩa hẹp, thương mại điện tử chỉ đơn thuần bó hẹp thương mại điện
tử trong việc mua bán hàng hóa và dịch vụ thông qua các phương tiện điện tử, nhất
là qua Internet và các mạng liên thông khác.
Theo Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), "Thương mại điện tử bao gồm
việc sản xuất, quảng cáo, bán hàng và phân phối sản phẩm được mua bán và thanh
toán trên mạng Internet, nhưng được giao nhận một cách hữu hình, cả các sản phẩm
giao nhận cũng như những thông tin số hoá thông qua mạng Internet".
Theo Uỷ ban Thương mại điện tử của Tổ chức hợp tác kinh tế châu Á-Thái
Bình Dương (APEC), "Thương mại điện tử là công việc kinh doanh được tiến hành
thông qua truyền thông số liệu và công nghệ tin học kỹ thuật số".
Thương mại điện tử hiểu theo nghĩa rộng là các giao dịch tài chính và
thương mại bằng phương tiện điện tử như: trao đổi dữ liệu điện tử, chuyển tiền điện
tử và các hoạt động như gửi/rút tiền bằng thẻ tín dụng.
Theo quan điểm này, có hai định nghĩa khái quát được đầy đủ nhất phạm vi
hoạt động của Thương mại điện tử:
Luật mẫu về Thương mại điện tử của Uỷ ban Liên hợp quốc về Luật Thương
mại quốc tế (UNCITRAL) định nghĩa: "Thuật ngữ thương mại cần được diễn giải
theo nghĩa rộng để bao quát các vấn đề phát sinh từ mọi quan hệ mang tính chất
thương mại dù có hay không có hợp đồng. Các quan hệ mang tính thương mại bao
gồm, nhưng không chỉ bao gồm, các giao dịch sau đây: bất cứ giao dịch nào về cung
cấp hoặc trao đổi hàng hoá hoặc dịch vụ; thoả thuận phân phối; đại diện hoặc đại lý
thương mại, uỷ thác hoa hồng (factoring), cho thuê dài hạn (leasing); xây dựng các
công trình; tư vấn, kỹ thuật công trình (engineering); đầu tư; cấp vốn, ngân hàng;
bảo hiểm; thoả thuận khai thác hoặc tô nhượng, liên doanh và các hình thức về hợp
tác công nghiệp hoặc kinh doanh; chuyên chở hàng hoá hay hành khách bằng đường
biển, đường không, đường sắt hoặc đường bộ".
Theo định nghĩa này, có thể thấy phạm vi hoạt động của thương mại điện tử
rất rộng, bao quát hầu hết các lĩnh vực hoạt động kinh tế, trong đó hoạt động mua
bán hàng hoá và dịch vụ chỉ là một phạm vi rất nhỏ trong thương mại điện tử.
Theo Uỷ ban châu Âu: "Thương mại điện tử được hiểu là việc thực hiện hoạt
động kinh doanh qua các phương tiện điện tử. Nó dựa trên việc xử lý và truyền dữ
liệu điện tử dưới dạng text, âm thanh và hình ảnh".
Thương mại điện tử trong định nghĩa này gồm nhiều hành vi trong đó: hoạt
động mua bán hàng hoá; dịch vụ; giao nhận các nội dung kỹ thuật số trên mạng;
chuyển tiền điện tử; mua bán cổ phiếu điện tử, vận đơn điện tử; đấu giá thương mại;
hợp tác thiết kế; tài nguyên trên mạng; mua sắm công cộng; tiếp thị trực tiếp với
người tiêu dùng và các dịch vụ sau bán hàng; đối với thương mại hàng hoá (như
hàng tiêu dùng, thiết bị y tế chuyên dụng) và thương mại dịch vụ (như dịch vụ cung
cấp thông tin, dịch vụ pháp lý, tài chính); các hoạt động truyền thống (như chăm sóc
sức khoẻ, giáo dục) và các hoạt động mới (như siêu thị ảo)
Theo quan điểm thứ hai nêu trên, "thương mại" (commerce) trong "thương
mại điện tử" không chỉ là buôn bán hàng hoá và dịch vụ (trade) theo các hiểu thông
thường, mà bao quát một phạm vi rộng lớn hơn nhiều, do đó việc áp dụng thương
mại điện tử sẽ làm thay đổi hình thái hoạt động của hầu hết nền kinh tế. Theo ước
tính đến nay, thương mại điện tử có tới trên 1.300 lĩnh vực ứng dụng, trong đó,
buôn bán hàng hoá và dịch vụ chỉ là một lĩnh vực ứng dụng.
Các điểm đặc biệt của thương mại điện tử so với các kênh phân phối truyền
thống là tính linh hoạt cao độ về mặt cung ứng và giảm thiểu lớn phí tổn vận tải với
các đối tác kinh doanh. Các phí tổn khác thí dụ như phí tổn điện thoại và đi lại để
thu nhập khác hàng hay phí tổn trình bày giới thiệu cũng được giảm xuống. Mặc
dầu vậy, tại các dịch vụ vật chất cụ thể, khoảng cách không gian vẫn còn phải được
khắc phục và vì thế đòi hỏi một khả năng tiếp vận phù hợp nhất định.
Ngày nay người ta hiểu khái niệm thương mại điện tử thông thường là tất cả
các phương pháp tiến hành kinh doanh và các quy trình quản trị thông qua các kênh
điện tử mà trong đó Internet hay ít nhất là các kỹ thuật và giao thức được sử dụng
trong Internet đóng một vai trò cơ bản và công nghệ thông tin được coi là điều kiện
tiên quyết. Một khía cạnh quan trọng khác là không còn phải thay đổi phương tiện
truyền thông, một đặc trưng cho việc tiến hành kinh doanh truyền thống. Thêm vào
đó là tác động của con người vào quy trình kinh doanh được giảm xuống đến mức
tối thiểu.
1.2 Một số ứng dụng thương mại điện tử ở Việt Nam hiện nay:
Tuy có rất nhiều rào cản, nhưng sau gần hai năm tham gia Internet, Việt nam
đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ, hoà nhập với xu thế phát triển chung
của thế giới.Thương mại điện tử đã bắt đầu có được chỗ đứng của mình, dù rất
khiêm tốn. Ðây mới chỉ là điểm khởi đầu, những kết quả đạt được dù rất nhỏ nhưng
sẽ là nền tảng cho một sự phát triển mạnh mẽ trong những năm tới. Sự nỗ lực của
các nhà cung cấp dịch vụ Internet, sự nhạy bén của các tổ chức, doanh nghiệp tiên
phong đã góp phần đưa đến những thành công ban đầu cho thương mại điện tử Việt
nam. Có thể kể ra một số ứng dụng thương mại điện tử phổ biến hiện nay ở Việt
nam.
1.2.1 Quảng cáo trực tuyến
Lĩnh vực truyền thông, quảng cáo trực tuyến là lĩnh vực phát triển nhanh và
hiệu quả nhất trong kỷ nguyên số hóa. Internet không chỉ mang cho chúng ta những
thông tin hữu ích mà còn trở thành một công cụ marketing không thể thiếu, giúp cho
doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận các khách hàng mới, tạo dựng và quảng bá thương
hiệu cho sản phẩm và dịch vụ của mình.
Quảng cáo trực tuyến là hình thức quảng cáo thông qua mạng Internet để
cung cấp việc giao tiếp với thị trường để thu hút khách hàng tiềm năng. Có rất nhiều
ví dụ của phương pháp này, xã hội, mạng lưới quảng cáo, quảng cáo trực tuyến,
phân loại, Trong quá trình này, một nhà tiếp thị có thể đạt đến một cơ sở khách
hàng rộng hơn. Trong quá trình hình thức này, một nhà tiếp thị có thể đạt đến một
cơ sở khách hàng rộng hơn. Bạn có thể đi qua ranh giới địa lý và múi giờ. Đó là
kinh tế trong tự nhiên như thanh toán phụ thuộc vào phản ứng của khán giả. Bạn có
thể tuỳ chỉnh nội dung trên trang web theo các yêu cầu theo thời gian.. Ai có thể cá
nhân hóa nội dung trong in ấn và phát sóng truyền thông nhưng điều này tiêu thụ
nguồn lực nhiều hơn nữa.
Tổ chức triển khai các loại hình quảng cáo trên web. Mạng xã hội quảng cáo
là loại quảng cáo web mà tập trung vào các trang web mạng xã hội. Khuyến mãi chỉ
xuất hiện trên các trang web mạng xã hội. Phân loại trực tuyến quảng cáo được dựa
trên văn bản.
Nó có thể bao gồm tên và địa chỉ liên lạc hoặc điện thoại của người này. E-
mail quảng cáo đề cập đến một kỹ thuật tiếp thị trực tiếp liên quan đến việc sử dụng
thư điện tử cho các giao tiếp thông điệp thương mại cho các khách hàng tiềm năng.
Có những quảng cáo theo ngữ cảnh được chọn và hiển thị thông qua cơ chế tự
động. Các quảng cáo được hiển thị phù hợp với nội dung web của một trang web
mở ra. Các Quảng cáo được hiển thị phù hợp với nội dung của một
Ưu điểm: Trong cạnh tranh gay gắt hiện nay, các doanh nghiệp phấn đấu về
ý tưởng sáng tạo mà làm cho họ duy nhất và thu hút số tiền tối đa của khách hàng
tiềm năng. Web cung cấp cho rằng sự linh hoạt để một tổ chức. Bạn có thể tự do
viết và trình bày các nội dung theo cách mà bạn mong muốn. Nó cho phép doanh
nghiệp đến nay các sản phẩm và dịch vụ của mình một cách độc đáo, mà cho phép
một cạnh hơn các đối thủ cạnh tranh khác. Điều này cũng cho phép bạn tiếp cận với
các khách hàng tiềm năng. Điều này có thể là một khách hàng tìm thấy chủ đề hoặc
thông tin mà ông muốn có trong quảng cáo của bạn. Phương pháp này cho một tiếp
cận toàn cầu để một doanh nghiệp. Ai có thể tiếp cận với các khách hàng bất kỳ lúc
nào và bất cứ nơi nào trên thế giới.. Các chương trình khuyến mại trực tuyến rất đơn
giản và tập trung hơn khi họ bắt mục tiêu và các thị trường thích hợp. Ví dụ, nếu
một người là một người bán kem, sau đó những người quan tâm để biết về kem
hoặc muốn mua hàng sẽ xem quảng cáo của mình. Một nhà tiếp thị có thể giữ một
các kết quả của mình.
1.2.2 Tiếp thị trực tuyến:
Tiếp thị điện tử (e-marketing) là cách thức tiếp thị vận dụng các tính năng
của Internet nhằm mục đích cuối cùng là phân phối được sản phẩm hàng hóa hay
dịch vụ đến thị trường tiêu thụ.
Các quy tắc cơ bản của tiếp thị điện tử cũng giống như tiếp thị trong môi
trường kinh doanh truyền thống. Hoạt động tiếp thị vẫn theo trình tự: Sản phẩm –
Giá thành - Xúc tiến thương mại - Thị trường tiêu thụ.
Tuy nhiên, tiếp thị điện tử gặp khó khăn ở vấn đề cơ sở hạ tầng công nghệ
thông tin của thị trường mục tiêu (số lượng người sử dụng internet, mức độ sử
dụng, tốc độ truy cập mạng,...). Nếu cơ sở hạ tầng còn yếu kém thì người tiêu thụ
không có nhiều cơ hội tiếp cận với mạng Internet, tìm thông tin trên Net, mua hàng
trực tuyến, tham gia đấu giá trên mạng, ....Như vậy, e-marketing khó có thể có ảnh
hưởng đến người tiêu dùng ở thị trường đó.
1.2.3 Thông tin
Hiện nay, có rất nhiều thông tin thương mại được cung cấp bởi các nhà cung
cấp thông tin Internet của Việt nam tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất
kinh doanh các doanh nghiệp
.
Trên trang web www.vnn.vn của VASC cung cấp cho bạn một khối lượng thông tin
khổng lồ miễn phí:
+ Trang vàng: Cung cấp thông tin về các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực
+ VNN guide & shoping: Cung cấp các thông tin về các dịch vụ (máy bay, taxi, giặt
là, bệnh viện), về mua sắm...
+ Bản tin thị trường: Cung cấp đầy các thông tin về giá cả các loại hàng hoá, dịch
vụ. Tỷ giá ngoại tệ, giá vàng...
+ Bất động sản: Cung cấp thông tin về bất động sản tại các thành phố lớn trong cả
nước.
+ Tư vấn pháp luật, tư vấn đầu tư... và nhiều thông tin khác
Ngoài ra bạn còn tìm thấy nguồn thông tin phong phú trên hàng loạt các
trang web khác như http://www.business.vnn.vn/ , http://www.tintuc.vnn.vn/,
http://www.fpt.vn/, http://www.vi tranet.vnn.vn/
1.2.4 Xuất bản
Hiện nay, xu thế xuất bản điện tử đang diễn ra phổ biến trên thế giới và đem
lại nguồn doanh thu lớn cho các nhà xuất bản. ở nước ta, ngày càng có nhiều tờ báo
điện tử xuất hiện trên mạng. Các toà soạn cuối cùng cũng đã nhận ra xu thế phát
triển tất yếu của loại hình này. Hiện nay, việc xuất bản điện tử đơn thuần là để cung
cấp thông tin, quảng bá thông tin ra nước ngoài, chưa hề có chuyện bán báo điện tử
ở Việt nam, nhưng các Báo đều hy vọng rằng điều đó sẽ diễn ra cùng với sự phổ
cập của Internet trong thời gian tới.
Các Báo đi đầu trong lĩnh vực này có: Nhân Dân, Thông tấn xã Việt nam, Thời báo
kinh tế, Lao động, Quê hương, Thế giới...
1.2.5 Thanh toán
Ðây là lĩnh vực ứng dụng công nghệ Internet nhiều nhất ở nước ta cho nên
có thể nói hoạt động thương mại điện tử hiện nay chủ yếu là trong lĩnh vực thanh
toán và các lĩnh vực khác của ngân hàng. Ðiều đó thể hiện qua việc hệ thống ngân
hàng của Việt nam đã tham gia thanh toán quốc tế thông qua việc nối mạng SWIFT.
Từ năm 1993, hệ thống ngân hàng đã bắt đầu ứng dụng công nghệ tin học
vào công tác thanh toán chuyển tiền nhưng mới ở trình độ bán cơ giới bằng việc
hoán chuyển chứng từ bằng giấy sang dữ liệu máy tính , để chuyển tới ngân hàng có
đơn vị thụ hưởng. Kể từ khi thực hiện thanh toán qua mạng máy tính, công việc
thanh toán được thực hiện nhanh, chính xác, tăng nhanh vòng quay vốn, tạo cho
doanh nghiệp giảm chi phí và chủ động trong sử dụng đồng vốn. Ðối với hệ thống
ngân hàng đã giảm được đáng kể lượng tiền mặt trong lưu thông kéo theo nhiều lợi
ích kinh tế khác như tiết kiệm chi phí in ấn, kiểm đếm, đóng gói, vận chuyển, bảo
quản,..
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mới bắt đầu hoạt động kinh
doanh đối ngoại và thanh toán quốc tế từ năm 1993. Gia nhập hệ thống SWIFT từ
tháng 3 năm 1995, hiện đã có 20 chi nhành thực hiện thanh toán quốc tế qua SWIFT
từ cơ sở đang mở rộng đến các chi nhánh có đủ điều kiện. Tổng số điện đã chuyển
qua hệ thống SWIFT trong năm 1997 là 14.000 với tổng số tiền là 756 triệu USD
Ngân hàng Công thương Việt nam, được đánh giá là một trong những ngân
hàng dẫn đầu của Việt nam trong lĩnh vực ứng dụng, đưa tiến bộ của công nghệ
thông tin vào kinh doanh ngân hàng. Hệ thống máy tính của ngân hàng đã được nối
mạng từ cơ sở, các phòng tín dụng đến các chi nhánh về trung tâm diện toán của
ngân hàng trung ương. Hệ thống máy tính đã giúp cho việc kinh doanh tiền tệ chặt
chẽ và nhanh nhạy hơn. Gần đây, Thủ tướng chính phủ ra một văn bản cho phép sử
dụng chứng từ điện tử, sau đó Thống đốc ngân hàng Nhà nước ban hành quy chế
chuyển tiền điện tử. Trước đây, sau khi tập trung số liệu, lưu trữ số liệu bằng đĩa
mềm thì ngân hàng Công thương vẫn cứ phục hối hay là song song làm chứng từ
bằng giấy, làm như vậy rất chậm và tốn công. Tuy nhiên việc sử dụng chứng từ điện
tử đối với ngân hàng cũng chưa thể hoàn thiện ngay được, vừa làm vừa rút kinh
nghiệm.
1.2.6 Bán hàng trên mạng
Không còn quá xa lạ với hình thức bán hàng trên mạng, hiện nay hầu như bất
kỳ ai cũng đều có thể đăng bán hoặc giới thiệu sản phẩm trên mạng. Bởi thế, những
cái tên như 5s, chợ điện tử, 123mua… đã trở nên quá quen thuộc không chỉ với
người mua mà còn dành cho những người có nhu cầu chào và bán các sản phẩm
trực tuyến.
Từ trào lưu đến nhu cầu thực tiễn
Quả thật không quá khó để tìm kiếm một địa chỉ bán hàng trực tuyến trên
mạng. Với chi phí quảng cáo bằng không, người bán chỉ cần tạo tài khoản tại một
trang bán hàng trực tuyến và sau đó đăng hình ảnh và thông tin sản phẩm cùng với
địa chỉ liên lạc thì có thể hoàn thành xong giai đoạn chào bán sản phẩm. Ban đầu,
chỉ là những trào lưu buôn bán nhỏ trên các diễn đàn, forum, blog… nhưng dần dà
loại hình kinh doanh trực tuyến này đã trở nên bùng nổ và tạo ra một nhu cầu mới
trong xã hội nhất là khi môi trường công nghệ thông tin ngày càng phát triển. Tuy
nhiên, việc tìm kiếm một diễn đàn, website hoạt động có qui củ để đăng bán sản
phẩm không phải là chuyện dễ dàng. Một thực tế mà ai cũng phải nhìn nhận, hiện
nay hầu như các hoạt động mua bán trực tuyến đều được dựa trên sự tin tưởng lẫn
nhau là chính. Vì thế, để sản phẩm tạo được uy tín với người mua, việc chọn lựa
bán hàng trên kênh nào cũng là một yếu tố tối quan trọng cho những ai yêu thích
lĩnh vực mua bán này.
Bên cạnh đó, đặc tính về kỹ thuật của các diễn đàn cũng là một phần hạn
chế, dạo một vòng quanh các diễn đàn hầu như hình ảnh sản phẩm đều không thể
hiện ra tại trang chủ, điều này cũng tạo không ít khó khăn cho cả người mua lẫn
người bán trong việc tìm kiếm và lựa chọn sản phẩm phù hợp. Đó là chưa kế, nếu
như diễn đàn đột nhiên đóng cửa, thì bao công sức tạo uy tín, niềm tin của khách
hàng của người bán trong thời gian qua cũng bỗng chốc ra đi mà không một lời đáp.
Để tìm lời giải cho những vấn đề trên, rất nhiều người người đã bắt đầu tìm đến các
website bán hàng trực tuyến với mô hình hoạt động qui củ nhằm giúp tăng thêm giá
trị cũng như uy tín cho người bán đồng thời tạo được hiệu quả trong kinh doanh và
đây cũng chính là xu hướng hiện nay trong phương thức tiếp thị sản phẩm trực
tuyến.
2. Ưu điểm và nhược điểm của thương mại điện tử
2.1 Ưu điểm:
Thương Mại Điện Tử nên được xem là một công cụ hỗ trợ thương mại
truyền thống trong bối cảnh Việt Nam hiện nay. Thật vậy, ở Việt Nam hiện nay
chưa có đơn vị kinh doanh nào hoàn toàn “ảo”, có nghĩa là các hoạt động kinh
doanh hoàn toàn dựa trên mạng Internet. Các lý do bên dưới sẽ giúp bạn nhận ra
những lợi ích mà Thương Mại Điện Tử sẽ mang lại cho doanh nghiệp của bạn:
- Quảng bá thông tin và tiếp thị cho một thị trường toàn cầu với chi phí cực thấp:
chỉ với vài chục đô-la Mỹ mỗi tháng, bạn đã có thể đưa thông tin quảng cáo của bạn
đến với vài trăm triệu người xem từ các nơi trên thế giới. Đây là điều mà chỉ có
Thương Mại Điện Tử làm được cho doanh nghiệp. Thử so sánh với một quảng cáo
trên báo Tuổi Trẻ với vài triệu độc giả, mỗi lần quảng cáo bạn phải trả ít nhất 50 đô-
la Mỹ, còn nếu bạn có một website của mình, bạn có thể quảng cáo thông tin 24 giờ
mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần, và lượng độc giả của bạn là hàng trăm triệu người từ
mọi nơi trên thế giới. Chi phí cho website của bạn mỗi tháng ước tính (kinh tế nhất)
là: 5 đô-la Mỹ chi phí lưu trữ trực tuyến (hosting), 10-20 đô-la Mỹ trả cho chi phí
quảng cáo (liệt kê địa chỉ web của bạn trên một dạng danh bạ doanh nghiệp điện tử.
Dĩ nhiên, đây chỉ là chi phí tối thiểu cho website của bạn. Nếu bạn có khả năng tài
chính, bạn có thể thuê quảng cáo với chi phí cao hơn để mong quảng cáo tốt hơn.
- Dịch vụ tốt hơn cho khách hàng: với Thương Mại Điện Tử, bạn có thể cung cấp
catalogue, brochure, thông tin, bảng báo giá cho đối tượng khách hàng một cách cực
kỳ nhanh chóng, bạn có thể tạo điều kiện cho khách hàng mua hàng trực tiếp từ trên
mạng v.v… Nói tóm lại, Thương Mại Điện Tử mang lại cho bạn các công cụ để làm
hài lòng khách hàng, bởi trong thời đại ngày nay, yếu tố thời gian thực sự là vàng
bạc, không ai có đủ kiên nhẫn phải chờ đợi thông tin trong vài ngày. Hơn nữa, ngày
nay chất lượng dịch vụ và thái độ phục vụ là những yếu tố rất quan trọng trong việc
tìm và giữ khách hàng. Nếu bạn không xử lý yêu cầu thông tin của đối tượng quan
tâm một cách nhanh chóng, họ sẽ không kiên nhẫn mà chờ bạn, trong khi đó có biết
bao đối thủ cạnh tranh đang săn đón họ.
- Tăng doanh thu: với Thương Mại Điện Tử, đối tượng khách hàng của bạn giờ
đây đã không còn bị giới hạn về mặt địa lý, hay thời gian làm việc. Bạn không chỉ
có thể bán hàng cho cư dân trong thành phố của bạn, mà bạn còn có thể bán hàng
trong toàn bộ Viêt Nam hoặc các nước khác. Bạn không ngồi chờ khách hàng tự tìm
đến với bạn mà bạn đang tích cực và chủ động đi tìm khách hàng cho mình. Vì thế,
chắc chắn rằng số lượng khách hàng của bạn sẽ tăng lên đáng kể dẫn đến tăng
doanh thu. Đó là điều mà doanh nghiệp nào cũng mơ ước. Tuy nhiên, cũng xin nhắc
lại với bạn rằng chất lượng và giá cả sản phẩm hay dịch vụ của bạn phải tốt, nếu
không, Thương Mại Điện Tử cũng không giúp gì được cho bạn.
- Giảm chi phí hoạt động: với Thương mại điện tử, bạn không phải tốn kém nhiều
cho việc thuê cửa hàng, mặt bằng, đông đảo nhân viên phục vụ, bạn cũng không cần
phải đầu tư nhiều cho kho chứa... Chỉ cần khoảng 10 triệu đồng xây dựng một
website bán hàng qua mạng, sau đó chi phí vận hành website mỗi tháng không quá
một triệu đồng. Nếu website của bạn chỉ là trưng bày thông tin, hình ảnh sản phẩm,
bạn tiết kiệm được chi phí in ấn brochure, catalogue và cả chi phí gửi bưu điện
những ấn phẩm này. Và đặc biệt nếu doanh nghiệp bạn làm hàng xuất khẩu, bạn có
thể ngồi ở nhà và tìm kiếm khách hàng qua mạng, không cần phải tốn kém nhiều
cho những chuyến đích thân “xuất ngoại”.
- Lợi thế cạnh tranh: việc kinh doanh trên mạng là một “sân chơi” cho sự sáng
tạo, nơi đây, bạn tha hồ áp dụng những ý tưởng hay nhất, mới nhất về dịch vụ hỗ
trợ, chiến lược tiếp thị v.v… Và một khi tất cả các đối thủ cạnh tranh của bạn đều
áp dụng Thương Mại Điện Tử, thì phần thắng sẽ thuộc về ai sáng tạo hay nhất để
tạo ra nét đặc trưng cho doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ của mình để có thể thu hút
và giữ được khách hàng.
Tóm lại, Thương Mại Điện Tử thực sự là một cơ hội cho các doanh nghiệp ở
Việt Nam. Bạn đừng nghĩ rằng hãy còn quá sớm để nói đến Thương Mại Điện Tử.
Những người chiến thắng thường là những người đi tiên phong, hơn nữa, các doanh
nghiệp cũng đã bắt đầu quan tâm nhiều đến Thương Mại Điện Tử, do đó, để giành
lấy ưu thế, bạn không thể thủng thỉnh đi dạo và quan sát người khác hành động, mà
bạn phải nhanh tay hành động ngay. Nếu bạn không hiểu rõ mình phải làm gì, bạn
có thể liên lạc với chúng tôi, chúng tôi rất hân hạnh được tư vấn hoàn toàn miễn phí
cho bạn những điều bạn nên làm.
2.2 Nhược điểm:
Tuy nhiên thì cũng có một số hoạt động kinh doanh không thích hợp
TMĐT. Ví dụ, nhiều thực phẩm nhanh hỏng và các mặt hàng đắt tiền như đồ trang
sức hoặc đồ cổ không thể kiểm tra được một cách xác đáng từ điểm xa theo các
công nghệ mới sẽ được phát minh ra trong tương lai. Tuy nhiên, hầu hết những bất
lợi của TMĐT ngày nay bắt nguồn từ tính chất mới lạ và tốc độ phát triển nhanh
của các công nghệ cơ bản.
Những bất lợi này sẽ biến mất khi TMĐT hoàn thiện và sẵn sàng hoạt động
và được toàn bộ dân chúng chấp nhận. Nhiều sản phẩm và dịch vụ đòi hỏi những
nhận xét của khách hàng tiềm năng được trang bị và sẵn sàng mua qua Internet. Ví
dụ, nhà kinh doanh tạp phẩm trực tuyến Peapop chỉ thực hiện các dịch vụ giao hàng
của mình trong một số thành phố. Do nhiều khách hàng tiềm năng của Peapop bắt
đầu kết nối với Internet và bắt đầu thấy sự tiện lợi của việc mua bán trực tuyến, nó
sẽ có thể mở rộng thêm nhiều khu vực.
Các doanh nghiệp thường tính toán lợi nhuận thu được trên số lượng các vụ
đầu tư trước khi sử dụng bất kỳ công nghệ mới nào. Điều đó rất khó thực hiện trong
TMĐT bởi chi phí và lợi nhuận rất khó xác định. Chi phí, là một chức năng của
công nghệ, có thể thay đổi nhanh chóng thậm chí chỉ trong thời gian ngắn thực hiện
các dự án TMĐT do những công nghệ cơ bản đang thay đổi một cách nhanh chóng.
Nhiều công ty đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc tuyển dụng và giữ được
các công nhân có các kỹ năng về công nghệ, thiết kế và quá trình kinh doanh cần
thiết để làm TMĐT có hiệu quả. Một vấn đề khác mà các công ty muốn kinh doanh
trên Internet phải đối mặt đó là khó khăn trong việc thống nhất cơ sở dữ liệu đang
hiện hành và phần mềm xử lý giao dịch được thiết kế cho thương mại truyền thống
thành phần mềm có thể dành riêng cho TMĐT.
Cùng với các vấn đề về công nghệ và phần mềm, nhiều doanh nghiệp phải
đối mặt với những trở ngại về văn hoá và luật pháp trong TMĐT. Nhiều người tiêu
dùng ở một mức độ nào đó vẫn e ngại việc gửi số thẻ tín dụng trên Internet, có một
số người tiêu dùng khác đơn giản thường hơn có thể thích hợp được với sự thay đổi
và cảm thấy không thoải mái trong việc xem các hàng hoá trên màn hình máy tính
hơn là xem trực tiếp.

Môi trường pháp lý mà TMĐT được quản lý là các bộ luật hoàn toàn không
rõ ràng và mâu thuẫn với nhau. Luật kiểm soát TMĐT được viết ra khi các tài liệu
được ký dự tính hợp lý trong bất kỳ giao dịch kinh doanh nào. Khi có nhiều các
doanh nghiệp và cá nhân thấy được lợi ích của TMĐT là hấp dẫn, thì những bất lợi
liên quan đến công nghệ và văn hoá này sẽ không còn tồn tại nữa.
3. Một số thách thức và ảnh hưởng của thương mại điện tử :
3.1. Thách thức của thương mại điện tử
Có thể chia các thách thức của Thương mại điện tử thành hai nhóm, nhóm
mang tính kỹ thuật và nhóm mang tính thương mại. Theo nghiên cứu của
CommerceNet (commerce.net), 10 rào cản lớn nhất của TMĐT theo thứ tự là:
- An toàn
- Sự tin tưởng và rủi ro
- Thiếu nhân lực về TMĐT
- Văn hóa
- Thiếu hạ tầng về chữ ký số hóa (hoạt động của các tổ chức chứng thực còn hạn
chế)
- Nhận thức của các tổ chức về TMĐT
- Gian lận trong TMĐT (thẻ tín dụng...)
- Các sàn giao dịch B2B chưa thực sự thân thiện với người dùng
- Các rào cản thương mại quốc tế truyền thống
- Thiếu các tiêu chuẩn quốc tế về TMĐT
Biểu 1. Thách thức của thương mại điện tử
Cản trở về kỹ thuật Cản trở về thương mại
Chưa có tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng,
an toàn và độ tin cậy.
An ninh và riêng tư là hai cản trở về tâm
lý đối với người tham gia TMĐT
Tốc độ đường truyền Internet vẫn chưa
đáp ứng được yêu cầu của người sö dông,
nhất là trong thương mại điện tử.
Thiếu lòng tin vào TMĐT và người bán
hàng trong TMĐT do không được gặp
trực tiếp
Các công cụ xây dựng phần mềm vẫn
trong giai đoạn đang phát triển
Nhiều vấn đề về luật, chính sách, thuế
chưa được làm rõ
Khó khăn khi kết hợp các phần mềm
TMĐT với các phần mềm ứng dụng và
các cơ sở dữ liệu truyền thống
Một số chính sách chưa thực sự hỗ trợ tạo
điều kiện để TMĐT phát triển
Cần có các máy chủ thương mại điện tử
đặc biệt (công suất, an toàn) đòi hỏi thêm
chi phí đầu tư
Các phương pháp đánh giá hiệu quả của
TMĐT còn chưa đầy đủ, hoàn thiện
Chi phí truy cập Internet vẫn còn cao Chuyển đổi thói quen tiêu dùng từ thực
đến ảo cần thời gian
Thực hiện các đơn đặt hàng trong thương
mại điện tử đòi hỏi hệ thống kho hàng tự
động lớn
Sự tin cậy đối với môi trường kinh doanh
không giấy tờ, không tiếp xúc trực tiếp,
giao dịch điện tử cần thời gian
Số lượng người tham gia chưa đủ lớn để
đạt lợi thế về quy mô (hoà vốn và có lãi)
Số lượng gian lận ngày càng tăng do đặc
thù của TMĐT
3.2 Ảnh hưởng của thương mại điện tử :
3.2.1 Tác động đến hoạt động marketing
• Nghiên cứu thị trường: Một mặt TMĐT hoàn thiện, nâng cao hiệu quả các
hoạt động nghiên cứu thị trường truyền thống, một mặt tạo ra các hoạt động mới
giúp nghiên cứu thị trường hiệu quả hơn. Các hoạt động như phỏng vấn theo nhóm,
phỏng vấn sâu được thực hiện trực tuyến thông qua Internet; hoạt động điều tra
bằng bảng câu hỏi được thực hiện qua công cụ webbased tiện lợi, nhanh và chính
xác hơn.
• Hành vi khách hàng:Hành vi khách hàng trong thương mại điện tử thay đổi
nhiều so với trong thương mại truyền thống do đặc thù của môi trường kinh doanh
mới. Các giai đoạn xác định nhu cầu, tìm kiếm thông tin, đánh giá lựa chọn, hành
động mua và phản ứng sau khi mua hàng đều bị tác động bởi Internet và Web.
• Phân đoạn thị trường và thị trường mục tiêu: Các tiêu chí để lựa chọn thị
trường mục tiêu dựa vào tuổi tác, giới tính, giáo dục, thu nhập, vùng địa lý... được
bổ sung thêm bởi các tiêu chí đặc biệt khác của TMĐT như mức độ sử dụng
Internet, thư điện tử, các dịch vụ trên web...
• Định vị sản phẩm: Bên cạnh các tiêu chí để định vị sản phẩm như giá rẻ
nhất, chất lượng cao nhất, dịch vụ tốt nhất, phân phối nhanh nhất, việc định vị sản
phẩm ngày nay còn được bổ sung thêm những tiêu chí riêng của thương mại điện tử
như nhiều sản phẩm nhất, đáp ứng nhu cầu của cá nhân và doanh nghiệp nhanh nhất
...
• Các chiến lược marketing hỗn hợp: Bốn chính sách của marketing là sản
phẩm, giá, phân phối, xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh cũng bị tác động của TMĐT.
Việc thiết kế sản phẩm mới hiệu quả hơn, nhanh hơn, nhiều ý tưởng mới hơn nhờ
sự phối hợp và chia sẻ thông tin giữa nhà sản xuất, nhà phân phối, nhà cung cấp và
khách hàng.Việc định giá cũng chịu tác động của Thương mại điện tử khi doanh
nghiệp tiếp cận được thị trường toàn cầu, đồng thời đối thủ cạnh tranh và khách
hàng cũng tiếp cận được nguồn thông tin toàn cầu đòi hỏi chính sách giá toàn cầu
và nội địa cần thay đổi để có sự thống nhất và phù hợp giữa các thị trường. Việc
phân phối đối với hàng hóa hữu hình và vô hình đều chịu sự tác động của TMĐT,
đối với hàng hóa hữu hình quá trình này được hoàn thiện hơn, nâng cao hiệu quả
hơn; đối với hàng hóa vô hình, quá trình này được thực hiện nhanh hơn hẳn so với
thương mại truyền thống. Đặc biệt hoạt động xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh có sự
tiến bộ vượt bậc nhờ tác động của TMĐT với các hoạt động mới như quảng cáo
trên website, quảng cáo bằng e-mail, diễn đàn cho khách hàng trên mạng, dịch vụ
hỗ trợ khách hàng 24/7...
3.2.2 Thay đổi mô hình kinh doanh
Việc xuất hiện thương mại điện tử đã dẫn đến trào lưu hàng loạt doanh
nghiệp phát triển các mô hình kinh doanh từ truyền thống sang mô hình kinh doanh
thương mại điện tử như các Công ty Ford Motor, Dell Computer Corp… Bên cạnh
đó cũng đã hình thành các sàn giao dịch điện tử dạng B2B.
• Với Dell Computer Corp, áp dụng TMĐT trong các chiến lược thúc đẩy hoạt
động kinh doanh của công ty như lôi kéo các khách hàng đến với doanh nghiệp
bằng khả năng đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, sản xuất hàng theo yêu cầu
(được biết đến dưới tên gọi “chiến lược kéo”), v.v..
• Với mô hình của Amazon.com, mua hàng theo nhóm hay đấu giá nông sản
qua mạng đến các sàn giao dịch B2B là điển hình của những thành công từ việc tạo
ra các lợi thế và giá trị mới cho khách hàng bằng TMĐT.
3.2.3 Tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh
Các hãng sản xuất lớn nhờ ứng dụng TMĐT có thể giảm chi phí sản xuất
đáng kể. Có thể phân tích một số mô hình để thấy rõ hiệu quả của TMĐT trong sản
xuất. Hàng loạt các dịch vụ ngân hàng điện tử được hình thành và phát triển mở ra
cơ hội mới cho cả các ngân hàng và khách hàng như Internet banking, thanh toán
thẻ tín dụng trực tuyến, thanh toán bằng thẻ thông minh, mobile banking, ATM...
hoạt động vận tải, bảo hiểm. Đặc biệt, đối với hoạt động ngoại thương, TMĐT có
những tác động hết sức mạnh mẽ do đặc thù của Internet là rộng lớn trên toàn cầu,
rất phù hợp với các giao dịch thương mại quốc tế. Mọi hoạt động trong quy trình
kinh doanh quốc tế đều chịu tác động của TMĐT.
Chương 2: Chiến lượt quảng cáo và tiếp thị trực tuyến của công ty cổ phần
phát triển thương mại điện tử Việt Nam.
1. Vài nét về công ty:
Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại Điện tử Việt Nam ECO
Trụ sở chính: 38b ngõ 6/31/5 Đặng Văn Ngữ, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại/Fax: (84-4) 357 35928; 0903215458
E-mail: eco@vietnamtradefair.com
TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
Địa chỉ: Phòng 301 Tòa nhà 8C, 30 Tạ Quang Bửu, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà
Nội
Điện thoại: (84-4) 362 30286 / Fax: (84-4) 362 30287
Email: eco@vietnamtradefair.com
Website: www.VietnamTradeFair .com / www.hotels84.com /
www.choCongNghiep.com
Tài khoản: 57252029 Ngân hàng Á Châu - chi nhánh Hà Nội
Giám đốc: Phan Văn Thu
Năm thành lập: 2/1/2004
Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại Điện tử Việt Nam (ECO) được
thành lập từ năm 2004 với phương châm hoạt động “Vì sự phát triển vững mạnh
của Thương mại điện tử Việt Nam”. Cổ đông sáng lập ECO bao gồm các cá nhân và
doanh nhân đang hoạt động thành đạt tại Việt Nam. Công ty là nơi hội tụ của các
chuyên gia hàng đầu về TMĐT và CNTT từ khi Việt Nam chính thức kết nối
Internet toàn cầu năm 1997.
Trải qua chặng đường xây dựng và phát triển, đến nay ECO đã góp phần
không nhỏ và sự phát triển chung của TMĐT Việt Nam, đem lại hiệu quả kinh tế
thực sự cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trên cả nước và đang tích
cực tham gia các hoạt động xã hội như: là thành viên sáng lập Hiệp hội TMĐT Việt
Nam VECOM, là Hội viên Hiệp hội du lịch Việt Nam, tham gia rất nhiều các khóa
đào tạo về ứng dụng thương mại điện tử cho các tổ chức, doanh nghiệp với mục
đích kích cầu về thương mại điện tử.
Với chức năng chủ yếu là cung cấp dịch vụ website đảm bảo chất lượng và
đáng tin cậy: bắt đầu từ việc đăng ký tên miền (là đại lý VDC), cung cấp dịch vụ
thuê hosting, thiết kế website, quảng bá website và việc chăm sóc website của
doanh nghiệp, phát triển hình ảnh, thương hiệu trên Internet, mở rộng danh sách
khách hàng, tăng thứ hạng web trên thế giới, giúp cho người dùng internet biết đến
để truy cập vào và giao dịch nhiều hơn.
Đặc biệt các dịch vụ web mà công ty đã thiết kế đều có các ưu điểm nổi trội
mà các website khác không có được đó là Thân thiện với các cỗ máy chủ tìm kiếm
toàn cầu như Google, Yahoo, MSN, … vì thế việc quang ba web sẽ đơn giản hơn
rất nhiều. Công ty đang cung cấp dịch vụ SEO chuyên nghiệp nhất hiện nay. Có rất
nhiều từ khóa quan trọng, phải cạnh tranh nhau trên Search engine nhưng ECO vẫn
có thể vượt lên tất cả để xuất hiện trong top10 Google hay là dịch vụ tư vấn quảng
cáo trực tuyến, quang cao online như: đặt logo/banner quảng cáo, text link quảng
cáo, quảng cáo tìm kiếm từ khóa trên các website nổi tiếng, các website có traffic và
Google PageRank cao.
Trên lộ trình đi lên, ECO sẽ mở rộng mạng lưới và đa dạng hoá các hoạt
động kinh doanh, củng cố bộ máy vững mạnh, đội ngũ cán bộ năng động và chuyên
nghiệp, tập trung phát triển các sản phẩm trọn gói cho khách hàng về ứng dụng
TMĐT và CNTT. Ba sản phẩm mũi nhọn mà ECO chú trọng phát triển là Dịch vụ
thiết kế web, Quảng cáo trực tuyến và Xây dựng các sàn giao dịch TMĐT.
2. Tình hình hoạt động của công ty hiện nay
Công ty cổ phần phát triển Thương mại điện tử Việt Nam (ECO) đang quản
lý 2 website nổi tiếng là VietnamTradeFair.com và Hotels84.com. Hiện nay cả 2
trang web của ECO đang đạt
thứ hạng cao với số khách truy cập tăng nhanh từng ngày, điều đáng quan tâm là
hầu hết khách truy cập vào 2 web site này đều là chủ doanh nghiệp, những nhà quản
lý kinh doanh, những chuyên viên, nhân viên văn phòng, khách du lịch, (những
người đã đi làm). Điều đó chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều để các doanh nghiệp có
định hướng đặt quảng cáo. Chúng tôi đang chào bán rất nhiều vị trí quảng cáo trên 2
web site này và chúng tôi xin cung cấp thêm các thông tin chính xác để quý khách
hiểu rõ được là tại sao cần quảng cáo trên các website của ECO.
Mạng VietnamTradeFair.com
- Là Web site Thương mại điện tử B2B được đánh giá và xếp hạng tốt nhất năm
2005 do Bộ Thương Mại tổ chức bình chọn và được đưa vào Báo cáo Thương mại
điện tử Việt Nam 2005. (Xem trên web Bộ Thương mại)
- Thứ hạng trên thế giới: 43.000 (Alexa.com xếp hạng)
- Lượng khách truy cập hàng ngày: 50.000 (khách nước ngoài 40%)
- Đối tượng KH: những người đã đi làm
- Độ tuổi visitor: 22 – 50
- Đang cung cấp dữ liệu cho hàng trăm ngàn cỗ máy chủ tìm kiếm lớn trên thế giới
như Google, Yahoo, MSN, ...
- Có khoảng 44.000 liên kết từ các web thương mại lớn trên thế giới liên kết đến
VD: VCCI, VNEMART, VietOffer, EC21, AseanSources, Offer21
- Giá quảng cáo chỉ bằng 1/10 so với các trang quảng cáo khác
Mạng Quảng bá khách sạn Hotels84.com
- Thứ hạng trên thế giới: 71.000 (Alexa.com xếp hạng)
- Lượng khách truy cập hàng ngày: 20.000 (khách nước ngoài 40%)
- Đối tượng KH: khách du lịch, thương nhân
- Độ tuổi visitor: 20 – 50
- Có khoảng 15.000 website du lịch lớn trên thế giới liên kết đến Hotels84.com để
tạo ra các cổng liên kết thu hút khách du lịch
- Cung cấp dữ liệu cho hàng trăm ngàn cỗ máy chủ tìm kiếm lớn trên thế giới như
Google, Yahoo, MSN, ...
- Giá quảng cáo chỉ bằng 1/10 so với các trang quảng cáo khác

Generate time = 0.039176940917969 s. Memory usage = 2 MB