Báo cáo thực tập tại Công ty cổ phần tư vấn và xây lắp Vinh Thăng

MỤC LỤC
Ngoa i ra co n nhiê u công tri nh kha c ang trong th i gian thi công và ̀ ̀ ̀ ́ ̀ ̀ 
dâ n hoa n thiên Nghê An va Ha Ti nh.̀ ̀ ̀ ̀ ̃   ............................................. 18
M c du công ty m i c chuyên ôi sang tha nh công ty cô phâ ǹ ́ ̀ ̀      
nh ng v i nh ng tiê m l c cu ng nh môt nê n tang ta i chi nh v nǵ ̃ ̀ ̃ ̀ ̀ ́ ̃       
ch c thu c t hoat ông san xuâ t kinh doanh cu ng v i ôi ngú ̀ ́ ̀ ́ ̃         
nhân công ky thuât co tri nh ô chuyên môn cao va co kinh nghiêm̃ ́ ̀ ̀ ́   
lâu n m trong ca c li nh v c nh xây d ng tram biê n a p, thi cônǵ ̃ ́ ́    
ng iên chiê u sa ng, xây d ng dân dung...nên l i nhuân cua công̀ ́ ́       
ty nga y môt t ng.̀   ...................................................................................... 22
Xe t môt sô chi tiêu phan a nh ti nh hi nh kinh doanh cua công tý ́ ́ ̀ ̀    ......... 22
(Nguô n: Cty CP t vâ n & xây l p Vinh Th ng)̀ ́ ́   ................................... 23
Vốn kinh doanh và những biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh
doanh ở Công ty cổ phần tư vấn và xây lắp Vinh Thăng .......................... 31
LỜI MỞ ĐẦU
Đối với bất cứ một doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh nào thì
mục tiêu lớn nhất mà họ đặt ra là tối đa hoá lợi nhuận. Để đạt được mục tiêu
đó doanh nghiệp cần phải nỗ lực cố gắng không ngừng từ việc cải tiến mẫu
mã, giảm thiếu chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm đến việc tổ chức tốt
công tác bán hàng. Có như vậy, doanh nghiệp mới có khả năng tăng doanh
thu, mở rộng thị trường tiêu thụ, thúc đẩy quá trình sản xuất được liên tục và
thực hiện tái sản xuất.
Một trong những cơ sở để đánh giá khả năng trình độ tổ chức quản lý
và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là lợi nhuận. Việc xác định
đúng đắn chỉ tiêu này sẽ giúp doanh nghiệp nhìn nhận được hướng đi hợp lý
trong thời gian tiếp theo.
Điện là loại hàng hoá đặc biệt, có vai trò quan trọng và không thể thiếu
trong mọi quá trình kinh tế và sinh hoạt của người dân. Trong giai đoạn hiện
nay, nước ta đang tiến lên thành một nước công nghiệp hoá, hiện đại hoá thì
năng lượng điện lại càng có vị trí quan trọng. Chính vì vậy, quá trình hoạt
động sản xuất kinh doanh nói chung và quản lý sử dụng vốn nói riêng của các
B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp
doanh nghiệp điện năng có hiệu quả hay không có ảnh hưởng nhiều đến hoạt
động của nền kinh tế và sinh hoạt của người dân.
Công ty cổ phần tư vấn và xây lắp Vinh Thăng là một doanh nghiệp
hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản – xây dựng, thi công các công trình
điện. Công ty đã và đang từng bước vươn lên khẳng định vị trí của mình trên
thị trường .
Sau gần một tháng thực tập tại công ty, em đã học hỏi được nhiều kiến
thức thực tiễn, đã áp dụng kiến thức được học ở trường vào môi trường thực
tế. Mặc dù còn nhiều hạn chế do khả năng có hạn và bước đầu đi vào thực tế,
song dưới sự chỉ dẫn của cô giáo Đoàn Phương Thảo cùng với các cô chú,
anh chị đang làm việc tại công ty Vinh Thăng, em đã hoàn thành Báo cáo tổng
hợp về tình hình hoạt động của công ty, đây sẽ là bước mở đầu để em có điều
kiện thực hiện tốt Báo cáo chuyên đề thực tập tốt nghiệp. Em xin chân thành
cảm ơn sự giúp đỡ của cô giáo Đoàn Phương Thảo, cùng các cô chú, anh chị
ở công ty Vinh Thăng đã giúp em trong quá trình thực tập và hoàn thành báo
cáo này. Bài báo cáo còn nhiều thiếu sót, em rất mong được sự góp ý của thầy
cô.
Trong báo cáo thực tập có những nội dung chính như sau:
Chương 1: Tổng quan chung về đơn vị thực tập - Công ty cổ phần tư vấn &
xây lắp Vinh Thăng
Chương 2: Đặc điểm và thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công
ty
Chương 3: Một số nhận xét về Công ty
Sinh viên: Nguyễn Đức Quỳnh GVHD: Đoàn Phương Thảo
2
B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp
CHƯƠNG I
TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TY
CỔ PHẦN TƯ VẤN & XÂY LẮP VINH THĂNG
I. GIỚI THIỆU CHUNG
1. Giới thiệu chung
 Tên Doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY
LẮP VINH THĂNG
 Địa chỉ: 71B – Đường Nguyễn Văn Cừ – TP Vinh – Tỉnh Nghệ An
 Số điện thoại: 0383 847893
 Fax: 0383 847893
 Email: Vinhthang71@gmail.com
 Mã số thuế: 2900578742
 Tài khoản: : 3600201002739 tại Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT
Tỉnh Nghệ An
 Giấy phép đăng ký kinh doanh số : 27030002143 ngày 25/12/2008
do Sở Kế hoạch & Đầu tư Nghệ An cấp (Chuyển đổi từ công ty
TNHH Quỳnh Thăng – Giấy phép Đăng ký kinh doanh số
2702000683 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Nghệ An cấp ngày
18/3/2003).
 Phạm vi hoạt động: Trong cả nước
2. Ngành nghề kinh doanh
 Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, điện năng
(đường dây, trạm biến áp <35KV)
 Mua bán vật tư, thiết bị điện nước
 Thi công, lắp đặt mạng cáp thông tin viễn thông
 Tư vấn lập báo cáo đầu tư, lập dự toán các công trình xây dựng
 Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất các công trình xây dựng hạ tầng
cơ sở
Sinh viên: Nguyễn Đức Quỳnh GVHD: Đoàn Phương Thảo
3
B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp
 Dịch vụ thí nghiệm vật liệu xây dựng và địa chất công trình cho các
hoạt động thiết kế, tư vấn giám sát và thi công xây lắp cho các dự án
do Công ty thực hiện và các khách hàng bên ngoài
 Tư vấn thiết kế, giám sát và thẩm tra thiết kế kỹ thuật – dự toán các
công trình
3. Danh sách cổ đông sáng lập
TT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với
cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở chính đối
với tổ chức
1 NGUYỄN HỮU THĂNG Khối 1 - Phường Trường Thi - TP Vinh
- Tỉnh Nghệ An
2 LÊ QUỐC HÙNG Khối 6 - Phường Lê Lợi - TP Vinh -
Tỉnh Nghệ An
3 TRỊNH THỊ LAN Khối 1 - Phường Trường Thi - TP Vinh
- Tỉnh Nghệ An
4 TRỊNH VĂN CẨN Xã Thanh Ngọc - Huyện Thanh Chương
- Tỉnh Nghệ An
5 NGUYỄN GIA CHƯƠNG SN 38 - Phường Lê Mao - TP Vinh -
Tỉnh Nghệ An
II. NĂNG LỰC CÔNG TY
1. Nhân sự
Đội ngũ nhân sự của công ty phần lớn trước đây đều công tác lâu năm ở
cùng một công ty - đó là Công ty xây lắp điện Nghệ An nên họ rất hiểu nhau,
có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng dân
dụng đặc biệt là đối với xây dựng thi công các công trình về điện. Đây cũng là
một lợi thế của công ty so với các đối thủ cùng ngành
CÁN BỘ CHỦ CHỐT CÔNG TÁC CHO CÔNG TY
TT Họ và tên
Năm
sinh
Tuổi
nghề
Trình độ
chuyên môn
Nhiệm vụ
phân công
Sinh viên: Nguyễn Đức Quỳnh GVHD: Đoàn Phương Thảo
4
B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp
1 Nguyễn Hữu Thăng
1961 27 Cử nhân Luật CTHĐQT kiêm
Giám đốc điều
hành
2 Lê Quốc Hùng 1949 33 Kỹ sư Điện P. Giám đốc
3
Nguyễn Gia Chương 1953 33 Kỹ sư Điện Tr. Phòng kỹ
thuật
4
Nguyễn Thị Hoài 1954 29 Trung cấp KT-
KH
Kế hoạch
5
Nguyễn Thị Minh
Huê
1970 15 Cử nhân Kinh tế Kế toán trưởng
6 Trịnh Thị Lan 1960 23 Văn thư lưu trữ Thủ quỹ
7
Phan Thị Hoa Nhài
1981 03 Trung cấp Kinh
tế
Văn thư
8
Lê Đức Bình
1970 12 Kỹ sư Điện Giám sát kỹ
thuật
9
Hoàng Ngọc Diệm
1954 28 Trung cấp Trắc đạc, giám
sát
10 Nguyễn Khắc Hải 1964 20 Thợ 6/7 Đội trưởng
11
Trịnh Văn Cẩn 1964 18
Trung cấp xây
dựng
Vật tư
12 Trần Cảnh Dương 1978 5 Kỹ sư xây dựng Giám sát
13
Nguyễn Thanh Sơn 1973 12
Kỹ sư xây dựng Kỹ thuật giám
sát
14 Nguyễn Duy Lực 1962 20 Thợ 6/7 Đội trưởng
15 Trần Hữu Long 1964 18 Thợ 6/7 Đội trưởng
16
Tăng Văn Anh 1942 30
Kỹ sư Điện Kỹ thuật giám
sát
17
Lê Văn Bình 1938 34
Kỹ sư xây dựng Giám sát xây
dựng
18 Kỹ sư Điện Kỹ thuật giám
Sinh viên: Nguyễn Đức Quỳnh GVHD: Đoàn Phương Thảo
5
B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp
Nguyễn Công Liêm 1940 31 sát
19
Lâm Văn Bình 1949 27
Kỹ sư Điện Giám sát thi
công
20 Nguyễn Quang Toàn 1949 32 Kỹ sư Điện Kỹ thuật
21
Nguyễn Trọng Bích 1964 22
Kỹ sư Điện Giám sát thi
công
22
Nguyễn Việt Anh 1965 22
CĐ Điện Giám sát thi
công
23
Lê Hải Nguyên 1973 6
Kỹ sư XD Giám sát thi
công
24 Nguyễn Trọng Kiên 1978 3 Kỹ sư xây dựng Kỹ thuật
25 Lê Tuấn Anh 1979 5 Kỹ sư xây dựng Kỹ thuật
26 Nguyễn Thành Viên 1984 2 Kỹ sư Điện Kỹ thuật
BỐ TRÍ NHÂN LỰC CÁN BỘ CHO CÔNG TRÌNH
TT Tên công việc Họ và Tên Tuổi
Năm
công
tác
Trình độ
chuyên
môn
Nhiệm vụ
được giao
Kinh
nghi
ệm
có
liên
quan
1 Quản lý chung:
- Tại trụ sở
Nguyễn Hữu
Thăng
48 Cử nhân
Luật
Giám đốc
điều hành
27
năm
Lê Quốc Hùng 58 Kỹ sư
Điện
P.Giám đốc 30
năm
2 Quản lý kỹ thuật hiện trường:
- Tại hiện trường Nguyễn Gia
Chương
54 Kỹ sư
Điện
Chỉ huy
trưởng
Công
trường
26
năm
- Tại hiện trường Lê Đức Bình 37 Kỹ sư
Điện
Kỹ thuật
Giám sát
12
năm
3 Quản lý hành chính
Sinh viên: Nguyễn Đức Quỳnh GVHD: Đoàn Phương Thảo
6
B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp
- Tại trụ sở Nguyễn T. Minh
Huê
38 Cử nhân
kinh tế
Kế toán
trưởng
15
năm
- Tại hiện trường Nguyễn Thị
Hoài
53 Trung cấp Kế hoạch 25
năm
Sinh viên: Nguyễn Đức Quỳnh GVHD: Đoàn Phương Thảo
7
B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp
DANH SÁCH CÁC CÁN BỘ CHỦ CHỐT ĐIỀU HÀNH THI CÔNG
TẠI HIỆN TRƯỜNG CHO CÔNG TRÌNH
TT Chức danh
Trình độ chuyên môn Họ và tên người được
chỉ định
1 Giám đốc điều hành Cử nhân luật Nguyễn Hữu Thăng
2 P. giám đốc phụ trách kỹ thuật KS Điện Lê Quốc Hùng
3 Kỹ thuật giám sát KS Điện Nguyễn Gia
Chương
4 Kỹ thuật giám sát KS XD Nguyễn Thanh Sơn
5 Kỹ thuật giám sát KS Điện Lê Đức Bình
6 Phụ trách trắc đạc Trung cấp trắc địa Hoàng Ngọc Diệm
7 Phụ trách Vật tư Trung cấp XD Trịnh Văn Cẩn
8 Đội trưởng thi công Thợ 6/7 Nguyễn Khắc Hải
9 Kỹ thuật giám sát KS Xây dựng Trần Cảnh Dương
10 Đội trưởng thi công Thợ 6/7 Nguyễn Duy Lực
11 Đội trưởng thi công Thợ 6/7 Trần Hữu Long
SỐ LƯỢNG CÔNG NHÂN THI CÔNG
TT Loại công nhân Số lượng Bậc thợ Của đơn vị nào
1 Công nhân xây lắp điện 4 4/7 Công ty
2 Công nhân xây lắp điện 6 5/7 Công ty
3 Công nhân xây lắp điện 10 6/7 Công ty
4 Công nhân xây dựng 6 4/7 Công ty
Sinh viên: Nguyễn Đức Quỳnh GVHD: Đoàn Phương Thảo
8
B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp
2. Tài chính
2.1 Vốn điều lệ
3.700.000.000 (Ba tỷ bảy trăm triệu đồng chẵn)
2.2 Số liệu tài chính trong vòng 3 năm qua
Đơn vị: 1000đ
TT Tài sản Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009
1 Tổng tài sản có 4.397.342.775 5.615.082.952 6.537.845.886
2 Tài sản lưu động 3.322.829.708 1.847.932.814 2.744.401.373
3 Tổng số tài sản nợ 4.397.342.775 5.615.082.952 6.537.845.886
4 Tài sản nợ lưu động 4.094.716.157 5.350.283.371 6.310.873.342
5 Lợi nhuận trước thuế 3.585.205.896 5.561.169.000 6.887.758.000
6 Lợi nhuận sau thuế 2.688.904.422 4.170.876.750 5.165.818.500
7 Doanh thu 11.795.804.549 13.385.067.868 14.379.951.212
(Nguồn: Cty CP tư vấn & xây lắp Vinh Thăng)
2.3 Tên và địa chỉ của ngân hàng thương mại cung cấp tín dụng
 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Vinh
Địa chỉ: 21 Quang Trung – TP Vinh – Tỉnh Nghệ An
 Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT
Địa chỉ: Số 364 – Đường Nguyễn Văn Cừ – TP Vinh – Tỉnh Nghệ An
Cả 2 ngân hàng này đều cam kết cung cấp đầy đủ nhu cầu vốn tín dụng
cho công ty với hạn mức tín dụng là 5 - 10 tỷ đồng nếu công ty trúng thầu
các hợp đồng xây lắp công trình, hạng mục công trình đã được Nhà nước
Sinh viên: Nguyễn Đức Quỳnh GVHD: Đoàn Phương Thảo
9
B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp
phê duyệt và ghi kế hoạch đầu tư xây dựng để đảm bảo vốn cho công ty
thực hiện đúng tiến độ của hợp đồng.
3. Hệ thống trang thiết bị, máy móc xây dựng
Với mục tiêu từng bước nâng cao hiện đại hoá các trang thiết bị hiện đại,
đáp ứng được nhu cầu phát triển của Công ty cũng như có đủ khả năng, năng
lực tham gia thiết kế, thi công các Dự án lớn và có đòi hỏi cao về tiêu chuẩn
kỹ thuật cũng như tiến độ thi công. Công ty luôn luôn chú trọng trong việc
đầu tư trang bị công nghệ hiện đại, trong những năm qua Công ty đã tập trung
đầu tư nhiều thiết bị phục vụ các công việc như Tư vấn thiết kế, thi công xây
dựng đường điện chiếu sáng trạm biến áp, xây dựng dân dụng... Danh sách
trang thiết bị chính như sau:
BẢNG KÊ THIẾT BỊ PHỤC VỤ CÔNG TRÌNH
TT Loại máy thi công
SL
từng
loại
Năm
sản xuất
Nước
sản xuất
Quyền sở
hữu
Công
suất
trọng
tải
Chất
lượng
hiện nay
Hiện
nay
đang ở?
1 Phương tiện vận
tải
1 Camry 3.5 1 2006 Nhật Của Công
ty
4 chỗ 95%
ở C.ty
2 Ôtô IFA 2 2001 Đức Của Công
ty
5 tấn 75% ở C.ty
3 Cẩu TADANOTL
-250-3
3 1999 Nhật Của Công
ty
25 tấn 80% TP Vinh
4 Xe Thang chuyên
dụng
2 1999 Nhật Của Công
ty
1,5 tấn 80% TP Vinh
2 Máy đào đất
1 Máy xúc 4 2000 Nhật Của Công
ty
85% ở C.ty
3 Máy công tác
Sinh viên: Nguyễn Đức Quỳnh GVHD: Đoàn Phương Thảo
10
B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp
1 Máy đầm dùi 4 2003 Nhật Của Công
ty
2,2KW 85% ở C.ty
2 Máy bơm nước 4 2004 Nhật Của Công
ty
20m
3
/gi
ờ
80% ở C.ty
3 Máy trộn bê tông 5 2001 VN Của Công
ty
10m
3
/gi
ờ
80% ở C.ty
4 Máy hàn điện 3 2002 VN Của Công
ty
70% ở C.ty
5 Máy khoan cần 2 1999 VN Của Công
ty
75% ở C.ty
6 Máy phát điện 2 2003 Nhật Của Công
ty
5KVA 70% ở C.ty
4 Dựng cột
1 Palăng xích 8 1999 T.Quốc Của Công
ty
5 tấn 80%
2 Bộ dựng cột
10 ÷20m
4 2000 Của Công
ty
80%
ở C.ty
5 Căng dây
1 Giá ra dây 3 2000 Của Công
ty
80%
2 Bu li 50 2001 Của Công
ty
80%
3 Tời cối xay 4 2001 Của Công
ty
85%
ở C.ty
6 Công đoạn khác
1 Thý nghiêm hiệu chỉnh
Sinh viên: Nguyễn Đức Quỳnh GVHD: Đoàn Phương Thảo
11
B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp
2 Megaôm 2500V 2 2000 Nhật Của Công
ty
90%
3 Terômet 2 2003 Nhật Của Công
ty
90%
4 Máy trắc địa 2 2000 Đức Của Công
ty
90%
ở C.ty
BẢNG KÊ DỤNG CỤ THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM KIỂM TRA
- Ở hiện trường thi công
Loại dụng cụ
Tính năng
kỹ thuật
Nước
sản xuất
Năm
sản
xuất
Chủ
sở
hữu
Số
lượng
Hiện
ở?
Chất
lượng
sử
dụng
Đồng hồ vạn
năng
Đo: (A) (V)
(Ω)
Nhật 2002 Công
ty
2 Công
ty
Tốt
Teromet Đo điện trở
(Ω)
Nhật 2003 Công
ty
2 Công
ty
Tốt
Thước đo 5 m Đo độ dài
(m)
VN 1999
Công
ty
3 Công
ty
Tốt
Thước kẹp
Pamme
Kiểm tra độ
dày mẫu sắt
T. Quốc 2005
Công
ty
2
Công
ty
Tốt
Sinh viên: Nguyễn Đức Quỳnh GVHD: Đoàn Phương Thảo
12

Generate time = 0.083518028259277 s. Memory usage = 1.94 MB