Địa Lí 7 Bài 49 – Dân cư và kinh tế châu Đại Dương

Địa Lí 7 Bài 49 – Dân cư và kinh tế châu Đại
Dương
I/ Mục tiêu bài dạy: Sau bài học H/S cần
1. Kiến thức:
- HS nắm được đặc điểm DC Châu ĐD
- Sự phát triển KT – XH Châu ĐD .
2. Kỹ năng:
- Phân tích lược đồ, bảng số liệu để hiểu rõ mối quan hệ gữa các yếu tố tự nhiên với sự phân bố dân
cư và sự phân bố phát triển sx
II/ Phương tiện dạy học cần thiết:
- BĐ phân bố Dc TG
- BĐ KT Ôxtrâylia , NiuDilen
- Tranh ảnh về DC , chủng tộc ở CĐD
III/ Tiến trình tổ chức bài mới:
1. Kiểm tra kiến thức cũ
- Trình bày đặc điểm KH, TV lục đại Ôxtrâylia và các quần đảo .
- Nguyên nhân nào khiến cho Châu ĐD được gọi là “Thiên đàng xanh” của TBD
2. Giới thiệu bài mới:
Hoạt động của thầy và trò Nội dung ghi bảng
HĐ1: Nhóm
- Chia lớp theo 4 nhóm thảo luận theo bảng số liệu
sau:
N1: xác định đặc điểm phân bố Châu ĐD
N2: xác định đặc điểm đặc điểm thành phần DC
Châu ĐD
N3, N4: xác định dân cư Châu ĐD (N3: bản địa,
N4: nhập cư)
- Đại diệân nhóm báo cáo kết quả . nhóm khác
theo dõi và bổ sung
HĐ2: Cặp
- Dựa vào bảng thống kê mục 2 cho nhận xét trình
độ phát triển KT 1 số QG ở Châu ĐD?
? Dựa vào kiến thức đã học kết hợp với H 49.3
SGK cho biết Châu ĐD có những tiềm năng để
phát triển CN và NN DV như thế nào ?
- KS
- Đất trồng
- Du lịch
- Dựa vào H 49.3 cho biết:
? Phía Nam Ôxtrâylia vật nuôi và cây trồng loại gì
được phân bố và phát triển mạnh? tại sao
( Cừu, lúa mì, c ải đường -> có KH ôn đới ở Phía
Nam)
- Cây và con gì được phân bố phát triển mạnh ở
sườn Đông dãy núi Đông Ôxtrâylia.( Bò, mía ->
KH nóng ẩm được nuôi trồng ở các miền đồng cỏ
sườn Đông)
? Dựa vào H 49.3 kết hợp SGK cho biết sự khác
biệt về KT của Ôxtrâylia và NiuDilen với các
Quốc đảo còn lại trong Châu ĐD :
+ CN
+ NN
+ D vụ
I – DÂN CƯ:

II – KINH TẾ :
- Phát triển không đều, phát triển nhất là Ôxtrâylia,
NiuDilen.
IV. Củng cố bài học:
Đặc điểm phân
bố dân cư
Đặc điểm
dân thành
thị
Đặc điểm thành phần
dân cư
Bản địa Nhập

- DS: ít 31 triệu
người
- MĐ thấp: 36
ng/Km²
- Phân bố : không
đều
+ Đông dân :
Đông và
ĐNÔxtrâylia,Niu
dilen
+Thưa dân: ở các
đảo
- Tỉ lệ cao :
TB 69%
-Tỉ lệ cao
nhất :
+NiuDilen
+Ôxtrâylia
- 20%
-Người
Polinêđieng
gốc
+ Ôxtrâylia
+Mêlanêđieng
+ P6linêđieng
- 80%
Người
gốc Âu
(đông
nhất)
Người
gốc Á
- Câu 1, 2 SGK
V. Dặn dò:
- Học bài 49
- Đọc SGK bài 50, chuẩn bị tiết thực hành (ôn lại phương pháp phân tích lát cắt địa hình và phân
tích biểu đồ khí hậu)
Các từ khóa trọng tâm " cần nhớ " của bài viết trên hoặc " cách đặt đề bài " khác của bài viết trên:
• bai dan cu va kinh te chau dai duong
• daan cu va kinhte chau dai duong
• giao an địa lí 7 bai 49 dân cư và kinh tế châu đại dương ,

Generate time = 0.18665599822998 s. Memory usage = 1.93 MB