Địa Lí 7 Bài 53 – Thực hành

Địa Lí 7 Bài 53 – Thực hành
Đọc, phân tích lược đồ, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa châu Âu
I/ Mục tiêu bài dạy: Sau bài học H/S cần
1. Kiến thức:
- Ôn lại cách nhận biết đặc điểm khí hậu ở từng môi trường (3 kiểu môi trường)
- Biết được môi trường tương ứng với loại rừng thích hợp
2. Kỹ năng, thái độ:
- Rèn luyện HS kỹ năng phân tích lược đồ, biểu đồ, so sánh từng kiểu khí hậu và rút ra kết luận
II/ Phương tiện dạy học cần thiết:
- H53.1 SGK phóng to
- Bản đồ tự nhiên châu ÂU
- Tranh ảnh, tư liệu (nếu có)
III/ Tiến trình tổ chức bài mới:
1. Kiểm tra bài cũ
Kiểm tra 15

(thực hành)
I/ Phần lí thuyết:
1. Nêu các kiểu khí hậu ở châu Âu từ lớn đến nhỏ? (10đ)
II/ Thực hành
2. Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của Trạm A SGK trang 159 cho biết:
- Nhiệt độ tháng cao nhất, thấp nhất, biên độ nhiệt
- Các tháng mưa nhiều, mưa ít, nhận xét chế độ mưa
- biểu đồ Trạm A thuộc kiểu khí hậu nào? Vì sao?
Đáp án + biểu điểm
I/ Phần lí thuyết
Các kiểu khí hậu ở châu Âu từ lớn đến nhỏ
- KH ôn đới lục địa (2,5đ)
- KH ôn đới hải dương (2,5đ)
- KH Địa Trung hải (2,5đ)
- KH hàn đới (2,5đ)

II/ Thực hành
Trạm A:
- Nhiệt độ trung bình tháng 1: -9
0
C (1đ)
- Tháng 7: 19
0
C (1đ)
- Biên độ nhiệt giữa tháng 1 và tháng 7: 28
0
C (1đ)
- Nhiệt độ lạnh vào mùa đông, ấm vào mùa hạ, biên độ nhiệt cao (1đ)
- Các tháng mưa nhiều: 6,7,8 (1đ)
- Các tháng mưa ít: 1,2,3,4,9,10,11,12 (1đ)
- Nhận xét về chế độ mưa: mưa ít (1đ)
- Kiểu khí hậu trạm A: KH ôn đới lục địa (1đ)
- Lý do: mưa ít, biên độ nhiệt cao (1đ)
- Trạm A tương ứng với thảm thực vật D (rừng lá kim) (1đ)
2. Giới thiệu bài mới:
Các bước lên lớp Nội dung cần ghi bảng
GM1: Nhận biết đặc điểm khí hậu- Chia 4 nhóm
thảo luận
+ Cùng vĩ độ nhưng miền ven biển của bán đảo
Xcan-di-na-vi có khí hậu ấm áp và mưa nhiều hơn ở
Ai-xơ-len vì?
- Do ảnh hưởng của dòng biển nóng Bắc Đại
Tây Dương
- Gío tây ôn đới
+ Phân tích đường đẳng nhiệt tháng giêng, nhiệt độ
châu Âu vào mùa đông?:
- Ven Đại Tây Dương: 10
0
C (ấm)
- Càng đi về phía đông càng lạnh dần giáp Ural
– 20
0
C
1. Nhận biết đặc điểm khí hậu+ Cùng vĩ độ nhưng
miền ven biển của bán đảo Xcan-di-na-vi có khí hậu
ấm áp và mưa nhiều hơn ở Ai-xơ-len vì:
- Do ảnh hưởng của dòng biển nóng Bắc Đại
Tây Dương
- Gío tây ôn đới
+ Qua các đường đẳng nhiệt tháng giêng, nhiệt độ
châu Âu vào mùa đông:
- Ven Đại Tây Dương: 10
0
C (ấm)
- Càng đi về phía đông càng lạnh dần giáp Ural
– 20
0
C

- Đại diện trình bày
- GV nhận xét, chốt ý, ghi bảng

GM2: Phân tích một số biểu đồ nhiệt độ và
lượng mưa- Y/c phân tích biểu đồ nhiệt độ và
lượng mưa của 2 trạm B,C
• Trạm B và C làm tương tự
+ Trạm B: KH Địa Trung Hải tương ứng với thảm
thực vật F (cây bụi, cây lá cứng)
+ Trạm C: KH ôn đới hải dương tong ứng với thảm
thực vật E (rừng cây lá rộng)
2. Phân tích mộtt số biểu đồ nhiệt độ và lượng
mưa
• Trạm B và C làm tương tự
+ Trạm B: KH Địa Trung Hải tương ứng với thảm
thực vật F (cây bụi, cây lá cứng)
+ Trạm C: KH ôn đới hải dương tong ứng với thảm
thực vật E (rừng cây lá rộng)

IV/ Củng cố bài học
- Nhắc lại cách nhận biết 3 kiểu khí hậu ở châu ÂU
- Sắp xếp từng loại cây cho phù hợp với các loại khí hậu
V/ Dặn dò:
- Xem lại bài thực hành
- Chuan bị trước bài mới

Generate time = 0.25670599937439 s. Memory usage = 1.93 MB