Một vài mở bài cho phân tích bản “Tuyên Ngôn Độc lập” của Hồ Chí Minh

Một vài mở bài cho phân tích bản “Tuyên Ngôn
Độc lập” của Hồ Chí Minh
1) Trong buổi sáng tháng 9 trên Quảng trường Ba Đình lịch sử năm 1945, bao máu và nước mắt của
hàng triệu người con Việt Nam đã dồn tụ trong một áng thiên cổ hùng văn của thời đại – “Tuyên ngôn
độc lập”, 1 áng văn đặt dấu mốc cho sự khai sinh của dải đất hình chữ S đã vang lên đầy dõng dạc dưới
giọng đọc của Người. Bản tuyên ngôn cũng chính là tâm huyết, là bao tình cảm vô bờ với Tổ quốc, nhân
dân và cả lòng căm thù giặc tột độ của Bác. Nên nó thấm vào trái tim của hàng vạn đồng bào trên Quảng
trường buổi sáng hôm đó. Nhưng đó còn là lời tuyên bố với Thế giới, mà đối tượng ngầm chính là kẻ
địch, rằng nước Việt Nam đã là 1 nước tự do độc lập, ở đó Bác đã đã công khai vạch mặt, tố cáo tội ác
của thực dân Pháp, phát xít Nhật một cách đầy thuyết phục. Bản tuyên ngôn đã đạt được thành công đó để
trở thành một áng Văn chính luận mẫu mực của mọi thời đại. Mà phần tiêu biểu nhất cho tính mẫu mực,
góp phần làm nên thành công vang dội của TNĐL có thể kể đến đoạn mở đầu. Đó chính là phần đặt nền
móng, tạo cơ sở pháp lý chính nghĩa cho bản tuyên ngôn, được viết bởi ngòi bút của 1 nhà chính trị, vị
lãnh tụ kiệt xuất, 1 nhà văn bậc thầy, và hơn hết là 1 nhà yêu nước vĩ đại nên nó đầy chắc chắn, thuyết
phục, hùng hồn và rất sắc bén. Có thể nói, Bác đã khoá miệng kẻ thù khiến chúng ko còn đường chối cãi
ngay từ những dòng văn đầu tiên. Vì lẽ đó, nên có người đã nhận định: “Đoạn mở đầu bản “Tuyên ngôn
Độc lập” của Chủ tich Hồ Chí Minh được viết rất cao tay, vừa khéo léo, vừa kiên quyết, lại hàm chứa
nhiều ý nghĩa sâu sắc.”
2) Tuyên ngôn độc lập là một văn kiện có giá trị lịch sử to lớn, là án văn chính luận sâu sắc, là kết tinh
của trí tuệ thời đại, là kết quả của bao nhiêu hi vọng gắng sức và tin tưởng của hơn hai mươi triệu nhân
dân VN
Chúng ta chỉ có thể hiểu hết tầm vóc và ý nghĩa của tác phẩm này khi cùng nhau quay về không khí căng
thẳng của những ngày tháng 8 lịch sử
Đầu mùa thu 1945 tình hình quốc tế có nhiều chuyển biến lớn lao: Cuộc chiến tranh thế giới đang đi vào
những ngày cuối phe phát-xít cáo chung quân đồng minh. Quân đòng minh toàn thắng là một kết cục tất
yếu.Chớp lấy thời cơ Việt Minh đã lãnh đạo nhân dân ta vùng lên cướp chính quyền, trong vòng một tuần
lễ sao vàng năm cánh đã tung bay khắp ba miền .
Đó cũng là lúc nhiều đế quốc nhòm ngó lộ ra ý đò thôn tín nước ta. “Tuyên Ngôn Độc Lập” ra đời là việc
tất yếu với vai trò hoàn thành một sứ mệnh lịch sử: Tuyên bố chấm dứt một kỉ nguyên cũ áp bức bốc lột,
mở ra một kỉ nguyên mới độc lập tự do. Khẳng định tinh thần quyết chiến ,quyết thắng ngoại xâm bảo vệ
nề độc lập của dân tộc.
Để thực hiện được sứ mệnh lịch sử của mình Tuyên Ngôn Độc Lập đã viết với quan điểm sáng tác rõ
ràng. “Viết cho ai?”, “Viết làm gì” .Mở đầu Tuyên ngôn độc lập Bác viết “Hỡi đồng bào cả nước ”và
trong tuyên ngôn độc lập có một đoan khác Bác lại viết :”chúng tôi….trịnh trọng tuyên bố với thế giới
rằng”.Vậy đối tượng của bản tuyên ngôn là đồng bào cả và nhân dân thế giới, riêng mục đích của tuyên
ngôn độc lập thì đẫ rất rõ ràng để tuyên bố nền độc lập tự do của dân tộc.

Generate time = 0.16811490058899 s. Memory usage = 1.93 MB