Lịch sử 9 Bài 17

Lịch sử 9 Bài 17
Sử 9 – Bài 17: CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRƯỚC KHI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI
I. BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM 1926-1927.
(Bối cảnh ra đời của các tổ chức cách mạng ) có điểm mới :
+ Phong trào công nhân và phong trào yêu nước phát triển mang tính thống nhất và chính trị .
+Trình độ giác ngộ của công nhân nâng cao .
+ Kết thành làn sóng cách mạng dân tộc , dân chủ ở cả nước .
II. Tân Việt Cách mạng Đảng .
* Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên -6-1925.
+ Chủ trương : khuynh hướng vô sản , tư tưởng Mác – Lê nin , Cách Mạng tháng Mười Nga . Làm cách
mạng dân tộc rồi cách mạng thế giới .
+ Lực lượng là liên minh công nông .
+ Hoạt động : 1925-1929 có nhiều cơ sở trong nước và phát triển ở Việt kiều tại Thái Lan và Lào .Hội
viên tăng – 1928 có 300 hội viên , năm 1929 có 1700 hội viên.
* Tân Việt Cách mạng Đảng- 7-1928 tại Trung Kỳ :
-Ảnh hưởng tư tưởng Mác – Lê nin và HVNCMTN.
-Thành phần là trí thức trẻ , thanh niên yêu nước .
-Dự lớp huấn luyện của HVNCMTN .
-Nội bộ đấu tranh giữa hai khuynh hướng vô sản và tư sản , vô sản thắng thế và Đảng viên chuyển sang
hoạt động cho HVNCMTN .
-Có hạn chế , nhưng là 1 tổ chức cách mạng mới .
Lược đồ khởi nghĩa Yên Bái
III. VIỆT NAM QUỐC DÂN ĐẢNG VÀ KHỞI NGHĨA YÊN BÁI .
1.Việt Nam Quốc dân đảng - 25-12-1927 tại Bắc Kỳ .
* Lãnh đạo là Nguyễn Thái Học ,Phạm Tuấn Tài ,Nguyễn Khắc Nhu và Phó Đức Chính .
* Chủ trương :Cách mạng Dân chủ tư sản, ảnh hưởng “Chủ nghĩa Tam Dân “của Tôn Trung Sơn ( Trung
Quốc ) ; đánh Pháp ,lập dân quyền .
* Đảng viên là sinh viên , học sinh, công chức , tư sản , nông dân giàu , sĩ quan người Việt trong quân đội
Pháp ….
Hoạt động : giết mộ phu Ba danh và khởi nghĩa Yên Bái
2. Khởi nghĩa Yên Bái 9-2-1930.
-Sau vụ giết mộ phu Ba danh tại Hà Nội , cơ sở của VNQDĐ bị phá vỡ , nên bị động và Khởi nghĩa của
VNQDĐ nổ ra đêm 9-2-1930 tại Yên Bái , Phú Thọ , Lâm Thao, Hải Dương , Thái Bình …
-Thất bại , Nguyễn Thái Học cùng 12 đồng chí bị xử tử .
* Thất bại nhanh chóng do đế quốc Pháp còn mạnh , đủ sức đàn áp, cuộc đấu tranh vũ trang còn non
yếu , đơn độc , không vững chắc về tổ chức và lãnh đạo .
* Ý nghĩa : cổ vũ lòng yên nước và căm thù giặc Pháp của nhân dân ta .
Nhà số 5D phố Hàm Long, Hà Nội nơi thành lập Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam, tháng 3-1929.
Gồm có: Ngô Gia Tự, Nguyễn Đức Cảnh, Trần Văn Cung, Trịnh Đình Cửu, Đỗ Ngọc Du, Dương Hạc
Đính, Nguyễn Tuân (Kim Tôn); Trần Văn Cung là bí thư.
IV . BA TỔ CHỨC CỘNG SẢN NỐI TIẾP NHAU RA ĐỜI .
- Phong trào công nhân và phong trào yêu nước phát triển , yêu cầu thành lập 1 Đảng Cộng sản để tổ chức
và lãnh đạo phong trào ,
- Tháng 3-1929 Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ra đời ở Bắc Kỳ thay cho HVNCMTN .
- Đại Hội I của HVNCMTN tại Hương Cảng ( 5- 1929), đoàn Đại biểu Bắc Kỳ đề nghị thành lập Đảng
Cộng sản , nhưng không được chấp nhận nên bỏ ra về .
-Về nước lập Đông Dương Cộng Sản Đảng ( 6-1929) tại Bắc Kỳ .
-8-1929 An Nam Cộng Sản Đảng ở Nam Kỳ .
-9-1929 Đông Dương Cộng Sản ở Trung Kỳ .
Như vậy có ba tổ chức Cộng sản ở Việt Nam ,thể hiện bước phát triển mới của phong trào cách mạng
Việt Nam.
Các từ khóa trọng tâm " cần nhớ " của bài viết trên hoặc " cách đặt đề bài " khác của bài viết trên:
• bài 17 cách mạng việt nam trước khi
• bài 17 sử 9
• soạn bài 17 sư 9
• soan bai cach mang viet nam truoc khi dang cong san thanh lap
• thu vien lich su 9 bai 17,

Generate time = 0.067855834960938 s. Memory usage = 1.93 MB