ôn thi tốt nghiệp tóm tắt phần kiến thức trọng tâm truyện ngắn

TÁC PHẨM TRUYỆN NGẮN
Giáo viên: TRẦN THỊ HẠNH
Trường THPT Ngô Quyền
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP
5 tác phẩm truyện ngắn tiêu biểu

1) Vợ chồng A Phủ - TÔ HOÀI

2) Vợ nhặt - KIM LÂN

3) Rừng xà nu – NGUYỄN TRUNG THÀNH

4) Những đứa con trong gia đình – NGUYỄN THI

5) Chiếc thuyền ngoài xa – NGUYỄN MINH CHÂU
Vợ chồng A Phủ

TÔ HOÀI
TÔ HOÀI
TÁC GIẢ TÁC PHẨM KIẾN THỨC TRỌNG TÂM BÀI TẬP VẬN DỤNG
1. Tác giả:
* Cuộc đời:
* Sự nghiệp:
2. Tác phẩm:
* Xuất xứ :
* Tóm tắt:
1. Giá trị hiện thực:
a) Thông qua cuộc đời
nhân vật Mị :
b) Thông qua cuộc đời A
Phủ :
2. Giá trị nhân đạo:
a) Qua nhân vật Mị :
b) Qua nhân vật A Phủ :
3. So sánh tính cách và số
phận của Mỵ và A Phủ:
a) Sự giống nhau:
b) Sự khác nhau:
4. Nghệ thuật:
5. Kết luận:
1. Phân tích nhân vật Mị:
a) Những ấn tượng ban
đầu
b) Xứng đáng được hưởng
hạnh phúc nhưng lại rơi
vào bi kịch khổ đau
c) Sức sống tiềm tàng ,
khát vọng hạnh phúc của
Mỵ :
2. Giá trị nhân đạo của tác
phẩm được thể hiện qua
nhân vật Mị:
Vợ nhặt

KIM LÂN
KIM LÂN
TÁC GIẢ TÁC PHẨM KIẾN THỨC TRỌNG TÂM BÀI TẬP VẬN DỤNG
1. Tác giả:
* Cuộc đời
* Sự nghiệp:
2. Tác phẩm
* Xuất xứ:
* Bối cảnh của câu chuyện:
* Tóm tắt
1. Bức tranh thảm đạm về
nạn đói 1945 - Hoàn cảnh
túng đói , khốn khổ của
người dân ngụ cư :
2. Người dân lao động vẫn
khao khát vươn lên trên
cái chết mà vui ,hi vọng :
3. Đặc sắc nghệ thuật
4. Kết luận:
1. Phân tích nhân vật bà
cụ Tứ :
2. Nêu ngắn gọn hoàn
cảnh ra đời của tác phẩm
“Vợ nhặt”. Vì sao có thể
nói rằng “Vợ nhặt” đã
được xây dựng trên cơ sở
của một tình huống lạ?
3. Phân tích giá trị nhân
đạo trong “Vợ nhặt” của
Kim Lân.
Rừng xà nu

NGUYỄN TRUNG THÀNH
NGUYỄN TRUNG THÀNH
TÁC GIẢ TÁC PHẨM KIẾN THỨC TRỌNG TÂM BÀI TẬP VẬN DỤNG
1. Tác giả
* Cuộc đời:
* Sự nghiệp:
2. Tác phẩm
* Xuất xứ:
* Tóm tắt:
1. Hình tượng cây xà nu -
rừng xà nu:
2. Hình tượng nhân dân
làng Xô Man:
3. Nghệ thuật:
4. Kết luận:
1. Phân tích hình tượng
nhân vật Tnú
2. Tác giả Rừng xà nu từng
kể lại rằng mình rất tâm
đắc với câu mở đầu thiên
truyện. Anh (chị) có cảm
nghĩ gì khi đọc câu văn
đầu tiên mà tác giả rất
tâm đắc ấy ?
3. Phân tích câu nói của cụ
già Mết:
Những đứa con trong gia đình

NGUYỄN THI
NGUYỄN THI
TÁC GIẢ TÁC PHẨM KIẾN THỨC TRỌNG TÂM BÀI TẬP VẬN DỤNG
1. Tác giả:
* Cuộc đời:
* Sự nghiệp:
2. Tác phẩm
1. Tình huống truyện.
2. Phương thức trần thuật
của tác phẩm.
3. Những đứa con trong
gia đình.
4. Hình ảnh chị em Việt
khiêng bàn thờ ba má
sang gởi chú Năm.
5. Chất sử thi của thiên
truyện
III. TỔNG KẾT:
1. Phân tích vẻ đẹp của
nhân vật Việt - Chiến
trong truyện ngắn.
2. Đặc sắc nghệ thuật
trong truyện ngắn “Những
đứa con trong gia đình”
của nhà văn Nguyễn Thi.
* Khái quát:
* Phân tích, chứng minh:
* Nhận xét, đánh giá:

Chiếc thuyền ngoài xa

NGUYỄN MINH CHÂU
NGUYỄN MINH CHÂU
TÁC GIẢ TÁC PHẨM KIẾN THỨC TRỌNG TÂM BÀI TẬP VẬN DỤNG
1. Tác giả
* Cuộc đời:
* Sự nghiệp:
2. Tác phẩm
* Xuất xứ
* Tóm tắt
* Bố cục
1. Hai phát hiện của nghệ
sĩ Phùng
* Phát hiện thứ nhất đầy
thơ mộng
* Phát hiện thứ hai đầy
nghịch lí
2. Câu chuyện của của
người đàn bà ở toà án
huyện
3. Về các nhân vật trong
truyện
4. Đặc sắc nghệ thuật
* Cách xây dựng cốt truyện
độc đáo
* Ngôn ngữ nghệ thuật
5. Tổng kết:

Anh (chị) hãy trình bày suy
nghĩ ( cảm nhận) của mình
về nhân vật người đàn bà
hang chài trong truyện
ngắn Chiếc thuyền ngoài
xa của nhà văn Nguyễn
Minh Châu.
1. Khái quát:
2. Phân tích tính cách của
nhân vật:
3. Suy nghĩ

Generate time = 0.067216873168945 s. Memory usage = 1.93 MB