quyết định kết nạp đội viên

HĐĐ TT CHỢ CHÙA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
LĐ TH SỐ 1 TT CHỢ CHÙA …………. ……………….
TT Chợ Chùa, ngày 11 tháng 03 năm 2014
QUYẾT ĐỊNH
(Về việc kết nạp đội viên mới . Năm học: 2013 – 2014)
-Căn cứ vào nội dung điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh.
-Xét năng lực, phẩm chất đạo đức, nguyện vọng của các em nhi đồng khối lớp 3
tự nguyện xin vào tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh
Nay Hội đồng Đội thị trấn Chợ Chùa :
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Xét kết nạp 85 em nhi đồng lớp 3 vào tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh
của trường(có danh sách kèm theo).
Điều 2: Các thành viên có tên trong danh sách phải tuyệt đối thực hiện đúng theo
03 lời hứa của đội viên ở điều 2 chương I Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh.
Điều 3: Các thành viên có tên trong danh sách (theo điều 1) có nhiệm vụ thực
hiện theo quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày kí.
TM HỘI ĐỒNG ĐỘI THỊ TRẤN


Generate time = 0.10694193840027 s. Memory usage = 1.93 MB