Luận văn: Hoạt động kinh doanh và phương hướng phát triển năm 2006 của Ngân hàng Indovina – chi nhánh Hà Nội pptx


1


Luận văn
Hoạt động kinh doanh và
phương hướng phát triển
năm 2006 của Ngân hàng
Indovina – chi nhánh
Hà Nội

2
Lời mở đầu

Cùng với sự phát triển kinh tế Việt Nam , ngành Ngân hàng đã và
đang đóng góp một phần lớn giúp sự chu chuyển vốn cho toàn bộ các chủ
thể trong nền kinh tế trở nên linh hoạt lớn thể hiện được vai trò mạch máu
trong nền kinh tế. Cùng với hệ thống các ngân hàng trong nước, khối ngân
hàng liên doanh cũng từng bước tham gia một cách tích cực vào sự phát
triển kinh tế bằng việc cung ứng các dịch vụ ngân hàng đa dạng với chất
lượng tốt.
Ngân hàng Indovina là một trong 4 ngân hàng liên doanh tại Việt
Nam, là ngân hàng liên doanh đầu tiên được cấp giấy phép hoạt động tại
Việt Nam. Trong 15 năm kể từ khi thành lâp, ngân hàng Indovina luôn là
ngân hàng hoạt động hiệu quả nhất trong khối các ngân hàng liên doanh,
không chỉ là cầu nối giữa các doanh nghiệp trong nước với nhau mà còn là
cầu nối với các doanh nghiệp ngoài nước thông qua các dịch vụ thanh toán
đa dạng , cho vay kinh doanh,… giúp cho hoạt động ngoại thương , nội địa
được phát triển, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển.
Báo cáo tổng hợp này là một bản báo cáo một cách chung nhất về
quá trình hình thành, cơ cấu tổ chức , các hoạt động kinh doanh và phương
hướng phát triển năm 2006 của Ngân hàng Indovina – chi nhánh Hà Nội
sau quá trình thực tập tổng hợp tại đây của em.
Báo cáo được kết cấu gồm 4 chương:
Chương I : Tổng quan về ngân hàng Indovina – chi nhánh Hà Nội
Chương II : Cơ cấu tổ chức
Chương III : Tình hình hoạt động kinh doanh
Chương IV : Định hướng phát triển trong năm 2006


3
Chương 1
Tổng quan về ngân hàng indovina- chi nhánh Hà Nội

Ngân hàng Indovina ( IVB ) là một trong 4 ngân hàng liên doanh tại
Việt Nam hiện tại. Được thành lập từ năm 1990, sau 15 năm hình thành và
phát triển , hiện nay, Ngân hàng Indovina đã trở thành một ngân hàng vững
mạnh với những dòng dịch vụ ngân hàng tài chính đa dạng cung cấp cho
mọi đối tượng khách hàng trong và ngoài nước.
1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng Indovina
Tên giao dịch : Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn Indovina
Tên Tiếng Anh : Indovina Bank Ltd.
Hội sở chính: 39 Hàm Nghi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại : 08.8224995 – Fax: 08.8230131
Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn Indovina ( Indovina Bank Ltd. –
IVB) là Ngân hàng liên doanh đầu tiên tại Việt Nam, được thành lập ngày
21/11/1990 theo giấy phép của Uỷ Ban Nhà Nước về hợp tác đầu tư số
135/GP sau được thay bằng giấy phép số 08/NH-GP do Ngân hàng Nhà
Nước Việt Nam cấp ngày 29/10/1992. Hai bên liên doanh góp vốn là Ngân
hàng Công Thương Việt Nam, và Ngân hàng PT. Bank Suma ( Indonesia)
mỗi bên góp 50% số vốn điều lệ ban đâu. Cụ thể, mỗi bên góp 5 triệu USD,
như vậy vốn điều lệ ban đầu của IVB là 10 triệu USD.
Tháng 10 – 1992: Chi nhánh Hà Nội được cấp giấy phép hoạt động
Tháng 8/2003: PT. Bank Suma ( Indonesia) chuyển nhượng toàn bộ
cổ phần trong IVB cho Ngân hàng PT. Bank Dragang Nasional Indonesia
( BDNI), Indonesia.
Tháng 7/2003: Chi nhánh Hải Phòng được cấp giấy phép hoạt động.
Tháng 9/1995: Tăng vốn điều lệ từ 10 triệu USD lên 15 triệu USD.
ICBV và BDNI mỗi bên góp 2,5 triệu USD.

4
Tháng 4/1997: Chi nhánh Cần Thơ được cấp giấy phép hoạt động.
Tháng 5/2000: BDNI chuyển nhượng toàn bộ cổ phần trong IVB cho
Ngân hàng Thương Mại Thế Hoa ( United World Chinese Commercial
Bank – UWCCB ) của Đài Loan. Đây là mốc thời gian quan trọng nhất của
IVB mở ra một giai đoạn phát triển mới cho IVB , IVB bắt đầu tăng trưởng
vượt bậc trên mọi lĩnh vực hoạt động.
Tháng 3/2001: Tăng vốn điều lệ từ 15 triệu USD lên 20 triệu USD.
ICBV và UWCCB mỗi bên góp 2,5 triệu USD.
Tháng 9/2002: Chi nhánh Bình Dương được cấp giấy phép hoạt động.
Tháng 10/2003: UWCCB hợp nhất với Ngân hàng Cathay United
( Đài Loan) thành một ngân hàng mới với tên gọi là Ngân hàng Cathay
United ( CUB ) . Kể từ đó, cổ đông của IVB là ICBV ( 50%) và CUB
( 50% ).
Tháng 10/2004: Tăng vốn điều lệ từ 20 triệu USD lên 25 triệu USD.
ICB và CUB mỗi bên góp 2,5 triệu USD.
Tháng 8/2005: Chi nhánh Đồng Nai được cấp giấy phép hoạt động.
Tháng 3/2006: Thành lập 1 Phòng giao dịch tại Hà Nội.
Như vậy trong suốt 15 năm hoạt động tại Việt Nam, IVB đã có
những sự thay đổi lớn về cổ đông nước ngoài, ban đầu là Ngân hàng PT.
Bank Suma , và hiện nay là Ngân hàng Cathay United cùng với cổ đông
Việt Nam là Ngân hàng Công Thương Việt Nam.
Vốn điều lệ cũng tăng lên từ 10 triệu năm 1990 , lên 15 triệu năm
2001, 20 triệu năm 2004, có thể nói rằng trong những năm gần đây IVB đã
có sự tăng trưởng vược bậc, chỉ trong 3 năm từ 2001 đến 2004 số vốn điều
lệ đã tăng lên 33%, và hiện nay IVB là ngân hàng liên doanh có số vốn
điều lệ lớn nhất trong khối ngân hàng liên doanh ở Việt Nam. Điều đó
khẳng định rằng IVB là một ngân hàng có tiềm lực tài chính mạnh, và cũng
là một điểm mạnh để ngân hàng không ngừng đưa ra các dịch vụ ngân hàng
đa dạng và chất lượng cho nền kinh tế.

5
1.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng Indovina – Chi
nhánh Hà Nội
Tên giao dịch: Ngân hàng Indovina – Chi nhánh Hà Nội
Tên tiếng anh: Indovina Bank – Ha Nội Branch
Địa chỉ : 16 Hàm Long – Hà Nội
Điện thoại : 04.8266321 – Fax: 04.8266320
Một năm sau ngày Ngân hàng Indovina được cấp giấy phép hoạt
động, tháng 21/11/1991 chi nhánh Hà Nội được thành lập với mục đích:
Tìm hiểu thị trường miền Bắc và Bắc Trung Bộ, cùng với Hội sở chính trở
thành hai kênh dẫn vốn từ Bắc và Nam bằng việc cung cấp các dịch vụ
ngân hàng của mình.
Ban đầu khi được thành lập, chi nhánh Hà Nội được đặt tại 88 Hai
Bà Trưng, nay đã chuyển về 16 Hàm Long, mọi giao dịch hiện nay đều
được tiến hành tại đây
Qua các năm hoạt động tăng trưởng ổn định, Ban quản trị IVB nhận
thấy được tiềm năng của thị trường Hà Nội nói chung và các tỉnh lân cận
nói riêng. Vì thế sau đó IVB- Hải Phòng đã được thành lập năm 1994, và
vào tháng 3/2006, một phòng giao dịch mới được mở tại Hà Nội nhằm đáp
ứng được số lượng khách hàng ngày càng lớn sử dụng dịch vụ của IVB.
IVB – Hà Nội đã đi vào hoạt động đươc 14 năm, là một chi nhánh
được thành lập sớm nhất và nằm tại một vị trí lợi thế nhất là thủ đô Hà Nội
nên trong suốt thập kỉ 90 cũng như những năm gần đây, IVB – Hà Nội
cùng với Hội Sở Chính luôn là đơn vị có quy mô lớn nhất và hoạt động có
hiệu quả nhất. Như vậy IVB – Hà Nội đã thực hiện được đúng những mục
đích, kế hoạch mà IVB đã vạch ra.
1.2 Khái quát về cơ cấu tổ chức
Mô hình cơ cấu tổ chức của IVB gồm : Đứng đầu là Hội đồng quản
trị; Tiếp đến là Ban điều hành với nhiệm vụ điều hành một Hội sở chính và
5 chi nhánh. Trong các chi nhánh và hội sở gồm các phòng ban. Đứng đầu

6
chi nhánh là một giám đốc điều hành , đứng đầu các phòng ban là các
trưởng phòng.
Hội sở chính của IVB và các chi nhánh đều được đặt tại các tỉnh ,
thành phố có sự tăng trưởng kinh tế, và đầu tư nước ngoài lớn như hiện nay
Hội Sở Chính được đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh, các chi nhánh được
đặt tại Hà Nội , Hải Phòng, Bình Dương, Cần Thơ, Đồng Nai. Điều này
giúp cho các chi nhánh của IVB đều có một sự tăng trưởng ngày một tăng
trong những năm gần đây.
Về cơ cấu tổ chức thì IVB – Hà Nội cũng như hội sở và các chi
nhánh khác, đều được cơ cấu gồm 5 phòng: Phòng Hành chính sự nghiệp,
Phòng kế toán, Phòng thanh toán quốc tế, Phòng quỹ, Phòng tín dụng và
tiếp thị. Các phòng thường xuyên có mối liên hệ về mặt nghiệp vụ và hạch
toán hàng ngày, hàng tháng, hàng quý.
1.3 Nghĩa vụ và nghiệp vụ
1.3.1 Nghĩa vụ của IVB Hà Nội
Một là, sử dụng có hiệu quả, bảo toàn phát triển vốn và các nguồn
lực khác của IVB
Hai là, tổ chức thực hiện hoạt động kinh doanh, đảm bảo an toàn,
hiệu quả
Ba là, thực hiện các nghĩa vụ về tài chính theo quy định của pháp
luật và của IVB
1.3.2 Nghiệp vụ của IVB Hà Nội
Cũng giống như một ngân hàng với đầy đủ dịch vụ ở các nước , IVB
Hà Nội cũng như Hội sở và các chi nhánh đều cung cấp các dịch vụ ngân
hàng và tài chính đa dạng gồm:
Thứ nhất, Nhận tiền gửi ngoại tệ và Việt Nam đồng , không kỳ hạn
và có kỳ hạn.

7
Thứ hai, Cho vay ngắn, trung, dài hạn bằng ngoại tệ và VND đối với
các tổ chức kinh tế, cá nhân. Đồng tài trợ, cho vay hợp vốn đối với những
dự án có quy mô lớn và thời hạn dài.
Thứ ba, Thực hiện nghiệp vụ thanh toán quốc tế thông qua các hình
thức: chuyển tiền, thư tín dụng, nhờ thu chứng từ, bảo lãnh các hợp đồng
ngoại thương, chiết khấu các chứng từ có giá, dịch vụ ngoại hối.
Thứ tư, Chuyển tiền trong nước và quốc tế.
Thứ năm, Thực hiện các dịch vụ ngân hàng đại l ý, hợp tác với các
ngân hàng trong và ngoài nước.
Thứ sáu, Thanh toán, chi phiếu lữ hành, thẻ Visa, Master.
Thứ bẩy, Nhận thế chấp , cầm cố tài sản để vay vốn và quản l? tài
sản cho tổ chức và cá nhân
Thứ tám, Liên kết , liên doanh, hoặc tham gia các hình thức đầu tư,
kinh doanh trung và dài hạn theo pháp luật hiện hành
Thứ chín, Các dịch vụ khác khi được Ngân hàng Nhà Nước cho phép
chương II
Tổ chức bộ máy của IVB – Hà Nội
2.1. Phòng Hành chính nhân sự
Chức năng
Phòng Hành chính nhân sự là phòng nghiệp vụ thực hiện công tác tổ
chức cán bộ và đào tạo tại chi nhánh theo đúng quy định của IVB. Thực
hiện công tác quản trị và văn phòng phục vụ hoạt động kinh doanh tại chi
nhánh, thực hiện công tác bảo vệ, an ninh an toàn chi nhánh.

8
Nhiệm vụ
Thứ nhất, thực hiện quy định của Nhà nước Việt Nam và của IVB có
liên quan đến chính sách cán bộ về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y
tế…
Thứ hai, thực hiện quản lý lao động, tuyển dụng lao động, điều động
sắp xếp cán bộ phù hợp với năng lực, trình độ và yêu cầu nhiệm vụ kinh
doanh theo thẩm quyền của chi nhánh.
Thứ ba, thực hiện bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ lãnh đạo tại chi
nhánh.
Thứ tư, xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo nâng cao trình độ về
mọi mặt cho cán bộ, nhân viên chi nhánh.
Thứ năm, thực hiện mua sắm tài sản và công cụ lao động, trang thiết
bị và phương tiện làm việc, văn phòng phẩm phục vụ hoạt động kinh doanh
tại chi nhánh. Thực hiện theo dõi, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản, công cụ lao
động theo uỷ quyền.
Thứ sáu, thực hiện công tác xây dựng cơ bản, nâng cấp và sửa chữa
nhà làm việc, quầy tiết kiệm, điểm giao dịch đáp ứng yêu cầu hoạt động
kinh doanh và quy chế quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của Nhà nước Việt
Nam và IVB
Thứ bảy, quản lý và sử dụng xe ô tô, sử dụng điện, điện thoại, và các
trang thiết bị của chi nhánh, định kỳ bảo dưỡng và khám xe ô tô theo quy
định, đảm bảo lái xe an toàn. Là đầu mối xây dựng nội quy quản lý, sử
dụng trang thiết bị tại chi nhánh.
Thứ tám, tổ chức công văn lưu trữ, quản lý hồ sơ cán bộ. Đánh máy,
in ấn tài liệu của cơ quan khi đã được Ban giám đốc duyệt. Cung cấp tài
liệu lưu trữ cho Ban giám đốc và các phòng khi cần thiết theo đúng quy
định về bảo mật, quản lý an toàn hồ sơ cán bộ.

9
Thứ chín, tổ chức thực hiện công tác y tế tại chi nhánh.
Thứ mười, chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết để hội họp, hội thảo, sơ
kết, tổng kết… và Ban giám đốc tiếp khách.
Thứ mười một, thực hiện nhiệm vụ thủ quỹ các khoản chi tiêu nội bộ
cơ quan.
Thứ mười hai, tổ chức công tác bảo vệ an toàn cơ quan, phối hợp với
các phòng kế toán giao dịch; phòng Tiền tệ kho quỹ bảo vệ an toàn công
tác vận chuyển hàng đặc biệt; phòng cháy nổ, chống bão lụt theo đúng quy
định của ngành và của cơ quan chức năng.
Thứ mười ba, lập báo cáo thuộc phạm vi trách nhiệm của phòng.
Thứ mười bốn, thực hiện một số công việc khác do Giám đốc giao
2.2. Phòng quỹ
Chức năng
Phòng quỹ là phòng nghiệp vụ quản lý an toàn kho quỹ, quản lý quỹ
tiền mặt theo quy định của NHNN và IVB. ứng và thu tiền cho các quỹ tiết
kiệm, các Điểm giao dịch trong và ngoài quầy.
Nhiệm vụ
Thứ nhất, quản lý an toàn kho quỹ (an toàn về tiền mặt VNĐ và
ngoại tệ, thẻ trắng, thẻ tiết kiệm, giấy tờ có giá, hồ sơ tài sản thế chấp…)
theo đúng quy định của NHNN và IVB.
Thứ hai, thu chi tiền mặt có giá trị lớn, thu chi lưu động tại các
doanh nghiệp, khách hàng.
Thứ ba, phối hợp với phòng giao dịch( trong quầy), phòng Hành
chính nhân sự thực hiện điều chuyển tiền giữa quỹ nghiệp vụ của Chi
nhánh với NHNN.
10
Thứ tư, thường xuyên kiểm tra và phát hiện kịp thời các hiện tượng
hoặc sự cố ảnh hưởng đến an toàn kho quỹ, báo cáo Giám đốc kịp thời xử
lý. Lập kế hoạch sửa chữa cải tạo, tu bổ, nâng cấp kho tiền đúng tiêu chuẩn
kỹ thuật.
Thứ năm, thực hiện ghi chép theo dõi sổ sách thu chi, xuật nhập kho
quỹ đầy đủ, kịp thời. Làm các báo cáo theo quy định của NHNN và IVB.
Thứ sáu, thực hiện việc đóng gói, lập bảng kê chuyển séc du lịch,
hoá đơn thanh toán thẻ VISA, MASTER về Trụ sở chính để gửi đi nước
ngoài nhờ thu.
Thứ tám, tổ chức nâng cao trình độ, nghiệp vụ cho cán bộ đáp ứng
yêu cầu, nhiệm vụ công tác của phòng.
Thứ chín, thực hiện một số công việc khác do Giám đốc giao.
2.3. Phòng Kế toán
Chức năng
Là phòng nghiệp vụ giúp giám đốc thực hiện công tác quản lý tài
chính và thực hiện nhiệm vụ chi tiêu nội bộ tại chi nhánh theo đúng quy
định của NHNN và quy định của IVB.
Nhiệm vụ
Thứ nhất, chi trả lương và các khoản thu nhập khác cho cán bộ công
nhân viên hàng tháng.
Thứ hai, thực hiện các giao dịch nội bộ phối hợp với phòng Ngân
quỹ kiểm soát đối chiếu tiền mặt hàng ngày.Lưu trữ chứng từ, lập và in báo
cáo theo quy định của NHNN và IVB
Thứ ba, quản lý Séc và các giấy tờ có giá, các ấn chỉ quan trọng
Thứ tư, tổ chức quản lý và theo dõi hạch toán kế toán, tài sản cố
định, công cụ lao động, kho ấn chỉ, chi tiêu nội bộ của chi nhánh, phối hợp
11
với phòng tổ chức hành chính lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng tài sản cố
định.
Thứ năm, lập kế hoạch tài chính, báo cáo tài chính theo quy định
hiện hành
Thứ sáu, lập kế hoạch mua sắm tài sản, trang thiết bị làm việc, kế
hoạch chi tiêu nội bộ bảo đảm hoạt động kinh doanh của đơn vị, đảm bảo
hoạt động kinh doanh của chi nhánh, trình giám đốc quyết định.
Thứ bảy, phối hợp với các phòng liên quan tham mưu cho giám đốc
về kế hoạch và thực hiện quỹ tiền lương, quý, năm. Chi các quỹ theo quy
định của NHNN và quy định của IVB.
Thứ tám, tính và trích nộp thuế, bảo hiểm xã hội theo quy định, là
đầu mối trong cơ quan thuế tài chính.
Thứ chín, phối hợp với các phòng ban có liên quan, phân tích đánh
giá kết quả kinh doanh của chi nhánh để trình ban lãnh đạo quyết định mức
trích lập quỹ dự phòng rủi ro theo hướng dẫn của IVB.
Thứ mười, phối hợp với phòng tổ chức hành chính xây dựng nội quy
quản lý, sử dụng trang thiết bị tại chi nhánh.
Thứ mười một, thực hiện chứng từ lưu trữ số liệu làm báo cáo theo
quy định của nhà nước và quy định của IVB
Thứ mười hai, tổ chức học tập, nâng cao trình độ của cán bộ công
nhân viên.
Thứ mười ba, bảo đảm an toàn bí mật các số liệu có liên quan theo
quy định của ngân hàng.
Thứ mười bốn, làm việc khác do giám đốc giao.
2.4. Phòng thanh toán quốc tế
Chức năng:
12
Là phòng nghiệp vụ tài chính thực hiện nghiệp vụ thanh toán quốc tế
tại chi nhánh theo quy định của IVB
Nhiệm vụ:
Thứ nhất, Xây dựng, niêm yết tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ với
khách hàng.
Thứ hai, Thực hiện các giao dịch thanh toán xuất nhập khẩu về hàng
hóa và dịch vụ cho khách hàng : thanh toán L/C, nhờ thu, chuyển tiền,
thương lượng bộ chứng từ xuất khẩu,
Thứ ba, Phát hành các thư bảo lãnh theo thông lệ quốc tế và quy
định của IVB: Thư tín dụng dự phòng, bảo lãnh Ngân hàng, các chứng thư
bảo lãmà IVB đã đặt ra cho chi nhánh để giúp cho IVB đạt được mục tiêu
đã hoạch định.
Thứ tư, Tổ chức triển khai các dịch vụ khác về ngoại tệ và thanh
toán quốc tế
Thứ năm, Tham mưu cho Ban giám đốc về các dịch vụ liên quan
đến ngoại tệ và thanh toán quốc tế.
Thứ sáu, Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định
Thứ bảy, Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao
2.5. Phòng tín dụng và tiếp thị
Chức năng
Là phòng nghiệp vụ tham mưu, giúp Hội đồng quản trị và Tổng giám
đốc trong quản lý và điều hành, tổ chức kinh doanh của IVB. Tham mưu
cho giám đốc chỉ đạo, điều hành, quản lý hoạt động tín dụng và hoạt động
tiêp thị đối với khách hàng phù hợp với quy định của NHNN và IVB.
Nhiệm vụ
Thứ nhất, khai thác nguồn vốn từ khách hàng ( VNĐ, ngoại tệ)
13
Thứ hai, tiếp thị hỗ trợ khách hàng, tiếp thị làm công tác chăm sóc
khách hàng, phát triển dịch vụ của ngân hàng đến khách hàng.
Thứ ba, thẩm định và xác định hạn mức tín dụng gồm có: Cho vay,
tài trợ thương mại, bảo lãnh, cho khách hàng trong phạm vi uỷ quyền của
chi nhánh; trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, quản lý các hạn mức đã đưa
ra cho từng khách hàng.
Thứ tư, thực hiện nghiệp vụ cho vay, bảo lãnh, xử lý giao dịch
- Nhận và xử lý đề nghị vay vốn, bảo lãnh
- Thẩm định khách hàng, dự án, phương án cho vay vốn, bảo lãnh
theo quy định
- Đưa ra các quy định chấp thuận hoặc từ chối đề nghị vay vốn, bảo
lãnh trên cơ sở các hồ sơ và việc thẩm định.
Kiểm tra, giám sát các khoản vay, cho vay ( trong và sau) phối hợp
với các phòng liên quan thực hiện thu nợ, thu lãi, thu phí đầy đủ, kịp thời
đúng hạn đúng hợp đồng đã kí,theo dõi quản lý các khoản cho vay, theo dõi
quản lý các khoản nợ có vấn đề, các khoản nợ quá hạn. Thực hiện các biện
pháp và tiến hành xử lý tài sản đảm bảo để thu hồi các khoản nợ này.
- Thực hiện nghiã vụ thành viên hợp đồng tín dụng
Thứ năm, cập nhật, phân tích toàn diện về thông tin khách hàng theo
quy định
Thứ sáu, quản lý các khoản cho vay, bảo lãnh, quản lý tài sản đảm
bảo.
Thứ bảy, theo dõi, phân tích quản lý thường xuyên hợp đồng kinh tế,
khả năng tài chính của khách hàng xin bảo lãnh để phục vụ công tác cho
vay.
14
Thứ tám, Báo cáo phân tích tổng hợp kế hoạch theo khách hàng,
nhóm khách hàng theo sản phẩm, dịch vụ đề xuất tình huống đầu tư tín
dụng trong từng thời kì.
Thứ chín, theo dõi việc trích lập dự phòng rủi ro theo quy định.
Thứ mười, phản ánh những đề xuất vướng mắc biện pháp trình giám
đốc, xem xét giải quyết hoặc kiến nghị lên cấp trên giải quyết.
Thứ mười một, tổ chức học tập, nâng cao trình độ của cán bộ công
nhân viên
Thứ mười hai, bảo đảm an toàn bí mật các số liệu có liên quan theo
quy định của ngân hàng.
Thứ mười ba, Tiếp thị sản phẩm của ngân hàng tới khách hàng tiềm
năng hiện tại
- Tìm hiểu thị trường
- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng
- Gặp gỡ lôi kéo khách hàng sử dụng dịch vụ
- Duy trì quan hệ với khách hàng tiềm năng
- Quan hệ xã hội, các cơ quan đoàn thể…
Thứ mười bốn, làm việc khác do giám đốc giao.
chương III
Tình hình hoạt động trong 3 năm gần đây
3.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh và hạch toán nghiệp vụ của
IVB
Ivb là một ngân hàng liên doanh nước ngoài, nên trong hoạt động
sản xuất kinh doanh đều có những điểm khác biệt so với khối các ngân
hàng khác, cụ thể như sau:
15
Thứ nhất, Mặc dù hạch toán theo chuẩn mực kế toán các tổ chức tín
dụng của Việt Nam nhưng IVB sử dụng đơn vị hạch toán là đồng USD.
VND đối với IVB được coi là đồng ngoại tệ nên IVB bị NHNN Việt Nam
kiểm soát trạng thái VND.
Thứ hai, IVB chịu sự điều tiết và quản l y chặt chẽ của Luật đầu tư
nước ngoài và của NHNN Việt Nam. Ví dụ như: Không được huy động
VND quá 30% vốn chủ sở hữu…
Thứ ba, IVB sử dụng hệ thống kế toán phân tán. Mọi bút toán được
xử l ý ngay tại các phòng nghiệp vụ. Phòng kế toán chỉ hạch toán tổng hợp
các chỉ tiêu nội bộ, quản l ý tài sản của ngân hàng. Mọi giao dịch của chi
nhánh với nước ngoài đều thông qua Hội sở chính.
Thứ tư, IVB hoạt động thiên về dịch vụ, thu phí và hoa hồng từ dịch
vụ thường chiếm tới 20 – 30% tổng thu nhập.
Thứ năm, Hoạt động huy động và sử dụng vốn của ngân hàng có liên
quan chặt chẽ với cả thị trường trong nước và quốc tế, khi thừa vốn ngân
hàng có thể dễ dàng gửi tiền ở nước ngoài với lãi suất thị trường, ngược lại
khi thiếu vốn có thể vay từ nước ngoài nhanh chóng để kịp thời tài trợ cho
hoạt động trong nước.
Thứ sáu, Khách hàng mục tiêu của IVB là cá doanh nghiệp quốc
doanh cỡ trung bình và lớn, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và
một số công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn có tình hình tài chính
lành mạnh
Đây là những đặc điểm riêng có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả hoạt
động của IVB
3.2 Tình hình kinh doanh của IVB Hà Nội
Những năm gần đây là những năm rất thành công của IVB – Hà Nội
với các mức tăng trưởng vượt bậc trên mọi hoạt động. Tổng tài sản có của
IVB – Hà Nội đến cuối năm 2005 đạt triệu 83,25 triệu USD, tăng 12 % so
với cuối năm 2004. Trong hoàn cảnh cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng
16
ngày càng gay gắt, IVB – Hà Nội đã tích cực chủ động đẩy mạnh tiếp thị ,
chú trọng đến chất lượng và hiệu quả hoạt động nghiệp vụ và đã đạt được
mức lợi nhuận trước thuế là 2,22 triệu USD , tăng 45% so với năm 2004.
Với kết quả này, IVB – Hà Nội trở thành một trong những chi nhánh hoạt
động hiệu quả nhất trong hệ thống, góp phần đưa IVB trở thành một trong
những chi nhánh ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh hiệu quả
nhất ở Việt Nam.
3.2.1 Tăng cường huy động vốn
Đẩy mạnh huy động vốn để đáp ứng yêu cầu tăng trưởng tín dụng là
một trong những nhiệm vụ trọng tâm của IVB – Hà Nội trong những năm
vừa qua.
Nguồn huy động của IVB – Hà Nội chủ yếu bao gồm tiền gửi và tiền
vay từ các tổ chức tín dụng khác. Trong cơ cấu nguồn vốn thì tiền gửi
không kỳ hạn chiếm tỷ lệ khá cao do các khách hàng đến mở tài khoản tại
IVB chủ yếu để phục vụ nhu cầu thanh toán, mặt khác lại bị hạn chế trong
việc huy động nguồn tiền nhàn rỗi trong cư dân. Và trong hoàn cảnh chưa
có điều kiên thuận lợi về mạng lưới hoạt động như phần lớn các ngân hàng
Việt Nam để huy động vốn, nhưng IVB – Hà Nội đã chủ động thực hiện
nhiều biện pháp tích cực và hiệu quả để thu hút khách hàng, bao gồm:
- Tích cực đẩy mạnh hoạt động tiếp thị trực tiếp đến khách hàng là tổ
chức kinh tế với các dịch vụ ngân hàng trọn gói và hấp dẫn để thu hút
nguồn tiền tạm thời nhàn rỗi trong những tổ chức này.
- Tăng cường sự hỗ trợ của công nghệ thông tin trong cung cấp dịch
vụ ngân hàng cũng như để giúp cho khách hàng trong việc quản l ý và điều
hành tài khoản một cách thuận lợi và hiệu quả.
- Thường xuyên duy trì phong cách dịch vụ chuyên nghiệp và tận
tâm của đội ngũ nhân viên ngân hàng.
- áp dụng chính sách lãi suất linh hoạt với các chế độ ưu đãi hợp l?.
17
Nhờ đó mà ngân hàng đã đạt được kết quả huy động vốn rất khả
quan với tổng số dư tiền gửi cuối năm 2005 đạt 52,71 triệu USD, tăng 5%
so với số dư tiền gửi bình quân năm 2004 và tăng 12% so với năm 2003
Sự tăng trưởng nguồn vốn huy động trong điều kiện thị trường đầy
cạnh tranh đã cho thấy tính năng động và hiệu quả của IVB- Hà Nội đồng
thời khẳng định uy tín của IVB trên thị trường qua việc xây dựng và củng
cố lòng tin khách hàng trong thời gian qua. Tính dến cuối năm 2005, tổng
số lượng tài sản tiền gửi tại IVB – Hà Nội đạt 10000 tài khoản, đạt mức
bình quân trên 10% mỗi năm trong 5 năm qua.
3.2.2 Tăng trưởng tín dụng
Trong xu thế tăng trưởng tín dụng của toàn ngành, hoạt động cho vay
của chi nhánh tiếp tục phát triển mạnh mẽ và vững chắc trong những năm
gần đây. IVB – Hà Nội đã chủ động tăng trưởng tín dụng bằng việc củng cố
và tăng cường quan hệ tín dụng với khách hàng truyền thống đồng thời tích
cực đẩy mạnh công tác tiếp thị nhằm tìm kiếm thêm khách hàng mới. Hoạt
động tín dụng vẫn tập trung chủ yếu vào lĩnh vực tài trợ doanh nghiệp, khối
khách hàng Đài Loan có dư nợ chiếm 33% tổng dư nợ cho vay, phần còn
lại là các doanh nghiệp Việt Nam và các nước khác. Ngoài cho vay kinh
doanh, gần đây chi nhánh IVB – Hà Nội cũng đã phát triển các sản phẩm
cho vay tiêu dùng như cho vay mua nhà, mua xe, đầu tư chứng khoán.
Nhờ vào chiến lược kinh doanh đúng đắn, các nỗ lực vượt bậc trong
công tác điều hành, tiếp thị; hoạt động tín dụng của IVB- Hà Nội đã đạt
mức tăng trưởng cao với chất lượng tốt. Dư nợ cho vay cuối năm 2005 đạt
76,85 triệu USD, tăng 31,3% so với năm 2004, tăng 128% so với năm 2003.
Tổng thu nhập từ hoạt động tín dụng đạt 4,36 triệu USD, tăng 32% so với
năm 2004, tăng 74,4% so với năm 2003. Công tác quản l y tín dụng vẫn
luôn được chú trọng nhằm hạn chế thấp nhất các rủi ro trong hoạt động cho
vay.
18
Ngân hàng chủ động lựa chọn khách hàng có uy tín tín dụng trên cơ
sở phân tích và thẩm định chi tiết các hồ sơ xin vay theo quy trình nghiệp
vụ và thẩm quyền xét duyệt cho vay hoàn chính, với sự giám sát của kiểm
soát viên nội bộ. Nhờ thế, tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ cuối năm 2005
chỉ ở mức 0,3%. Tỷ trọng dư nợ ngắn hạn so với trung và dài hạn cũng thay
đổi theo hướng tích cực với tỷ trọng 61/39 so với 52/48 vào năm 2004.
19
3.2.3 Quan hệ ngân hàng đại lý và hoạt động thanh toán quốc tế
Đến cuối năm 2005, IVB – Hà Nội có quan hệ đại lý với 220 ngân
hàng trên thế giới, trong đó mở tài khoản tại 20 ngân hàng. Các ngân hàng
đại lý chủ yếu tập trung tại các nước Asean, Đông á, Châu úc, Châu Âu, và
Bắc Mỹ. Việc thiếp lập mạng lưới ngân hàng đại lý rộng khắp thế giới tạo
thuận lợi rất lớn cho IVB – Hà Nội trong hoạt động nghiệp vụ thanh toán
quốc tế, đáp ứng nhu cầu thanh toán đa dạng của khách hàng trong và ngoài
nước.
Các nghiệp vụ thanh toán quốc tế chính mà IVB – Hà Nội cung cấp
cho khách hàng là : chuyển tiền, nhờ thu, tín dụng chứng từ và thanh toán
thẻ Diner Club ( nghiệp vụ này đã dừng thực hiện từ tháng 6 năm 2004)
Tổng khối lượng thanh toán quốc tế trong năm 2005 đạt 348,75 triệu
USD, tăng 25% so với năm 2004 và 52,5% so với năm 2003. Tất cả các
nghiệp vụ thanh toán quốc tế đều tăng trưởng, trong đó L/C xuất khẩu đạt
58,97triệu USD, tăng 45%, chuyển tiền thanh toán ra nước ngoài đạt 95,3
triệu USD, tăng 20%, chuyển tiền đến đạt 107,5 triệu tăng 25% so với năm
2003. Sự tăng trưởng đáng kể trên là kết quả của sự gia tăng lượng khách
hàng nhờ đẩy mạnh tiếp thị, sự tăng trưởng hoạt động tín dụng, sự tích cực
và năng động trong việc khai thác ngoại tệ để đáp ứng cho nhu cầu thanh
toán hàng nhập khẩu của khách hàng.
3.2.4 Kết quả tài chính
Trong 3 năm vừa qua, với nỗ lực có hiệu quả IVB đã đạt được những
kết quả rất khả quan:
Đơn vị: triệu USD
2005 2004 2003
Tổng thu nhập 7,18 5,3 3,89
Tổng chi phí 4,96 3,77 2,87
Tổng lợi nhuận 2,22 1,53 1,02
20
trước thuế

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

2005 2004 2003
L

i nhu

n trên
vốn tự có

25,6%


18.2%


14.4%

Lợi nhuận trên
tổng tài sản
2.66% 2.1% 1.5%
Chi phí hoạt
động trên tổng
thu nhập
16,8% 17.6% 20.5%

Hệ số an toàn vốn: 12,8% so với mức tối thiểu theo quy định là 8%

3.2.5 Hiện đại hoá công nghệ ngân hàng
Trên cơ sở hệ thống phần mềm hiện có, IVB – Hà Nội đã phát triển
các chương trình phục vụ một cách hiệu quả cho quá trình xử lý nghiệp vụ,
hạch toán kế toán và bước đầu cung cấp các tiện ích phục vụ từ xa cho
khách hàng trong quá trình hội nhập quốc tế trong những năm sắp tới, IVB
đã quyết định nâng cấp hệ thống mạng, hệ thống phần mềm nghiệp vụ,
quản lý…Bộ phận kế toán, điện toán đã tiến hành nhiều đợt khảo sát trong
nước cũng như cử cán bộ ra nước ngoài tham quan tìm hiểu công việc hiện
đại hoá ngân hàng để có thể sớm áp dụng trong năm 2006.
Đây là bước căn bản sẽ dẫn đến sự thay đổi hàng loạt trong các qui
trình nghiệp vụ và chất lượng dịch vụ của ngân hàng như: Thanh toán liên
chi nhánh , cải tiến công tác giải ngân và thu nợ , quản lý rủi ro, quản lý hồ
sơ khách hàng, quản lý và báo cáo số liệu thống kê tín dụng, tập trung và
kiểm soát các khoản thu nhập và chi phí về hội sở. Hệ thống công nghệ
21
thông tin hiện đại sẽ là cơ sở để nâng cao chất lượng dịch vụ , đa dạng hoá
dịch vụ ngân hàng và quản lý rủi ro theo chuẩn mực quốc tế.
22
3.2.6 Đội ngũ cán bộ nhân viên
Với tổng số cán bộ nhân viên tại IVB Hà Nội là 45 nhân viên, có thể
nói lực lượng nhân sự của IVB – Hà Nội khá tinh gọn và hiệu quả. Ban
lãnh đạo chi nhánh đã rất chú trọng việc bố trí và sử dụng đội ngũ nhân
viên một cách linh hoạt, hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, nhân
viên phát huy hết năng lực hoạt động . Về đào tạo, các cơ sở tiếp tục duy trì
công tác đào tạo tại chỗ, khuyến khích và tạo điều kiện cho cán bộ nhân
viên đi học thêm để nâng cao trình độ tiếng Anh, tiếng Hoa, và kiến thức
nghiệp vụ chuyên môn. Ngân hàng cũng thường xuyên cử cán bộ tham gia
các khoá đào tạo trong và ngoài nước để nâng cao trình độ nghiệp vụ quản
lý theo yêu cầu hoạt động của ngân hàng hiện đại.
Có thể khẳng định rằng , một trong những điểm mạnh của đội ngũ
cán bộ nhân viên IVB là phong cách làm việc chuyên nghiệp theo tiêu
chuẩn quốc tế cùng với tinh thần phục vụ khách hàng tận tâm. Điều này đã
làm hài lòng khách hàng đến giao dịch tại IVB – Hà Nội
3.2.7 Kết luận
Ba năm gần đây có thể xem là những năm thành công nhất của IVB
– Hà nội nói riêng và của toàn hệ thống IVB nói chung kể từ khi thành lập.
Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt trong hoạt động ngân
hàng, IVB – Hà Nội đã phát triển vững chắc và tiếp tục là chi nhánh đứng
đầu trong nhóm các chi nhánh về quy mô hoạt động và hiệu quả kinh doanh.
Không chỉ phát triển về số lượng , ngân hàng chú trọng đến chất
lượng hoạt động. Hệ thống kế toán và quản lý đã được cải thiện rất nhiều
theo chuẩn mực quốc tế. Các chỉ số tài chính quan trọng của ngân hàng như:
tỷ lệ đảm bảo an toàn vốn , tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn, tỷ lệ
nợ khó dòi, tỷ lệ cho vay trên tiền gửi bình quân đều ở mứchợp lý theo các
chuản mực kế toán Việt Nam và quốc tế. Đồng thời , các chính sách, quy
trình quản lý, quy trình nghiệp vụ, quy định nội bộ của ngân hàng cũng
23
được nghiên cứu ban hành kết hợp với việc hợp lý hoá cơ cấu tổ chức và
đào tạo cán bộ để hoạt động ngân hàng đạt hiệu quả ngày càng cao hơn.
Sự quan tâm của Hội đồng quản trị với những định hướng đúng đắn,
sự hỗ trợ thường xuyên của hai ngân hàng cổ đông dưới nhiều hình thức
khác nhau đã là những yếu tố rất quan trọng cho sự thành công của IVB –
Hà Nội. Với những điều kiện thuận lợi nêu trên, chắc chắn rằng IVB sẽ tiếp
tục giữ thế cạnh tranh và có những bước tiến vững chắc để chuẩn bị cho
quá trình hội nhập quốc tế của ngành ngân hàng trong những năm sắp tới.
chương IV
Định hướng phát triển trong năm 2006
4.1 Định hướng phát triển chung của Ngân hàng Indovina
Năm 2005, một năm phát triển vượt bậc về kinh tế, khi mà Việt Nam
tăng trưởng 8,4 % trở thành một trong những quốc gia có sự tăng trưởng
nhanh nhất thế giới. Trong năm 2006 một năm với sự phát triển kinh tế hơn
năm cũ, sự gia nhập WTO theo dự kiến thì nhiều cơ hội mới mở cho ngành
ngân hàng . Một năm hoạt động hiệu quả, tăng trưởng cao giúp cho IVB có
cơ sở để đưa ra định hướng phát triển cho năm tiếp theo. Năm 2006, IVB
tiếp tục theo đuổi chiến lược phát triển an toàn và hiệu quả. Định hướng
phát triển cụ thể như sau:
Thứ nhất, Là Ngân hàng cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính
bán lẻ có chất lượng cao cho tất cả các tổ chức, cá nhân, không phân biệt
thành phần kinh tế hay quốc tịch
Thứ hai, Duy trì chính sách huy động với lãi suất hợp l ý. Nâng cao
khối lượng và chất lượng nguồn vốn. Đảm bảo hiệu suất sử dụng nguồn
vốn tốt nhất để củng cố và gia tăng thị phần, gia tăng lợi nhuận.
Thứ ba, Duy trì một chính sách tín dụng linh hoạt về lãi suất và đối
tượng. Hướng tới cho vay tiêu dùng và cho vay các công trình xây dựng đô
thị. Không ngừng củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng.
24
Thứ tư, Chủ trương mở rộng và nâng cao hiệu quả mảng hoạt động
kinh doanh đối ngoại, tăng cường hoạt động kinh doanh ngoại tệ vừa để thu
lợi nhuận cho ngân hàng, vừa tạo nguồn ngoại tệ phục vụ công tác thanh
toán quốc tế. Mở rộng quan hệ hợp tác với các ngân hàng trên thế giới, xây
dựng mạng luới ngân hàng đại lý rộng khắp, nâng cao uy tín của IVB để
tạo cơ sở để phát triển kinh doanh đối ngoại.
Thứ năm, Từng bước hiện đại hoá công nghệ ngân hàng phù hợp với
thị trường, từ đó đa dạng hoá sản phẩm – dịch vụ, phát triển sản phẩm mới.
Với chiến lược hoạt động thiên về dịch vụ, IVB sẽ cố gắng hiện đại hoá
các hệ thống thông tin, ứng dụng chúng vào các sản phẩm dịch vụ mới như
hệ thống rút tiền tự động, Ngân hàng điện tử…
Theo đó, nhiệm vụ cụ thể của giai đoạn 2006-2007 bao gồm: nâng
cấp công nghệ để đưa và hoạt động hệ thống giao dịch trực tuyến, cung cấp
các sản phẩm bán lẻ mới có chất lượng cao, áp dụng phương pháp quản trị
rủi ro và marketing mới, chuẩn bị mở thêm vài phòng giao dịch tại các
điểm đã chọn tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. , mở rộng hoạt động ngân
hàng sang những lĩnh vực tài chính liên quan.
4.2 Định hướng phát triển của Ngân hàng Indovina _ chi nhánh
Hà Nội
Để đạt được mục tiêu chung của IVB, IVB phân bổ cho chi nhánh
Hà Nội những chỉ tiêu cụ thể sau:
Thứ nhất, Tiếp tục giữ tốc độ tăng trưởng nguồn vốn ở mức 10 –
15,5% so với năm 2004. Gia tăng nguồn tiền gửi bằng USD. Sử dụng
marketing trực tiếp, quảng cáo và lãi suất linh hoạt để thu hút khách hàng
mới. Phát huy phong cách phục vụ khách hàng tận tâm của đội ngũ cán bộ
nhân viên khách hàng.
Thứ hai, Mục tiêu tăng trưởng tín dụng an toàn ở mức 15%. Chủ
động cho vay làm ăn hiệu quả , không phân biệt thành phần kinh tế hay
quốc tế. Mở rộng đầu tư dưới hình thức đồng tài trợ đối với các dự án lớn.
25
Bắt đầu quảng bá cho vay tiêu dùng với mức lãi suất tương ứng với mức độ
rủi ro khách hàng. Quan tâm cho vay xây dựng nhà chung cư với một vài
dự án tại Tp Hồ Chí Minh và Hà Nội.
Thứ ba, Chú trọng hơn công tác quản ly tiền mặt để tối đa hoá lợi
nhuận từ tài sản có VND qua việc tham gia tích cực hơn thị trường liên
ngân hàng, thị trường mở và nghiệp vụ REPO với các công ty chứng khoán.
Thứ tư, bắt đầu giới thiệu thẻ ATM khi hệ thông thông tin được nâng
cấp và đi vào hoạt động, mục tiêu quảng bá hình ảnh của IVB tới khách
hàng và công chúng.
Thứ năm, Mục tiêu tăng trưởng lợi nhuân đạt 30% - 40% so với năm
2005.Generate time = 0.31902885437012 s. Memory usage = 1.99 MB