phân tích ưu điểm, hạn chế của một loại hình, phương tiện quảng cáo hiện nay tại việt nam

Bài thảo luận Marketing
căn bản
Nhóm 6
Đề tài thảo luận:
Phân tích ưu điểm, hạn chế của một loại hình,
phương tiện quảng cáo hiện nay tại Việt Nam.
Cấu trúc bài thảo luận
A. LÝ THYẾT
I. Giới thiệu chung về quảng cáo
II. Quảng cáo trên truyền hình
III, Ưu điểm và Nhược điểm của Quảng Cáo trên Truyền Hình
B.THỰC TRẠNG
I. Quảng cáo Truyền hình trên thế giới
II, Quảng Cáo Truyền Hình Tại Việt Nam
A. LÝ THUYẾT
I.Giới thiệu chung về quảng cáo.
1. Khái niệm quảng cáo

Theo Philip kotler: “ Quảng cáo là
hình thức truyền thông không
trực tiếp, được thực hiện thông
qua những phương tiện truyền tin
phải trả tiền và xác định rõ nguồn
kinh phí.”
2.Đặc điểm của quảng cáo
6.Quảng cáo là một hoạt động truyền thông marketing phi cá
thể.
1.Quảng cáo là hình thức truyền thông phải trả tiền
2.Bên trả phí quảng cáo là một tác nhân được xác định
3. Nội dung quảng cáo tạo nên sự khác biệt của sản phẩm,
nhằm thuyết phục hoặc tạo ảnh hưởng tác động vào đối tượng
5. Quảng cáo tiếp cận đến một đại bộ phận
đối tượng khách hàng tiềm năng
4. Quảng cáo được chuyển đến đối tượng bằng nhiều
phương tiện truyền thông khác nhau
3.Các loại hình quảng cáo
Quảng cáo hướng dẫn
4
Quảng cáo phản hồi trực tiếp
5
1
Quảng cáo địa phương
2
Quảng cáo thương hiệu
11
Quảng cáo chính trị
3
Quảng cáo thị trường doanh nghiệp
16
4. Phương tiện truyền thông

Truyền hình

Báo chí

Internet

Phát thanh

Quảng cáo trực tuyến

Quảng cáo qua bưu điện

Quảng cáo trên các phương tiện vận chuyển

Quảng cáo qua ấn phẩm danh bạ doanh nghiệp

Quảng cáo trên tờ rơi, áp phích, pano hay băng-rôn

Quảng cáo trên bao bì sản phẩm

Quảng cáo qua gửi thư trực tiếp

Quảng cáo truyền miệng

Quảng cáo từ đèn LED

Quảng cáo SMS
II. Quảng cáo truyền hình
Khái niệm “Phim Quảng Cáo”
Phim quảng cáo theo thuật ngữ tiếng anh là
television advertisement hay television
commercial -viết tắt TVad hay TVC- hoặc thường
được gọi đơn giản là commercial hay advert) là
một dạng phim hay tiết mục được dàn dựng sản
xuất và phải trả phí bởi những tổ chức, hội đoàn
muốn quảng bá một thông điệp nào đó, thường là
để quảng cáo hay khuyến mại một món hàng nào
hoặc để cổ động, phổ biến điều gì đó.

Phim Quảng Cáo là tài liệu quảng cáo
chính để các tổ chức, cá nhân, công ty, doanh
nghiệp….quảng cáo trên truyền hình.
Đặc điểm của Quảng cáo truyền hình
Sự lôi cuốn người xem
Sự lôi cuốn người xem
Âm nhạc
vui nhộn
Cụm từ gây
ấn tượng
Sử dụng sự hài ước như là một
công cụ tiếp thị sáng tạo
Sử dụng sự hài ước như là một
công cụ tiếp thị sáng tạo
Hoạt hình và hí họa (tranh vẽ vui)
thường được sử dụng trong quảng cáo
Hoạt hình và hí họa (tranh vẽ vui)
thường được sử dụng trong quảng cáo
Chiến dịch quảng cáo trong thời gian dài sẽ gây
Bất ngờ hoặc thậm chí đánh lừa nguời xem
Mô hình quảng cáo truyền hình
Các nhân tố ảnh hưởng đến việc
Quảng cáo trên truyền hình
1. Kinh tế - Xã hội
1. Kinh tế - Xã hội
2. Văn hóa – Tôn giáo
2. Văn hóa – Tôn giáo
3. Trình độ kỹ thuật
3. Trình độ kỹ thuật
4. Đặc tính của sản phẩm
4. Đặc tính của sản phẩm
5. Chi phí - Giá thành
5. Chi phí - Giá thành
Mỗi môi trường kinh tế xã
hội khác nhau, chiến lược
quảng cáo trên truyền hình
sẽ được tiến hành và diễn
biến khác nhau cho từng
nhóm sản phẩm khác nhau.
Nhân tố kinh tế xã hội thể
hiện mức thu nhập bình
quân cá nhân hay mức thu
nhập bình quân hộ gia
đình, sự phân bố chí phí
tiêu dùng hàng ngày cơ cấu
dân số, sự phân bố dân cư,
trình độ học vấn của người
tiêu dùng…
Mỗi dân tộc khác nhau
lại có một nền văn hóa tôn
giáo khác nhau nên khi
triển khai một chương
trình quảng cáo, doanh
nghiệp phải tình đến yếu
tố văn hóa, tôn giáo.
Trình độ kĩ thuật có thể
giúp doanh nghiệp thực hiện
nhiều sáng tạo trong quảng
cáo trên truyền hình nhằm
mục đích thu hút sự chú ý
của khán giả theo dõi
chương trình quảng cáo của
mình.
Các nhóm sản phẩm khác
nhau sẽ có những đặc tính
khác nhau, tập trung vào
các nhóm khách hàng khác
nhau. Do đó việc nghiên
cứu đặc tính của sản phẩm
từ đó xác định nhóm khách
hàng mục tiêu và chương
trình quảng cáo phù hợp là
vô cùng cần thiết.
Chí phí và giá thành là
một yếu tố ảnh hưởng khá
mạnh đến việc quảng cáo
trên truyền hình.
Chức năng của Quảng cáo truyền hình
Chức năng
Kinh tế
Chức năng
Thương mại
Chức năng
Xã hội
Text
Text
Chức năng
văn hóa
Thôi thúc sự tiêu thụ của khách hàng
vốn chuộng những sản phẩm mới.
Khai thác những nhu cầu tiềm ẩn của
người tiêu thụ, lập lại thế quân bình
giữa cung và cầu cũng như góp phần
vào việc phân phối lợi tức trong xã hội
Thông báo với xã hội vai trò của xí
nghiệp, đường lối hoạt động của nó.
Đốc thúc xí nghiệp góp phần vào việc
phục vụ khách hàng và xây dựng xã
hội. Khuyến khích xí nghiệp không
ngừng cải tiến hoạt động của mình.
Tạo danh tiếng cho nhãn hiệu và nâng
cao tinh thần của nhân viên.
Mở rộng tri thức, nâng cao mức độ suy
nghĩ, phán đoán của người tiêu thụ, dạy
người ta về cách dùng các mặt hàng và
giúp người ta quyết định mua món hàng
nào. Khiến cho người ta đòi hỏi những
mặt hàng ra đời phải đúng theo qui
trình và yêu cầu của xã hội
Quảng cáo truyền hình đề nghị một
nếp sống mới. Qua nó, chúng ta bắt
mạch được hướng đi của xã hội. Nó là
đề tài nói chuyện bất tận của quần
chúng và nhờ nó, những hoạt động
văn hóa, xã hội có phương tiện vật
chất để thực hiện.
Ưu điểm của Quảng cáo truyền hình
Quảng cáo truyền hình là phương
tiện phổ biến dành cho những doanh
nhân kể từ lần đầu tiên TV có mặt trong
phòng khách. Cùng với sự có mặt của
truyền hình cáp, chi phí thấp hơn cho sản
xuất và cơ hội tiếp cận các thị trường nhỏ
hơn, nhiều chỉ tiêu hơn, làm cho việc
quảng cáo trên TV biến thành một lựa
chọn khả thi cho các doanh nghiệp vừa
và nhỏ.
Độ ghi nhớ (%) đo ngay
sau lúc tiếp nhận tín
hiệu
Độ ghi nhớ (%)
tàn dư 3 hôm sau
Chỉ sử dụng thính giác 71 10
Chỉ sử dụng thị giác 72 20
Sử dụng thị giác lẫn thính giác 86 65
Quảng cáo trên truyền
hình có thể tạo ra giá trị và
ảnh hưởng ngay lập tức cho
một sản phẩm hoặc dịch vụ
Ưu điểm của Quảng cáo truyền hình

Tạo ra khả năng
lớn nhất về quảng
cáo sáng tạo

Tiếp cận tới
mọi đối tượng
xem truyền hình

Tiếp cận số luợng khán
giả đông đảo hơn bất cứ
loại hình nào khác

Phạm vi quảng cáo
rộng , khả năng tiếp
cận thị truờng lớn

Dễ dàng chuyển sang
các loại hình truyền thông
khác

Phuơng tiện giao lưu văn hoá
giữa các quốc gia
Nhược điểm của Quảng cáo truyền hình
Vấn đề lớn nhất của Quảng cáo truyền hình
chính là chi phí
Chi phí sản xuất
Chi phí sản xuất
Chi phí mua đường truyền
Chi phí mua đường truyền
Một đoạn phim quảng cáo được
dàn dựng sơ sài có thể làm giảm
nghiêm trọng hiệu quả của thông
điệp quảng cáo, và thậm chí còn có
thể tạo ra hình ảnh xấu trong tâm trí
khách hàng của bạn. Các đơn vị
làm quảng cáo hoặc các cơ sở sản
xuất quảng cáo thương mại trên
truyền hình là những tổ chức tốt
nhất để sản xuất một đoạn phim
quảng cáo có hiệu quả đối với hàng
hóa và dịch vụ bạn đang chào bán
Một khi thương mại được
hoàn tất, bạn phải mua
đường truyền trên một
hoặc nhiều đài truyền
hình. Vì truyền hình có
vùng ảnh hưởng rộng lớn
hơn, các đài truyền hình
có thể thu phí quảng cáo
cao hơn trên cơ sở tiếp
cận được với số lượng
người xem lớn hơn.
Nhược điểm của Quảng cáo truyền hình

Phức tạp trong việc thay đổi, chỉnh sửa nội
dung quảng cáo

Khó khăn để tiếp cận khách hàng chủ yếu của
sản phẩm.

Đối với người xem, truyền hình quảng cáo có
thể gây ra một ít phiền toái.
B.THỰC TRẠNG
I, Quảng cáo truyền hình trên thế giới
1, Tần xuất

Phuơng pháp quảng cáo cắt
ngang creening AD giữa các show
nhằm mụch đích thu hút sự chú ý.

Hệ thống tính toán tỉ lệ neilsel ra
đời nhằm khẳng định thành công
của các show truyền hình.

Mức độ thuờng xuyên của các
quảng cáo tại các show tính bằng
chỉ số ISCI , cứ xem 10 giờ show
truyền hình thì đồng nghĩa rằng
bạn đã xem 3 tiếng quảng cáo.
Tại Mỹ
2, Mức phổ biến

Đây là hình thức quảng cáo
tiếp thị đại chúng phổ biến
nhất tại Mỹ.

Xu huớng gia tăng quảng cáo
truyền hình trong mỗi chuơng
trình ngày càng gia tăng.

Chi phí quảng cáo cho mỗi
chuơng trình quảng cáo là
tuơng đối lớn.
Quảng cáo truyền hình trên thế giới
Tại Châu Á

Một trương trình quảng cáo
cắt ngang điển hình kéo dài 5
phút

Mỗi nuớc có một hiệp hội điều
hành và quản lý những quy
định về thời lượng phát sóng
và mức độ thuờng xuyên của
quảng cáo truyền hình.
Tại Châu Âu

Tại rất nhiều nước châu Âu quảng
cáo truyền hình xuất hiện trong thời
gian dài hơn nhưng lại ít ngắt quãng
hơn

Luật pháp của Liên minh Châu Âu
giới hạn thời gian quảng cáo trên
truyền hình là 12 phút trên một tiếng
(20% thời lượng), với một chương trình
độ dài tối thiểu là 20 hoặc 30 phút, tùy
theo nội dung của nó

Không giống như Mỹ, tại châu Âu
tên các hãng quảng cáo có thể xuất
hiện ở đầu hoặc cuối quảng cáo.
Quảng Cáo Truyền Hình Tại Việt Nam
Quảng Cáo Truyền Hình Tại Việt Nam
Quảng cáo truyền hình là loại hình
phổ biến nhất với tỉ lệ từ 74.7 tới
80.6 % doanh nghiệp lựa chọn
Thời điểm quảng cáo thuờng xuất hiện
nhiều nhất là trong các chương trình
quảng cáo, sau đó là phim truyện, phim
truyền hinh, cuối cùng là các Talk show
Game show…
Hầu hết các doanh nghiệp sử dụng
quảng cáo đều thông qua các
kênh của VTV , HTV, VTC
Thời luợng quảng cáo trung
bình là từ 30 đến 50 s
KẾT LUẬN
Quảng cáo trên truyền hình mặc dù còn tồn tại một số
khuyết điểm nhưng đây vẫn là hình thức quảng cáo mang
lại hiệu quả tốt nhất. Quảng cáo trên truyền hình không
những giúp bạn chuyển tải thông điệp với ánh sáng, âm
thanh, cảm xúc một cách sinh động nhất mà còn mang lại
phạm vi truyền thông tin quảng cáo rất rộng vì vậy khả
năng tiếp cận được thị trường sẽ lớn hơn rất nhiều so với
các hình thức quảng cáo khác. Thật không quá khi nói
rằng:
”Truyền hình là ông vua của các phương tiện quảng
cáo truyền thông”.
Bài thảo luận của nhóm 6 xin
được kết thúc tại đây.
Cảm ơn mọi người đã chú ý
lắng nghe.

Generate time = 0.24888205528259 s. Memory usage = 1.94 MB