Bài dự thi tìm hiểu 60 năm chiến thắng điện biên phủ 1954 - 2014

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập –Tự Do – Hạnh Phúc

o0o
BÀI DỰ THI TÌM HIỂU 60 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ
(1954-2014)
Câu 1 : Vì sao Đảng và Chủ Tịch Hồ Chí Minh chọn Điện Biên Phủ làm điểm
quyết chiến chiến lược?

Trả lời :

Điện Biên Phủ là một thung lũng rộng lớn, có địa hình hiểm trở núi cao nằm rất
xa những căn cứ hậu phương của địch. Nằm cô lập giữa núi rừng trùng điệp
mênh mông ở phía tây rừng núi Tây Bắc, gần biên giới với Lào. Có vị trí chiến
lược then chốt ở Đông Dương và cả ở Đông Nam Á. Mọi việc tăng viện đều do
đường hàng không đảm nhiệm Nếu đường hàng không bị cắt đứt thì quân
Pháp lâm vào thế bị động, phòng ngự trong những điều kiện khó khăn và nếu
lâm nguy cũng khó rút quân được toàn vẹn.
Mục tiêu của chiến dịch là tiêu diệt địch ở đây, giải phóng vùng Tây Bắc, tạo
điều kiện giải phóng Bắc Lào. Điện Biên Phủ là “một pháo đài bất khả xâm
phạm”. Vì Thế chọn Điện Biên Phủ để làm điểm quyết chiến chiến lược là quyết
định sáng suốt của Đảng và Chủ Tịch Hồ Chí Minh.
Câu 2 : Trong chiến dịch Điện Biên Phủ Đại Tướng Võ Nguyên Giáp đã có
quyết định gì khó khăn nhất ?
Trả lời :
Quyết định khó khăn của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện
Biên Phủ là quyết định từ “ đánh nhanh thắng nhanh”sang “đánh chắc thắng
chắc”.
Câu 3 :Hãy cho biết trong chiến dịch Điên Biên Phủ có những đơn vị nào của ta
trực tiếp tham gia và mật danh của những đơn vị này là gì? Sở chỉ huy chiến dịch
của ta đặt ở những nơi nào trong chiến dịch Điện Biên Phủ.
Trả lời:
Những đơn vị trực tiếp tham gia trong chiến dịch là :
Đại đoàn công binh 304 mật danh Nam Định, đại đoàn công binh 308 mật
danh Việt Bắc, đại đoàn công binh 312 mật danh Bến Tre, đại đoàn công binh
316 mật danh Biên Hòa, đại đoàn công binh 351 mật danh Long Châu….
Trung đoàn bộ binh 36 mât danh SaPa, trung đoàn 88 mật danh Tam Đảo,
trung đoàn 102 mật danh Ba Vì, trung đoàn 165 mật danh Đông Triều, trung
đoàn 174 mật danh Sóc Trăng….
Ngoài ra còn nhiều tiểu đoàn công binh, thông tin, vận tải quân y… với tổng số
khoảng 55000 quân.
Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ nằm trong khu rừng nguyên sinh tại địa
phận xã Mường Phăng , Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên cách thành phố Điện
Biên Phủ 25 km về phía đông.

Câu 4 : Hãy nêu điểm diễn biến, kết quả đợt tấn công trong chiến dịch Điện
Biên Phủ, và Ý nghĩa lịch sử trong chiến thắng Điện Biên Phủ ?
Tr ả lời:
Chiến dịch Điện Biên Phủ được chia làm 3 đợt :
Đợt 1, từ ngày 13 đến ngày 17-3-1954 : quân ta tiến công tiêu diệt cụm cứ điểm
Hiêm Lam và toàn bộ phân khu Bắc .Kết quả ,ta loại khỏi vòng chiến đấu gần
2.000 tên địch.
Đợt , từ ngày 30-3 đến ngày 26-4-1954 :quân ta đồng loạt tiến công các cứ điểm
phía đông phân khu trung tâm. Ta chiếm phần lớn các cứ điểm của địch, tạo
thêm điều kiện để bao vây, chia cắt khống chế địch.
Đợt 3, từ ngày 1-5 đến ngày 7-5 -1954 :quân ta đồng loạt tiến công phân khu
Trung Tâm và phân khu Nam, lần lượt tiêu diệt các cứ điểm đề kháng còn lại của
địch.Chiều 7-5, quân ta đánh vào sở chỉ huy địch.17 giờ 30 phút ngày 7-5-1954,
tướng Đờ Caxtơri cùng toàn bộ Ban Tham mưu của địch đầu hàng và bị bắt
sống.
Các chiến trường toàn quốc đã phối hợp chặt chẽ nhằm phân tán, tiêu hao, kìm
chân địch,tạo điều kiện cho Điện Biên Phủ giành thắng lợi.
Ý nghĩa lịch sử trong chiến thắng Điện Biên Phủ :Đập tan hoàn toàn kế hoạch
Nava với hi vọng trong vòng 18 tháng sẽ giành thắng lợi quyết định để “kết thúc
chiến tranh trong danh dự”. Giáng đòn quyết định vào ý chí xâm lược của thực
dân Pháp, làm xoay chuyển cục diện chiến tranh ở Đông Dương, tạo điều kiện
thuận lợi cho cuộc đấu tranh ngoại giao của ta giành thắng lợi.
Câu 5 :Anh (chị) cho biết trong chiến dịch Điện Biên Phủ, Đảng và Nhà Nước
đã phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho bao nhiêu
đồng chí ? Bạn hãy nêu chiến công của 4 anh hùng liệt sỉ tại mặt trận Điện Biên
Phủ: Tô Vĩnh Diện,Bế Văn Đàn,Phan Đình Giót va Trần Can?
Trả lời:
Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, Đảng và Nhà Nước đã phong tặng danh hiệu
anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 22 đồng chí.
Chiến công anh hùng: Tô Vĩnh Diện dùng thân mình cản pháo rơi xuống núi,bị
pháo đè lên người và hi sinh.
Chiến công anh hùng : Bế Văn Đàn lấy thân mình làm giá súng và hi sinh
Chiến công anh hùng : Phan Đình Giót hi sinh thân mình lấp lổ châu mai để
quân ta tiếp tục tiến lên.
Chiến công anh hùng :Trần Can gan dạ cầm lựu đạn đánh giáp lá cà với địch và
hi sinh.

Câu 6 :Thiếu tá Mô-rít xơ Bi gia đã nói “… Tôi đã thấy tất cả những điều này và
tôi có thể nói với các vị rằng họ đã trở thành những người lính bộ binh vĩ đại
nhất thới giới…” Anh (chị) hãy giải thích vì sao? cho biết câu nói ấy được trích
trong tác phẩm nào và nơi xuất bản tác phẩm đó?
Trả lời:
Theo tôi câu nói đó của thiếu tá Mô rít xơ Bi gia la sự khâm phục của ông trước
sự chiến đấu mưu trí,sáng tạo, dũng cảm kiên cường. Ý chí quyết tâm dám đánh ,
biết đánh và quyết thắng, sẵn sàng hy sinh anh dũng hào hùng của quân và dân ta
.
Câu 7 : Những suy nghĩ và tình cảm của Anh (chị) về chiến thắng lịch sử Điện
Biên Phủ ? Để giữ vững và phát huy tinh thần chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, theo
Anh (chi) hiện nay chúng ta phải lam gì ?
Trả lời:
Với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ thế hệ trẻ hôm nay chúng ta tự hào về đất
nước hình chữ S anh hùng, tự hào về Đảng Cộng Sản Việt Nam quang vinh, tự
hào về Chủ Tịch Hồ Chí Minh người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, về các lực
lượng vũ trang nhân dân,về quân đội.nhân dân Việt Nam.
Kế thừa bài học chiến thắng Điện Biên Phủ trong điều kiện ,hoàn cảnh mới
,luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng. Phát huy nhân tố con người với bản
lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng,kiên định mưu trí, sáng tạo kết hợp vời nắm
vững và làm chủ khoa học công nghệ trong tình hình mới để tạo thành sức mạnh
chiến thắng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ
nghĩa là một bài học là một yêu cầu cơ bản đối với thế hệ trẻ hôm nay. Vận dụng
sáng tạo những bài học cơ bản đó trong điều kiện,hoàn cảnh mới là một đảm bảo
quan trọng để trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, thế hệ trẻ củng luôn xứng
đáng là lực lượng xung kích, là cánh tay phải của Đảng, Nhà Nước và nhân dân,
sẵn sàng chiến đấu hy sinh, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.Như
Bác Hồ đã dạy”Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”

Để giử vững và phát huy tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp
xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thế hệ trẻ hôm nay cần
tự xác định cho mình những công việc sau:
Ra sức học tập và rèn luyện, bồi dưỡng những phẩm chất đạo đức tốt đẹp để trở
thành những công dân có ích cho đất nước.
Tinh thần và thái độ học tập của thanh niên phải là : Học để làm người,học để
phụng sự Tổ Quốc ,phụng sự nhân dân.học ở trường học, học ở sách vở, học lẫn
nhau ,học ở nhân dân,học suốt đời. Thanh niên phải đi đầu trong một xã hội học
tập. Tích cực nghiên cứu khoa học, tuyên truyền ứng dụng khoa học hỹ thuật,
hăng hái tham gia các hoạt động sáng tao.
Thi đua lập nghiệp, xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Phát
triển rộng rải phong trào sản xuất ,kinh doanh giỏi. Đẩy mạnh phong trào tiết
kiệm, tích lũy trong thanh niên.
Đẩy mạnh hoạt động lao động sáng tạo với tri thức và công nghệ mới,với
năng suất và chất lượng sản phẩm cao hơn trước. Đẩy mạnh hoạt động “Sáng tạo
trẻ”, phát huy sáng kiến, cải tiến kỷ thuật, áp dụng công nghệ mới.
Tổ chức và tích cực tham gia phong trào tình nguyện Tổ chức thường xuyên
các hoạt động tình nguyện tại chỗ, ngày thứ bảy tình nguyện, chủ nhật xanh.
Thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện đảm nhận các việc khó, việc
mới,những vấn đề bức xúc. Tích cực tham gia bảo vệ môi trường ,phòng chống
thiên tai. Tích cực và gương mẫu tham gia xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.
Tích cực tham gia các hoạt động giử gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã
hội, giữ gìn an toàn giao thông, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã
hôi.
Quyết tâm phát huy tinh thần đoàn kết,kỷ luật, dám nghĩ, dám làm, năng
động, sáng tạo trong sự nghiệp đổi mới, lập nên kỳ tích mới trong sự nghiệp xây
dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

Generate time = 0.092303037643433 s. Memory usage = 1.94 MB