Tài liệu Ý nghĩa của cổ tức đối với nhà đầu tư doc

Ý nghĩa của cổ tức đối với nhà đầu tư
Những vấn đề cơ bản về cổ tức
Thông thường cổ tức được định nghĩa như một khoản tiền mặt lấy từ lợi nhuận của
công ty phân phối cho các cổ đông. Nói cách khác, cổ tức là sự chia sẽ lợi nhuận
của công ty cho các nhà đầu tư, đưa lại cho anh ta một phần vốn. Bên cạnh những
chiến lược về quyền chọn, cổ tức được xem là cách duy nhất để nhà đầu tư lấy
được lợi nhuận từ việc sở hữu cổ phiếu mà không phải bán chúng đi.
tái đầu tư vào các hoạt động trong tương lai với hi vọng có thể tạo ra được nhiều
lợi nhuận hơn và giá cổ phiếu trong tương lai sẽ được thị trường đánh giá cao hơn.
Hoặc là công ty sẽ phân phối một tỷ lệ lợi nhuận nhất định cho các cổ đông dưới
dạng cổ tức. ( Các nhà quản trị cũng có thể chọn việc mua lại cổ phần của chính
mình như một hình thức phân phối lợi ích cho các cổ đông.
Trong trường hợp lựa chọn thứ nhất, công ty phải luôn giữ tốc độ tăng trưởng trên
mức trung bình để chứng minh một cách thuyết phục rằng việc tái đầu tư vào công
ty sẽ tạo ra một tỷ suất sinh lợi cho nhà đầu tư lớn hơn là việc trả cổ tức. Nói một
cách chung nhất thì khi công ty tăng trưởng chậm nghĩa là các cơ hội đầu tư trong
tương lai không triển vọng lắm, giá cổ phiếu của nó sẽ không thể tăng nhiều và lúc
này công ty nên chi trả cổ tức cho các cổ đông. Tốc độ tăng trưởng của một công
ty sẽ giảm xuống, chững lại sau khi công ty đã đạt tới mức vốn hóa thị trường rất
lớn. Xét một công ty bình thường, khi nó đạt tới một quy mô nào đó mà tại quy
mô đó công ty không còn có tiềm năng tăng trưởng nhanh và mạnh ở mức 30%
đến 40% nữa thì việc có bao nhiêu tiền để tái đầu tư trở nên không còn quan trọng.
Tại một điểm nhất định, luật của những con số lớn sẽ khiến cho một công ty trở
thành một công ty có mức vốn hóa thị trường khổng lồ và thể hiện một tốc độ tăng
trưởng ấn tượng mà thị trường không thể có.
Microsoft có thể là một ví dụ điển hình cho trường hợp này. Trong một vài năm
gần đây, Microsoft là một minh họa hoàn hảo cho những gì có thể xảy ra khi tốc
độ tăng trưởng của công ty bị giảm đi, không được cao như trước. Sở dĩ Microsoft
có quá nhiều tiền mặt ở ngân hàng bởi nó đã không tìm thấy những dự án đầu tư
đủ hấp dẫn - Điều này cũng dễ hiểu, bởi không thể có một cổ phiếu nào duy trì
được sự tăng trưởng cao mãi mãi!
Thực tế khi Microsoft bắt đầu trả cổ tức, đó không hề là một dấu hiệu cho thấy sự
suy giảm trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Nó chỉ đơn giản chỉ ra
rằng Microsoft đã trở thành một công ty quá lớn và đã bước sang một giai đoạn
mới trong chu kỳ kinh doanh của mình. Điều đó có nghĩa là ở giai đoạn mới này,
nó có thể sẽ không có được khả năng tăng trưởng gấp đôi hay gấp ba lần trước như
nó đã từng.
Cổ tức sẽ không dẫn bạn đi lạc đường

Với việc chi trả cổ tức, các nhà quản trị về cơ bản đã thừa nhận rằng lợi nhuận từ
hoạt động sẽ tốt hơn nếu được phân phối cho các cổ đông hơn là để tất cả tái đầu
tư. Nói cách khác, các nhà quản trị cảm thấy rằng việc lấy tất cả lợi nhuận để tái
đầu tư nhằm tìm kiếm một khả năng tăng trưởng cao hơn với tỷ suất sinh lợi cao
hơn sẽ không hấp dẫn nhà đầu tư bằng việc phân phối lợi nhuân cho họ dưới dạng
cổ tức.

Một động cơ khác để công ty chi trả cổ tức: đó là một chính sách cổ tức gia tăng
vững chắc được xem như là một dấu hiệu mạnh mẽ nhất cho thấy công ty đang
tiếp tục thành công. Đây là điều tuyệt vời nhất mà cổ tức đã mang lại cho công ty.

Cổ tức không dẫn bạn đi lạc đường bởi cổ tức không giống như thu nhập. Thu
nhập tương lai cơ bản được dựa trên dự đoán tốt nhất của một kế toán viên về lợi
nhuận của công ty. Lẽ thường, các công ty phải xác nhận lại những báo cáo kết
quả hoạt động kinh doanh trong quá khứ do yêu cầu của các tiêu chuẩn thực hành
kế toán và điều này có thể gây ra những vấn đề đáng để nhà đầu tư xem xét. Nhà
đầu tư có thể đã dựa trên những dự đoán về giá trong tương lai của cổ phần trên cơ
sở những thu nhập trong lịch sử.

Tỷ lệ tăng trưởng kỳ vọng cũng không đáng tin cậy. Một công ty có thể phát biểu
về những cơ hội tăng trưởng tuyệt vời mà công ty sẽ thực hiện trong một vài năm
tới. Nhưng chẳng có gì đảm bảo rằng nó sẽ lấy gần hết thu nhập để tái đầu tư. Hay
số lợi nhuận đó sẽ rơi vào túi của các nhà quản trị? Ngay trong trường hợp các vấn
đề này rất minh bạch, những kế hoạch rõ ràng mà công ty dự định cho tương lai
cũng ảnh hưởng đến giá cổ phiếu hôm nay. Nếu các kế hoạch đó thất bại, nghĩa là
trong tương lai chúng không được thực hiện thì lúc này danh mục đầu tư của bạn
sẽ bị “hố” một vố nặng đấy.

Tuy nhiên, bạn có thể chắc chắn yên tâm rằng không có một kế toán viên nào có
thể tuyên bố rõ ràng về mức cổ tức sẽ chi trả cho các cổ đông và lấy cổ tức của
bạn để kiểm tra lại. Cổ tức bạn nhận được dựa trên số cổ phiếu bạn nắm giữ hoàn
toàn thuộc về bạn, chắc chắn 100%. Bạn có thế sử dụng chúng để làm bất cứ thứ
gì bạn thích: trả nợ, tiêu dùng, mua sắm hay mua cổ phiếu của một công ty nào đó
mà bạn cho là rất có triển vọng.

Ai là người quyết định chính sách cổ tức

Ban giám đốc của công ty là những người quyết đinh chính sách cổ tức. Ban giám
đốc sẽ quyết định xem bao nhiêu phần trăm thu nhập được trả về cho các cổ đông
và bao nhiêu phần trăm thu nhập được giữ lại. Tại Mỹ, mặc dù cổ tức được chia
theo quý, nhưng nhà đầu tư nên biết là công ty không bị ép buộc phải trả cổ tức
hằng quý. Thực tế, công ty có thể ngừng chi trả cổ tức bất cứ lúc nào, tuy nhiên
điều này hiếm khi xảy ra đặc biệt là với những công ty có lịch sử chi trả cổ tức lâu
đời.

Nếu các cổ đông đã quen với việc chi trả cổ tức hằng quý từ một công ty trưởng
thành thì một sự ngưng chi trả cổ tức đột ngột cũng giống giống như một sự” tự tử
tài chính doanh nghiệp”. Trừ khi quyết định không tiếp tục chi trả cổ tức nữa được
dựa trên những chiến lược có tính chất quyết định, nghĩa việc đầu tư từ tất cả lợi
nhuận vào các dự án mở rộng rõ ràng mang lại hiệu quả rất lớn, nếu không nó sẽ
gây ra một tâm lý không tốt cho nhà đầu tư. Nhà đầu tư sẽ cho rằng đang có những
điều bất ổn đối với các giá trị cơ bản của công ty. Rằng công ty đang gặp khó khăn
về tài chính và có thể có nguy cơ phá sản. Vì lý do này, thường ban giám đốc thích
sử dụng chính sách chi trả cổ tức ổn định.

Cổ phiếu được chia cổ tức (còn gọi là cổ phiếu thu nhập) giống và khác với
trái phiếu như thế nào?

Khi sở hữu các loại cổ phiếu được chia cổ tức, bạn cũng sẽ muốn xem xét khả
năng thay đổi cổ tức và giá cổ phiếu cũng như so sánh với những cổ phiếu tăng
trưởng mà không được hưởng cổ tức.

Một công ty đại chúng thường phải đối mặt với nhiều phản ứng khác nhau của thị
trường nếu như nó không tiếp tục duy trì hoặc thực hiện cắt giảm cổ tức. Chừng
nào nhà đầu tư còn nắm giữ cổ phiếu thu nhập thì chừng ấy nhà đầu tư còn chắc
chắn về mức thu nhập dựa trên các giá trị cơ bản của cổ phiếu. Do vậy, thông
thường nhà đầu tư cũng xem xét cổ tức của các cổ phần thu nhập giống như cách
họ xem xét tiền lãi trái phiếu mà họ nhận được từ các loại trái phiếu.

Do vậy, cổ phiếu thu nhập được xem tương tự như trái phiếu, cổ phiếu chi trả cổ
tức có khuynh hướng thể hiện đặc trưng mức giá hấp dẫn ở mức vừa phải so với
cổ phiếu tăng trưởng. Cổ phiếu trả cổ tức, cũng mang lại thu nhập ổn định tương
tự như trái phiếu, mặt khác nó còn cung cấp cho nhà đầu tư một cơ hội sinh lợi
tiềm năng từ chênh lệch giá ( lãi vốn) nếu công ty làm ăn tốt, được thị trường đánh
giá cao.

Nhà đầu tư nên tiềm kiếm những cổ phiếu thị trường có tiềm năng tăng trưởng, kết
hợp với một chinh sách cổ tức ổn định. Một danh mục đầu tư với các cổ phiếu
được trả cổ tức được xem là có giá ít biến động hơn so với danh mục đầu tư các cổ
phiếu tăng trưởng.

Thay lời kết

Một công ty không thể giữ được tốc độ tăng trưởng mãi mãi. Một khi nó chạm đến
một quy mô nhất định và các cơ hội tăng trưởng trong tương lai không còn tiềm
năng thì việc phân phối cổ tức có lẽ là cách tốt nhất mà các nhà quản trị làm yên
lòng các cổ đông cũng như nhà đầu tư đối với việc nhận lại một phần thu nhập từ
hoạt động của công ty. Một thông báo chi trả cổ tức có thê được xem là một tín
hiệu cho thấy công ty đang tăng trưởng chậm lại, tuy nhiên nó cũng là bằng chứng
cho thấy khả năng công ty còn có thể tiếp tục tạo ra lợi nhuận. Cuối cùng điều
quan trong nhất là, tiền mặt trong tay bạn là bằng chứng cho thấy lợi nhuận ở đó,
và bạn có thể tái đầu tư hay tiêu tiền theo một cách nào đó mà bạn thấy phù hợp
nhất với mình.


Generate time = 0.088206052780151 s. Memory usage = 1.94 MB