Quản lý hồ sơ nhân sự của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỒ SƠ NHÂN SỰ TRƯỜNG ĐHSP KỸ THUẬT HƯNG YÊN.
LỜI NÓI ĐẦU
Ngày nay trên thế giới, công nghệ thông tin đã có những bước phát triển vượt
bậc. Ở nước ta hiện nay, ngành công nghệ thông trở thành ngành mũi nhọn, đẩy
mạnh phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước. Việc phát triển ngành công
nghệ phần mềm đang là mục tiêu chính của nước ta. Việc viết các chương trình phần
mềm là niềm đam mê, sự khao khát của nhiều lập trình viên, sinh viên ngành công
nghệ thông tin. Cũng giống như nhiều sinh viên ngành công nghệ thông tin chúng em
rất yêu thích lập trình phần mềm.
Qua khảo sát thực tế công tác quản lý hồ sơ nhận sự của trường Đại học Sư
phạm Kỹ thuật Hưng Yên, để giải quyết vấn đề quản lý hồ sơ bằng phương pháp thủ
công của người quản lý tại phòng tổ chức cán bộ trong trường, chúng em quyết định
xây dựng phần mềm “Quản lý hồ sơ nhân sự của trường Đại học Sư phạm Kỹ
thuật Hưng Yên”. Phần mềm được hoàn thiện dưới sự giúp đỡ tận tình của giáo
viên hướng dẫn: Cô Chu Thị Minh Huệ và thầy Nguyễn Duy Tân, các thầy cô
trong khoa công nghệ thông tin và nhất là sự nhiệt tình giúp đỡ của các thầy cô trong
phòng tổ chức cán bộ trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên.
Chúng em xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong suốt quá trình nhóm xây
dựng phần mềm, nhóm đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các thầy cô. Chúng
em chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Duy Tân và cô Chu Thị Minh Huệ đã có
nhiều ý kiến đóng góp, hưỡng dẫn chúng em tận tình trong suốt quá trình hoàn thiện
đề tài tốt nghiệp của mình.
Chúng em xin chân thành cảm các thầy cô trong khoa công nghệ thông tin, các
thầy cô trong phòng tổ chức cán bộ đã giúp đỡ chúng em, cảm ơn các bạn trong và
ngoài lớp đã giúp đỡ và tạo điều kiện về thời gian và đóng góp ý kiến để chúng em
hoàn thiện phần mềm của mình.
1
Trang
PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỒ SƠ NHÂN SỰ TRƯỜNG ĐHSP KỸ THUẬT HƯNG YÊN.
Chúng em mong sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa của các thầy cô
và của các bạn để cho phần mềm được hoàn thiện hơn nữa đáp ứng được mọi yêu
cầu thực tế trong công việc quản lý hồ sơ nhân sự của trường Đại học Sư phạm
Kỹ thuật Hưng Yên.
Chúng em xin chân thành cảm ơn!
Hưng Yên, Ngày10 tháng 08 năm 2008
Nhóm sinh viên thực hiện:
1.Trương Thị Na
2.Phùng Thị Hằng
3.Nguyễn Thị Phương Nam
2
Trang
PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỒ SƠ NHÂN SỰ TRƯỜNG ĐHSP KỸ THUẬT HƯNG YÊN.
NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hưng Yên, Ngày … tháng 08 năm 2008
Chữ ký của giáo viên hướng dẫn
3
Trang
PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỒ SƠ NHÂN SỰ TRƯỜNG ĐHSP KỸ THUẬT HƯNG YÊN.
NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hưng Yên, Ngày ... tháng 08 năm 2008
Chữ ký của giáo viên phản biện .
4
Trang
PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỒ SƠ NHÂN SỰ TRƯỜNG ĐHSP KỸ THUẬT HƯNG YÊN.
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT...........................................................................................5
Chương trình quản lý hồ sơ nhân sự là phần mềm hỗ trợ nghiệp vụ quản lý nguồn
nhân lực cho phòng tổ chức cán bộ trường đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên.
Được xây dựng dựa trên mô hình quản lý nhân sự của trường có tham khảo các tài
liệu quản lý nhân sự trên mạng để đem lại hiệu quả cao trong công tác quản lý
nhân sự của trường...........................................................................................9
PHẦN II. NỘI DUNG ĐỀ TÀI...............................................................................................11
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
STT Từ viết tắt Ý nghĩa
5
Trang
PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỒ SƠ NHÂN SỰ TRƯỜNG ĐHSP KỸ THUẬT HƯNG YÊN.
1 CB KT-KL Cán bộ khen thưởng - kỷ luật
2
CN
Cử nhân
3
CN
Cập nhật
4
CNVC
Công nhân viên chức
5
ĐHSPK
Đại học sư phạm kỹ thuật
6 DS Danh sách
7
HSNS
Hồ sơ nhân sự
8
PB_CV
Phòng ban_chức vụ
9
PGS.TS
Phó giáo sư.Tiến sỹ
10 STT Số thứ tự
11
TC
Thuyên chuyển
12
Th.S
Thạc sỹ
13 TNCSHCM Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
14 TP Thành phố
15 TT Thông tin
16 TT.NS
Thông tin nhân sự
17
TTQT
Thông tin quá trình.
6
Trang
PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỒ SƠ NHÂN SỰ TRƯỜNG ĐHSP KỸ THUẬT HƯNG YÊN.
PHẦN I: MỞ ĐẦU
1.1. Lý do chọn đề tài.
Sự phát triển của công nghệ thông tin trong những năm gần đây đã có tác
động mạnh mẽ tới sự phát triển mọi mặt của thế giới. Công nghệ thông tin bùng nổ
đã giữ một vai trò quan trọng nó thúc đẩy xã hội loài người phát triển toàn diện, mỗi
một công việc có sự góp mặt của công nghệ thông tin luôn đem lại hiệu quả cao hơn
rất nhiều so với việc không ứng dụng công nghệ thông tin. Trong đó không thể phủ
nhận được lợi ích của các phần mềm quản lý nhất là các phần mềm quản lý con
người như: Quản lý chấm công, quản lý tính lương, quản lý hồ sơ nhân sự, quản lý
lịch công tác vv…. Không chỉ dành trong các ngành công nghiệp mà ngay cả trong
ngành giáo dục cũng cần có những phần mềm để quản lý.
Hiện nay ngành giáo dục là một ngành mũi nhọn trong sự phát triển xã hội. Vì
vậy, Đảng và nhà nước ta đã dành sự quan tâm rất lớn cho sự nghiệp quản lý giáo
dục. Công nghệ thông tin đã được ứng dụng nhiều hơn vào trong quản lý giáo dục,
những phần mềm quản lý hồ sơ nhân sự đã đựơc nhiều trường đại học đưa vào sử
dụng nhưng không phải tất cả các trường đều có cách quản lý hồ sơ cán bộ giống
nhau.
Qua khảo sát thực tế tại trường Đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên chúng
em thấy trường vẫn quản lý hồ sơ nhân sự một cách thủ công, mọi thông tin đều lưu
trữ trên sổ sách, giấy tờ. Việc quản lý hồ sơ của cán bộ phòng tổ chức cán bộ là công
việc rất khó khăn vất vả, mất nhiều thời gian và công sức, người quản lý phải quản lý
cả kho hồ sơ giấy tờ rất lớn. Mỗi khi có sự thay đổi thông tin của một nhân sự thì cán
bộ quản lý phải tìm hồ sơ và thay đổi thông tin một cách thủ công, tỷ mỉ.
Với lý do đó, được sự đồng ý của khoa công nghệ thông tin trường Đại học sư
phạm kỹ thuật Hưng Yên và sự đồng ý của giáo viên hướng dẫn: Cô Chu Thị Minh
Huệ và Thầy Nguyễn Duy Tân. Trong thời gian qua chúng em đã khảo sát công tác
quản lý hồ sơ nhân sự của trường và tiến hành xây dựng phần mềm phục vụ cho công
tác quản lý của cán bộ phòng tổ chức.
7
Trang
PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỒ SƠ NHÂN SỰ TRƯỜNG ĐHSP KỸ THUẬT HƯNG YÊN.
Với mục đích muốn tăng hiệu quả cho công việc quản lý nhân sự tại trường,
nhóm chúng em đã lừa chọn “xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ nhân sự của trường
Đại học sư phạm kỹ thuật Hưng yên”. Với phần mềm này các chức năng được xây
dựng phù hợp, sát với yêu cầu cách quản lý của trường. Chúng em tin rằng nó sẽ giúp
cho công việc quản lý hồ sơ nhân sự của cán bộ phòng tổ chức hiệu quả hơn nhiều,
giảm được gánh nặng cho người quản lý về thời gian, công sức, giảm sự cồng kềnh
về đống sổ sách giấy tờ, giúp cho người quản lý thông tin nhân sự một cách chính
xác đầy đủ, tìm kiếm nhanh, chính xác, dễ sử dụng cho người quản lý.
1.2. Khách thể và đối tượng nghiên cứu:
• Nghiên cứu cách thức quản lý hồ sơ nhân sự của phòng tổ chức cán bộ trường Đại
học sư phạm kỹ thuật (ĐHSPKT) Hưng Yên.
• Xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ nhân sự của trường Đại học sư phạm kỹ thuật
Hưng Yên bằng ngôn ngữ Visual Basic.Net
1.3. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu.
• Hiện nay đã có nhiều phần mềm quản lý nhân sự với nhiều phân hệ chức năng
nhưng với phạm vi đề tài chỉ nghiên cứu cách thức quản lý và xây dựng phần
mềm quản lý hồ sơ nhân sự đáp ứng yêu cầu thực tế của trường ĐHSPKT Hưng
Yên.
1.4. Mục đích và nhiệm vụ.
• Nắm được các thông tin về hồ sơ nhân sự và các nghiệp vụ quản lý hồ sơ nhân sự
của phòng tổ chức cán bộ trường Đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên.
• Xây dựng được phần mềm quản lý hồ sơ với các chức năng đáp ứng yêu cầu thực
tế giúp cho người quản lý dễ sử dụng, quản lý đạt được hiệu quả cao.
• Tìm hiểu ngôn ngữ Visual Basic.Net để xây dựng phần mềm áp dụng cho trường
ĐHSPKT Hưng Yên.
1.5. Phương pháp nghiên cứu
8
Trang
PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỒ SƠ NHÂN SỰ TRƯỜNG ĐHSP KỸ THUẬT HƯNG YÊN.
• Phương pháp nghiên cứu phân tích tổng hợp: Qua khảo sát thực tế thu thập những
thông tin hồ sơ nhân sự, cách quản lý hồ sơ nhân sự của phòng tổ chức cán bộ từ
đó phân tích các chức năng của hệ thống.
• Phương pháp phỏng vấn: phỏng vấn và lấy ý kiến của cán bộ quản lý tại phòng tổ
chức cán bộ về các chưc năng cần xây dựng từ hệ thống.
• Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia: Tham khảo ý kiến của giáo viên hướng dẫn,
giáo viên trong khoa để có phương pháp xây dựng phần mềm hợp lý.
1.6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài.
• Khi chưa đưa các ứng dụng tin học vào trong quản lý hồ sơ nhân sự thì với số
lượng nhân sự nhỏ thì việc quản lý vẫn đơn giản nhưng với số lượng nhân sự lớn
thì việc quản lý hồ sơ trở nên rất khó khăn, vất vả. Người quản lý phải quản lý
khối lượng hồ sơ rất lớn trên giấy tờ sẽ làm hiệu quả công việc không cao, mất
nhiều thời gian, tốn nhiều công sức, cần nhiều người cùng làm công việc quản lý
hồ sơ nhân sự.
• Chương trình quản lý hồ sơ nhân sự là phần mềm hỗ trợ nghiệp vụ quản lý nguồn
nhân lực cho phòng tổ chức cán bộ trường đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên.
Được xây dựng dựa trên mô hình quản lý nhân sự của trường có tham khảo các tài
liệu quản lý nhân sự trên mạng để đem lại hiệu quả cao trong công tác quản lý
nhân sự của trường.
• Chương trình “Quản lý hồ sơ nhân sự trường ĐHSPKT Hưng Yên” là phần mềm
phù hợp với thực tế trường hiện nay và được xây dựng theo hướng mở:
• Khả năng thích ứng, tích hợp:
o Khi trường mở rộng thêm các phòng ban, khoa, tăng thêm các chức vụ
hay thay đổi các chính sách về lương của cán bộ theo quy định của nhà
nước thì phần mềm vẫn có thể đáp ứng được.
• Giao diện người dùng thân thiện:
o Phát triển trên nền Windowform, hệ thống menu, giao diện đồ họa theo
luồng nghiệp vụ. Người dùng dễ dàng học cách sử dụng chương trình
9
Trang
PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỒ SƠ NHÂN SỰ TRƯỜNG ĐHSP KỸ THUẬT HƯNG YÊN.
cũng như đội ngũ nhân viên mới có thể sử dụng một cách nhanh chóng
thậm chí cả những người mới làm quen với máy tính.
• Hệ thống báo cáo đa dạng:
o Chương trình cung cấp hệ thống báo cáo đầy đủ, linh hoạt. Phân tích
báo cáo giúp nhà quản lý nắm bắt tình hình và đưa ra quyết định nhanh
chóng, kịp thời.
• Tính đa người dùng:
o Hỗ trợ người dùng thao tác chương trình với nhiều nghiệp vụ khác
nhau trên cùng một thời điểm, tại nhiều phòng ban.
• Tìm kiếm, tra cứu thông tin nhanh chóng:
o Chương trình cung cấp các tính năng, tra cứu, tìm kiếm thông tin một
cách nhanh chóng.
10
Trang
PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỒ SƠ NHÂN SỰ TRƯỜNG ĐHSP KỸ THUẬT HƯNG YÊN.
PHẦN II. NỘI DUNG ĐỀ TÀI
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI
1.1. Giới thiệu đề tài.
Tên đề tài: “Xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ nhân sự trường Đại
học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên”.
Công tác quản lý nhân sự trong trường đại học đòi hỏi phải xử lý thông tin
một cách chính xác, kịp thời, chặt chẽ. hiện nay ở một số trường đại học, vẫn quản lý
cán bộ của mình bằng phương pháp thủ công truyền thống, hồ sơ của cán bộ vẫn
được lưu trữ dưới dạng những túi đựng hồ sơ lý lịch, các tài liệu giấy tờ liên quan về
cán bộ được người quản lý lưu giữ trong túi đựng hồ sơ của từng người theo một
nguyên tắc hay một phương pháp nào đó mà họ tự quy định. Khi cần tìm một hồ sơ
của một cán bộ nào đó thì người quản lý phải tìm theo cách sắp xếp của riêng minh.
Mỗi khi hồ sơ của một người có sự thay đổi thì việc tìm kiếm và cập nhật sự thay
đổi đó không đơn giản chút nào.Với một lượng hồ sơ không lồ thì bắt đầu từ việc tìm
kiếm hồ sơ đã rất vất vả và mất rất nhiều thời gian, rồi đến việc chỉnh sửa thông tin,
thêm thông tin mới vào tập hồ sơ cuối cùng lại phải đặt nó về đúng vị trí của nó trước
đó theo một nguyên tắc mà người quản lý đã đặt ra ngay từ đầu. Việc cập nhật lại hồ
sơ cho một số cán bộ đã vất vả khó khăn như vậy nhưng việc tra cứu, thống kê theo
một yêu cầu nào đó thì càng phức tạp, vất vả hơn nhiều vì công tác này diễn ra
thường xuyên và các yêu cầu thi không giống nhau nên người quản lý muốn làm
xong phải mất nhiều thời gian.
Với những yêu cầu mang tính chất quản lý hồ sơ nhân sự đưa ra ở trên đòi hỏi
phải tạo ra một phần mềm trên máy vi tính giúp xử lý các công tác, các nghiệp vụ
quản lý đó, khắc phục các hạn chế của cách quản lý cũ (thủ công) là một vấn đề cấp
thiết.
11
Trang
PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỒ SƠ NHÂN SỰ TRƯỜNG ĐHSP KỸ THUẬT HƯNG YÊN.
Qua thực tế khảo sát chúng em biết, trường Đại hoc sư phạm kỹ thuật Hưng
Yên đang quản lý hồ sơ nhân sự của trường bằng phương pháp thủ công mọi thông
tin của từng cán bộ vẫn được lưu giữ trong các tập hồ sơ riêng biệt và được cất cẩn
thận trong tủ.
Vì vậy muốn khắc phục được những hạn chế nêu trên, giúp cho người quản lý
hồ sơ nhân sự của trường đỡ vất vả, nhóm chúng em đã quyết định lựa chọn đề tài
xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ nhân sự của trường ĐHSPKT Hưng Yên.
Được sự hướng dẫn của thầy Nguyễn Duy Tân và cô Chu Thị Minh Huệ cùng sự
giúp đỡ của các thầy cô trong khoa công nghệ thông tin chúng em đã thiết kế và xây
dựng phần mềm “Quản lý hồ sơ nhân sự trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng
Yên” với các yêu cầu như sau:
+ Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server để quản trị cơ sở dữ liệu.
+ Sử dụng ngôn ngữ Visual Basic.Net xây dựng hệ thống “Quản lý hồ sơ nhân
sự trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên”
Hệ thống quản lý hồ sơ nhân sự khắc phục được các vấn đề nêu trên và giúp
cho việc quản lý trở nên đơn giản, dễ dàng hơn, chính xác, chặt chẽ tiết kiệm sức lao
động, thời gian và tiền của. Nó sẽ giải quyết được những vấn đề nêu trên một cách tối
ưu hiệu quả nhất.
1.2. Mục đích và yêu cầu của đề tài
Phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ được xây dựng với mục đích chính là để có
thể ứng dụng vào công tác quản lý hồ sơ nhân sự của trường Đại học Sư phạm Kỹ
thuật Hưng Yên giúp cho công việc của người quản lý hồ sơ giảm bớt gánh nặng và
đạt hiệu quả cao trong công tác quản lý nhân sự.
Giúp cho người quản lý nắm được những công việc của mình một cách đơn
giản nhất, khiến cho họ có khả năng xử lý những yêu cầu thực tế đặt ra hiệu quả và
chính xác hơn đáp ứng thực tế.
1.3. Hướng giải quyết
Từ yêu cầu thực tế đặt ra của công việc quản lý, chúng em đã khảo sát và đặt
ra các công việc mình cần phải làm để giải quyết vấn đề:
+ Khảo sát thực trạng của công tác quản lý hồ sơ nhân sự tại trường đại học
12
Trang
PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỒ SƠ NHÂN SỰ TRƯỜNG ĐHSP KỸ THUẬT HƯNG YÊN.
sư phạm kỹ thuât Hưng Yên bao gồm thông tin hồ sơ cán bộ cách quản lý
hồ sơ cán bộ.
+ Xây dựng cơ sở dữ liệu cho phần mềm.
+ Xây dựng hệ thống chức năng dành cho phần mềm.
+ Lựa chọn hệ quản trị cơ sở dữ liệu và ngôn ngữ lập trình.
+ Phân chia công việc thực hiện đề tài
+ Tiến hành thiết kế giao diện và xây dựng, từng bước hoàn thiện phần mềm.
1.4. Đặc tả hệ thống.
Công việc quản lý hồ sơ nhân sự tại trường đại học sư phạm kỹ thuật Hưng
Yên gồm những công việc sau:
Khi một cán bộ đựơc tuyển dụng thì đầu tiên họ phải nộp hồ sơ gồm những
thông tin về lý lịch và những giấy tờ liên quan. Người quản lý thu nhận hồ sơ và lưu
giữ lại để theo dõi, quản lý trong quá trình công tác của cán bộ đó.
Trong quá trình công tác của cán bộ người quản lý sẽ theo dõi tất cả các hồ sơ
của cán bộ trong trường để khi cần thêm hồ sơ mới, sửa hồ sơ hay in hồ sơ khi có
người thôi việc, chuyển đi nới khác hay nghỉ hưu thì huỷ hồ sơ và lưu hồ sơ chuyển.
Người quản lý cũng có thể theo dõi quá trình công tác của các cán bộ, xem, tổng hợp
báo cáo thống kê danh sách cán bộ khen thưởng hay kỷ luật trong trường. Đến cuối
tháng tính lương cho tất cả các cán bộ và in ra danh sách lương theo tháng, theo định
kỳ thống kê các cán bộ tăng lương, danh sách dự kiến nghỉ hưu….
Trong quá trình quản lý, tuỳ theo yêu cầu công việc mà người quản lý tiến
hành các công việc cập nhật,xử lý, tìm kiếm, thống kê. Quá trình đó là một công việc
phức tạp, đòi hỏi phải có tính chính xác, tỷ mỉ, và đúng cách.
1.5. Khách thể và đối tượng nghiên cứu.
1.5.1. Giới thiệu về trường đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên.
a.Lịch sử phát triển
Trường đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên tiền thân là trường Trung học
công nghiệp Hưng Yên thuộc Bộ Công nghiệp nặng được thành lập ngày 21 tháng 12
13
Trang
PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỒ SƠ NHÂN SỰ TRƯỜNG ĐHSP KỸ THUẬT HƯNG YÊN.
năm 1966 theo quyết định số 1265/BCNNg/KH của Bộ Công nghiệp nặng với nhiệm
vụ đào tạo kỹthuật viên trung cấp hai ngành cơ khí và động lực.
Quyết định số 242/TTg ngày 03 tháng 12 năm 1970 của Thủ tướng Chính phủ
giao trường cho Tổng cục Đào tạo công nhân kỹ thuật(Bộ Lao động) với tên gọi
trường Giáo viên nghề 1, để đào tạo giáo viên dạy nghề cho các trường công nhân kỹ
thuật và các cơ sở đào tạo nghề.
Theo quyết định sô 80/TTg ngày 05/03/1979 của Thủ tướng chính phủ công
nhận trường là trường Cao đẳng Sư phạm kỹ thuật I thuộc Tổng cục dạy nghề.
Từ tháng 7/1987 thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Ngày 06/01/2003 Thủ tướng chính phủ ký quyết định số 04/2003/QĐ-TTg
về việc thành lập trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên trên cơ sở trường Cao
đẳng Sư phạm Kỹ thuật I.
* Trường được giao nhiệm vụ:
- Đào tạo giáo viên dạy nghề trình độ đại học, cáo đẳng.
- Đào tạo kỹ sư công nghệ, kỹ thuật viên các trình độ cao đẳng, trung
cấp chuyên nghiệp.
- Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ:
- Nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ, triển khai áp dụng tiến
bộ khoa học kỹ thuật - công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt cho các
khu kinh tế đang phát triển ở phía Bắc.
b.Các cơ sở của trường
-Cơ sở I: + Địa điểm: Huyện Khoái Châu - tỉnh Hưng Yên
+ Diện tích: 8ha
+ Cơ sở I có khu giảng đường, các xưởng thực hành, thư viện, các
phòng thí nghiệm, khu ký túc xá...
+ Hiện tại là cơ sở đào tạo các trình độ đại học, cao đẳng, trung học
chuyên nghiệp và dạy nghề và liên kết với các trường đại học đào
tạo cao học.
-Cơ sở II:+ Địa điểm:Phố Nối - Mỹ Hào – Hưng Yên
+ Diện tích : Gần 28 ha
14
Trang
PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỒ SƠ NHÂN SỰ TRƯỜNG ĐHSP KỸ THUẬT HƯNG YÊN.
+ (Nhà trường đang chuẩn bị các đièu kiên để xây dựng cơ sở vật
chất, dự kiến năm 2009 bắt đầu tổt chức đào tạo tại cơ sở II)
- Cơ sở III:+ Trung tâm Hải Dương
+ Địa điểm: Số 189 Đường Nguyễn Lương Bằng – TP.Hải Dương.
+ Diện tích:Hơn 5000m
2
+ Hiện tại trung tâm là cơ sở đào tạo của trường các trình độ đại
học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và liên kết với
các trường đại học mở các khoá đào tạo đại học và cao học.
1.5.2. Cơ cấu tổ chức của trường.
a. Ban giám hiệu:
- Hiệu trưởng: - PGS.TS Trần Trung
- Các phó hiệu trưởng: - Th.S - Nguyễn Đức Giang
- CN - Nguyễn Văn Thời
b. Đảng uỷ:
- Bí thư Đảng uỷ: - Th.S-Nguyễn Đức Giang
c. Công đoàn:
- Chủ tịch công đoàn: - Th.S- Triệu Anh Tuấn
d. Đoàn thanh niên:
- Bí thư Đoàn TNCSHCM: - Th.S-Phạm Thị Minh Huệ
đ.Hội sinh viên:
- Chủ tịch hội: - CN-Trần Tiến Lực
e.Các phòng chức năng và các bộ phận.
- Phòng đào tạo
- Phòng Quản lý Khoa học - Đối ngoại
- Phòng Tổ chức cán bộ
- Phòng Hành chính - Quản trị
- Phòng Thanh tra và Công tác Sinh viên
- Phòng Kế hoạch – Tài vụ
- Ban thư viện
15
Trang
PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỒ SƠ NHÂN SỰ TRƯỜNG ĐHSP KỸ THUẬT HƯNG YÊN.
- Ban quản trị thiết bị - Xây dựng
- Trạm Y tế
f. Các đoàn thể
- Công đoàn trường
- Đoàn thanh niên
- Hội sinh viên
g. Các khoa
- Khoa cơ khí
- Khoa Điện - Điện tử
- Khoa Sư phạm kỹ thuật
- Khoa công nghệ thông tin
- Khoa Khoa học cơ bản
- Khoa Kỹ thuật may và Thiết kế thời trang
- Khoa cơ khí động lực
h..Bộ môn
- Bộ môn Mác – Lênin
- Bộ môn Ngoại ngữ
- Bộ môn Kinh tế
- Bộ môn Giáo dục thể chất - Quốc phòng
i. Trung tâm
- Trung tâm Hải Dương
- Trung tâm In - service training for technical
- Trung tâm Dạy nghề
- Trung tâm tại chức
- Trung tâm Multimedia
- Trung tâm FACT
- Trung tâm Aptech
- Trung tâm bảo dưỡng sửa chữa thiết bị.
16
Trang
PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỒ SƠ NHÂN SỰ TRƯỜNG ĐHSP KỸ THUẬT HƯNG YÊN.
Hình 1.1. Sơ đồ tổ chức trường ĐHSPKT Hưng Yên

1.5.3. Đội ngũ giáo viên
Hiện tại, tổng số cán bộ CNVC, giảng viên: 280 người. Tổng số cán bộ giảng
dạy các chương trình đại học, cao đẳng: 190 người gồm:12 tiến sĩ , 97 thạc sĩ, 20
giảng viên chính; 198 giảng viên; 12 trợ giảng. Nhiều lượt cán bộ giáo viên được đào
tạo, bồi dưỡng liên tục ở trong và ngoài nước về chuyên môn, nghiệp vụ giảng dạy và
công nghệ mới.
Đội ngũ giảng viên thỉnh thoảng bao gồm những người có học hàm học vị cao
và có kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu tại các viện, các cơ sở đào tạo và các
trường đại học trong cả nước.
Hình 1.2. Biểu đồ tỷ lệ trình độ CNVC trong 2 năm 1996 và 2006
17
Trang
PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỒ SƠ NHÂN SỰ TRƯỜNG ĐHSP KỸ THUẬT HƯNG YÊN.

Hồ sơ nhân sự bao gồm tất cả các thông tin của cá nhân và các giấy tờ liên
quan kèm theo.Với một lượng hồ sơ nhân sự của một trường đại học thì việc quản lý
bằng phương pháp thủ công là rất vất vả cần phải có phương pháp quản lý thích hợp.
Các thông tin đó cần phải lưu trữ cẩn thận và có quy tắc nhất định.
Việc quản lý hồ sơ nhân sự trong trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng
Yên được phòng tổ chức cán bộ của trường quản lý. Việc tìm hiểu nghiệp vụ quản lý
của hệ thống cũ là vấn đề mà người lập trình cần phải làm ngay từ bước đầu, đây là
khâu cực kỳ quan trọng trong việc xây dựng phần mềm quản lý.
1.6. Công cụ xây dựng chương trình
•Công nghệ ADO.NET;
o Công nghệ ADO.NET:ADO.NET là một tập các lớp nằm trong bộ thư viện
lớp cơ sỏ của NET Framework để cho phép các ứng dụng Windows (như
C#, VB.net) hay các ứng dụng Web(như ASP.Net) thao tác dễ dàng với các
nguồn dữ liệu.Vì nó là một phần nội tại của NET Frameworkdo vậy mà nó
có thể được sử dụng trong tất cả các ngôn ngữ hỗ trợ .NET mà không có sự
khác biệt nào(Tức là các chức năng cũng như cách thức sử dụng hoàn toàn
giống nhau)
o ADO.NET được thiết kế để kết nối với cả dữ liệu phi kết nối trong môi
trường đa tầng .Nó sử dụng XML để trao đổi dữ liệu phi kết nối do vậy dễ
dàng khi giao tiếp giứa các ứng dụng không phải trên nền Windowns
18
Trang
PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỒ SƠ NHÂN SỰ TRƯỜNG ĐHSP KỸ THUẬT HƯNG YÊN.
o ADO.NET hỗ trợ hoàn toàn XML, nghĩa là chúng ta có thể nạp dữ liệu từ
một tệp XML và thoa tác như một CSDL, sau đó cũng có thể lưu kết quả
ngược trở lại XML do vậy có thể đi qua FireWall một cách dễ dàng.
o Các thành phần của ADO.NET
1. Connection: Có chức năng là đối tượng có nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ kết
nối đến CSDL để các đối tượng như Command thao tác với CSDL
thông qua Connection này.
2. Command: Dùng để thực hiện các câu lệnh SQL thao tác với CSDL như
Insert, Update, Select, Delete...
3. DataReader: Dùng để đón kết quả trả về từ đối tượng Command. Nó tương
tự một ReacordSet của ADO. Tuy nhiên dữ liệu là chỉ đọc theo chiều
tiến.
4. DataAdapter: Có chức năng như một cầu nối giữa nguồn (tệp) dữ liệu và
các bảng được cached trong bộ nhớ (đối tượng DataSet). DataAdapter
điền dữ liệu vào một DataSet hay DataTable từ một nguồn dữ liệu sử
dụng phương thức Fill(). Còn khi cập nhật dữ liệu ngược trở lại nguồn dữ
liệu thì sử dụng phương thức Apdate() của đối tượng DataAdapter. Tạo
DataAdapter ta có thể tạo từ một đối tượng connection đang mở hoặc tù
một chuỗi kết nối (Connection chưa mở)
5. Dataset: Đối tượng DataSet được coi như một kho chứa các bảng. Người
sử dụng có thể thay đổi dữ liệu trong các bảng này và khi muốn cập
nhật vào cơ sở dữ liệu thì thi hành phương thức Update của đối tượng
DataAdapter. Các bảng trong DataSet có thể do DataAdapter Fill vào
hoặc nũng có thể là các bảng được tạo thành từ đối tượng DataTable.
Các bảng này được quản lý bởi tập hợp Table của lớp DataSet.
•Hệ quản trị cơ sở dữ liệu:
o QSL server 2000 là phiên bản đánh dấu tầm quan trong của QSL Server.
QSL Server 2000 cung cấp một hệ thống quản lý dữ liệu lớn dành cho
doanh nghiệp.Trong tất cả các phiên bản trên, bản QSL Server 2000
19
Trang
PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỒ SƠ NHÂN SỰ TRƯỜNG ĐHSP KỸ THUẬT HƯNG YÊN.
Enterprise Edition được ứng dụng rộng rãi do hỗ trợ đầy đủ và mạnh mẽ
về khả năng đáp ứng và độ tin cậy
o Hệ quản trị cơ sở dữ liệu được nhóm lựa chọn để xây dựng cơ sở dữ liệu
cho phần mềm chính là hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsort SQL Server
2000. Mặc dù hiện nay SQL 2000 không phải là hệ quản trị số một
nhưng nhóm vẫn quyết định lựa chọn vì đây là hệ quản trị đã được nhiều
người lập trình lựa chọn sử dụng.
• Ngôn ngữ lập trình:
o Visual Basic.Net là một ngôn ngữ lập trình thông dụng nó rất dễ tiếp cận
nhất là đối với những người tự nghiên cứu ngôn ngữ mới thì Visual
Basic.Net là một lựa chọn đúng đắn. Trước khi quyết định lựa chọn ngôn
ngữ để xây dựng phần mềm chúng em đã tìm đến với Visual Basic.Net
mặc dù vẫn biết đa số các code có sẵn cho .Net là C# nhưng vì sự thân
thiện về giao diện, dễ sử dụng và cách gọi các methods của Classes giữa
VB.Net và C# là như nhau nên việc porting code từ C# qua VB.Net hay
ngược lại là việc không khó. Được sự đồng ý của thầy cô hướng dẫn
nhóm chúng em quyết định lựa chọn Visual Basic.Net làm ngôn ngữ lập
trình để xây dựng phần mềm.
o Với sự tích cực tìm hiểu ngôn ngữ mới và khả năng khai thác thế mạnh
của ngôn ngữ VB.Net, các thành viên trong nhóm đã cùng nhau nghiên
cứu, giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình xây dựng phần mềm, cùng nhau
chia sẻ những kiến về ngôn ngữ lập trình để hoàn thiện phần mềm.
o Sử dụng ADO.NET. Trong ADO.NET có 2 mô hình kết nối và phi kết
nối. Trong phần mềm chúng em sử mô hình phi kết nối để thao tác với
cơ sở dữ liệu. Để thao tác với cơ sở dữ liệu trong mô hình phi kết nối
chúng ta cần sử dụng đến các đối tượng:
+ Dataconnection: Dùng để mở kết nối đến cơ sở dữ liệu.(Có thể có
hoặc không)
+ DataAdapter
20
Trang
PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỒ SƠ NHÂN SỰ TRƯỜNG ĐHSP KỸ THUẬT HƯNG YÊN.
+ DataSet
+ Ngoài ra chúng ta còn sử dụng một số các đối tượng khác như
DataTable. DataRow…
CHƯƠNG 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
 Quy trình hoạt động của hệ thống
• Lập kế hoạch khảo sát chi tiết các yêu cầu đặc thù
• Mô tả lại chi tiết thông tin cần xây dựng phần mềm: tài liệu phân tích yêu cầu
người dùng, các biểu mẫu cần trong phần mềm, tài liệu này là cơ sở để đánh giá,
nghiệm thu phần mềm.
• Demo phần mềm để người sử dụng góp ý chi tiết cho phần mềm.
• Lập kế hoạch triển khai chi tiết
• Cài đặt, hướng dẫn sử dụng, chỉnh sửa lỗi, bàn giao phần mềm.
• Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng
• Tiến hành nghiệm thu phần mềm
• Bảo hành phần mềm sau khi nghiệm thu
2.1. Khảo sát thực tế.
Qua khảo sát thực tại phòng tổ chức cán bộ của trường ĐHSPKT Hưng Yên,
nơi phụ trách việc quản lý hồ sơ nhân sự chúng em đã được trực tiếp nghe những
người quản lý nói về cách quản lý, được nhìn thấy quá trình quản lý hồ sơ trên giấy
tờ của thầy cô và nhóm đã thu thập được những số liệu chính xác, nhiều thông tin
21
Trang
PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỒ SƠ NHÂN SỰ TRƯỜNG ĐHSP KỸ THUẬT HƯNG YÊN.
phục vụ cho công việc xây dựng phần mềm, để có cơ sở xây dựng được phần mềm
quản lý sát với thực tế và phù hợp với việc quản lý của trường. Qua khảo sát thực tế
tại trường ĐHSPKT Hưng Yên chúng em thấy việc quản lý hồ sơ nhân sự rất phức
tạp. Người quản lý phải xử lý rất nhiều các công việc khác nhau nên rất khó cho việc
quản lý và điều hành nhân sự. Người quản lý phải nắm được mọi thông tin về cán bộ,
viên chức đó. Khi vào trường người cán bộ giáo viên, viên chức hành chính phải có
tập hồ sơ khai báo theo mẫu quy định. Sau đó được lưu trữ tại phòng tổ chức cán bộ
tiếp theo là quá trình xử lý thông tin được tiến hành theo cách làm thủ công thực hiện
bởi các bộ phận chuyên trách. Khi xử lý hồ sơ các thông tin chung nhất (họ tên, ngày
sinh, quê quán, hệ số lương, trình độ, ngành nghề…) nói chung là những thông tin
các nhân được lưu trữ tại các biểu mẫu riêng theo nhóm các thông tin liên quan nhiều
nhất.
Khi muốn lập một danh sách, hay thống kê số liệu để đáp ứng cho yêu cầu
thực tế thì đây là một công việc rất vất vả và mất nhiều thời gian của người quản lý.
Khi có yêu cầu liên quan đến nhân sự thì nhà quản lý phải tìm hồ sơ được sắp
xếp theo cách riêng của mình.
Phương pháp quản lý theo cách thủ công truyền thống chỉ phù hợp với hệ
thống với quy mô nhỏ. Khi khối lượng hồ sơ lớn thì việc quản lý rất khó khăn không
đáp ứng được yêu cầu quản lý trong thời đại mà mọi công việc đều đòi hỏi độ chính
xác cao, tốn ít thời gian.
• Ưu điểm của hệ thống cũ .
o Hệ thống làm việc đơn giản
o Công cụ phục vụ cho việc quản lý rẻ tiền
o Ít phụ thuộc vào sự cố đột xuât và những tác động khách quan.
• Hạn chế của hệ thống cũ.
oViệc quản lý rất phức tạp, tốn nhiều thời gian, công sức
oTính chính xác không cao.
o Việc lưu chuyển thông tin chậm, kém hiệu quả.
22
Trang
PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỒ SƠ NHÂN SỰ TRƯỜNG ĐHSP KỸ THUẬT HƯNG YÊN.
o Hồ sơ là sổ sách nên việc điều phối hoạt động mất nhiều thời gian, phải cẩn
thận, tỉ mỉ.
o Vì vậy hệ thống quản lý hồ sơ nhân sự của trường có nhiều bất cập, trường
quản lý nhân sự bằng sổ sách bởi vậy gặp rất nhiều khó khăn về vấn đề lưu trữ,
quản lý dữ liệu cũng như việc tìm kiếm các thông tin. Từ tình hình thực tế của
trường ĐHSPKT Hưng Yên chúng em đã tiến hành xây dựng hệ thống phần
mềm “Quản lý hồ sơ nhân sự” với những yêu cầu đặt ra chính là những mục
tiêu của đề tài mà chúng em đã phân tích. Với những mục tiêu đó chúng em
mong mình có thể xây dựng hoàn thiện các chức năng của một chương trình
“Quản lý hồ sơ nhân sự” đáp ứng được yêu cầu thực tế của trường ĐHSPKT
Hưng Yên, cung cấp cho người quản lý một công cụ hữu ích trong việc quản lý
hồ sơ trong trường.
2.2. Các chức năng của hệ thống quản lý hồ sơ nhân sự của trường ĐHSPKT
Hưng Yên
Qua quá trình khảo sát thực tế tại trường ĐHSPKT Hưng Yên và dưới sự giúp đỡ
của thầy cô trong phòng tổ chức cán bộ, thầy cô hướng dẫn làm đồ án và các thầy cô
khác trong trường chúng em đã xây dựng hoàn thiện một phần mềm sát với thực tế
phù hợp với cách quản lý của trường. Phần mềm được xây dựng dựa trên những chức
năng chính sau:
• Quản lý cơ cấu tổ chức của trường, quản lý hồ sơ cán bộ giáo viên, các phòng ban,
quản lý tiền lương cho các cán bộ, viên chức trong trường.
• Cập nhật các thông tin mới, cũ làm cho thông tin của cán bộ luôn thống nhất.
• Chức năng tìm kiếm theo các tiêu chí họ tên, trình độ, tuổi, năm công tác.., tìm
kiếm các nhân viên theo đơn vị phòng ban cụ thể, tìm kiếm theo chức vụ, tìm
lương của cán bộ nhân viên để đưa ra các nhân viên phù hợp với tiêu chí mà người
dùng đã đưa ra.
• Thống kê báo cáo: Thống kê dữ liệu theo tiêu chí tìm kiếm, kết xuất thông tin,
in các báo cáo. Các báo cáo về tổng hợp nhân sự, báo cáo tổng hợp về lương…
2.3. Các chức năng chính của hệ thống
23
Trang
PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỒ SƠ NHÂN SỰ TRƯỜNG ĐHSP KỸ THUẬT HƯNG YÊN.
• Quản trị:
oĐăng nhập.
oThêm tài khoản mới
oThay đổi mật khẩu.
• Chức năng cập nhật thông tin:
o Cập nhật thông tin về phòng ban, đơn vị.
o Cập nhật thông tin chi tiết về cán bộ.
o Cập nhật thông tin về các mối quan hệ của cán bộ.
o Cập nhật thông tin chức vụ.
o Cập nhật thông tin về các quá trình công tác theo dõi cán bộ: quá trình công
tác, theo dõi khen thưởng kỷ luật, quá trình bồi dưỡng....
o Cập nhật thông tin về lương, điểm bình xét hàng tháng, ngạch, bậc của cán
bộ...
o Cập nhật thông tin về các hệ số phụ cấp của cán bộ.
o Cập nhật thông tin về quá trình tăng lương của từng cán bộ.
o Cập nhật thông tin về về người sử dụng.
• Chức năng xử lý dữ liệu(Nghiệp vụ)
o Tính lương
o Thuyên chuyển cán bộ
o Xử lý thông tin cán bộ nghỉ hưu.
• Chức năng tra cứu thông tin:
o Tìm kiếm thông tin cán bộ
o Tìm kiếm cán bộ nghỉ hưu
o Tìm kiếm cán bộ quản lý
o Tìm kiếm lương của cán bộ.
o Tìm kiếm thông tin khen thưởng kỷ luật của cán bộ.
• Chức năng thống kê báo cáo:
o Thống kê lý lịch cán bộ.
24
Trang
PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỒ SƠ NHÂN SỰ TRƯỜNG ĐHSP KỸ THUẬT HƯNG YÊN.
o Thống kê danh sách cán bộ.
- Tất cả cán bộ trong trường đang công tác
- Theo năm công tác.
- Theo tuổi độ tuổi
- Trong độ tuổi nghỉ hưu.
- Làm chức vụ kiêm nhiệm.
o Thống kê lương cán bộ.
2.4. Ưu nhược điểm và hạn chế của phần mềm.
• Ưu điểm của phần mềm:
o Phần mềm có giao diện thân thiện với người sử dụng.
o Yêu cầu sát với thực tế.
o Cập nhật thông tinh nhanh gọn và chính xác.
o Xử lý nhanh gọn các nghiệp vụ của công việc quản lý hồ sơ
o Phần mềm có hướng mở.
• Hạn chế của phần mềm.
o Chương trình chưa có sự kết nối nhiều máy tính với nhau. Cơ sở dữ
liệu vẫn đặt trên máy hiện hành.
o Do thời gian hạn chế nên chương trình chưa thật hoàn thiện một số chức
năng chưa được như ý muốn nhưng phần nào đã đáp ứng được yêu cầu
thực tế.
o Không có tính nghiệp vụ về việc quản lý nên có một số các ngôn từ, cách
thức hoạt động, các quy định về mã vv… chưa thật sự hiểu được hết.
• Hướng phát triển của đề tài.
o Khắc phục các khuyết điểm, bổ sung các chức năng.
o Tạo bộ cài đặt để có thể cài đặt và sử dụng trên bất kỳ máy nào.
o Từ nhiều máy có thể sử dụng chung nguồn CSDL.
Mặc dù phần mềm còn nhiều hạn chế nhưng chúng em rất mong phần mềm
của mình có thể đưa vào ứng dụng được tại trường, nhưng để được như vậy thì
25
Trang

Generate time = 0.10607099533081 s. Memory usage = 2.01 MB