Tài liệu giáo án môn Tập đọc lớp 3 - Tuần 14

Kế hoạch bài dạy tuần 14
TẬP ĐỌC
MỘT TRƯỜNG TIỂU HỌC VÙNG CAO
I- Mục tiêu:
- Hiểu nghóa các từ Sủng Thài, trường nội trú, cải thiện hội đồng giáo viên, liên đội trưởng. Nắm
nội dung bài: biết cuộc sống của HS miền núi rất khó khăn và vất vả, nhưng các bạn rất yêu
trường, yêu lớp.
- Đọc đúng các từ: Sủng Thài, Sùng Tờ Dìn, liên đội trưởng, thể thao, trồng rau. Đọc trôi chảy
toàn bài, biết phân biệt lời kể chuyện và lời của nhân vật.
- Giáo dục HS lòng yêu trường, yêu lớp.
II- Chuẩn bò:
GV: Tranh.
HS: sgk.
III- Các hoạt động:
1) Ổn đònh: (1’) hát
2) Bài cũ: (4’) Nhớ Việt Bắc
- Gọi HS đọc bài, trả lời câu hỏi.
- Nhận xét.
3) Bài mới: (25’)
- Cho HS quan sát tranh, bản đồ và giới thiệu
trường tiểu học ở vùng cao (tỉnh Hà Giang) →
Giới thiệu bài, ghi bảng.
* HĐ 1: Luyện đọc
- Mục tiêu: Rèn đọc trôi chảy.
- Phương pháp: giảng giải, luyện tập.
- GV đọc mẫu bài đọc.
- Cho HS đọc từng câu nối tiếp.
→ Rút từ luyện đọc: Sủng Thài, Sùng Tờ Dìn,
liên đội trưởng, thể thao, trồng rau.
- Hướng dẫn HS chia đoạn và cho HS đọc nối
tiếp đoạn.
Lưu ý HS đọc ngắt giọng đúng ở dấu chấm,
phẩy.
→ Rút từ khó hiểu: Sủng Thài, trường nội trú,
cải thiện, hội đồng giáo viên, liên đội trưởng.
- Cho HS đọc nhóm đôi → thi đua giữa các
nhóm.
* HĐ 2: Tìm hiểu bài.
- Mục tiêu: Giúp HS nắm nội dung và ý nghóa
bài.
- Phương pháp: giảng giải, hỏi đáp.
- Gọi 1 HS đọc cả bài.

- Yêu cầu lớp đọc thầm, tìm ý trả lời câu 1.
- HS quan sát tranh, bản đồ và nghe
lời giới thiệu.
- HS lắng nghe.
- HS đọc từng câu (2 lượt).
- HS chia đoạn và đọc.
Đoạn 1: Nghe nói… ăn ở cùng học
sinh.
Đoạn 2: Vừa đi… cải thiện bữa ăn.
Đoạn 3: còn lại.
- HS luyện đọc nhóm đôi.
- 1 HS đọc cả bài.
- HS đọc câu hỏi 1: Ai dẫn khách đi
thăm trường? (liên đội trưởng, bạn
Tranh
Bản đồ

+ Bạn Dìn giới thiệu gì về trường mình?
→ chia nhóm HS thảo luận.
+ Nghe Dìn kể về trường, nếp sinh hoạt của
HS, người khách đã hỏi em điều gì?
+ Dìn trả lời như thế nào?
+ Nhận xét về tình cảm của Dìn đối với
trường. Vì sao em biết?
→ Chốt và chuyển ý. Em có yêu trường mình
không?
- Em hãy giới thiệu vài nét về trường mình.
- Nêu câu hỏi gợi ý:
+ Trường em tên gì?
+ Trường có các phòng nào?
+ Khi đến trường được tham gia hoạt động
nào?
+ Tình cảm của em đối với trường?
→ Gọi vài HS giới thiệu.
* HĐ 3: Luyện đọc lại
- Mục tiêu: Rèn đọc có diễn cảm.
- Phương pháp: Luyện tập.
- Cho HS luyện đọc cá nhân đoạn văn yêu
thích.
→ HS đọc trước lớp.
→ Nhận xét.
4) Củng cố:
- Qua bài đọc, em biết gì về cuộc sống của các
bạn vùng cao?
→ Giáo dục.
Sùng Tờ Dìn)
- HS đọc thầm đoạn 2, thảo luận tìm
ý → các nhóm trình bày.
+ Giới thiệu phòng học, bếp nhà
ăn.
+ Giới thiệu nếp sinh hoạt, sáng
thứ hai: đến trường mang gạo ăn cho
cả tuần, chiều thứ bảy về nhà. Nhà
ai nghèo được Ủy ban xã cấp gạo.
+ Hằng ngày buổi sáng học bài,
buổi chiều làm bài. Ngoài giờ học,
các bạn học múa, hát, vui chơi,
trồng rau, nuôi gà để cải thiện bữa
ăn.
- Hỏi bạn Dìn có nhớ nhà không?
- Lúc đầu nhớ nhà, nhưng ở trường
vui nên khi về nhà lại mong tới
trường.
- HS tìm ý và trả lời.
- HS tìm ý cá nhân → trình bày.
- HS đọc đoạn và nêu lí do vì sao
yêu thích đoạn đó.
- HS nêu.
5) Nhận xét – Dặn dò:
- Đọc lại bài.
- Chuẩn bò: Hũ bạc của người cha.
- Nhận xét tiết học.
Kế hoạch bài dạy tuần 14
TẬP ĐỌC
Bài: NHỚ VIỆT BẮC
I- Mục tiêu:
- Đọc đúng các từ, tiếng khó. Ngắt nghỉ hơi đúng nhòp thơ. Biết đọc bài với giọng tha thiết, tình
cảm.
- Hiểu nghóa của các từ ngữ trong bài: Việt Bắc, đèo, dang, phách, ân tình, thủy chung. Cảm
nhận được vẻ đẹp của rừng Việt Bắc. Hiểu được nội dung và ý nghóa bài thơ: Bài thơ ca ngợi vẻ
đẹp của núi rừng Tây Bắc, ca ngợi sự dũng cảm của con người Tây Bắc khi đánh giặc.
- Biết được vẻ đẹp của núi rừng Tây Bắc và có ý thức giữ gìn.
II- Chuẩn bò:
GV: Tranh minh họa, bảng phụ ghi sẵn bài.
HS: sgk.
III- Các hoạt động dạy học:
1) Ổn đònh:
2) Kiểm tra bài cũ: Người liên lạc nhỏ.
- GV gọi HS đọc bài và trả lời câu hỏi do GV đưa ra.
=> GV nhận xét và cho điểm.
=> GV nhận xét bài cũ.
3) Bài mới:
a- Giới thiệu bài => Ghi tựa bài
b- HĐ 1: Luyện đọc
- GV đọc mẫu.
- Hướng dẫn HS đọc từng dòng thơ và luyện
phát âm lại khi HS đọc sai.
- Hướng dẫn luyện đọc từng khổ thơ.
- GV nêu từ khó và giải nghóa.
- GV hướng dẫn HS cách ngắt nhòp thơ:
nhòp 2 – 2 – 4; 2 – 4.
- Cho HS đọc theo nhóm.
- Tổ chức thi đua giữa các nhóm.
- Yêu cầu HS đọc đồng thanh.
c- HĐ 2: Hướng dẫn tìm hiểu bài.
- Mục tiêu: Nắm được nội dung và ý nghóa bài.
- Phương pháp: giảng giải, đàm thoại.
- GV gọi HS đọc lại bài.
- Trong bài thơ tác giả có sử dụng cách xưng hô
rất thân thiết là “ta-mình”, em hãy cho biết
“ta” chỉ ai, “mình” chỉ những ai?
- Khi về xuôi cán bộ nhớ những gì?
- Cảnh rừng Việt Bắc có gì đẹp? Đọc thầm bài
thơ tìm những câu nói lên vẻ đẹp của rừng Việt
Bắc.
=> GV giảng thêm và đặt câu hỏi:
- Câu thơ cho ta thấy Việt Bắc đánh giặc giỏi?
- Hãy tìm những câu thơ thể hiện vẻ đẹp của
người Việt Bắc?
- Qua những điều vừa tìm hiểu, bạn nào cho biết
nội dung chính của bài thơ?
- Tình cảm của tác giả đối với con người và cảnh
rừng Việt Bắc như thế nào?
d- HĐ 3: Học thuộc lòng
- GV hướng dẫn HS học thuộc lòng bài bằng
phương pháp xóa bảng.
- GV xóa từ câu chẵn  lẻ  xóa từ  cụm từ
 cuối cùng chỉ còn 1 tiếng đầu của mỗi dòng
- HS nghe.
- HS đọc tiếp nối (2 lượt).
- HS đọc tiếp nối (2 lượt).
- HS đọc phần chú giải.
- HS chú ý và đọc.
- Nhóm đôi.
- 2 nhóm thi đua đọc tiếp nối.
- HS đọc.
- HS trả lời:
+ “Ta” chỉ tác giả.
+ “Mình” chỉ người Việt Bắc.
- Khi về xuôi, người cán bộ nhớ hoa, nhớ người
Việt Bắc.
- HS trả lời:
Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi
Ngày xuân mơ nở trắng rừng
Ve kêu rừng phách đổ vàng
Rừng thu trăng dọi hòa bình
- HS nghe giảng và trả lời:
Rừng cây núi đá ta cùng đánh Tây
Núi giăng thành lũy sắt dày
Rừng che bộ đội, rừng vây quân thù.
- Những câu thơ cho thấy vẻ đẹp của người Việt
Bắc là:
Đèo cao nắng ánh dao cài thắt lưng
Nhớ người đan nón chuốt từng sợi dang
Nhớ cô em gái hái măng một mình
Nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung.
- Cho thấy cảnh Việt Bắc rất đẹp, người Việt
Bắc cũng rất đẹp và đánh giặc giỏi.
- Tác giả rất gắn bó, yêu thương, ngưỡng mộ
cảnh vật và con người Việt Bắc. Khi về xuôi, tác
giả rất nhớ Việt Bắc.
- HS đọc đồng thanh.
thơ.
- Cho HS đọc thi đua với nhau.
- Đại diện nhóm đứng lên đọc.
- GV nhận xét.
4) Củng cố – Dặn dò:
- Cho 1 HS xung phong đọc và hỏi ý nghóa bài.
→ GV nhận xét.
- Về nhà học bài.
- Chuẩn bò: “Một trường tiểu học vùng cao”.
- 2 HS đọc.
- 4 HS đại diện nhóm đọc tiếp nối.
Kế hoạch bài dạy tuần 14
TẬP ĐỌC
NGƯỜI LIÊN LẠC NHỎ

Generate time = 0.080217123031616 s. Memory usage = 1.93 MB